la cara redonda

Anuncio
la cara redonda
¿Cuál es el corte de pelo más adecuado
para las mujeres con cara redonda?
1
RNUąJáDWZDU]
Jaka fryzura jest najbardziej odpowiednia
dla kobiet o RNUąJáHMWZDU]\?
1
GDUUDELD
Nos GDUDELD que el gobierno no pare
de subir los impuestos.
Jeśli w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym
występuje ten sam podmiot, używamy
konstrukcji z bezokolicznikiem: Me da rabia tener
que escuchar tus quejas.
dar rabia + rzeczownik/bezokolicznik
dar rabia que + subjuntivo
71
GHQHUZRZDü
'HQHUZXMHQDVĪHU]ąGEH]SU]HUZ\
SRGZ\ĪV]DSRGDWNL
Denerwuje mnie, że muszę wysłuchiwać twoich
skarg.
71
HOYHKtFXOR
En el Museo de la Motorización exponen
XQRVYHKtFXORV realmente antiguos.
221
SRMD]G
:0X]HXP0RWRU\]DFMLZ\VWDZLDMą
QDSUDZGĊVWDUHSRMD]G\.
221
Descargar