Contracte de serveis OBJECTE: Servei per a la realització d`una

Anuncio
Contracte de serveis
OBJECTE:
Servei per a la realització d’una plataforma integrada d’inventari de les infraestructures ferroviàries a
l’àmbit de la línia Barcelona-Vallès
CODI:
PO 25/11
PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA exclòs): 400.000,00 €
TERMINI D’EXECUCIÓ:
5 mesos
Sessió pública de data: 03/11/2011
Valoració de les ofertes tècniques i resultat d’ofertes econòmiques
A.
Valoració de les ofertes tèniques:
Empresa
B
RESULTAT SOBRE NÚM 2
Oferta tècnica
ADASA SISTEMAS, SAU
38
IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, SA
28
SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACIÓN
MINERA, SA (SADIM, SA)
30
SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y
POSICIONAMIENTO, SL (SITEP)
39
T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU
30
Resultat d’obertura de les ofertes econòmiques
Empresa
RESULTAT SOBRE NÚM 3
Oferta tècnica
ADASA SISTEMAS, SAU
379.000,00€
IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, SA
308.000,00€
SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACIÓN
MINERA, SA (SADIM, SA)
300.000,00€
SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y
POSICIONAMIENTO, SL (SITEP)
327.700,00€
T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU
309.308,00€
Descargar