Proposicions presentades per a l`adjudicació del contracte per a l

Anuncio
[email protected]
Àvila, 138. 08018 Barcelona
T. +34 93 507 35 00. F. +34 93 507 35 01
www.22barcelona.com
Proposicions presentades per a l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres definides en
el Projecte constructiu de la urbanització i infraestructura del carrer Almogàvers en el tram comprès
entre els carrers Badajoz i Pamplona -Districte [email protected] -”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
CISTERÓ, S.A.
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (OHL)
CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. (COPISA)
DRAGADOS, S.A.
CONSTRUCTORA HISPÁNICA, S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA FAMILIAR, S.A. (EMCOFA)
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.
SIX CONSTRUCTOR, S.A.
EXCOVER, S.A.
TAU ICESA, S.A.
ACSA, S.A.
CONSTRUCCIONES PAI, S.A.
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
UTE SIM RUBATEC, S.A. – CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL.
ROMERO GAMERO, S.A.U. (ROGASA)
COMSA, S.A
PROYECTOS Y SERVICIOS BENJUMEA, S.A.
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.
PROINOSA, S.A.
COPCISA, S.A.
GECOINSA CONSTRUCCIÓNES E INSTALACIONES, S.A.
CONSTRUCCIONES FEU, S.A.
En data 1 d’agost de 2008, [email protected] va comunicar, de forma escrita, l’existència de defectes
esmenables i omissions detectades a la documentació presentada per algunes empreses, tot conferint
un termini de cinc dies per tal de procedir a l’esmena dels defectes i omissions.
Que transcorregut el termini les empreses en qüestió han procedit a aportar, en temps i forma, la
documentació requerida.
Descargar