alain daniélou

Anuncio
ALAIN DANIÉLOU
Biografia / Biografía
Alain Daniélou (1907-1994), assagista, musicòleg, especialista en sànscrit i filòsof, va
ser professor a la Universitat de Benarés (Índia) des de 1949 fins a 1953, membre
d’honor de l’Institut Francès d’Indologia i director de la biblioteca dels manuscrits
d’Adyar (Índia), entre altres. La seva dedicació a la música li va permetre ser el director
de l’Institut de Musicologia Comparada de Berlín i Venècia fins a 1977. La fonoteca de
Casa Àsia porta el seu nom en reconeixement a la seva donació d’obres que va deixar
a la institució: 72 CD digitalitzats a partir de bobines que contenien més de 50 hores de
música tradicional enregistrades entre 1950 i 1970 en països com l’Índia, Afganistan,
Iran o Tailàndia. El seu legat és avui en dia una de les fonts principals de música
asiàtica a Europa.
Alain Daniélou (1907-1994), ensayista, musicólogo, sanscritista y filósofo, fue profesor
de la Universidad de Benarés (India) desde 1949 hasta 1953, miembro de honor del
Instituto Francés de Indología y director de la biblioteca de los manuscritos de Adyar
(India), entre otros. Su dedicación a la música le valió la dirección del Instituto de
Musicología Comparada de Berlín y Venecia hasta 1977. La fonoteca de Casa Asia
lleva su nombre como reconocimiento a la donación de obras que dejó a la institución:
72 CD digitalizados a partir de bobinas que contenían más de 50 horas de música
tradicional grabadas entre 1950 y 1970 en países como la India, Afganistán, Irán o
Tailandia, entre otros. Su legado es hoy una de las principales fuentes de música
asiática de Europa.
Sabies que … / Sabías que…
Daniélou va ser un dels primers occidentals que va visitar el temple de Khajuraho
(Índia), i les sever fascinants fotografies d’aquest antic temple van ser les primeres en
exposar-se al Museu Metropolità de Nova York, en 1949.
Daniélou fue uno de los primeros occidentales que visitó el templo de Khajuraho
(India), y sus asombrosas fotografías de este antiguo templo fueron las primeras que
se expusieron en el Museo Metropolitano de Nueva York, en 1949.
Cites/ Citas
“Durante los años treinta, los vehículos automóviles eran todavía objetos de arte”.
Daniélou, Alain. El camino del laberinto: recuerdos de Oriente y Occidente. Barcelona :
Kairós, 2007. p. 131
“El tiempo no es más que una ilusión, una aparente sucesión de momentos en el
transcurso de un viaje que realizan los seres en el eterno presente”. Daniélou, Alain.
El camino del laberinto: recuerdos de Oriente y Occidente. Barcelona : Kairós, 2007. p.
11
Bibliografia / Bibliografía
LA SEVA VIDA / SU VIDA
El Camino del laberinto : recuerdos de Oriente y Occidente / Alain Daniélou ; [de la
traducción del francés: Miguel Portillo]. Barcelona : Kairós, 2007
(BCN/MAD) II 929 (Dan) Dan
LA SEVA OBRA / SU OBRA
Histoire de l'Inde / Alain Daniélou. - 2nd ed. [Paris] : Fayard, 1996
(BCN/MAD) II 94 Dan
L'Inde traditionnelle : photographies 1935-1955 ; Alain Daniélou et Raymond Burnier.
[Paris] : Fayard, cop. 2002
(BCN) II (084) Dan
Le Tour du monde en 1936 : dessins / Alain Daniélou. [Paris] : Flammarion, cop. 1987
(BCN) A (084) Dan
Miti e Dèi dell'India / Daniélou.Como : Red edizioni, 1996. 509 p., [16] p. de làm. : il.
(algunes col.) ; 23 cm
(BCN) II 291.21 Dan
El Shivaísmo y la tradición primordial ; Alain Daniélou ; edición a cargo y prefacio de
Jean-Louis Gabin ; traducción del francés de Vicente Merlo. Barcelona : Kairós, 2006
(BCN/MAD) II 294.5 Dan
Introduction to the study of musical scales / by Alain Daniélou Delhi : Munshiram
Manoharlal, 1999
(BCN/MAD) A 78 Dan
Origines et pouvoirs de la musique / Alain Daniélou ; préface: Jean-Louis Gabin. Paris :
Kailas, 2003
(MAD/BCN) II 78 Dan
The Raga's of Northern Indian music / Alain Daniélou. Delhi : Munshiram Manoharlal,
1997
(BCN/MAD) II 78 Dan
Sacred music : its origins, powers, and future / Alain Daniélou (Shiva Sharan) ; articles
selected and presented by Jean-louis Gabin ; [translated from the French by Kent
Hurry] Varanasi : Indica Books, 2003
(BCN) A 78 Dan
L'Èrotisme divinisé : architecture et sculpture du temple hindou / Alain Daniélou.
[Paris] : Éditions du Rocher, 2002
(BCN) II 726 Dan
The Hindu temple : deification of eroticism ; Alain Daniélou; translation by Ken Hurry.
Rochester : Inner Traditions, 2001
(BCN) II 726 Dan
OBRES SOBRE ALAIN DANIÉLOU / OBRAS SOBRE ALAIN DANIÉLOU
Catalogue des oeuvres : le parcours multiple ; réalise par: Anne Prunet et Marie-Laure
Brucker. Zagarolo (Rome) : Centre Alain Daniélou, DL 2004
(BCN) II 78 Dan
CD
Anthology of Indian classical music : a tribute to Alain Daniélou = Anthologie de la
musique classique de l'Inde. France : Auvidis/Unesco, p 1997
(BCN) II 341
Alain Daniélou : homenatge = homenaje. Sabadell : Careli records, DL 2004
(BCN/MAD) A 44, A 26
ALTRES RECURSOS / OTROS RECURSOS
Col·lecció llegat Alain Daniélou / Colección legado Alain Daniélou
Per a més informació, contacteu amb la Mediateca
Para más información, contacte con la Mediateca
Descargar