Agenda Visita Externa

Anuncio
Procés d’acreditació de titulacions de grau i de màster universitari Visita externa del Comitè d’Avaluació Externa FACULTAT DE PSICOLOGIA Titulacions que s’acrediten: ‐ Grau de Psicologia ‐ Grau de Logopèdia ‐ MU en Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions ‐ MU en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut ‐ MU en Recerca i Intervenció Psicosocial Composició del Comitè d’Avaluació Externa (CAE): Rol Nom Institució
Àrea de coneixement
Presidenta Maria José Báguena Puigcerver Universitat de València Psicologia Vocal acadèmic Elvira Mendoza Lara Universidad de Granada Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico Vocal professional Pilar Batanero González Universitat Politècnica de Catalunya Servei de Desenvolupament Professional Vocal estudiant Esther Parra Serrano Universitat Ramon Llull Llengües Aplicades. Logopèdia Secretari Anna Prades Nebot AQU Catalunya Metodologia d’avaluació Data visita externa: 12 i 13 de noviembre 2015 Estructura de la visita:
Jueves, 12 de noviembre de 2015 9.00 – 9.30 9.30 – 10.00 10.00 –11.00 11.00 – 11.30 11.30 – 12.15 12.15 – 12.45 12.45 – 13.30 13.30 – 15.00 15.00 – 15.45 15.45 – 16.00 16.00 – 16.45 16.45 – 18.00 Recepción del CAE por parte del equipo directivo Trabajo previo del CAE (consulta del material) Entrevista con el equipo directivo y miembros del CAI Pausa Entrevista con los estudiantes de
Grado (Psicología y Logopedia) Visita a las instalaciones Entrevista con el profesorado de Grado (Psicología Logopedia) Almuerzo y trabajo interno CAE Audiencia con los graduados de Grado (Psicología Logopedia) Pausa Entrevista con empleadores y colegios profesionales Trabajo interno del CAE Viernes, 13 de noviembre de 2015 9.00 – 10.00 10:00 – 10.15 10.15 –11.15 11.15 – 13:00 13:00 – 14:15 14.15 – 15:00 15:00 – 16:00 16:00 – 16.30 16.30 – 17.00 Audiencia con los estudiantes de los másteres Pausa Entrevista con el profesorado de los másteres Trabajo interno del CAE Almuerzo Audiencia con graduado de los másteres Audiencia abierta Elaboración de conclusiones Informe de conclusiones preliminares y despedida 
Descargar