Mapa de Zonificación de Carballo

Anuncio
Límites de las áreas
que corresponden a
cada colegio
Avda
.d
Muíño
Perú
Calle Baixa
Parque
Rego da
Balsa
Instituto
Alfredo Brañas
Pon
ie
Gran
Vía
a
eP
arg
Negre
ira
l
de
l
So
Estación de
autobuses
Vila d
e
le
l
Ca
Parque
do Anllóns
Fom
ento
Luis
Cal
vo
oló
n
nte
ing
r Flem
Docto
Váz
que
zd
C
las Flo
res
a
Fis
te Rod
rra ríg
ue
s
ro
ag
l
i
M
e la Parque da
Avda d
Milagrosa
Escola de
oficios
tela
pos
Com
de
s
ón
Av
da
.
ns
Río Anlló
ll
An
zC
as
tel
a
o
Parque
San Martiño
Río
CEIP
A CRISTINA
CEIP
FOGAR
a
Pedr
Perú
te de
Avda da Pon
e Be
Centro Comercial
Bergantiños
CEIP
BERGANTIÑOS
Avda. d
e
rgan
t
iños
La nueva zonificación escolar del concello
CEIP SAN
LUÍS ROMERO
LA VOZ DE GALICIA / ALEXIA LÓPEZ
Descargar