Arte romántico

Anuncio
1) Romanticisme:
Pintura:
1) El rai de la medusa
Anàlisi formal:
Es considera la primera obra romàntica.
La composició està basada en dos triangles, un formatper la vela de la fragata i l'altre format per les persones
acumulades, també marcat pel color vermell.
Utilitza els colors grisos, marrons, terrossos acompanyats d'alguns primaris vermells.
És una obra amb molt moviment lluminositat i dramatisme.
−Significat: l'any 1814 va naufragar una fragata la Medusa que va deixar 149 passatgers en un rai en el mar.
Només van podre rescatar 15 supervivents.
Géricault va examinar els cadàvers per donar més realisme i dramatisme.
Es veu un baixell al fons del quadre i tots els personatges de la dreta miren cap a ell.
2) La llibertat guiant el poble:
Anàlisi formal
Tècnica de l'oli.
Composició piramidal amb la piràmide central i simètrica. Es podrien establir semblances amb el rai de la
medusa .
La composició està feta per una piràmide vèrtex de la qual està format per una figura que fa de eix de simetria
del quadre a partir dela qual les figures situades a banda i banda de la figura central, que és la llibertat,
convergeixen.
Colors: a diferència del Rai predominen els negres, grisos, sèpies i blancs. Però estableix el blau de la senyera
i de la persona a baix vestida de blau−verd.
Perspectiva aèrea: Les figures de primer terme estan més definides i delimitats que les del fons.
Llum: hi ha clarosbcur, contrast de zones clares i fosques.
Significat: la revolta a França de 1830que es produeix contra Carles X que vol imposar la monarquia
absolutista. És una revolta de totes les classes, es pot veure en el burgés que hi ha a l'esquerra amb un fusell i
del poble, amb el nen amb pistoles.
Per primer cop els artistes es posen del costat dels artistes. Alguns diuen que el burgés de l'esquerra és un
autorretrat de Delacroix participant a la revolta.
1
Hi ha un soldat mort a terra que simbolitza la monarquia representada ridiculament.
D'això en surtirà la llibertat que és la figura femenina central que representa la república per la manera de
vestir, el gorro, i la bandera.
3) Monjo vora el mar
Anàlisi formal:
Utilitza vastes extensions horitzontals.
Treballa de forma detallista però utilitzant el color blau, sorra i blanc. És colorista.
La llum és intensa bastant claredat que vé del quadre. La figura humana no és res al costat de la naturalesa.
Colors: Cel: blau; mar: blau intens; sorra i figura.
Significat: tema típic del romanticisme: naturales en el seu estat més inmens i salvatge.
Representa el típic paisatge romàntic; el paisatge des de la subjectivitat, el sublim.
Representa la naturalesa a partir del concepte de sublim del romanticisme. Representa la inmensitat de la
natura i lo intel·ligible.
Escultura
La Marsellesa
Anàlisi formal:
Relleus situats a l'arc de triomf de L'Étoile.
Baix relleu de pedra.
Composició:de la mateixa manera que Delacroix en la Llibertat guiant el poble és el mateix en quant a
interpretació i concepció.
S'organitza a partir de diagonals ( molt utilitzades en l'estètica romàntica).
Deesa alada que forma dues dignals amb els braços i les cames. Forma una X.
La sensació d'espai vé donada per la superposició de figures. S'inspira en l'estètica hel·lenística (Laoocont). Hi
ha molt moviment que és l'exitació per la recerca de llibertat.
Significat:
Hi ha una deesa romana que es diu Bel·lona ( deesa de la guerra) que guia els revolucionaris representats
abaix com soldats romans que lluiten per defensar la República que recentment volia sre enderrocada per
Carles X.
Té sentit propagandístic de la República.
2
2) Realisme
Pintura
1) L'enterrament a Ornans
Anàlisi formal:
Destaca pel color i la composició. Recupera la tradició de les pintures negres de Goya i predomina el color
negre, gris i foscos en general trencats pel blanc i el vermell color que porten els enterramorts a les mànigues,
el gos i les còfies. El color vermell també és present al fons molt matitzat amb dues persones.
La composició és en fris marcada per les roques del fons. I destaca la verticalitat de la creu.
Significat: És un tema revolucionari perquè es fa per primera vegada i més l'enterrament d'un camperol.
Tothom passa del mort i qui més sent la seva mort és el gos que és qui més prop és del mort.
2) Les espigolaires
Anàlisi formal: Intenta valorar la terra i dedica 3/4 de la composició a la terra, s'eleva la linia de l'horitzó .
Composició rectangular trencada per línies angulars que donen vida a la composició.
Utilització bàsica del colors i simplicitat en la utilització de la paleta.
Atmòsfera groga de la primera hora del matí sense determinar l'època. Queda trencada per algunes tonalitats
com vermell, verd, dels vestits de les robes.
Utilitza la perspectiva aèrea.
Significat: Milet va sre camperol i vol mostrar els terballs del camp. Segons un com a critica social i segons
altres simplement represenat el que veu, la realitat del terball d'unes dones.
La felicitat està al camp.
3) la Vicaria
Anàlisi formal: Utilitza els colors vermells, blaus, grocs, blancs....
Composició que segueix les normes de l'arquitectura. La mateixa linea de l vicaria ens permet unir les figures,
composició en ziga−zaga.
Espai representat amb perspectiva axonomètrica a la paret del fons. A diferència de la pintura realista francesa
que és la sencillesa aqui es pinta l'escut de forma detallista.
Significat: dos nuvis es casen i estan signant el contarcte matrimonial.
Van vestits de majos i majas i dona sentit de folklore de Marià Fortuny.
S'acabava de casar.
3
Amb tècnica impressionista realitza un tema realista i podem notar una certa valoració irònica sobre els
matrimonis de conveniència.
4) D'Ejenuer sur l'herbe
Anàlisi formal:Pintura que fa de simbiosi entre pintura realista i pintura impressionista.
Tractament diferent de les figures i paisatge. Figures contornejades, delimitades que contrasta amb la forma
de fer els arbres, els troncs, que són esboços o taques de color.
Composició: Piramidal que ens permet unir les figures de primer terme amb la del fons de tradició
renaixentisa. Tractament de la llum tipica realista. Llum dual, zon fosca que es pot veure en diagonal.
Llum selectiva, alguns cosos reben llum i com que la seva pell és blanca la remet.
Tècnica barroca.
quant els colors utilitza negres, blancs i grisos.
D'estètica impressinista hi ha balu, verd, ocres..
Perspectiva aèrea com a les espigolaires.
Nova versió d'una pintura manierista d'un paisatge amb dues nimfes despullades a l'esquerra i dos músics a la
dreta.
Significat: Introdueix personatges reals: la dona nua és la seva model, el de la dreta é el seu cunyat, al mig hi
ha el germà de l'artita.
Sembla que sigui una al·legoria i la dona sigui la inspiració.
Escultura
5) Els primers freds
Anàlisi formal: interessa que l'escultura es vegi des de molts punts de vista. Cada vegada que ens movem
veiem plans diferents per tant, són necessaris múltiples punts de vista per veure l'escultura.
Mitjançant el puliment de la pedra i el seu color aconsegueix crear transparències de la pell. Es pot veure la
pell, els músculs, les venes.
Significat: el tema és un vell i una nena, la recuperació del mite d'Èdip i la seva filla Antígona que tenen
relacions.
Al·legoria del contrast entre la riquesa/pobresa, alegria/tristesa, vellesa infància.
Al·legoria a la gent pobre que no té roba per guarir−se del fred.
Té aspectes del simbolisme i de l'impressionisme encara que és del realisme.
Interessa mostrar conceptes i no l'acabament de l'obra.
4
3) Impressionisme
Pintura
1) D'ejenuer sur l'herbe.
2) Sol ixent
Anàlisi formal: Composició horitzontal, amb dues barques que estan formades per taques de color negres.
La taca és la protagonista del quadre.
La taca de color encara que no hi ha gaire colors, utilitza els grisos negre i taronjapel sol i el seu reflexe.
Perspectiva aèrea present: la primera barca és més definida que les demés. I el paisatge del fons és difuminat.
Es genera tot en funció de la llum i el color. Investigació òptica dels colors primaris i la relació amb els
secundaris perquè hi hagi impressió òptica. Primaris: blau, vermell com generadors d'espai i temperatura; pocs
colors, si es volen reforçar els primaris es fa amb els secundaris oposats. Através dels colors, de les formes
obertes( es dona confusió entre la figura i el fons) les formes no es tanquen, no estan delimitades sinó
difuminades.També ho aconsegueix a partir de la pincellada curta i a primer terme molta pasta. De manera
que si observes el quadre de prop no saps que és una barca fins que t'allunyes. El tractament d'espai és a paritr
de la llum i el color en perspectiva aèrea. Utilitza els colors en funció de les seves característiques. Colors
càlids apropen (vermell) colors freds allunyen( Blau).Els objectes es reflecteixen a l'aigua.
Significat: Aquesta pintura s'exposa en el Saló internacional i és rebutjat per ser una impressió.A Monet
l'interessa l'atmòsfera,crear un tipus d'art no romàntic.Influenciat per Turner. Monet critica la Revolució
Industrial la lletjor de les ciutats per això se'n va anar al camp−.
No representa les formes sinó que les suggereix.
Escultura
3) El pensador
Anàlisi formal: Rodin treu un motlle de fang i es veuen les seves ditades, es pot reflectir a l'obra final en
bronze. Concepte d'inacabat, el pedestal no és afegit, no és important, està treballat com si fos pedra, els peus
no estan acabats.
És una imatge amb escultura de l'època hel·lenística. La linia sinuosa que recorre el cos del pensador.El
pensador és un tema no massa desenvolupat.
El que fa és utilitzar el tema de la melanconia.
Rodin és un home que treballa els temes per primera vegada.
El pensador està mirant les portes de l'infern. Està situat a l'entrada de l'infern.
Tema que desenvolupa Miguel Angel. Rodin és l'escultor que es relaciona amb la literatura.
4) Neoimpressionisme
5
Pintura
Diumenge a l'illa de la Grande Jatte
Anàilisi formal: Utilitza fonamentalment primaris i la llei dels contrastos simultanis. A través dels vermells
apareixen associats amb al seu complementari: el verd que ocupa molt espi en el quadre.
Utiliza la tècnica puntillista, que aplica color amb petites taques de colors purs amb la punta del pinzell. Això
produeix que de prop no es vegi com un empast de pintura sinó que es veuen punts.La retina uneix els colors i
forma les taques.
Significat: plen− air: representació de la pintura a l'aire lliure.Ens explica el que fa la gent el cap de setmana. I
es volen veure representades totes les classes socials. En primer terme hi ha re presentat el poble, la cortesana
i el burgés. Després hi ha la mare/filla; els nuvis,etc...
Hi ha parella de rics que passejen un mico en comptes d'un gos.
Al voltant del riu Sena.
6
Descargar