Folleto

Anuncio
SEAMOS REALISTAS
EL VASO ESTÁ MEDIO VACÍO
NO MALGASTES
EL AGUA
www.emaya.es
SIGUEM REALISTES
EL TASSÓ ÉS MIG BUIT
NO TUDIS
L’AIGUA
www.emaya.es
SIGUEM REALISTES
EL TASSÓ ÉS MIG BUIT
NO TUDIS
L’AIGUA
L’aigua és un recurs valuós i limitat a Mallorca.
A l’estiu som molts més a l’illa, però l’aigua és la
mateixa; utilitza només la que necessitis. No la
tudis, el tassó és mig buit. El agua es un recurso
valioso y limitado en Mallorca. En verano somos
muchos más en la isla, pero el agua es la misma;
utiliza solo la que necesites. No la malgastes, el
vaso está medio vacío.
Millor una dutxa ràpida que un bany;
estalviaràs molta aigua. Mejor una ducha rápida
en lugar de un baño; ahorrarás mucha agua.
Tanca el grifó mentre t’ensabones, et rentes
les dents o t’afaites. Cierra el grifo mientras te
enjabonas, te lavas los dientes o te afeitas.
El vàter no és una paperera, no hi tiris tovalloletes,
compreses ni res que no sigui paper higiènic.
El váter no es una papelera, no tires toallitas,
compresas ni nada que no sea papel higiénico.
Vigila els grifons mal tancats, repara les fuites
i degotejos aviat. Vigila los grifos mal cerrados;
repara los escapes y goteos pronto.
SEAMOS REALISTAS
EL VASO ESTÁ MEDIO VACÍO
NO MALGASTES
EL AGUA
Posa la rentadora i el rentavaixelles quan
estiguin plens; així aprofites l’aigua.
Enciende la lavadora y el lavavajillas cuando
estén llenos; así aprovechas el agua.
No descongelis els aliments davall del grifó,
millor a l’exterior a temperatura ambient o a
la gelera. No descongeles los alimentos debajo
del grifo, mejor en el exterior a temperatura
ambiente o en la nevera.
En rentar els plats a mà, omple les piques i
tanca el grifó. Al lavar los platos a mano, llena el
fregadero y cierra el grifo.
Evita regar entre les 8 h i les 20 h. Sempre que
sigui possible tria vegetació mediterrània.
Evita regar entre las 8 h y las 20 h.
Siempre que sea posible elige vegetación
mediterránea
Per a fer nets els patis i les terrasses, utilitza la
granera abans que la mànega d’aigua. Para la
limpieza de patios y terrazas, utiliza la escoba
antes que la manguera de agua.
Descargar