dossier - Galeria Sicart

Anuncio
JUAN PABLO ORDÚÑEZ – MAWATRES
Pols i fang – Polvo y fango - Dust and mud
DOSSIER
JUAN PABLO ORDÚÑEZ / MAWATRES. POLS i FANG
JUAN PABLO ORDÚÑEZ / MAWATRES (Madrid 1986), resident a Bilbao, després d'haver estat
seleccionat en la convocatòria Matèria Primera de 2013, mostra la seva primera exposició
individual a la galeria composta de 2 treballs desenvolupats en l'últim any.
POLS i FANG és el títol de la mostra, que fa referència a alguns dels processos de treball que han
estat utilitzats per l'elaboració dels últims projectes. La pols del fitxer enfront del fang de la
memòria. La pols de les prestatgeries, llibres i plànols enfront del fang del camí, el caminar, tacarse i passar fred a les mans.
"Sant Romà de Sau" és un projecte desenvolupat entre 2013 i 2014 en el qual es planteja una
recuperació del traçat urbanístic a través de la memòria. Obviant l'arxiu com a lloc de recerca, en
aquest cas, es dóna valor als records i els matisos incerts de la memòria per buscar dades d'un
passat negat i un context desaparegut. Aquest projecte es desenvolupa en el context del pantà de
Sau. D'altra banda, es presenta per primera vegada una sèrie de dibuixos creats per a tal ocasió.
Aquests dibuixos, fets amb ciment, pertanyen a una sèrie més gran que actualment s'està
desenvolupant en els quals s'inclouen els dedicats a Vilafranca del Penedès.
L'exposició es compon de vídeos que documenten accions realitzades al pantà de Sau, així com
fotografies intervingudes on apareixen nous continguts oblidats per les imatges, instal·lacions
específiques en la mostra de les galeries, dibuixos i una publicació.
Aquesta publicació, se centra en aquest gest de trobar dos pobles germans, Sant Romà de Sau i
Sant Romà de Sau, dos pobles que es miren, i que són un fet del nostre passat recent. Un passat
que construeix dos pobles sense ús. Pel ofegament d'un, i l'abandó de l'altre.
Juan Pablo Ordúñez / Mawatres es va llicenciar en BBAA a la Facultat del País Basc (2010) on va
continuar amb les seves investigacions sobre la capacitat de reconvertir un context per la
intervenció artística. Actualment és professor convidat en el Màster d'art tecnològic i performatiu
d'aquesta universitat. Ha estat becat a la Fundación BilbaoArte (2013 i 2014), en el MA Studio de
Beijing, Xina (2011), entre d'altres. El seu treball s'ha mostrat de forma col·lectiva al MUSAC de
Lleó (2012), al Museu Guggenheim de Bilbao (2013), en Photo ALC Alacant (2014) i JustMad (2014)
entre d'altres.
De manera individual, els seus treballs s'han mostrat a la Fundación BilbaoArte (2014), MA Studio
de Beijing (2011) o el Centre Cultural Montehermoso de Vitòria (2009).
Actualment prepara treballs per a les fires SWAB de Barcelona i SUMMA de Madrid, per al Centre
ACVic de Vic, per a l'espai Reflex de Donosti, i un projecte específic que a principis de 2015 es
desenvoluparà al Japó.
JUAN PABLO ORDÚÑEZ / MAWATRES
POLVO y BARRO
Juan Pablo Ordúñez / Mawatres (Madrid 1986), residente en Bilbao, después de haber sido
seleccionado en la convocatoria Materia Prima de 2013, muestra su primera exposición individual
en la galería compuesta de 2 de los trabajos desarrollados en el último año.
POLVO y BARRO es el título de la muestra, que hace referencia a algunos de los procesos de
trabajo que han sido utilizados para la elaboración de los últimos proyectos. El polvo del archivo
frente al barro de la memoria. El polvo de las estanterías, libros y planos frente al barro del camino,
el andar, mancharse y pasar frió en las manos.
“Sant Romà de Sau” es un proyecto desarrollado entre 2013 y 2014 en el que se plantea una
recuperación del trazado urbanístico a través de la memoria. Obviando el archivo como lugar de
búsqueda, en este caso, se da valor a los recuerdos y los matices inciertos de la memoria para
buscar datos de un pasado anegado y un contexto desaparecido. Dicho proyecto se desarrolla en el
contexto del pantano de Sau. Por otra parte, se presenta por primera vez una serie de dibujos
creados para tal ocasión. Dichos dibujos, hechos con cemento, pertenecen a una serie mayor que
actualmente se está desarrollando en los que se incluyen los dedicados a Vilafranca del Penedès.
La exposición se compone de videos que documentan acciones realizadas en el pantano de Sau, así
como fotografías intervenidas donde aparecen nuevos contenidos olvidados por las imágenes,
instalaciones específicas en la muestra de las galerías, dibujos y una publicación.
Dicha publicación, se centra en ese gesto de encontrar dos pueblos hermanos, Sant Romà de Sau y
Sant Romà de Sau, dos pueblos que se miran, y que son un hecho de nuestro pasado reciente. Un
pasado que construye dos pueblos sin uso. Por el ahogamiento de uno, y el abandono del otro.
Juan Pablo Ordúñez / Mawatres (Madrid, 1986) se licenció en BBAA en la Facultad del País Vasco
(2010) donde continuó con sus investigaciones acerca de la capacidad de reconvertir un contexto
por la intervención artística. Actualmente es profesor invitado en el Master de arte tecnológico y
performativo de dicha universidad. Ha sido becado en la Fundación BilbaoArte (2013 y 2014), en el
MA Studio de Beijing, China (2011), entre otros. Su trabajo se ha mostrado de forma colectiva en el
MUSAC de León (2012), en el Museo Guggenheim de Bilbao (2013), en Photo ALC Alicante (2014) y
JustMad (2014) entre otros.
De manera individual, sus trabajos se han mostrado en la Fundación BilbaoArte (2014), MA Studio
de Beijing (2011) o el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria (2009).
Actualmente prepara trabajos para las ferias SWAB de Barcelona y SUMMA de Madrid, para el
Centro AcVic de Vic, el espacio Reflex de Donosti, y un proyecto específico que a principios de 2015
se desarrollará en Japón.
OBRES – OBRAS – WORKS
JUAN PABLO ORDÚÑEZ - MAWATRES
Reunión. 2014.
Fotografía intervenida. 100 x 60 cm.
Ed. de 3 + PA
JUAN PABLO ORDÚÑEZ - MAWATRES
N D. 2014
Fotografía intervenida. 65 x 175 cm.
Ed. de 3 + PA
JUAN PABLO ORDÚÑEZ - MAWATRES
¿Cómo suena una campana bajo el agua? 2014
Fotografía intervenida. 200 x 100 cm.
Ed. de 3 + PA
JUAN PABLO ORDÚÑEZ - MAWATRES
Sant Romà de Sau I. 2013
Video. 3`40"
Ed. de 5 + PA
https://vimeo.com/90731778
JUAN PABLO ORDÚÑEZ - MAWATRES
Gris. 2013
Video. 20`
Ed. de 3 + PA
JUAN PABLO ORDÚÑEZ - MAWATRES
Sant Romà de Sau II. 2013
Video. 3`53"
Ed. de 5 + PA
https://vimeo.com/90035849
JUAN PABLO ORDÚÑEZ – MAWATRES
Mapa Sau. Memoria. 2013
Dibujo. 50 x 70 cm.
Pieza única.
JUAN PABLO ORDÚÑEZ – MAWATRES
Vilafranca I, 2014.
Cemento sobre papel guarro 360 gr. 30x40 cm.
JUAN PABLO ORDÚÑEZ - MAWATRES
Vilafranca I, 2014.
Cemento sobre papel guarro 360 gr. 30x40 cm.
10 dibujos.
JUAN PABLO ORDÚÑEZ – MAWATRES
SANT ROMÀ DE SAU.
Publicación.
LLISTA DE PREUS - LISTA DE PRECIOS – LIST PRICE
JUAN PABLO ORDÚÑEZ - MAWATRES
Reunión. 2014.
Fotografía intervenida. 100 x 60 cm.
Ed. de 3 + PA
1.300 €
JUAN PABLO ORDÚÑEZ - MAWATRES
N D. 2014
Fotografía intervenida. 65 x 175 cm.
Ed. de 3 + PA
1.500 €
JUAN PABLO ORDÚÑEZ - MAWATRES
¿Cómo suena una campana bajo el agua? 2014
Fotografía intervenida. 200 x 100 cm.
Ed. de 3 + PA
1.700 €
JUAN PABLO ORDÚÑEZ - MAWATRES
Sant Romà de Sau I. 2013
Video. 3`40"
Ed. de 5 + PA
2.000 €
JUAN PABLO ORDÚÑEZ - MAWATRES
Gris. 2013
Video. 20`
Ed. de 3 + PA
1.200 €
JUAN PABLO ORDÚÑEZ - MAWATRES
Sant Romà de Sau II. 2013
Video. 3`53"
Ed. de 5 + PA
2.000 €
JUAN PABLO ORDÚÑEZ - MAWATRES
MAPA AGUAS DE CATAUNYA.
Instalación. Medidas variables.
Pieza única
JUAN PABLO ORDÚÑEZ – MAWATRES
Mapa Sau. Memoria. 2013
Dibujo. 50 x 70 cm.
Pieza única.
JUAN PABLO ORDÚÑEZ – MAWATRES
Vilafranca I, 2014. 30x40 cm. Cemento sobre papel
guarro 360 gr.
250.- €
2.000.- €
JUAN PABLO ORDÚÑEZ - MAWATRES
Vilafranca I, 2014. 30x40 cm. Cemento sobre papel
guarro 360 gr.
10 dibujos.
250.- € cada uno.
2.000.- €
JUAN PABLO ORDÚÑEZ - MAWATRES
PLIEGOS PUBLICACIÓN (intervenidos). 2014
edición de 15
300 €
JUAN PABLO ORDÚÑEZ – MAWATRES
SANT ROMÀ DE SAU.
Publicación.
Descargar