Fulla informativa - Centre Excursionista de València

Anuncio
PLAÇA TAVERNES DE VALLDIGNA, 4 - 46003 VALÈNCIA
TLF: 96 391 16 43 FAX: 96 391 18 53
E-MAIL: [email protected]
WEB: www.centroexcursionista.org
Educació per a la Salut (ESP), els recursos
sanitaris de l'Animador juvenil.
14, 16 i 19 de setembre 2015
ACREDITAT OFICIALMENT PER L’IVAJ
DATA D'INICI:
DATA D'ACABAMENT:
14 DE SETEMBRE DE 2015
19 DE SETEMBRE DE 2015
Llocs: Seu del Centre Excursionista de València
L'Educació per a la Salut (EPS) té com a objecte millorar la salut de les persones i pot considerar-se des de
dos perspectives: La Prevenció i la Promoció de la Salut. Ha sigut considerada com un dels camps
d'innovació de la Reforma Educativa en curs a Espanya, i cobra cada vegada major importància com a àrea
de treball pedagògic en la Educació reglada i en la Educació social (no reglada).
Amb este concepte es passa a una visió o concepte positiu de la salut on les accions han de dirigir-se a
fomentar un estil de vida saludable, d'esta manera hem passat del terme Educació Sanitària a
l'actual Educació per a la Salut (EPS).
Este Curs proposa l'Educació per a la Salut com un procés de formació, de responsabilitat de l'individu a fi
que adquirisca els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics per a la defensa i la promoció de la salut
individual i col·lectiva. És a dir, com un intent de responsabilitzar al seu torn als xiquets i jóvens, i de prepararlos perquè, a poc a poc, adopte un estil de vida el més sa possible i unes conductes positives de salut.
El Curs va especialment dirigit a Monitors i Animadors juvenils de TL d'associacions i
entitats prestadores de servicis. També podran participar els alumnes que estiguen realitzant
un d'estos Cursos, els Professors d'escoles d'animació de Temps Lliure i els Responsables
d'instal·lacions juvenils de temps lliure i aire lliure.
Es planteja amb 16 hores de classes teoricopràctiques.
Podran participar un nombre mínim de 10 alumnes i un màxim de 35.
OBJECTIUS
•
•
•
•
Conéixer la legislació, el Marco legal i la situació actual de la salut infantil‐juvenil, així com la seua aplicació a les activitats en el medi natural i de Temps Lliure amb menors d'edat. Previndre i actuar davant de les patologies i els problemes més freqüents en el creixement i desenrotllament del xiquet i de l'adolescent. El paper del monitor animador. Conéixer i aprofundir en el concepte Educació per a la salut, des del marc teòric i la seua didàctica, per a l'aplicació pràctica i funcional. Adquirir els coneixements per a una Formació sanitària bàsica per a les activitats d'Aire Lliure i l'actuació davant de les emergències en activitats de Temps Lliure. Requisits:
‐
‐
‐
Estar en possessió del certificat de Monitor de Temps Lliure Infantil i Juvenil o del d'Animador/a
Juvenil, o equivalent. Les places vacants podran destinar-se a alumnes que, sense complir
l'anterior requisit, reunisquen algun dels dos següents:
a) Estar realitzant un curs de formació bàsica.
b) Estar participant en activitats d'animació i educació en el temps lliure en l'àmbit de la joventut.
PLAÇA TAVERNES DE VALLDIGNA, 4 - 46003 VALÈNCIA
TLF: 96 391 16 43 FAX: 96 391 18 53
E-MAIL: [email protected]
WEB: www.centroexcursionista.org
Els alumnes que superen el curs rebran el certificat oficial expedit per l’IVAJ.
EL CURS INCLOU: Professorat, documentació, material col·lectiu i assegurançes.
EL CURS NO INCLOU: Transport al lloc de les classes, tant la part intensiva com la resta.
PROGRAMA – CALENDARI I CONTINGUTS
Día
Fecha
SEPTIEMBRE 2015
Lunes
HORARIO
Sede CEV
14-SEPT-15
1. La Educación para la salud. Introducción, conceptos y marco legal. (4 horas)
CONTENIDOS
Promoción de salud. Salud
para todos en el siglo XXI.
Políticas saludables.
Situación actual de la
Educación para la Salud:
Una necesidad futura.
Concepto y modelos.
Finalidad de Educación
para la Salud “EpS”.
Principales agentes en
Educación para la Salud.
Propuestas prácticas a
nivel autonómico y
nacional.
Psicología del aprendizaje:
conceptos básicos y
problemas más frecuentes.
Programas para las
personas con discapacidad
intelectual. La relación de
ayuda en EpS.
Asesoramiento en salud.
Cómo favorecer el
cambio de actitudes.
Principales actores: El
docente y el discente.
Ética de la educación.
17 a 21 h
Sede CEV
16-SEPT-15
2. La Educación para la salud. Promoción desde el tiempo libre. (4 horas)
Miércoles
CONTENIDOS
La programación de
acciones formativas en la
Educación para la salud. La
TIC en la EpS. Dinámica de
grupo y trabajo en equipo
de EpS.
Habilidades de
comunicación y habilidades
sociales. Medio ambiente
saludable. Educación en
valores. Equilibrio personal
Higiene personal y
postural. Hábitos
nutricionales. Hábitos
saludables.
Urgencias y
Emergencias.
Prevención Accidentes
en la Infancia. Educación
Física.
17 a 21 h
Sede CEV
19-SEPT-15
3. La Educación para la salud. Prevención de problemas y patologías frecuentes. Prácticas. (8 h).
Sábado
CONTENIDOS
La aplicación práctica y las
técnicas de la Educación
para la salud en el tiempo
libre
Socis/as: 35€
Lugar
Problemas cardiacos:
Defectos del corazón.
Problemas respiratorios:
Asma, Fibrosis quística.
Problemas neurológicos:
Alteraciones endocrinas:
PCI, Espina bífida,
Diabetes. Oncología infantil
Epilepsia, Retraso mental… y juvenil.
Membres d'altres entitats*: 40€
Problemas digestivos:
Alergias e intolerancias
alimentarías, Celiaquía,
Enf. Inflamatoria
Intestinal. Efectos de los
problemas crónicos
entre las
10 y 20
horas
Públic en general: 45€
*Associacions esportives relacionades amb els esports de muntanya, espeleologia, BTT, submarinisme, esquí de fons i
piragüisme; Entitats juvenils de Temps Lliure; Entitats amb convenis suscrits amb el CEV.
ESCOLA VALENCIANA D’AIRE LLIURE – EVALL
L’EVALL està reconeguda i homologada com escola de formació d’animadores juvenils en el temps lliure per la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (Ordre de 31 de juliol de 1985) i per l’IVAJ, amb data 28 de gener de 1986
Descargar