Colom Missatger - Contratas y Obras

Anuncio
Colom Missatger
Pl. Bonsuccés, 7 Entresol 3a 08001 Barcelona - Tel. 933019904
fax 933010034 [email protected]
LA FUNDACIÓ
INFORMA...
El passat dijous 24 de novembre es va celebrar al Reial Club de Po
Barcelona el sopar benèfic de la Fundació Raval Solidari. L´acte, q
comptar amb l´assistència de 250 persones, va ser tot un èxit
servir per recaptar una bona quantitat de diners que es destina
finançar una part dels protectes d´acció social que es duen a term
de Braval, Terral i Acció Social Montalegre. Moltes gràcies per la v
col·laboració i pel suport que doneu a la tasca que impulsa la Fun
Raval Solidari.
LES NOSTRES ENTITATS
Braval amb el Cottolengo
El passat 12 de novembre un bon grapat d´infantils de Braval va p
una bona estona al Cottolengo. Un grup de nois dels equips de fu
bàsquet infantil i pre-infantil, (1er i 2on de la ESO) van jugar un
molt especial ... Un partit on el objectiu no era la victòria,
aconseguir que els "altres" s´ho passin molt bé. Els "altres" ere
simpàtic grup d´interns al "Cottolengo del Pare Alegre" de Barce
que ens van rebre amb els braços oberts i durant una hora no van
de riure. Tan bé s´ho van passar, que ens han demanat la "rev
Un altre dia tornarem.
Curs de la Fundació Junior Achievement
Els dissabtes 12 i 26 de novembre d’11 a 14h, va tenir lloc e
"Decide tu Futuro", de la fundació Junior Achievement, en què
participar 19 nenes de secundària i batxillerat. La finalitat del prog
és generar un esperit emprenedor en les joves, fer-les reflexionar
les seves habilitats, valors i interessos, i la manera com p
desenvolupar-los per a una millora personal i futura inserció labor
van conscienciar de la importància de continuar els seus es
valorant l'educació i analitzant les conseqüències d'un abandona
escolar primerenc. En finalitzar el curs, se'ls va fer entrega
certificat de participació per part de Junior Achievement. Se
aquestes pautes, al febrer de 2012 s'impartirà el programa "Habili
para el Éxito".
Campanyes de Nadal
Un any més, des de l´Acció Social Montalegre s´està treballant e
tradicionals campanyes de Nadal : “Un Somriure per Nadal” ,
repartirà aproximadament prop de 700 lots d´aliments entr
famílies del barri, i “Cap nen sense Reis ”, que repartirà més de
joguines entre els més petits. De moment ja ha finalitzat amb è
primera fase de les campanyes, consistent en la recollida d´alim
joguines pels col·legis, universitats, empreses i altres entitats.
Durant la segona quinzena del mes de desembre tindrà lloc la con
dels lots en el magatzem i el posterior repartiment a les famílies.
cada any, ambdues campanyes estan sent un autèntic èxit a to
nivells, i des d´aquí volem agrair especialment la generos
solidaritat de totes les persones, col·legis, empreses i institucion
s´han implicat en la recollida d´aliments i joguines, i com n
inestimable col·laboració dels centenars de voluntaris que dedique
part del seu temps lliure a ajudar a les persones que més
necessiten.
NOTA LEGAL: Les vostres adreces electròniques o números de fax només seran emprades per raval
solidari i per a difondre aquest butlletí.
Tanmateix, si algú no el vol rebre, només cal que ens truqui al 933 01 99 04 o que escrigui un e-mail a
[email protected]
Colom Missatger
Pl. Bonsuccés, 7 Entresol 3a 08001 Barcelona - Tel. 933019904
fax 933010034 [email protected]
LA FUNDACIÓ
INFORMA...
El pasado jueves 24 de noviembre se celebró en el Real Club de Po
Barcelona la cena benéfica de la Fundació Raval Solidari. El acto
contó con la asistencia de 250 personas, fue todo un éxito y sirvió
recaudar una buena cantidad de dinero que se destinará a financia
parte de los proyectos de acción social que se llevan a cabo
Braval, Terral y Acció Social Montalegre. Muchas gracias por vu
colaboración y por el apoyo que dáis a la tarea que impulsa la Fun
Raval Solidari.
NUESTRAS ENTIDADES
Braval con el Cottolengo
El pasado 12 de noviembre un buen grupo de infantiles de Braval
un estupendo rato en el Cottolengo. Un grupo de chicos de los eq
de fútbol y baloncesto infantil y pre-infantil, (1 º y 2 º de la
jugaron un partido muy especial ... Un partido donde el objetivo n
la victoria, sino conseguir que los "otros" se lo pasaran muy bien
"otros" eran un simpático grupo de internos en el "Cottolengo del
Alegre" de Barcelona, que nos recibieron con los brazos abier
durante una hora no pararon de reír. Tan bien lo pasaron, que no
pedido la "revancha". Otro día volveremos.
Curso de la Fundación Junior Achievement
Los sábados 12 y 26 de noviembre de 11 a 14h, tuvo lugar el
"Decide tu Futuro", de la fundación Junior Achievement, en e
participaron 19 niñas de secundaria y bachillerato. La finalida
programa es generar un espíritu emprendedor en las jóvenes, ha
reflexionar sobre sus habilidades, valores e intereses, y la manera
pueden desarrollarlos para una mejora personal y futura inse
laboral. Se concienciaron de la importancia de continuar sus est
valorando la educación y analizando las consecuencias de un aban
escolar temprano. Al finalizar el curso, se les hizo entrega d
certificado de participación por parte de Junior Achievement. Sigu
estas pautas, en febrero de 2012 se impartirá el programa "Habili
para el Éxito".
Campañas de Navidad
Un año más, desde Acció Social Montalegre estamos trabajando e
tradicionales campañas de Navidad : “Una Sonrisa por Navidad”
repartirá aproximadamente cerca de 700 lotes de alimentos ent
familias del barrio, y “Ningún niño sin Reyes ”, que repartirá m
800 juguetes entre los más pequeños. De momento ya ha finalizad
éxito la primera fase de las campañas, consistente en la recogi
alimentos y juguetes por los colegios, universidades, empresas y
entidades.
Durante la segunda quincena del mes de diciembre tendrá lug
confección de los lotes en el almacén y el posterior reparto
familias. Como cada año, ambas campañas están siendo un auté
éxito a todos los niveles, y desde aquí queremos agra
especialmente la generosidad y solidaridad de todas las pers
colegios, empresas e instituciones que se han implicado en la rec
de alimentos y juguetes, y como no, la inestimable colaboración d
centenares de voluntarios que dedican una parte de su tiempo l
ayudar a las personas que más nos necesitan.
NOTA LEGAL: Vuestras direcciones electrónicas o números de fax sólo serán usadas por raval solidari
y con objeto de difundir este boletín.
Con todo, si alguien no lo quiere recibir, basta con que llame al 933 01 99 04 o que escriba un a-mail a
[email protected]
Descargar