PROGRAMA FORMACIÓ PROFESSORAT NOVELL (PRIMER ANY

Anuncio
 PROGRAMA FORMACIÓ
PROFESSORAT NOVELL (PRIMER ANY)
PROGRAMA FORMACIÓN
PROFESORADO NOVEL (PRIMER AÑO)
ENTREVISTES
TEMPORALITZACIÓ ENTREVISTAS
TEMPORALIZACIÓN Entrevista inicial
novell-tutor/a
Novembre-Desembre-Gener
Entrevista inicial
novel-tutor/a
Noviembre-DiciembreEnero
Seguiment del treball
de tutorització
Març-Abril
Seguimiento del
trabajo de tutorización
Marzo-Abril
Entrevista final de
curso novel-tutor/a
y evaluación
Junio-Julio
Entrevista final de
curs novell-tutor/a
i avaluació
Juny-Juliol
Descargar