EXAMEN MUSICA TEMA EL BARROC 1−context sociocultural del Barroc:

Anuncio
EXAMEN MUSICA TEMA EL BARROC
1−context sociocultural del Barroc:
Barroc (1600 a 1750) .L´estrena de la primera òpera conservada i la mort del seu maxim representant: Bach.
El gran canvi que es va produir en la política , en l´ economia, en la religió i en el pensament, es va reflectir en
les arts i també en la música.
S´inicia a Itàlia amb compositors com Albioni, Corelli o Vivaldi , i es difon per tota Europa , arribant a la seua
plenitud en el països germànics. Es caracteritza la utilització del baix continu i de l´harmonia verticalEls
governants utilitzen la música com una manifestació del seu poder i riquesa , i l´Església com un mitja per a
arribar als fidels de les cerimonies religioses. El músic , tot i ser un profesional qualificat, era un servent que
vivia en palau. Componia obres que probablement s´escoltaven una sola vegada en vida del músic. La creació
de teatres va afavorir el desenvolupament de l´opera.
Asta el Barroc la música instrumental era un gènere menor comparant−la en la música vocal, pero en les
primeres dècades del s. XVII començaren a utilitzar−se les paraules sonata y concert per a designar un
nombre de composicions instrumentals.2p
2−Historia de Farinelli (il castrato):
En Itàlia del segle XVII:
Les dones no podien cantar en les operes i els homens que naixien amb la veu de soprano els castrven
clruelment . La cruel practica de la castració apareix ja en 1565 en la Cpilla Sixtina de Roma, i desde 1574 es
freqüent en Munich . Els homes castrats alcansaven enormes estatures pero normalment eren
desproporcionats.
Un xiquet cantor castrat podia convertir−se en riquesa per als seus pares .Se ocultava amb histories de
<<accidents>> de l´infancia. En l´opera barroca italiana sel segle XVIII, els castrati sigueren els herois
masculins de casi totes les operes.
Al segle XIX; el ultim castrati, Moreschi q va morir en 1922.(Senesino, uno del ultims castrati mes famosos
de la seua epoca).
Celebre cantant castrat italia. Naix en Andria (Napoles)en 1705. Alumne del prestigis compositor italia i
mestre de cant , Nicolas Porpora i amic fraternal del famos poeta P.Metastasio. Havia debutat en l´opera
Angelica i Medoro, de N.Porpora . Triunfa en les gans ciutats europees i havia conseguit grans fortunes. Canta
sobre tot en Viena, Londres i Madrid en garn exit, on visque 24 añs. Havia permanescut 10 añs al servei de
Felip V , era el unic que podia disipar la melancolia del monarca. Farinelli ariba a ser en conseller personal del
monarca espanyol , Durant 10 anys tingue la obligacio de cantar cuatre romances cada nit, que sempre eren les
mateixes.Cuant arriba al tro Carlos III, Farinelli fou retirat del seu carrec i visque els ultims vint anys de la
seua vida apartat del cant. Havia mort en Boloni en 1782. 2p
3−Audició:
<<La Réjouissance>> (Música per als reisl focs dartificials Händel)
Apareix el clavichenvalo .
1
Música per las reial focs artificials va ser composta per a la celebració de la Pau d´Aquisgrà, la fi de la guerra
austríaca de successió, la qual Anglaterra s´hi va vore involucrada. L´encarec reial requeria que s´interpretara
a l´aire lliure per una banda militar durant els focs artificial en el Green Park de Londres. Händel va afegir als
instruments de vent i de percussió el rup dels de corda. Hi van participar prop d´un centenar de músics ;
cuaranta trompetes, vint corns , setze oboés, huit timbals i dotze tambors.3 p
4− Característiques de la música Barroca:
L´opera ; la melodia fou un gran invent de aquest període. Havia nascut a principis del s. XVII en Florència,
on un grup de poetes comença a investigar el representar un text dramàtic en forma de diàleg i cantat per
personatges. Amb això intentaven ressuscitar la tragèdia grega clàssica , que era una síntesi teatral de poesia,
música i dansa.
A partir de la idea, Claudi Monteverdi, escrigué orfeu que es representa per primer vegada en 1607 i supongue
el naixement de l´opera en 1637 s´obrigue el primer teatre de opera en Venecia.
EL BAIX CONTINU:es cuant els compositors barrocs escribien el baix amb tant cuidao com la melodía
principal, i s´interpretava amb instruments greus de arc i intruments de tecla normalment el clave
principalmen, encara que es podia afegir altres intrument per reforçar la seua sonoritat.
ACEPTACIÓ PLENA DE LA MÚSICA INTRUMENTAL: asta el Brroc la música instrumental era un
genere menor comparant−la amb la música vocal, pero en les primeres decades del s. XVII compensaren a
utilitzar−se les paraules sonata i consert per asignar un nombre de composicions intrumentals.
La aceptació de la musica intrumental, es en la segona mitad del segle XVII i genera formes musicals propies.
En aquesta epoca destacaren constructores italianes de intrument musicals anomenats Stradivarius, Amati i
Guarnieri tecnica que no a sigut supera.
BARROC A ITÁLIA: a de més de l´opera , la sonata i el concert foren les formes musicals més brillants de
les desarotllades a Itàlia.
*La sonata Barroca: esta feta per un o dos instruments solistes acompanyats pel baix continu.
*El concert:
·Concert per a solista: La orquestra contra un solista.
·Concert grosso: La orquestra contra diferents solistes
BARROC EN ALEMANIA:
Els dos maxims exponents del Barroc musicals foren Johann Sebastian Bach i Georg Friedrich Händel,
*Bach dugue a la seua maxima expresió la tecnica del contrapunt,la seua obra (El clave bien
temperado)respresnta la culminació de la fuga.
*Händel per la seua part destaca el l´opera i en l´oratori.
3p.
2
Descargar