Obres de millora de la xarxa elèctrica al carrer dels

Anuncio
Núm. 1.040. Novembre 2009. COMUNICACIÓ, 300. Imprès en paper reciclat
Obres de millora de la xarxa elèctrica al
carrer dels Jocs Florals
L’empresa Endesa portarà a terme a partir de dilluns 16 de novembre unes
obres de millora de la xarxa elèctrica al carrer dels Jocs Florals des de la confluència amb el carrer Molí fins a la cruïlla amb l’avinguda Ciutat de l’Hospitalet. En aquest tram es prendran les mesures oportunes per permetre el pas
del veïnat als seus immobles.
Les obres, que tenen previst acabar a mitjans de desembre, no alteraran el
trànsit de vehicles. En canvi, mentre durin les obres no es podrà estacionar
al marge dels números parells del carrer dels Jocs Florals. Per a qualsevol informació sobre possibles incidències amb el subministrament elèctric mentre
durin les obres, poden trucar al telèfon d’atenció d’Endesa, 902 536 536.
www.esplugues.cat
VIA PÚBLICA
Núm. 1.040. Novembre 2009. COMUNICACIÓ, 300. Impreso en papel reciclado
Obras de mejora de la red eléctrica en la
calle dels Jocs Florals
La empresa Endesa llevará a cabo a partir del lunes 16 de noviembre unas
obras de mejora de la red eléctrica en la calle dels Jocs Florals desde la confluencia con la calle Molí hasta el cruce con la avenida Ciutat de l’Hospitalet.
En este tramo se tomarán las medidas oportunas para permitir el paso del
vecindario a sus inmuebles.
Las obras, que tienen previsto acabar a mediados de diciembre, no alterarán
el tráfico de vehículos. En cambio, mientras duren las obras no se podrá estacionar en el margen de los números pares de la calle dels Jocs Florals. Para
cualquier información sobre posibles incidencias con el suministro eléctrico
mientras duren las obras, pueden llamar al teléfono de atención de Endesa,
902 536 536.
www.esplugues.cat
VIA PÚBLICA
Descargar