Informació rellevant: - Tots els aturats hauran d`acreditar l`atur

Anuncio
Informació rellevant:
- Tots els aturats hauran d’acreditar l’atur mitjançant el Document d'Alta i
Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO).
- La promoció és valida pels aturats de l’Estat Espanyol.
- La visita lliure és gratuïta, mentre que els serveis addicionals tindran el preu
habitual.
- L’entrada lliure només es farà els dimecres a partir de les 15h.
- Les taquilles per la recollida d’entrades són les de carrer Sardenya.
- La promoció és valida fins desembre de 2014.
-----
Información relevante:
- Todos los desempleados tendrán que acreditar el paro mediante el
Documento de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo (DARDE).
- La promoción es válida para los parados del Estado Español.
- La visita libre es gratuita, mientras que los servicios adicionales tendrán el
precio habitual.
- La entrada libre sólo se hará los miércoles a partir de las 15h.
- Las taquillas para la recogida de entradas son las de la calle Sardenya.
- La promoción es válida hasta diciembre de 2014.
Descargar