Què és què en els teixits

Anuncio
Què és què en els teixits
12 de març - 16 a 19h.
Professora: Montserrat Bargalló
Lloc: TEXFOR (Sant Quirze, 30, Sabadell)
A banda de que els teixits evolucionin ràpidament, hi ha molta confusió a l'hora de definir-los i
no tenim clar si ens basem en la tècnica o el material; un teixit decorat no sempre és estampat,
un teixit del s. XVIII amb decoració teixida no necessàriament ha ser un jacquard...
Continguts
•
•
•
El lèxic tèxtil: una font de confusions
El màrqueting: un joc d’emmirallaments
L’evolució de la tecnologia: l’enlluernament del que és nou i l’oblit del que es
considera caduc
•
L’estudi parcial: la manca d’investigació interdisciplinària i les seves conseqüències
Preu: 40 €
Inscripcions a: [email protected]
.................................................................................................................................................
Qué es qué en los tejidos
12 de marzo - 16 a 19h.
Profesora: Montserrat Bargalló
Lugar: TEXFOR (Sant Quirze, 30, Sabadell)
Al margen de que los tejidos evolucionen rápidamente, hay mucha confusión a la hora de
definirlos y no tenemos claro si basarnos en la técnica o en el material. Un tejido decorado no
siempre es un estampado, un tejido del s. XVIII con decoración tejida no ha de ser
necesariamente un Jacquard...
Contenidos
•
•
•
El léxico textil: fuente de confusiones
El márqueting: un juego de espejos
La evolución de la tecnología: deslumbrarse por lo que es nuevo y olvidar lo que nos
parece caduco
•
El estudio parcial: la falta de investigación interdisciplinaria y sus consecuencias
Precio: 40 €
Inscripciones en: [email protected]
.................................................................................................................................................
Descargar