El Document del Mes de Novembre en PDF

Anuncio
El document del mes....
Novembre 2014 - Núm.23
Pl. del Convent, 12-2a CP 46410
Tel: 961700050 Ext: 1430 - 1431
Construcció de l'antic cementeri a la Partida de Pedra
de Montó
·Secció: Urbanisme
·Data: 1806 - 1863
·Procedència: Fons Municipal
·Signatura: URB-5/18-19
·Volum i suport: 2 expedients enquadernats en un mateix llibre
Com tots els anys novembre ha començat amb la celebració de la tradicional festa
de Tots Sants i és per això que hem decidit mostrar-vos un expedient relacionat amb la
construcció de l'antic cementeri, situat a la Partida de Pedra de Montó.
Al llarg de la seua història Sueca ha comptat amb tres cementeris; el primer, del
que apenes queda informació documental, estava situat darrere de l'església de Sant
Pere; el segon, del que vos anem a parlar, és el de la Partida de Pedra de Montó, a les
espatlles de l'actual Poliesportiu Municipal, que es va fer servir entre 1806 i 1884; i el
tercer és l'actual cementeri a la Partida de la Raconada, que començà a construir-se en
1884.
L'explicació de perquè es va decidir, a principis del segle XIX, traslladar el
cementeri la trobem en l'expedient que vos mostrarem en El Document del Mes passat,
les diverses epidèmies que es produiren al llarg d'eixe segle.
El 12 d'agost de 1804 arribà a l'Ajuntament de Sueca una circular del Corregidor
d'Alzira on es diu que en “[...] Pueblos en que haya ó hubiere habido epidemias, ó que
estén mas expuestos á ellas, y en aquellas Parroquias en que se reconozca que es mayor
la urgencia por el número de parroquianos, corto recinto de las Iglesias, y otras
Arxiu Històric Municipal de Sueca: http://arxiu.sueca.es/
El document del mes....
Novembre 2014 - Núm.23
circunstancias. Se deben construir los Cementerios fuera de las poblaciones, y á la
distancia conveniente de estas, en parages bien ventilados, y cuyo terreno por su calidad
sea el mas á propósito para absorver los miasmas pútridos, y facilitar la pronta
consuncion ó desecación de los cadáveres, evitando aun el mas remoto riesgo de
filtración ó comunicación con las aguas potables del vecindario: y como el exámen de
estas
circunstancias
pende
de
conocimientos
científicos,
deberá
preceder
un
reconocimiento exacto del terreno ó terrenos que parezcan proporcionados, practicado
por profesor ó profesores de Medicina acreditados [...]”
L'ajuntament acorda construir-lo en uns terrenys a la Partida de Pedra de Montó en
ser prou elevats com per a no patir inundacions.
Malauradament, i a diferència de l'actual cementeri de la Raconada, no es
conserven plànols de planta i distribució. L'únic plànol que apareix en tot el llibre és ja del
4 de juny de 1862. El mestre d'obres, Fulgencio Vercher, va fer un “Plano geométrico del
cobertizo y cuarto de autopsias en el Cementerio de esta Villa”, que ens dóna una idea de
com devia ser la porta d'entrada al cementeri.
Aquesta sala d'autopsies es va fer a instància dels metges de la vila, que l'11 de
maig de 1859 presentaren una instància a l'ajuntament on exposen que cada vegada han
de fer més autòpsies per ordre del tribunals i es veuen obligats a fer-les “colocando el
cadáver sobre una caja mortuoria y aún en el suelo y a campo raso, circunstancias que
sobre desfavorables a los que hablan, hacen el que no pueda sustraerse á las miradas de
muchos curiosos el cadaver humano, digno de respeto siempre y mas en casos de esta
naturaleza”.
A més del plànol, el projecte de Fulgencio Vercher conté una memòria descriptiva
que ens diu que l'obra costà un total de 7.836 rals de billó i també dóna informació sobre
la situació del cementeri: “El cementerio de esta Villa está situado a la parte sur oeste de
la población, y solo dista del primer grupo de casas 117 metros, y de la calle de Cullera, a
la cual está ya aderido el resto del pueblo, 142 metros.”
Arxiu Històric Municipal de Sueca: http://arxiu.sueca.es/
El document del mes....
Novembre 2014 - Núm.23
Aquestes dades evidencien que, pel creixement de la població, en 1862 el
cementeri estava ja molt pròxim al nucli urbà; per açò, i pel seu reduït tamany per a la
quantitat d'habitants de la vila, en 1884 es decideix traslladar-lo novament fins a la seua
ubicació actual.
A continuació vos reproduïm l'esmentat “Plano geométrico del cobertizo y cuarto de
autopsias en el Cementerio de esta Villa” de Fulgencio Vercher:
Arxiu Històric Municipal de Sueca: http://arxiu.sueca.es/
Descargar