«Els recursos naturals d`Àsia Central en el nou mapa geoenergètic

Anuncio
«Els recursos naturals d’Àsia Central en el nou mapa geoenergètic d’Àsia al segle XXI»
«Los recursos naturales de Asia Central en el nuevo mapa geoenergético de Asia en el siglo XXI»
Casa Àsia es complau a convidar-vos a la taula rodona
Casa Asia se complace en invitarle a la mesa redonda
«Els recursos naturals d’Àsia Central en el nou
mapa geoenergètic d’Àsia al segle XXI»
«Los recursos naturales de Asia Central en el nuevo
mapa geoenergético de Asia en el siglo XXI»
Àsia Central ha pres rellevància internacional a les darreres dues
dècades a causa de la riquesa de recursos naturals i energètics del
territori. Països com ara la Xina l’Índia estableixen estratègies per
aconseguir reforçar aquests recursos per mantenir uns índexs de
creixement econòmic que desafien la crisi global. En aquesta taula
rodona, especialistes en recursos naturals i en Àsia Central ens
explicaran com es porta a terme aquesta translació de l’eix energètic
d’Occident cap a Àsia i el paper que juga Àsia Central en el nou mercat
energètic asiàtic.
Asia Central ha tomado relevancia internacional en las últimas dos
décadas debido a la riqueza de recursos naturales y energéticos de
su territorio. Países como China o India establecen estrategias para
conseguir afianzarse dichos recursos para mantener unas tasas de
crecimiento económico que desafían la crisis global. En esta mesa
redonda, especialistas en recursos naturales y en Asia Central nos
explicarán cómo se está llevando a cabo esta traslación del eje
energético de Occidente hacia Asia y el papel que está jugando Asia
Central en el nuevo mercado energético asiático.
Paraules de benvinguda:
Juan José Herrera de la Muela, director general de Casa Asia
Palabras de bienvenida:
Juan José Herrera de la Muela, director general de Casa Asia
Modera:
Aurèlia Mañé Estrada, professora titular del Departament de Política
Econòmica de la Universitat de Barcelona
Modera:
Aurèlia Mañé Estrada, profesora titular del Departamento de Política
Económica de la Universidad de Barcelona
Ponents:
Michael Denison, director d’Investigació de Control Risks, Londres
Marlene Laruelle, investigadora del Institute for European, Russian
and Eurasian Studies, Elliot School of International Affairs, Universitat
George Washington
Ponentes:
Michael Denison, director de Investigación de Control Risks, Londres
Marlene Laruelle, investigadora del Institute for European, Russian
and Eurasian Studies, Elliot School of International Affairs, Universidad
George Washington
Dijous, 19 de gener del 2012, de 19.00 h a 20.30 h
Casa Àsia · Auditori Tagore
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
Jueves, 19 de enero de 2012, de 19.00 h a 20.30 h
Casa Asia · Auditorio Tagore
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
Confirmació d’assistència: info@asiacentral.es
Més informació: www.asiacentral.es
Confirmación de asistencia: info@asiacentral.es
Más información: www.asiacentral.es
Amb la col·laboració de:
Con la colaboración de:
ANYS
Organitzat per:
Organizado por:
En el marc de:
En el marco de:
*
AÑOS
www.asiacentral.es
*Programa d’accions complementàries
*Programa de acciones complementarias
www.casaasia.cat · www.casaasia.es · www.casaasia.eu
Consorci Casa Àsia / Consorcio Casa Asia:
Alt Patronat / Alto Patronato:
Descargar
Fichas aleatorios
test cards set

10 Tarjetas Антон piter

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

Crear fichas