Volta pel Pla de Martís - Consell Comarcal del Pla de l`Estany

Anuncio
BTT
CENTRE
RUTES FÀCILS / RUTAS FÁCILES / ROUTES FACILES / EASY ROUTES
PLA DE L’ESTANY BANYOLES
9
Km
Volta pel Pla de Martís
12 Km
Temps / Tiempo / Temps / Time
Desnivell / Desnivel / Dénivellement / Unevenness
Sortida / Salida / Sortie / Leaving from
CAT
ES
Circuit de passeig per tot el Pla
de Martís. Els camins són
pistes forestals que no són
gaire transitats, fins que
arribem al veïnat de Martís.
Circuito de paseo por el Pla de
Martís. Los caminos son pistas
forestales poco transitados,
hasta que llegamos al
vecindario de Martís.
FR
Circuit de promenade de tout
le Pla de Martís. Les chemins
sont des routes forestières qui
ne sont pas très passantes,
jusqu’à ce qui on arrive au
hameau de Martís.
45'
inapreciable
Sortida de Martís
EN
Walk around all the Pla de
Martís. The paths are forest
paths and are not very crowdy,
until we arrive to the Martís
neighbourhood.
Descargar