Castella - Catala - Associació Amics del quetx Ciutat Badalona

Anuncio
Castellà
Català
a
a (alfa)
a altas horas
a arriba
a babor
a babor el timòn
a babor rojo i claro
a babor toda
a babor todo
a babor un poco
a babor y a estribor
a bajo todos
a banda y banda
a barbas de gato
a barlovento
a besar
a besar
a bloque
a boca de lobo
a bordo
a buen viaje
a buen viaje las anclas
a ceñir
a cielo abierto
a cubierto
a cubierto de de .
a cuenta y riesgo
a estibor el timòn
a estibor el timòn
a estribor
a estribor mayor i gavia
a estribor un poco
a favor de la corriente
a filo de
a filo de roda
a flor de agua
a flote
a flote
a flote
a fondo
a fondo el ancla
a fuerza de brazos
a golpe de pito
a granel
a granel
a granel
a la altura de . .
a la altura de. .
a la americana
a la aurora
a la banda
a la bretona
a la cacea
a la cacea
a la capa
a la cuadra
a la deriva
a la encesa
a la entrante y la saliente
a
a (alfa)
a altes hores
a dalt
a babord
a babord l'arjau
a babord vermell i clar !
a babor tota
a babord tot
a babord una mica
a babord i a estribord
a baix tots !
a banda i banda
a barbes de gat
a sobrevent
a besar
a mamar
a bloc
a boca de llop
a bord
a bon viatge
a bon viatge les àncores
a cenyir
a cel obert
a aixopluc
a cobert de .
a compte i risc de
a estribord el timó
a estribord l’arjau
a estribord
a estribord major i gàbia
a estribord una mica
a favor del corrent
a fil de
a fil de roda
a flor d'aigua
en surada
surant
en surada
a fons
al fons l'àncora
a torn de braç
a cop de xiulet
a granel
a la menuda
a la menuda
a l'altura de . .
a l'alçada de . .
a l'americana
a l'aurora
a la banda
a la bretona
a la fluixa
al curricà
a la capa
a la quadra
a la deriva
a l'encesa
a l'entrant i la sortint
a la garete
a la gira
a la guacaresca
a la guacaresca
a la holandesa
a la larga
a la leva
a la navaresca
a la orilla del mar
a la otra banda
a la puesta del sol
a la revolada
a la ronza
a la sirga
a la vez
a la vía
a la vía !
a la voz
a lo largo de
a lorgor de pipa
a media madera
a la gareta
estar en roda
cap dujat amb voltes ovals
dujar un cap amb voltes ovals
a l'holandesa
a la llarga
a la lleva
a l'estil de les naus
a vora-mar
a l'altra banda
a l’hora baixa
a la revolada
a la ronsa
a la sirga
a la vegada
al mig
a la via !
a la veu
al llarg de
a rumb de pipa
a mitja mossa
a media madera
de mitja mossa
a nado
a oscuras
a palo seco
a pata de ganso
a pata de ganso
a pique de .
a popa
a proa
a pulmón libre
a qué rumbo está la proa?
a rechina motón
a remolque
a remos
a sol y serena
a son de mar
a sotavento
a todo remo
a todo riesgo
a todo trapo
a través
a última hora
a última hora
a vela
a velas llenas
AAK motor
AAK vela
abab
abacá (musa textilis)
abadejo
abadernar
abadernar
abadernar
abadernar
abadernar
abadernar
abagejo salado
abajamiento
abajar de nivel
nedant
a fosques
a pal sec
a pota d'oca
a pota d'olla
a pic de .
a popa
a proa
a pulmó lliure
a quin rumb és la proa?
tens
a remolc
a rems
a sol i serena
a so de mar
a sotavent
a tot rem
a tot risc
a tot drap
al través
a darrera hora
a l’hora orada
a vela
a veles plenes
AAKotor
AAK vela
abab
abacà (musa textilis)
bacallà
abadernar
fermar
fixar
immobilizar
lligar
subjectar
abadejo salat
baixament
abaixar
abajar de sitio
abajo
abajo
abajo
abajo
abajo
abajo !
abajo !
abajo del todo
abalandrar
abalanzarse
abalanzarse
abalizamiento
abalizamiento
abalizamiento acústico
abalizamiento albano
abalizamiento cardinal
abalizamiento de aguas navegables
abalizamiento de marcas especiales
abalizamiento de marcas laterales
abalizamiento de peligra aislado
abalizamiento de un campo de regatas
abalizamiento lateral
abalizamiento lateral a babor
abalizamiento lateral a estribor
abalizamiento luminoso
abalizamiento sistema IAL A
abalizamiento sistema IAL B
abalizar
aballestar
abaluastrar
abalustrado
abalustrar
abalustrar
abanderado
abanderado
abanderado
abanderamiento
abanderar
abandonar
abandonar
abandono
abandono
abandono de buque
abandono de buque
abanicar
abanicar
abanicazo
abanico
abanico
abanico
abarbetar
abarbetar
abarbetarse
abarloado
abarloar
abarloar
abarloar
abarloarse
abaronar
baixar
a baix
avall
davall
enjús
sota
a baix !
baix !
sota de tot
abalandrar
abatre`s
llançar-se
abalisament
abalisatge
abaliçament acustic
abalisament albano
abalisament cardinal
abaliçament d'aigües navegables
abaliçament de marques especials
abaliçament de marques laterals
abaliçamen t de perill aïllat
abaliçament d'un camp de regates
abalisament lateral
abalisament lateral babord
abalisament lateral d’estribord
abalisament lluminós
abalisament sistema IAL A
abalisament sistema IAL B
abalisar
aballestar
fortificar
balustrat
posar balustrades
posar balustres
abanderat
banderer
portabandera
abanderament
abanderar
abandonar
retirar-se
abandó
abandonament
abandó del vaixell
abandonament del vaixell
ventallar
ventar
ventallada
càbria
vano
ventall
abarbetar
barbetar
abarbetar-se
al costat
abarloar
abarlovar
acostar
abarloar-se
abaronar
abarquillado
abarquillado
abarquillament
abarquillament
abarquillar
abarquillar
abarquillar-se
abarquillar-se
abarquillar-se
abarquillar-se
abarrancadero
abarrancadura
abarrancadura
abarrancadura
abarrancamiento
abarrancar
abarrancar
abarrancarse
abarrancarse
abarrotado
abarrotado
abarrotado
abarrotar
abarrotar
abarrotar
abarrotar
abarrotar
abarrotar
encorbat
enrrotllat
corbament
enrotllament
corbar
guerxar
balcar-se
corbar-se
enrotllar-se
guerxar-se
encallador
encall
encallada
encalladura
encallament
embarrancar
encallar
embarrancar-se
encallar-se
a vesar
abarrotat
atapeït
abaronar
abarrotar
barrotar
curullar
embarrotar
estibar
abarrotar
abarrotar
barrotar
embarrotar
abarrote
abarrote
abarrote
abarrote
abastecedor
abastecedor
abastecedor
abastecer
abastecer
abastecer
abastecido
abastecido
abastecimiento
abastecimiento
abastecimiento
abastecimiento
abastecimiento de agua
abatible
balot
fardell
palmeig
trossells
abastador
avituallador
proveïdor
fornir
proveïr
subministrar
assortit
proveït
abast
abastament
proveïment
provisió
proveïment d'aigua
abatible
abatible
abatible
abatido
abatimiento
abatimiento del rumbo
abatir
abatir
abatir
abatir
abatir
abatir el rumbo
abatir las velas
abatir un palo
abatut
abatiment
abatiment del rumb
abaixar
abatre
abatre's
decaure
enderrocar
abtre`s el rumb
abatre les veles
abatre un pal
abatirse
abedul (fusta)
abedul (fusta)
abenuz
abenuz
aberración óptica
abertura
abertura
abertura
abertura
abertura de una porta
abertura del rumbo
abeto
abatir-se
bedoll (fusta)
beç (fusta)
banús
eben
aberració óptica
ansa
caleta
esquerda
obertura
obertura d'una porta
obertura del rumb
avet
abeto
avet
abetunado
abetunar
abierta
abierto
abisal
abisal
abisal
abismal
abismal
abismar
abismar
abismatico
abismatico
abismo
abismo
abismo
abitadura
abitar
abitar
abitón
abitones
abocar
abocar la artilleía
abochornante
abochornante
abochornante
abochornar
abochornar
abocinado
abocinado
abocinado
abocinar
abocinar
abocinar
abolladura
abombament
abombar
abombat
abonanzar
abonanzarse
abordable
abordador
abordaje
abordaje
abordar
abordar
embetunat
embetunmar
oberta
obert
abismal
abissal
abissal
abismal
abismal
abismar
abissar
abismal
abissal
abís
abism
abisme
bitadura
bitar
marrar a la bita
bitó
bitons
embocar
acostar l'artilleria
anxiogós
sofocant
xafogós
asfixiar
sofocar
abotzinat
atrompetar
esbocat
abotzinar
atrompetar
esbocar
abossadura
bombament
bombar
bombat
abonançar
abonançar-se
abordable
abordador
abordament
abordatge
abordar
atracar
abordarse
abordarse sin violencia
aborde
aborde
abordo
aboreña
aborrascarse
aborregado
aborregarse el cielo
abotonar
abotonar
abotonar
aboyado
aboyar
aboyar
aboyar
aboyar
abozadura
abozar
abra
abra
abra
abra
abrasión
abrasivo
abrazada
abrazadera
abrazadera de los palos
abrazadera del timón
abre !
ábrego
ábrego
abreojos
abretonar
abriático
abrigadero
abrigadero
abrigadero
abrigadero
abrigado
abrigado
abrigaño
abrigaño
abrigaño
abrigar
abrigar
abrigar
abrigarse
abrigo
abrigo
abrigo
abrigo
abrigo
abrigo meteorológico
abrigo termométric
abril
abrilear
abrilenco
abrileño
abriolar
abordar-se
entrotopar-se
abordament
abordatge
abordatge
calamera
emborrascar-se
aborrollonat
aborrallonar-se el cel
botonar
embotonar
empalmar
aboiat
abalisar
flotar
surra
aboiar
abossadura
abossar
ançó
ansa
badia
cala
abrasió
abrasiu
abraçada
abraçadora
abraçadera del pals
abraçadora del timó
obre !
garbí
llebeig
agulles
abretonar
adriàtic
abric
abrigall
recer
redós
abrigat
arrecerat
abric
recer
redòs
abrigar
arrecerar
redossar
arrecerar-se
abric
abric
abrigall
recer redós
redós
abric meteorològic
abric termomètric
abril
abrilejar
abrilenc
abrilenc
abriolar
abrir
abrir una verga
abrirse
abrirse el tiempo
abroarse
abrocgar
abrocgar
abrocgar
abrojos
abrojos
abrollos
abrollos
abromado
abromado
abromado
abromado
abromar
abromar
abromarse
abronarse
abroquelar
abroquelar
abroquelar en veleros de aparejo redondo
abroquelar en veletos con aparejo de cuchillo
abrumarse
abuso de bandera
acacia
academia
acaecer
acaecimientos
acaecimientos
acal
acalabrotar
acalabrotar
acalabrotar un cap
acanalado
obrir
obrir una verga
obrir-se
obrir-se el temps
abroar-se
afiblar
cordar
trossar
abriülls
agulles
abriülls
agulles
abromat
boirós
bromat
embromat
abromar
bromar
abromar-se
bromar-se
abroquerar
protegir
abroquerar en velers d'aparell rodó
abroquerar en velers d'aparell de tall
embromar-se
abús de bandera
acàcia
acadèmia
esdevenir
esdeveniments
succès
acal
acalabrotar
calabrotar
trenar u cap
acanalat
acanalado, -ada
acanalat
acanalador
acanalador
acanalador
galzador
acanalador / cepillo acanalador
acanalador / cepillo acanalador
cadell
galzador
acanalador de calafate
acanaladura
acanalar
acanchar un vaixell
acantilado
acantilar
acantilar
acantilar
acantilarse
acarreador
acarreamiento
acarreamiento
acarreamiento
acarrear
acarrear
acarrear
acarreo
acarreo
acarreo
cadell de calafat
canaleta
galzar
armar un vaixell
penya-segat
dragar
embarrancar
encallar
embarrancar-se
traginer
port
tragi
transport
portar
traginar
transportar
ports
tragi
traginada
acarreo
acastillado
acastillado
acastillarse
accesibilidad
accesible
accidentado
accidente
accidente geográfico
acción
acción de cargar
accionar el cabestrante
accionar el cabrestante
accionar el cabrestante
accionariado
accionista
acebollada
acebolladura de la madera
aceitado
aceitar
aceitar
aceite
aceite de linaza
aceite lubricante
aceitera
aceitera
acelajado
aceleración
aceleración
aceleración de Coriolis
aceleración de las estrellas fijas
acelerado
acelerador
acelerador
acelerar
acelerógrafo
acepilladura
acepilladura
acequia
acequia
acercamiento
acercamiento
acercamiento
acercamiento
acercar
acercar
acercar
acercar
acercarse
acero
acero inoxidable
acero magnético
acervo
acervo
acetileno
achaflanado
achaflanar
achatado
achatador
achatamiento
transport
acastellat
encastellat
embarrancar-se
accessibilitat
accessible
accidentat
accident
accident geogràfic
acció
acció de carregar
boixir
vogir
accionar el vogir
accionariat
accionista
fusta amb el cor rodat
exfoliació de la fusta
greixatge
oliar
untar
oli
oli de llinosa
oli lubricant
olier
setrill
celarjat
acceleració
accelerament
acceleració de Coriolis
acceleració dels estels fixos
accelerat
accelerador
accelerat
accelerar
accelerògraf
encenall
floc
rec
sèquia
acostament
apropament
aproximació
atansament
acostar
apropar
aproximar
atansar
acostar-se
acer
acer inoxidable
hacer magnètic
munt
pila
acetilè
aixamfranat
aixamfranar
aplanat
aplatar
aplatament
achatar
achicador
achicador
achicador
achicador
achicador
achicador automático
achicador automático
achicar
achicar
achicar
achicar
achicar
achicar
achicar
achique
achique
achique
achique
achubascarse
achubascarse
achubascarse
achubascarse
achubascarse
acimut
acimut magnético
acimutal
aciprés
aclarar
aclarar el día
aclarar el día
aclarar el temps
aclarar el temps
aclararse
aclararse el cielo
acoderar
acoderar (afermando el buque)
acógrafo
acolchar
acolchar
acolchar
acollador
acollador
acollar
acollar
acollar
acompañante
acon
aconchar
aconchar
aconchar
aconchar
aconcharse
aconillar
acontar
acontecimiento
aconvoyar
acopar
acopejar
acoplable
aplatar
aixicador
bomba de buidatge
buidador
enxiquidor
sàssola
aixicador automàtic
enxiquidor automàtic
aixicar
buidar
desaiguar
eixugar
enxiquir
esgotar
exhaurir
buidatge
eixugada
esgotament
exhauriment
encapotar-se
ennegrir-se
ennuvolar-se
enxafegar-se
tapar-se
azimut
azimut magnètic
azimutal
xiprer
aclarida
clarejar el dia
llostrejar el dia
aclarir el temps
asserenar el temps
aclarir-se
aclarir-se el cel
acoderar
acostar (afermant el vaixell)
ecògraf
conxar
embuatar
enconxar
acollador
collador
acollar
calafatar
calafatejar
acompanyant
xalana
aconxar
acostar
empènyer
èsser empès
acostar-se
aconillar
escorar
esdeveniment
acomboiar
acopar
aixecar
acoblable
acoplador
acopladura
acoplamiento
acoplar
acoplar
acoplar
acoplar taules
acoblador
acoblament
acoblament
acoblable
acoblar
acoplar
ajustar taules
acoplat
acoblable
acorazado
acorazado
acorazado
acorazado (buque)
acorazado (buque)
acorazamiento (blindaje)
acorazamiento de buques
acorazar
acorazar (bindaje)
acorazar (bindaje)
acorazar (buques)
acorazar (buques)
acortar
acortar
acortar
acortar vela
acorullar
acostar
acostar
acostar
acostar
acostar
acostarse
acostarse
acostarse
acreción
acromático
acrónico
acrostolio
acta de regata
acta de resultados
actinia
actinia
actinògrafo
actinometria
actinómetro
activación
actividad
actividad solar
actividad subacuática
acto
actuario
acuaciclo
acuadrillar
acuadrillar
acuaplano
Acuario
acuario
acuartelado
acuartelamiento
acuartelar
acuartelar
acoraçat
cuirassada
cuirassat
blindat (vaixell)
cuirassat (vaixell)
blindatge (bindatge)
cuirassament de vaixells
acoraçar
blindar (bindatge)
cuirassar (bindatge)
cuirassar (vaixells)
encuirassar (vaixells)
carregar a seny
eixalar
escurçar
escurçar una vela
aconillar
aconxar
acostar
atansar
atracar
escorar
aconxar-se
atracar-se
escorar-se
acreció
acromàtic
acrònic
acròstoli
acta de regata
acta de resultats
actínia
anemone
actinògraf
actinometria
actinòmetre
activació
activitat
activitat solar
activitat subaquàtica
acte
actuari
bicicleta aquàtica
aquadrillar
comandar una quadrilla
aquaplà
Aquari
aquari
aquarterat
aquarterament
aquartelar
aquarterar
acuartelar las velas
acuartelar las velas
acuartelar velas
acuartelar velas
acuatico
acuatizaje
acuatizar
acuicultura
acuifero
acuíola
aculado
acular
acular
acular
aculebrar
acumulador
acumulador eléctrico
acuñar
adala
adalit
adalit
adalit
adalit
adaptable
desplegar les veles
desplegar les veles al vent
desplegar veles
envelar veles
aquàtic
aquatitzatge
aquatitzar
aqüicultura
aqüifer
aqüicola
aculat
acular
cular
culejar
serpentejar
acumulador
acumulador elèctric
falcar
canalò
adalil
guia
capitost
capdevanter
adaptable
adaptable
adaptable
adaptador
adarce
adelantado
adelantado
adelantado
adelantament
adelantament
adelantar
adelantar
adelantar el reloj
adelantarse el reloj
adelanto
adelanto
adelgazar un tablón
adelgazar un tablón
adelgazar un tablón
ademe
ademe
aderra (cuerda de esparto)
adeudo (aduanas)
adeudo (aduanas)
adiabático
administración de aduana
admisión
admítase
adobar
adobar el peix
adobar el peix
adobar el peix
adobo del pescado
adobo del pescado
adosado
adaptador
salobre (salanc)
avançat
avençat
aprofitat
avançament
avanç
davantejar
dejantejar
avançar un rellotge
avançar-se el rellotge
avanç
avançament
rebaixar un tauló
abaixar un tauló
dólar un tauló
empostissat de fusta
empostat de fusta
rest
aranzel
dret de duana
adiabàtic
adminitració de duana
admissió
permís d'embarcament
carenar
adobar el peix
salar el peix
escabetxar el peix
adosado
adossat
adreçar
adrizado
redreçar
adreçat
adob del peix
assaonament del peix
adrizamiento
adrizamiento
adrizante
adrizar
adrizar
adrizar
aduabatica
aduana
aduana marítima
aduanal
aduanar
aduanar
aduanero
aduja
aduja
aduja
aduja
aduja
aduja
adujar
adujar
adujar
adujar (enrollar)
adujar un cabo
adujar una vela
adujarse
adversario
aerodeslizador
aerodeslizador
aerodinámica
aerodinámico
aeroembolia
aerofaro
aerolito
aerómetro
aeronaval
aeronaval
aeronave
aeronave
aerosfera
aerosonda
aerostático
aeróstato
afarallonado
afarallonado
afaz
afeitanar
afeitanar
afelio
afelpar
aferradament
aferradament
aferradizo
aferrado
aferrado
aferrado
aferrado
aferrador
aferradura (vela latina)
aferramiento
adreçament
redreçament
adreçant
adreçar
adrissar
dreçar
adiabàtica
duana
duana marítima
duaner
duanar
pagar drets de duana
duaner
duga
duja
mola
volta
rotllana de corda
cargol de corda
fer la mola
molar una corda
plegar
dujar (enrotllar)
cargolar una corda
motllar una vela
dujar-se
adversari
aerilliscador
aerolliscador
aerodinàmica
aerodinàmic
aeroembòlia
aerofar
aeròlit
aeròmetre
aerinaval
aeronaval
aerinau
aeronau
aerosfera
aerosonda
aerostàtic
aeròstat
farallonat
farellonat
afàs
escapçar
tallar la vora d'un pern per treue'l
afeli
apelfar
amb força
tenaçment
aferradís
aferrat
collada
serrada
serrada
aferrador
gerlat de cap i pena
aferrament
aferramiento (agarrar fuerte)
aferramiento (del ancla)
aferrar
aferrar
aferrar
aferrar
aferrar
aferrar
aferrar
aferrar con camiseta
aferrar la vela latina
aferrar la vela latina toda hacía proa
aferrar l'àncora
aferrar l'àncora al fondo
aferrar totes o part de les veles d'un vaixell
aferrar un anzuelo
aferrar un buque
aferrar una vela
aferrar una vela
aferrar una vela
aferrar una vela
aferrar una vela llatina
aferrarse
aferravelas
aferrizamiento
aferrizamiento
afianzamiento
afianzar
afiato
afiato
afinamiento
afinamiento
afirmado de una vela
afirmar
afirmar
afirmar
afirmar una vela
afirmarse
aflogar
aflogar
aflogar
aflojamiento
aflojar
aflojar
aflojar
aflojar
aflojar el ritmo
aflojar un tornillo
aflojarse
aflojarse
afloramiento
aflorar
aflote
afluente
afluente de un lago
afluir
afluir
afluir
afluir
aforar un buque
aferrament
aferrament
agarrar
aferrall
aferrar
collar
engelgar
engerlar
serrar
aferrar amb samarreta
marroquinar
marroquinar
aferrar
fixar l'àncora al fons
amainar
enferir l'ham
aferrar un vaixell
aferrar una vela
cargolar una vela
engerlar una vela
serrar una vela
engeralar una vela llatina
aferrar-se
aferraveles
aferrissadament
aferrissament
afermament
afiançar
vent
embat de vent
coeficient de finesa
finesa
afermament d’una vela
afermar
capfermar
fermar
enferir
afermar-se
minvar
amainar
cedir
afluixament
afluixar
amollada
amollar
afluixar
alentir el ritme
afluixar un cargol
afluixar-se
amollar-se
aflorament
aflorar
a flot
afluent
emmissari
afluir
desguassar
desembocar
confluir
aforar un vaixell
aforrado
aforrar
aforro
aforro
aforro
afoscarse
afoscarse
afoscarse
afótico
afragatado
afrenillar
afretar
afretar
áfrico
áfrico
áfrico
afromito
afuetar (azotar)
afuste de cañon
afuste de cañon
agalerar
agalibar
agalibar
agarrar
agarrar
agarrar
agarrarse
agarrarse
agarre de seguridad
agarrochar
agave
agave
agave
agente
agente de aduanas
agente de seguros
agente del fletador
agente fletador
agitació del viento
agitación del mar
agosteño
agregado
agregado
agregado naval
agua
agua
agua
agua abajo
agua arriba
agua de fondo
agua de lluvia
agua de mar
agua de refrigeración
agua dulce
agua dura
agua marina
agua muerta
agua poco profunda
agua potable
agua profunda
folrat
folrar
folre
folro
folradura
enfosquir-se
emboirar-se
encalitjar-se
afòtic
afragatat
afrenellar
fregar
netejar
garbí
llebeig
austral
salnitre
fuetejar
afust
curenya
agalerar
escairar
quadrejar
agafar
agarrar
arrapar
agafar-se
arrapar-se
agafador de seguritat
bracejar
atzavar
pita
agave
agent
agent de duanes
agent d'assegurances
agent del noliejador
corredor noliejador
agitació del vent
agitació de la mar
agostenc
agregat
alumne
agregat naval
aigua
goteig
transpuament
aigua avall
aigua amunt
aigua de fons
aigua del cel
aigua de mar
aigua de refrigeració
aigua dolça
aigua dura
aigua marina
aigua morta
aigües somes
aigua potable
aigües profundes
agua viva
agua viva
aguacero
aguacero
aguacero
aguacero
aguacero
aguacero
aguacero
aguada
aguaje
aguaje
aguaje
aguaje
aguaje del timón
aguanieve
aguantar
aguantar a la capa
aguantar al pairo
aguantar el rumbo
aguantar la caída
aguante
aguapiedra
aguarrás
aguas continentales
aguas de marea
aguas de un país
aguas del puerto
aguas domésticas
aguas históricas
aguas interiores
aguas internacionales
aguas jurisdiccionales
aguas litorales
aguas llenas
aguas muertas
aguas navegables
aguas superficiales
aguas territoriales
aguas territoriales
aguas tranquilas
aguas vivas
aguas vivas
aguas vivas
aguas, estelas
Àguila
aguja
aigua viva
aigua xifla
aiguat
barrumbada
bàtec d'aigua
bategada d'aigua
batut
ruixat
xàfec
aiguada
aiguada
aiguatge
corrent
marea
xarboteig del timó
aiguaneu
aguantar
aguantar a la capa
aguantar al paire
aguantar el rumb
aguantar la caiguda
aguant
aiguapedra
aiguarràs
aigües continentals
aigües de marea
aigües d'un país
aigües del port
aigües domèstiques
aigües històriques
aigües interiors
aigües internacionals
aigües jurisdiccionals
aigües litorals
plenamar
aigües mortes
aigües navegables
aigües superficials
aigües territorials
mar territorial
aigües tranquil·les
aigües braves
aigües vives
marea viva
aigües
Àguila
agulla
aguja
agulla
aguja azimutal
aguja de bitácora
aguja de gobierno
aguja de hielo
aguja de medida
aguja de periscopio
aguja de rodamientos
aguja del reloj
aguja giromagnética
aguja giroscópica
aguja invertida
aguja líquida
agulla azimutal
agulla de bitàcola
agulla de govern
agulla de glaç
agulla de mesura
agulla de periscopi
agulla de rodaments
busca
agulla giromagnètica
agulla giroscòpica
agulla invertida
agulla líquida
aguja líquida
aguja magistral
aguja magistral
aguja magnética
aguja magnética
aguja magnética líquida
aguja magnética seca
aguja náutica
aguja náutica
aguja náutica líquida
aguja náutica seca
aguja portapeces
aguja seca
aguja: mano
agujera
agujera
agujera
agujera
agujero
agujero
agujero del botalón
agujero negro
agujetear
aguste
ah !
ah ¡
ahilar
ahocicada
ahocicada
ahocicar
ahogado
ahogado
ahogamiento
ahogar
ahogar
ahogarse
ahogarse
ahogo
ahorcaperros
ahorcar
ahumada
airazo
aire
aire comprimido
airecillo
airecillo
airoso
airote
aislante
compàs líquid
agulla magistral
agulla magistral
agulla magnètica
agulla magnètica
agulla magnética líquida
agulla magnètica seca
agulla nàutica
compàs nàutic
agulla nàutica de líquid
agulla nàutica seca
agulla portapeixos
agulla seca
busca
bolig
bolintx
bolitx
bouet
forat
sot
forat del botaló
forat negre m
fermar
ajustament
ep !
ei ¡
traçar líneas
capficada
capficall
capficar
afonat
ofegat
ofegament
afonar
ofegar
afonar-se
ofegar-se
ofec
escanyagossos
penjar
alimara
airàs
aire
aire comprimit
airet
airina
airós
airot
aïllant
aislante
aïllant
ajedrez
ajedrezengratau
ajobar
ajustar
ajustar
al abordaje
al abrigo de . .
al alba
al atardecer
al contrario del reloj
engraellat
bastaixar
acoblar
ajustar
a l'abordatge
a l'abric de . .
a l'alba
de vesprada
al revés del rellotge
al costado
al curri
al curricán
al despuntar el alba
al encenderse la luz
al filo del viento
al garete
al garete
al habla
al habla
al medio
al oscurecer
al primer sol
al remo
al romper el alba
al romper el alba
ala
al costat
al curricà
al curricà
a punta d'alba
a encesa de llum
a fil de vent
a la gareta
enjólit
a la veu
a la veu
al mig
a l'hora foscant
sol eixit
al rem
a trec d'alba
al rompent de l'alba
ala
ala
ala
ala de mosca
alachera
alambre
alambre
álamo
ala de mosca
alatxera
alambre
cable
àlber
álamo
àlber
alarce
alargadera
alargamiento
alargar
alargar
alargar el viento
alargar el viento
alargarse
alargarse
alargarse el viento
alarma
alarma radiotelefónidca
alarma radiotelegráfica
alba
alba
albaques
albareque
albarsa
albatoza
albedo
albitana
albor
albor
alborada
alborear
albufera
albuferenque
alcachofa
alcachofa
alcalde de mar
alcance
alcance
alcance
alcance del viento
alcandora
alcanzar
salobre
allargador
allargament
allargada
allargar
allargar el vent
esperllongar-se el vent
allargar-se
esperllongar-se
esperllongar-se el vent
alarma
alarma radiotelefònica
alarma radiotelegràfica
alba
albada
alfacs
xarxa per pescar sardines
cistell
albetoça
albedo
albitana
alba
albor
albada
clarejar
albufera
albuferenc
carxofa
escarxofa
alcaid de la mar
abast
aconseguiment
allargada
abast del vent
alimara
abastar
alcanzar
alcanzar
alcayata
alcázar
alcoba
alcoholar
alcornoque
aconseguir
allargar
nus al capdemunt
alcàsser
xàvega
embrear
alzina surera
alcornoque
aldaba
alzina surera
balda
Aldis
aleaje
alefriz
alefríz
alegamiento
alegra
alegrar
alegrar
alegría
alegría de una escotilla
alejado
alejar
alejarse
alerce
Aldis
aliatge
alefrís
gresa
alleujament
barrina
alegrar
amollar
alegria
obertura d'una escotilla
allnyat
allunyes
allunyar-se
làrix
alerce
làrix
alerón
alerta
alertar
aleta
aleta de babor
aleta de balance
aleta de estribor
aletón
alfabeto Morse
alfabeto telegráfico
alfaque
alfaque
alfaque
alfaque
alférez
alferez de fragata
alferez de navío
alférez de navío
alforja
alforja
alga
algar
algazos
algologia
algólogo
alguerès
alicates
alicates de boca plana
aleró
alerta
alertar
anca
aleta de babord
aleta de balanç
aleta d'estribord
aletó
alfabet Morse
alfabet telegràfic
alfac
banc de sorra
barra
coll
alferes
alferes de fragata
alferes de navili
alferes de vaixell
gassa del ternal
ternal
alga
alguer
algues mortes
algologia
algòleg
alguerès
alicates
alicates de boca plana
alicates de boca plana
alicates de boca plana
alicates universals
alicates universals
alicates universals
alicates universals
alidada
alidada
alidada azinutal
alidada de reflexión
aligeramiento
alidada
dioptra
alidada azimutal
alidada de reflexió
alleugerar
aligeran
aligerar
aligerar
aligerar
alijar
alijar
alijar
alijo
alijo de contrabando
alimentación
alimentador
alimentar
alineación
alineador
alisar
alleujar
alleugerar
alleugerir
alleujar
alleugar
alleugerir
desembarcar
alleugereriment
alleugeriment de contraband
alimentació
alimentador
alimentar
alineació
alineador
planejar
alisar
planejar
alisios
alistamiento
alistamiento
alistamiento
alistar
alistar
alistar
alistar
alistar
alistar
alistar
alistar
alistar
aliviar
aliviar
aljibe
aljibe
aljibe
aljibe
alma
alisis
allistament
enllestiment
enllistament
allistar
amanir
anadanar
apariar
apariar
apromptar
enllestir
enllistar
preparar
alleugar
alleugerir
aljub
cisterna
tanc
xup
ànima
alma
ànima
alma de un palo
almacén
almacén
almacén
ànima d'un pal
botiga
doc
magatzem
almacén
magatzem de fusta o taulons
almacén climatizadfo
almacén de maderas
almacén de tránsito
almadía
almadía
almadía
almadía
almadía
almadía
almadía
almadiero
almadiero
almadiero
almadiero de desamorrar
almadraba
almanaque de efemerides
Almanaque del Browns, el Browns
almanaque náutico
magatzem climatitzat
magatzem de fustes
magatzem de trànsit
armadia
armadia
balsa
barca solera
piragüa
raier
raig
almadinaire
rager
raier
desamorrador dedesamorrar
almadrava
almanac d'efemerides
Almanac del Browns
almanac nàutic
almenara
almicantarat
almicantarat
almiranta
almirantazgo
Almirantazgo del Reino Unido
almirante
almoferra
almohada
almohada de la cabeza del palo
alimara
paral·lel d'altura
almucantarat
almirallesa
almirallat
Almirallat del Regne Unit
almirall
art de pescar tonynes
coixí
coixí del cap del pal
almohadillado
encoixinat
almojarife
almorrefa
alojamiento
alojamientos; habitáculos
alosal
alotar
alquitrán
alquitranado
alquitranar
alta
alta frecuencia
alta mar
alta mar
alta presión
altacimut
altacimutal
Altair
Altantida
alteada
alteración
alternador
alteroso
altímetro registrador
altitd
altitud
alto ¡
alto bordo
altocúmulo
altocúmulus
altoestrato
altostratus
altura
altura
altura angular
altura aparente
altura barométrica
altura barométrica
altura de la chumacera
altura de la marea
altura de la ola
altura de la plenamar
altura de ola
altura de un astro
altura del antepecho
almoixerif
art de pescar tonynes
allotjament
allotjament
alosal
encuixat
quitrà
enquitranat
enquitranar
alta
alta freqüència
alta mar
mar gran
alta pressió
altazimut
altazimutal
Altaïr
Antàrtida
cabussada
alteració
alternador
alterós
barograf
altitud
altura
alto ¡
alt bord
altocúmulus
altocúmulus
altostratus
altostratus
alçària
altura
altura angular
altura aparent
alçària baromètrica
altura baromètrica
alçada de l'escalemera
altura de la marea
alçada de l'ona
altura de la plenamar
alçària d'onada
altura d'un astre
pou
altura del peldaño
alçària d'esglaó
altura instrumental
altura meridiana
altura metacéntrica transversal
altura observada
altura instrumental
altura meridiana
altura metacèntrica transversal
altura observada
altura verdadera
alúa
aluada
alumbrado
alumno
alunada
alunada
alunamiento
alunamiento de la baluma
alunamiento del pujamen
alunar
alzacaballo
alzada
alzado de varenga
alzamiento
alzaprima
altura veritable
lua
luada
enllumenat
alumne
allunada
llunada
allunament
allunament del batedor
allunament del pujament
allunar
alçacavall
alçada
altura de varenga
alçament
alçaprem
alzaprima
alzaprima
alzaprima
alçaprem
palanca
perpal
alzaprimar
alzar
alzar
alzar
alzar
alzar de tierra
amadrinar
amadrinar
amadrinar
amainar
amainar el viento
amallar-se
amanecer
amaninar velas
amante
amante de escota
amante de rizo
amante de una latina
amante de una latina
amantero (palangre)
amantillar
amantillar
amantillar
amantillo
amantillo
amantillo
amantillo
amantinar
amarar
amarinado
amarinado
amarinar
amarinar
amarinear
amarra
amarra
amarra de castillo
amarra de popa
amarra de proa
amarra de través
amarra del castillo
alçapremar
aixecar
alçar
hissar
pujar
alçar de terra
ajuntar
conjunyir
umir
amainar
amainar el vent
enmallar-se
alba
amainar veles
amant
amant d’escota
amant de ris
enflonc d'una llatina
flonc d'una llatina
amanter (palangre)
amantellar
amantellar
amantinar
amantell
amantillo
amantina
enfloc
amantinar
amarar
amarinat
amarinerar
amarinar
amarinerar
amarinar
amarra
veta
amarra de travès
amarra de popa
amarra de proa
amarra de través
amarra del castell
amarrada
amarradero
amarradero
amarradero
amarrador
amarrador
amarradura
amarradura
amarradura
amarradura
amarraje
amarraje
amarrar
amarrar
amarrar con dos ancla
amarrar con pie de pato
amarras
amarre
amarre
amarre
amarre
amarre de base
amarre de tránsito
amerizaje
amerizaje
amerizar
amfibio
amo
amo
amojelar el cable del virador
amoladora
amarrada
amarrament
amarratge
atracador
amarrador
palomer (ant.)
amantina
amarrada
amarrament
amarratge
amarrament
amarratge
amarrar
pendre terra
amarrar amb dues àncores
amarrar amb peu d'anec
amarres
amarrador
amarratge
amarre
atracador
amarratge de base
amarratge de trànsit
amarar
amaratge
amarar
amfibi
amo
nostramo
fermar el cable al virador
mola
amoladora
mola
amoldar
amollar
amollar
amollar
amollar la vela
amor
amordazar
amordazar
amordazarse
amorrar
amorrarse la proa
amorronar
amortiguador
amortiguamiento
amortiguar
amparar
amper
amperaje
Ampère
amperímetro
amplificación
amplificador
amplitud
amplitud de cresta
amplitud de la marea
amplitud de ola
amplitud de palada
amplitud de seno
emmotllar
amollada
amollar
arribar
batagar la vela
joc d'un pal
emmordassar
guillotinar
guillotinar-se
amorrar
amorrar-se la proa
amorronir
amortidor
amortiment
amortir
emparar
ampere
amperatge
Ampère
amperímetre
amplificació
amplificador
amplitud
amplitud de cresta
amplitud de la marea
amplitud d'onada
amplitud d'estropada
amplitud del sí
amplitud de valle
ampollar
ampollar
ampolleta
ampolleta de corredera
amura
amura
amurada
amurada
amurada
amurado
amurado
amurado a babor
amurado a estribor
amurado por babor
amurado por estribor
amurar
amurar
anabático
anafilaxia
analizador de humos
anavear
anca
anca de popa
anca de proa
ancada
ancho de banda
anchura
anchura de banda
ancla
ancla
ancla a la pendura
ancla a pique
ancla apeada
ancla Bruce
ancla Danforth
ancla de almirantazgo
ancla de capa
ancla de cepo
ancla de cepo
ancla de codera
ancla de espía
ancla de formaleza
ancla de formaleza
ancla de hongo
ancla de horma
ancla de horma
ancla de horma
ancla de la esperanza
ancla de la esperanza
ancla de leva
ancla de leva
ancla de muerto
ancla de paraguas
ancla de patente
ancla de popa
ancla de proa
ancla de respeto
ancla de salvación
ancla de un brazo
amplitud de vall
empollar
engrosir les ones
ampolleta
ampolleta de corredora
amura
mura
amurada
mura
murada
amurat
murat
amurat a babord
amurat a estribord
amurat per babord
amurat per estribord
amurar
murar
anabàtic
anafilaxi
analitzador de fums
posar-se sobre la coberta d'un portaavions
anca
gaó de popa
gaó de proa
ancada
amplada de banda
amplària
amplada de banda
ancla
àncora
àncora a pic
àncora a pic
àncora penjada
àncora Bruce
àncora Danforth
àncora d'almirallat
àncora de capa
àncora cepada
àncora de cep
àncora de colzera
àncora d'espia
àncora de l'esperança
àncora de salvació
àncora de bolet
àncora de l'esperança
àncora de salvació
àncora de l'esperanza
àncora de l'esperança
àncora de salvació
àncora de lleva
àncora de vira
àncora de mort
àncora de paraigua
àncora de patent
àncora de popa
àncora de proa
àncora de respecte
ancora de salvació
àncora d'un braç
ancla de uña
ancla de vela
ancla encepada
ancla engalgada
ancla flotante
ancla flotante
ancla flotante
ancla flotante
ancla Herreshoff
ancla Inglefield
ancla inglefield
ancla langton
ancla Lasgston
ancla Martin
ancla mascarana
ancla Northill
ancla Trotman
anclado
anclaje
anclar
anclar
anclar
anclero
anclote
anclote
ancón
anconada
anconada
áncora
áncora
áncora cónica
ancorado
ancoraje
ancorel
ancorel
ancorero
andana
andana
andanada
andanada
andanada
andar
andarivel
andarivel
andarivell
andarivell
andarivell
andarivell
andén
Andrómeda
andullo
andullo
andullo
andullo
anegado
anegado
anegado
anegado
anegamiento
anegamiento
àncora d'una ungla
àncora de vela
àncora encepada
àncora de galga
àncora cònica
àncora de capa
àncora de vela
àncora flotant
àncora Herreshoff
àncora Inglefield
àncora inglefield
àncora langton
àncora Lasngston
àncora Martin
àncora de l'almadrava
àncora Northill
àncora Trotman
ancorat
ancoratge
anclar
ancorar
fondejar
ancorer
ancoró
ancorot
ancó
ancó
anconada
ancla
àncora
àncora cònica
ancorat
ancoratge
ancorell
ancorer
ancorer
andana
traca
andana
andanada
bordada
caminar
andaravell
guardamà
andarivell
enderivell
guindaleta
guindaressa
andana
Andròmeda
bossell
bussell
folre
folro
afonat
enfontsat
inundat
negat
enfontsament
negament
anegar
anegar
anegar
anegar
anegarse
anegarse
anemógrafo
anemometria
anemométrico
anemómetro
anemómetro de Venturi
anemoscopio
aneroide
anetadura
anetadura
anfibio
ánfora
anganeta
anganeta
angaria
ángaro
angaso
angaso
angaso
angazo
angazo
angazo
angélica
angla
angost
angostura
angra
anguila
anguila
anguila
anguila
anguilazo
anguilazo
anguilazo
anguilera
anguilicultura
angula
angular
ángulo
ángulo acimutal
ángulo cenital
ángulo de ataque
ángulo de atraque
ángulo de balance
ángulo de botavara
ángulo de deriva
ángulo de escota
ángulo de incidencia
ángulo de posición
ángulo del polo
ángulo en el polo
ángulo horario del orto
ángulo horizontal
ángulo horizontal de seguridad
ángulo sidereo
afonar
enfonsar
inundar
negar
afonar-se
negar-se
anemògraf
anemometria
anemomètric
anemòmetre
anemòmetre de Venturi
anemoscopi
aneroide
argolla de l'àncora
flore de la cigala de l'àncora
anfibi
àmfora
coralera
corallera
angària
alimara
rasclet
rastell
rastrell
rasclet
rastell
rastrell
angèlica (angelica archangelica)
cap
angost
estretor
ansa
anguila
assot
flagell
fuet
assot
flagel-lada
fuetada
anguilera
anguil·licultura
anguiló
angular
angle
angle azimutal
angle zenital
angle d'atac
angle d'atracada
angle de balanç
angle de botavara
angle de deriva
angle d'escota
angle d'incidencia
angle de posició
angle del pol
angle al pol
angle horari de l'ortus
angle horitzontal
angle horitzontal de seguretat
angle sideral
ángulo sidéreo
anhídrido carbónico
anidar
anilla
anillo
anillo
anillo
anillo
anillo de distancia
anillo de presión
angle sideri
anhídrid carbònic
estibar
baga
anell
anella
baldufella
garrutxo
anell de distancia
molla
anillo de pressión
molla
anillo del puño de escota
anillo planetario
anillo variable
ánima
anochecer
anochecer
anochecer
anomalia atmosférica
anomalia meteorológica
anomaliístico
anotación
anoxia
ansa
antagalla
antagallar
Antares
antartíco
ante meridiano
antecámara
antecámara
antedique
antedique
antegrada
antemano del sardinal
antena
antena de radar
antena receptora
antenal
antenola
anteojo
anteojo
antepecho
antepecho
antepuerto
antiaderente
antiaéreo
antiapex
anticiclon
anticiclón
anticiclónico
anticircumpolar
anticorona
anticorrosivo
antideslizante
antifricción
antihelio
antiincendios
antiincrustante
antimarinero
argolla del puny d’escota
anell planetari
anell variable
ànima
vesprada
vespre
vesprejar
anomalia astronòmica
anomalia meteorològica
anomalístic
anotació
anòxia
cala
antagalla
antagallar
Antares
antàrtic
ante meridien
antecambra
avantcambra
avabdic
avantport
avantgrada
segona peça de l'art de sardinal
antena
antena del radar
antena receptora
antenal
antenola
ullera de llarga vista
ullera de llarga vista
orla
balcó
avantport
antiadherent
antiaeri
antiàpex
anticicló
àrea d'alta pressió
anticiclònic
anticircumpolar
anticorona
anticorrosiu
antilliscant
antifricció
antiheli
antiincendis
antiincrustant
antimariner
antimeridiano
antimeridiano
antimeridiano internacional
antioxidante
antioxido
antípoda
antipodes
antisol
antisolar
antisubmarino
antitola
anual
anualidad
anualmente
anuario de mareas
anular
anuncio de regata
any bixest
anzolado
anzuelo
anzuelo grande
añadido
añadido
añadidura
añadir
año
año
año astronómico
año bisiesto
año bisiesto
año civil
año de lluvias
año de nieves
año luz
año natural
año seco
apaciguarse el tiempo
apagamiento
apagapenol
apagapenol
apagapenol
apagar
apagar
apagar una vela
apagavela
apagavela
apalancar
apantocar
apantocar
apantocar
aparadura
aparadura
aparadura
aparadura
aparar
aparato de orientación
aparato lanzacabos
aparato respiratorio
aparejado
aparejador
antemeridià
antimeridà
antimeridià internacional
antioxidant
antirovell
antípoda
antípodes
antisol
antisolar
antisubmarí
àncora de l'almadrava
anyal
anyada
anyalment
anuari de marees
anular
anunci de regata
any de traspàs
hamulós
ham
totxo
afegiment
afegit
afegidura
afegir
any
anyada
any astronòmic
any bisiest
any de traspàs
any civil
any de pluges
any de neu
any llum
any natural
any sec
asserenar-se el temps
extinció
apagapenol
briol
sobrebolina
apagar
apagar veles
apagar una vela
apagavela
briol
alçapremar
apantocar
apentocar
pantocar
aparadura
paraia
paralla
pelaia
aparar
aparell d'orientació
aparell llançacaps
aparell respiratori
aparellatge
aparellador
aparejamiento
aparejar
aparejar
aparejar
aparejar
aparejo
aparejo
aparejo
aparejo bermudiano
aparejo cuadro
aparejo cuadro
aparejo cuadro
aparejo cuadro
aparejo de balance
aparejo de balandra
aparejo de balandra bermudina
aparejo de barca
aparejo de bergantín
aparejo de bergantín goleta
aparejo de bergantina
aparejo de bergantina polacra
aparejo de bombarda
aparejo de bricbarca
aparejo de candeletón
aparejo de cangreja
aparejo de cangreja
aparejo de cangrejo
aparejo de carga
aparejo de combés
aparejo de corbeta
aparejo de cruz
aparejo de cruz
aparejo de cruz
aparejo de cruz
aparejo de cuchillo
aparejo de cuchillo
aparejo de dogre
aparejo de enmedio
aparejo de fragata
aparejo de gata
aparejo de gobierno
aparejo de goleta
aparejo de goleta bermudiana
aparejo de goleta de estay
aparejo de goleta de gavias
aparejo de goleta de velacho
aparejo de goleta o pailebote
aparejo de jubileo
aparejo de jubileo
aparejo de la cámara de máquinas
aparejo de lugre
aparejo de pailebote
aparejo de pesca
aparejo de pescador
aparejo de pescante
aparejo de pescar
aparejo de polacra
aparejo de polacra barca
aparejo de polacra bricbarca
aparejo de polacra goleta
aparellament
andanar
aparellar
aparellas
ormejar
aparejo
aparell
ormeig
aparell bermudià
aparell caire
aparell de creu
aparell quadre
aparell rodó
cùrria de branda
aparell de balandra
aparell de balandra bermudina
aparell de barca
aparell de bergantí
aparell de bergantí goleta
aparell de bergantina
aparell de bergantina pollacra
aparell de bombarda
aparell de bricbarca
llantió d’amant
aparell cangreu
aparell de mitjana
aparell de cangrea
aparell de càrrega
aparell de combés
aparell de corbeta
aparell caire
aparell de creu
aparell quadre
aparell rodó
aparell de tall
aparell de tallant
aparell de dogre
aparell del mig
aparell de fragata
aparell de gata
aparell de govern
aparell de goleta
aparell de goleta bermudina
aparell de goleta d'estai
aparell de goleta de gàbies
aparell de goleta de velatxo
aparell de goleta franca
aparell de jubileu
aparell del jubileu
aparell de la cambra de màquines
aparell de lugre
aperell de pailebot
aparell de pesca
aparell de pescador
aparell de pescant
aparell de pescar
aparell de pollacra
aparell de pollacra barca
aparell de pollacra bricbarca
aparell de pollacra goleta
aparejo de popa
aparejo de proa
aparejo de queche
aparejo de queche bermudino
aparejo de queche de estay
aparejo de rombo
aparejo de tres ojos
aparejo de troza
aparejo de varar
aparejo de yol
aparejo de yol marconi
aparejo del car
aparejo del car
aparejo del estay mayor
aparejo diferencial
aparejo latino
aparejo marconi
aparejo marconi
aparejo mayor
aparejo místico
aparejo real
aparejo real de dos cuadernales de dos ojos
aparejo real de dos ojos
aparejo real de tres ojos
aparejo redondo
aparejo redondo
aparejo redondo
aparejo redondo
aparejo sencillo
aparejo whisbone
aparejos de pesca
aparejuelo
apartamiento
apartamiento del meridiano
apeada
apeadero
apear
apear un arbol
aperejo de pescante
aperos de pesca
apex
apical
apilar
aplacerado
aplomar
aplusto
apnea
apneico
apoastro
apocar
apocar
apogeo
apopado
apopar
apopar
aportadera
aportadera embarcación de pesca
aportadero
aportar
apostadero
aparell de popa
aparell de proa
aparell de quetx
aparell de quetx bermidí
aparell de quetxe d'estai
aparell de rombe
aparell de tres ulls
menes
estalles
aparell de iol
aparell de iol marconi
trava
traba
aparell d'estai major
aparell diferencial
aparell llatí
aparell marconi
aparell marconi
aparell major
aparell místic
aparell reial
aparell reial
aparell de dos ulls
aparell reial de tres ulls
aparell caire
aparell de creu
aparell quadre
aparell rodó
aparell senzill
aparell whisbone
estris de pesca
aparellet
apartament
apartament del meridià
penjada (l'àncora)
folre (defensa del fregadís de làncora)
penjar (l'àncora)
abatre un àrbre
aparell de pescant
útils de pesca
àpex
apical
apilar
baixplà
aplomar
aplustre
apnea
apneic
apoastre m
carregar veles
reduir
apogeu
empopat
apopar
empopar
semal
cenal
port
fer port
apostadero
apostaleo
apóstol
apostolado del mar
apóstoles
apostura
apresador
apresamiento
apresamiento
apresar
apresar
apretar
apretar
apretar vla velocidad
aproado
aproar
aproar
aproar
aprobación del recorrido
aprovechar
aproximación
aproximación
aproximación excesiva
aproximar
aproximarse
apside
apuntador
apuntalamiento
corves de taula de guarniment
apòstol
apostolat del mar
apòstols
barraganet
apresador
captura
presa
apresar
capturar
calafatar
calafatejar
augmentar la velocitat
emproat
aproar
emproar
proïssar
aprovació del recorregut
aprofitar
aproximació
atansament
aproximació excessiva
atansar
atansar-se
àpside
apuntador
apuntalament
apuntalamiento
apuntalament
apuntalar
apuntar la carga
apuntar las bolinas
apuntes
aquí abajo
aquillado
aquillar
aquilón
aquilón
aquilón
arandela
arandela
araña
arar
árbol
árbol
árbol apeat
arbol de mesana
arbol de mesana
árbol maestro
àrbol maestro
arbol mayor central
arbol mayor central
arbol mayor central
árbol mayor popel
árbol mayor proel
árbol mayor proel
arboladura
arboladura
arboladura
arboladura
arbolar
apuntalar
apuntar càrrega
tesar les bolines
puntades
aquí baix
quillat
quillar
aguiló
aquiló
nord
mitja porta
volandera
aranya
llaurar
arbre
pal
arbre abatut
arbre d’artimó
arbre de mitjana
arbre mestre
arbre mestre
arbre major central
arbre mestre central
vela major central
arbre major poper
arbre major proer
arbre mestre proer
aparell
arboladura
arborada
arboradura
arbolar
arbolar
arbolarse el mar
arbolillo
arborar un palo
arbotante
arbotante
arbotante
arbotante de una verga de gavia fija
arbotantes de la cruceta
árbre trinquete
arca
arca
arca
arborar
arborar-se el mar
perxa
arborar un pal
arborà
arborant
arc sortint
arcbotant de gàbia baixa
arcbotants de la creueta
arbre trinquet
arca
camell
caixa
arca / arcón
caixa
arca de Noé
arcada
arcanelas
arcbotate
archipiélago
arco
peu de cabrit Arca noae
arcada
peces de la xarxa de la xàvega
arcbotant
arxipèlag
arc
arco
arc
arco botarete
arco de san Martín
arco diurno
arco iris
arco iris
arco iris
arco que se forma con el arte al calarlo
arco seno
arcocoseno
arcocotangente
arcón
arcón
arcotangente
arcus
ardentía
ardentía
ardentía
ardentía
ardiente
ardiente
ardora
ardora
ardora
ardora
área de alta presión
área de alta presión
área de regata
arena
arena
arenáceo
arenal
arenal
arenal
arenal
arenquera
arenquero
arfada
arfada
arfadas
arcbotant
bandera flamenca
arc diürn
arc de sant Martí
arc iris
bandera flamenca
roldó
arcsinus
arccosinus
arccotangent
arca
caixa
arctangent
arcus
ardor
llambre
llambreig
luminiscència
ardent
ardent
fosforescència
llambre
llambreig
sardinal
àrea d'alta pressió
àrea d'alta pressió
camp de regates
arena
sorra
arenós
arenal
areny
sorral
sorramoll
arengadera
arengader
arfada
capficada
cabussades
arfar
arfar
arfar
argallera
arfar
cabussar
capficar
bornador
argallera
bornador
arganeo
arganeo
arganeo
arganeo
arganeo
árgano
argolla
argollón
argonauta
Aries
áries
arieta
ariete
arista
arganell
arguenell
arguuneu
cigala
cigar
vogi
argolla
argolla
argonauta
Àries
àries
ariet
ariet
aresta
arista
aresta
armada
armada
armada
armadera
armadía
armadía
armadía
armadía
armadía
armadía
armadilla
armado
armador
armador
armadura
armada
esquadra
marina de guerra
quaderna d'armar
armadia
balsa
barca solera
piragua
rai
raig
armadilla
arnès
armador
navilier
armadura
armadura de cubierta / cercha / cuchillo
armadura de cubierta / cercha / cuchillo
armadura de coberta
encavallada
armamento
armamento
armanza
armar
armar con corso
armar dos remeros por banco
armar en corso
armar tres remoros por banco
armar un remero por banco
armario
armament
patifell
ormeig
armar
armar en cors
armar a dos tires
armar en cors
armar a tres tires
armar a una tira
armari
armario
armari
armazón
carcassa
armazón / esqueleto
armazón / esqueleto
carcassa
esquelet
armella
armella
armella
baga
armella
armella
baga
armella
armella maestra
armella mestra
armella maestra
armella mestra
armero
armonia
arnés
armer
harmonia
arnès
aro
aro
aro del pistón, segmento del émbolo
aro salvavidas
arpeo
arpeos
arpillera
arpión
arpón
arponar
arponear
arponear
arponear
arponero
arqueador
arqueaje
arqueamiento
arquear
arquear un buque
arqueo
arqueo bruto
arqueo de regatas
arqueo del Canal de Panamá
arqueo del Canal de Suez
arqueo neto
arqueologia naval
arqueología submarina
baldufella
cèrcol
segment
cèrcol salvavides
arpis
arpis
xarpellera
arpió
arpó
arponar
afitorar
arponar
fitorar
arponer
arquejador
arqueig
arqueig
arquejar
aforar un vaixell
arqueig
arqueig total
arqueig de regates
arqueig del canal de Panamà
arqueig del canal de Suez
arqueig net
arqueologia naval
arqueologia submarina
arqueta
arquilla
arquilla
arqueta
arquella
arquilla
arquitecto naval
arquitectura naval
arracada
arráez
arráez
arraigada
arraigada
arraigadas
arraigadas
arraigado
arraigado
arraigado
arrancada
arrancada
arrancada atrás
arrancada avante
arrancada de gobierno
arrancar
arranchar
arranchar
arranche
arranque
arranque
arranque
arranque
arrar velas
arrastraculo
arrastradera
arrastradera
arrastrar
arquitecte naval
arquitectura naval
arracada
arrais
arraix
arraigada
arrejada
arrelades
araigades
arrigar
extremitat ferma d'un cap
ringau
arrancada
arrencada
arrencada endarrere
arrencada avant
arrencada de govern
arrancar
arranjar
formejat
arranjament
arrancada
arrencada
engegada
estropada
arriar veles
arrastracul
arrastradera
rastrera
arrastrar
arrastrar
arrastrar
arrastrar
arrastrar con dos barcas paralelamente
arrastrat el ganxo por el fondo
arrastre
arrastre
arrastre
arrastre
arrastrero
arrastrero
arreciar
arrecife
arrecife
arrecife
arreglar
arrejaque
arrejerar
arreos de pesca
arretranca
arretranco
arriada
arriado
arriado
arriadura
arriar
arriar
arriar
arriar en banda
arriar la bandera
arriar por el chicote
arriar seguido
arriba
arriba
arriba
arriba ¡
arribada
arribada
arribada
arribada forzosa
arribaje
arribar
arribar
arribar
arribar
arribar
arribar
arribar
arribar
arribar
arribazón
arridar
arridar
arriero
arrimar
arrimar
arrimarse
arriostrar
arriostrar
arritranca
arrossegar
rossegar
tirar
tirar a la para
rampollogar
arrastre
arrossegall
ròsec
rossegall
arrastrer
trawler
refermar
baig d'esculls
escull
niell
arreglar
ganxo de pesca
fer el peu d'ànec
estris de pesca
arritranco
arritranco
arriada
arriada
calada
arriada
amainar
arriar
lascar
arriar en banda
arriar la bandera
arriar en banda
arriar seguit
a dalt
amunt
dalt
amunt ¡
abatiment
arribada
desarribar
arribada forçosa
arribada
abatre
anar a puja
apujar
arribar
decaure
derribar
desarribar
donar camí
fer puja
peixatada
arridar
tesar l'eixàrcia
arrier
arrimar
atansar
atansar-se
arriostrar
enxarranxar
arritranco
arritranca
arrizar
arrizar
arrizar
arronzar
arrufado
arrufado
arrufadura
arrufar
arrufarse
arrufo
arrufo
arrumado
arrumaje
arrumaje
arrumar
arrumar
arrumazonarse
arrumbada
arrumbamiento
arrumbar
arrumbar
arsenal
arsenal
arte
arte de arrastre
arte de arrastre
arte de arrastre
arte de arrastre pequeño
arte de buey baca
arte de buu
arte de cerco
arte de cerco
arte de cerco
arte de cerco
arte de cerco
arte de la vaca
arte de pesca
raca de la civadera
arrebossar
arrissar
rissar
arronsar
arrufar
arrufat
rufa
arrufar
arrufar-se
arrufament
rufa
estiba
arrumatge
estiba
arrumar
estibar
ennuvolar-se
arrumbada
arrumbament
arrumbar
pendre un rumb
arsenal
drassana
art
art d'arrossegall
art d'arrossegament
art de ròsec
artet
art de bouvaca
art de bou
art de cerc
art de cèrcol
artet d'encercament
teranyina
tranyina
art de vaca
art de pesca
articulación de rótula
articulació de ròtula
artimón
as de guia
as de guía
as de guía
as de guía
asa
asa
ascendente
ascender
ascensión
ascensión recta
ASDIC
asegurador
asegurar
asegurar
asegurar las anclas
asegurarse
asentado a popa
asentado a proa
asentado de popa
asentado de proa
artimó
as de guia
aix de guia
cap de palangre
nas de guia
agafador
ansa
ascendent
ascendir
ascensió
ascensió recta
ASDIC
assegurador
afermar
assegurar
encuixar les àncores
assegurar-se
empopat
emproat
empopat
emproat
asfixia
asfixiado
asfixiar
asidero
asidor
asiento
asiento
asiento
asfixia
asfixiar
asfixiar
agafador
agafador
assentament
cadireta
seient
asiento
seient
asiento de corredera
asilo
asimetría
asimétrico
asistencia
asocairarse
asocar
asociación de clase
aspa
aspa de san Andrés
aspiración
aspirante de marina
aspirar
aspirotermómetro
asroc
asta
asteroide
astilla
carro
asil
asimetria f
asimètric
assistència
arrecerar-se
assocar
associació de classe
aspa
aspa de sant Andreu
aspiració
aspirant de marina
aspirar
termòmetre d'aspiració
asroc
asta
asteroide m
estella
astilla
estella
astilla muerta
astilla viva
astillero
astita
astro
astrofísica
astrógrafo
astrolabio
astrolabio
astrolabio
astrologia
astrológico
astrólogo
astromético
astrometría
astronomía
astronomia náutica
astronomicamente
astrónomico
atagallar
atajaaguas
atajaaguas
atajillo
atajo
atalaje
atalaya
atalayador
atalayar
ataque
atarazana
atarazanal
atarraya
estella morta
estella viva
drassana
masteler de goneta
astre
astrofísica
astrògraf
astrelau
astrolabi
estrelau (ant)
astrologia
astrològic
astròleg
astromètric
astrometria
astronomia
astronomia nàutica
astronòmicament
astrònomic
navegar ams tota la vela possible
talla-aigües
trencaaigues
muixarra
muixarra
guarniments
talaia
atalaiador
atalaiar
atac
drassana
drassana
eaparaver
atarraya
atarraya
atarugar
atemporalado
atención ¡
atención a la máquina
aterrada
aterrada
aterrado
aterrado
aterrar
aterrar el buque
atiesar
atirantar
atizador
atlántico
Atlantida
atlas
atmosfera
atmosférico
atmosfico
atoaje
atocharse
atocharse
atocharse
atojinar
atoll
atolón
atolón
atolón
atontado
atontado
atorar
atorar
atorarse
atorarse
atorarse
atormentar
atortorar
atortorar
atraca !
atracable
atracada
atracada
atracada
atracadero
atracadero
atracador
atracar
atracar
atracar
atracar
atracar
atracar de costado
atracar de lado
atracar en andana
atracarse
atraco
atraco
atragantarse
esparver
rall
falcar
temporalós
atenció ¡
atenció a la màquina
aterrada
aterratge
aterrat
enterrat
aterrar
aterrar un vaixell
tensar
atirantar
atiador
atlàntic
Atlántida
atles
atmosfera
atmosféric
atmosfèric
remolc
atotxar-se
atotzar-se
mossegar-se
posar tacs
atols
atol
atoló
atols
atabalat
atordit
abarrotar
arrumar
amordir-se
atotxar-se
atotzar-se
turmentar
fermar amb lligades
fermar amb tortors
atraca !
atracable
atansada
atansament
atracada
amarrador
atracador
atansador
arrambar
atansar
atracar
junyir
pendre terra
atracar de costat
atracar de costat
atracar en andana
atracar-se
atansada
atansament
atotxar-se
atraillar
atrapar
atraque
atraque
atraque
atraque
atrarazana
atrás
atràs ¡
atrás!
atraso
atravesado
atravesado
atravesar
atravesar
atravesarse
atravesarse
atravesarse
atrincheramiento
atrozar
atrurbantar
atún
atún rojo
atunara
atunera
atunera
atunero
aturbantar
aturbonarse
audiofrequencia
aumentar la velocidad
aureola
aureolado
aurica
áurica
auricular
aurora
aurora
aurora polar austral
aurora polar boreal
auroral
austral
austro
autoacoplable
autoadrizable
autoadrizante
autoalarma
autocarenable
autoencendido
autoevacuación
autolubrificador
autonomía
autoridad nacional
autotimonel
auxiliar
deixar els rems penjats dels estrops
aferrar
atrac
atracada
atracador
atracament
drassana
endarrera
endarrera
enrera!
enderreriment
atravessat
travessat
atravessar
travessar
atravessar-se
entravessar-se
travessar-se
empalletada
trossar
aturbantar
ambó
tonyina Thunnus thynnus
almadrava
ham de tonyina
tonyinera
tonyinaire
aturbantar
venir una torbonada
audiofreqüència
augmentar la velocitat
aurèola
aureolat
àurica
cangrea
auricular
alba
aurora
aurora polar austral
aurora polar boreal
auroral
austral
austre
autoacoblador
autodreçable
autoadreçant
autoalarma
autocarenable
autoencesa
autoevacuació
autolubrificador
autonomia
autoritat nacional
autotimoner
auxiliar
auxiliar
auxiliar
auxilio
aván
avance
avant ¡
auxili
davant
avanç
avant ¡
avante
avante
avante ¡
avante ¡
avantear
avantpaís
avanzadilla
avanzado
avanzamiento
avanzar
avanzar el reloj
avanzarse el reloj
avecinarse mal tiempo
avellanado
avellanado
avellanador
avellanador
avellanador
avellanar
aventajar
aventar
aventurero
avería
avería común
avería gruesa
avería particular
avería simple
averiado
averíar
averíarse
aviación naval
aviar
avión anfibio
avisador
avisamiento
aviso
aviso a los navegantes
aviso de temporal
aviso para la navegación
avisos a los navegantes
avistar
avitolar
avituallamiento
avituallar
avivador
avivar
avurnave
axiómetro
ayuda
ayuda
ayuda exterior
ayudante
ayudante de máquinas
ayudas a la navegación
ayustar
ayustar
ayustar
ayuste
ayuste
ayuste
avant
davant
avante ¡
endavant ¡
avantatgar
avantpaís
avançada
avançat
avançament
avançar
avançar un rellotge
avançar-se el rellotge
fer el temps
avellanat
cònic
avellanador
avellanat
cap de frare
avellanar
avantatjar
esventar
aventurer
avaria
avaria grossa
avaria grossa
avaria simple
avaria simple
avariat
avariar
avariar-se
aviació naval
aviar
avió amfibi
avisador
avisament
avís
avís als navegants
avís de temporal
avís per a la navegació
avisos als navegants
albirar
calibrar
avituallament
avituallar
cadell
avivar
avurnave
axiòmetre
ajuda
ajut
ajut exterior
ajudant
ajudant de màquines
ajudes a la navegació
empalmar
empiular
entollar
ajust
costura
empiuladura
ayuste
ayuste
ayuste
ayuste
ayuste
azabra
azadilla
azadilla
azadilla
azafrán
azimut
azimut
azimut magnético
azimutal
azocar
azorrado
azorrar
azorrarse
azote
azuela
entoll
entolladura
entollament
llagosta
unió
atzaura
rastell
rastrell
resclet
safrà
assimut
azimut
azimut magnètic
azimutal
assocar
ensorrat
ensorrar
ensorrar-se
tralla amb ham fort
aixa
azuela
aixa
azuela pequeña
B
B.A.
babor
baby stay
bacaladero
bacalao
bacalao
back-pack
badafiol
badaine
badano
baderna
baderna
badernar
badernón
badila
bagaje
bagala
bagarín
bagarino
baguío
bahía
bahía
baja
baja presión
bajada
bajada
bajada de antena
bajamar
bajamar baja media
bajamar de marea viva
bajamar de mareas vivas ordinarias
bajamar de sicigias
bajamar equinoccial
bajamar escorada
bajamar escorada
bajamar máxima viva equinoccial
bajamar media
aixol
B
B.A.
babord
baby stay
bacallaner
bacallà
bacallar
motxilla
botafió d’arrissada
badassa
badaina
aferraveles
baberna
badernar
badernot
badila
bagatge
bagala
bagarí
bagarí
baguio
badia
golf
baixa
baixa pressió
baixada
descens
baixada d'antena
baixamar
baixamar baixa mitjana
baixamar viva
baixamar de marees vives ordinàries
baixamar viva
baixamar equinoccial
baixamar escorada
baixamar escorada
baixamar màxima viva equinoccial
baixamar mitjana
bajamar mínima
bajamar mínima media
bajamar viva
bajamar viva índica
bajamar viva media
bajamar viva mínima
bajar
bajar velas
bajarillo
bajel
bajel
bajelero
bajial
bajío
bajo
bajo
bajo
bajo
bajo bordo
bajo cubierta
bajo interior
bajo liña
bajo puntal
bala
bala frangote
balalú
balamcear
balance
balance
balance
balanceador
balanceador
balancear
balancear
balancear
balancear
balancear
balancear
balancear
balancela
balanceo
balanceo
balanceo
balanceo
balanceo
balanceo de la nave fondeada
balancera
balancera
balancero
balancero
balancín
baixamar baixa
baixa mar mínima mitjana
baixamar viva
baixamar viva índica
baixamar viva mitjana
baixamar viva mínima
baixar
abaixar veles
ventijol
barco
vaixell
vaixeller
baixfons
baix
baix
baixfons
secany
banc
baix bord
sota coberta
baix interior
pont
sota puntal
bala
bala
balalú
balandrejar
balanç
brandada
brandeig
balancejador
brandador
balançar
balancejar
bombar
brandar
brandejar
brandir
balandrejar
balancel·la
balanceig
balandreig
brandador
brandament
brandeig
en joli
balancera
balancina
balancer
brandador
balancí
balancín
balancí
balandra
balandrista
balandro
balandro
Balanza
balanza
balastar
balasto
balandra
balandrista
balandre
veler de regates
Balança
balança
llastar
llast
balaustre
balustre
balaustre
balustre
balcón
balcó
balcón
balcó
balconcillo
balde
balde
balde
balde
balde
balde
balde
balde
baldear
baldear
baldear
baldear
baldeo
balenzuela
baliza
baliza acústica
baliza de llegada
baliza de prohibición
baliza de recalada
baliza de salida
baliza flotante
baliza luminosa
baliza racon
baliza radar
baliza radioeléctrica
balizaje
balizamiento
balizamiento
balizamiento
balizar
balizar
balizar
ballena
Ballena
ballener
ballener
ballenera
ballenero
ballesta
ballesta
ballestera
ballestero
ballestilla
ballestilla
ballestrinque
ballestrinque
balón
balón
balón
balón
balsa
balsa
balsa
balsa
balsa
balconel
balda
balde
buiol
bujola
ferrada
galleda
bujol
galleta
baldejar
bujolar
regar
baldajar
baldeig
balançola
balisa
balisa acústica
balisa d'arribada
balisa d'interdicció
balisa de recalada
balisa de sortida
balisa flotant
balisa lluminosa
balisa racon
balisa radar
balisa radioelèctrica
abalisament
abalisament
abalisatge
balisatge
abalisar
aboiar
balisar
balena
Balena
ballener
balenera
ballenera
ballener
bàcul de Jacob
ballesta
ballestera
mantellet (ant.)
ballesteta
ballestilla
ballestrinca
nus de pardal
baló
veló
espí
espinàquer
piragua
almadia
raig
armadia
balsa
balsa
balsa
balsa
balsa neumática
balsa salvavidas
balsa salvavidas hinchable
balso
balso
balso de calafate
balso por seno
balso por seno
balso por seno
baluma
baluma
baluma
baluma
baluma
barca solera
jangada
rai
bot pneumàtic
rai salvavides
bot salvavides
llaçada
nus
nus de calafat
as de guia
aix de guia
nas de guia
baluma
batedor
batidor
buigues
caient de popa
baluma
balumero
caient
fileret
balustrada
balustrado
balustre
bambú
banana
banarreta
banca
balustrada
balustrat
balustre
bambú (bambusa sp)
banana
gamber
banca
banca
banca
bancada
bancada
bancada con cajón
bancal
bancaza
bancaza
banco
banco
banc
bancada
galliner
bancal
bancada
bancassa
banc
trast
banco
banc
banco de arbolar
banco de arbolar
banco de arborar
banco de arborar
banco de arborar
banco de arena
banco de arena
banco de arena
banco de arena
banco de arena
banco de carpintero
banc d'arborar
banc d'arbre
arborant
arcbotant
arborà
alfac
banc de sorra
barbada
barra
coll
banc de fuster
banco de carpintero
banc de fuster
banco de hielo
banco de hielo
banco de la paciencia
banco de peces
banco de popa
banco de proa
banco del medio
banco del tercio
banco móvil
bancón
banda
banda
banc de gel
banc de glaç
banc de la paciencia
peixada
banc de popa
banc de proa
banc del mig
banc del terç
banc mòbil
bancada
costat
banda
banda adhesiva
banda adhesiva
banda adhesiva
cinta adhesiva
banda costera
banda de barlovento
banda de pesca
banda de sotavento
bandada
bandarria
bandazo
bandeador
bandear
bandera
bandera amarilla
bandera amarilla
bandera azul
bandera blanca
bandera de clase
bandera de combate
bandera de contraseña
bandera de cuarentena
bandera de inteligencia
bandera de paz
bandera de práctico
bandera de protesta
bandera de servicio
bandera del armador
bandera del CIS
bandera flamenca
bandera mercante
bandera nacional
bandera negra
bandera parlamentaria
bandera real
bandera roja
bandera roja
bandera verde
bandereta
banderola
banderola
banderola
bandilla
bandín
bandola
bandola
banqueta
banda costanera
costat de sobrevent
banda de pesca
banda de sotavent
bandada
mall
brandada
mànec
bandejar
bandera
bandera de quarantena
bandera groga
bandera blave
bandera blanca
bandera de classe
bandera de combat
bandera de l'armador
bandera de quarantena
bandera d'intel·ligència
bandera de pau
bandera de pràctic
bandera de protesta
bandera de servei
bandera d'armador
bandera del CIS
arc de sant Martí
bandera mercant
bandera nacional
bandera negra
bandera parlamentària
bandera reial
bandera vermella
bandera roja
bandera verda
bandereta
banderola
bandereta
banderó
falca
bandí
bandola
vandola
banqueta
banqueta
banqueta
banqueta de calafate
banquete
banquillo
banquet de calafat
banqueta
banquet
banquillo
banquet
banquisa
banyadera
banyadera
bañada
bañador
bañar
bañarse
bañera
bao
bao
banquisa
banyador
banyadera
banyada
vestit de bany
banyas
banyar-se
banyera
banyot
bau
bao de bodega
bao de cofa
bao de cubierta
bao de la cofa
bao de la cruceta
bao de la tilla
bao del corredor (en Blanes)
bao del mástil
bao del palo
bao maestro
bao mayor
bao principal
baquear
baquear
bar
barajar la costa
baranda
bau de bodea
bau de cofa.
baus de coberta.
bau de la cofa
bau de la creueta
barra del senó
taquí
bau del pal
bau de cofa
bau mestre
bau major
bau principal
navegar empès pel corrent
barquejar
bar
terrejar
barana
baranda
baranda de pipas
barana
barana de pipes
barandal
barana
barandal
sola d'una barana
barandilla
barandilla
barana
cloenda
barandilla
barana
barateria
barba
barbada
barbas
barbeta
barbetar
barbetar
barbiquejo
barbiquejo
barbota
barbotén
barbotín
barca
barca
barca
barca
barca
barca
barca aljibe
barca arrufada
barca arrufada
barca cerrada
barca chata
barca cisterna
barca con batículo
barca con cubierta
barca de bou
barca de cabotaje
barca de cabotaje
barca de corredor
barca de palangre
barca de pareja
barca de pareja
barca de paseo
barca de paso
barca de pesca
barateria
barba
barbada
barbes
barbeta
abarbetar
barbetar
barbada
barbiquell
barbota
barbotí
barbotí
barca
barxa (ant)
embarcació
gròndola
nau
gòndola
barca cisterna
barca rellevada de cinta
barca rellevada de curvatura
barca cobertada
barca de fons pla
barca cisterna
mitjana
barca cobertada
barca de bou
barca de cabotatge
barca de mitjana
barca de corredor
barca de palangre
barca de parella
barca del bou
barca de passeig
barca de pas
barca de pesca
barca de proa recta
barca de remo
barca de remo
barca de sardinal
barca de sardinal
barca de servicio
barca de servicio
barca de vela
barca del bou
barca del bou
barca desnuda
barca palangrera
barca patache
barca plana
barca sin arrufo
barcada
barcaje
barcarola
barcarrón
barcarrón
barcarrón
barcaza
barcaza
barcaza sin máquina
barcazo
barcazo
barcazo
barco
barco
barco
barco
barco
barco
barco aljibe
barco auxiliar
barco balizador
barco carbonero
barco cementero
barco cisterna
barco contraincendios
barco de altura
barco de arrastre
barco de guerra
barco de guerra
barco de la misma compañía
barco de línea regular
barco de pasaje
barco de salvamento
barco de vapor
barco de vela
barco de vela
barco distribuidor
barco faro
barco frigorífico
barco frutero
barco gemelo
barco granero
barco langostero
barco langostinero
barco maderero
barca motxa
barca armada
barca de rems
barca de sardinals
barca sardinalera
barca de panesclam (ant)
barca de servei
barca de vela
barca del bou
barca de parella
barca nua
barca de palangre
barca de fons pla
barca plana
barca molt tirada de cinta
barcada
barcatge
barcarola
barcarro
barcot
barcarró
bac
barcassa
barcassa sense màquina
barcarro
barcot
barcarró
embarcació
vaixell
barco
bastiment
nau
navili
vaixell aljub
vaixell auxiliar
vaixell abalisador
vaixell carboner
vaixell cimenter
vaixell cisterna
vaixell contra incendis
vaixell d'alta mar
vaixell de ròssec
barco de guerra
barco de rei
vaixell de la mateixa companyia
vaixell de línia regular
vaixell de passatge
vaixell de salvament
vaixell de vapor
embarcació de vela
vaixell de vela (veler)
vaixell distribuïdor
vaixell far
vaixell frigorific
vaixell fruiter
vaixell bessó
vaixell graner
vaixell llagoster
vaixell llagostiner
vaixell fuster
barco mercante
barco mercante
barco nodriza
barco pesquero
barco rompehielos
barco Shelter
barco sin línea regular
barcolongo
barcolueno
barcón
barcón
barcón
barco-puerta
barcote
barcote
barda
bárdago
barefoot
barga
bargantina
baria
baricéntrico
barinel
barja
barja
barloa
barloa
barloa
barloar
barloarse
barlota
barloventeador
barloventeador
barloventear
barloventear
barloventear
barloventear
barlovento
barniz
barógrafo
barograma
barometría
barométrico
barómetro
barómetro aneroide
barometrógrafo
barotermógrafo
barotraumatismo
barquear
barqueo
barquero
barquero
barquero
barquero
barquero
barquero
barqueta
barqueta
barqueta
barquete
barco mercant
vaixell mercant
vaixell d'abastament
vaixell de perca
vaixell trencaglaços
vaixell Shelter
vaixell sense línia regular
barcolongo
barcolongo
barcó
xaica
barcot
barco de porta
barco
barcot
barda
berdago
barefoot
barga
bergantina
baria
baricèntric
barinell
barja
barja
amarra
barloa
falsa amarra
abarloar
abarloar-se
barlota
sobreventejador
sobreventador
borinejar
cenyir
orsat
sobreventejar
sobrevent
vernís
barògraf
barograma
barometria
baromètric
baròmetre
baròmetre aneroide
barograf
barotermògraf
barotraumatisme
barquejar
barqueig
barcaire
barque
barquer
grondoler
guadanyer (a l'Havana)
llaguter
barqueta
barxeta (ant)
barxot (ant)
barquet
barquichuelo
barquilla
barquilla
barquilla
barquillero
barquillero
barquillo
barquinazo
barra
barquet
barqueta
barxeta (ant)
barxot
barcaire
barquer
barquet
embarrancada
barra
barra
barra
barra de arena
barra de escotilla
barra del cabestrante
barra del molinete
barra del timón
barra en creciente
barra Flinders
barra litoral
barra quinta
barraganete
barraganete
barraganete
barraganete
barras de juanete
barreminas
barreminas
barrena
barrena
barrena
barra de sorra
barra d'escotilla
sabre
sabre
barra del timó
barra en creixent
barra Flinders
barra litoral
barra quinta
bagarrament
barraganet
escalamot
escalemot
creueta de goneta
escombramines
pescamines
barrina
trebinella
tribana
barrena
barrena
barrena
barrina
trebinella
tribana
barrena de cazuela
barrena salomónica
barrenar
barrenar
barrenmar una nave
barreno
barreno
barreno
barrena de cassola
barrena salomònica
barrenar
barrinar
barrinar una nau
barrinada
barrobí
broca
barreno
barrobí
barreno (barrena grande)
barreno (barrena grande)
barrina grossa
triba
barreno (barrena grande)
barreno (barrena grande)
barrina grossa
triba
barreño
barrer
barrera aduanera
barrera litoral
barreta
barrica
barrido
barriga
barriga
barril
barriladora
barrilete
barrilete
bujola
escombrar
barrera duanera
barra litoral
barreta
bóta
escombratge
panxa
ple de la vela
barril
barrinadora
barlet
barrilet
barrilete
barlet
barrinamiento
barrinament
barrinar
barro
barrón
barrón
barrota
barrote
barrinar
fang
escotera
barrot
barrot
barrot
barrote
barrote
barrot
brèndola d'escala
barrote de popa
barrotín
barrotín
barzo
barzo
basada
basada
báscula
barrot de popa
barroti
bauet
braçola
palamar
basada
basament
bàscula
base
base
base del palo
base medida
base naval
basola
basola
bastarda
bastardo
bastardo
bastardo
bastidor
bastidor
peu del pal
base amidada
base naval
anguila del basament
anguila de basament
bastarda
bartardo
bastaixet
bastard
bastidor
bastiment
bastidor
bastigi (d'una porta)
bastidor de la hélice
bastidor de la hélice
bastidor del timón
bastimento
bastón
bastidor de l'hèlix
bastidor de l'hèlice
bastidor del timó
bastiment
bastó
bastren
bastren
bastrenc
ganiveta
batafiol
batafiol
batafiol
batafiol
batafiolar
batafiolar
batafiolar
batafiolar
batalla naval
batallol
batallol
batallola
batallola
batallor
batallor
batallor
batanga
batayola
batayola
batayola
batea
batea
batea
batea
botafió
badafió
botafió
matafió
batafiolar
batafionar
badafiolar
matafionar
batalla naval
batallol
bataiol
bataiola
batallola
batallol
bataiol
bataiol
batanga
bataiola
batallola
batallona
bac
bot
pont de calafat
mena de llanxa plana
batel
batel
batel
batel
batelada
batelero
batelero
batemar
bateria
batería eléctrica
batería flotante
baticulo
batida
batidero
batidero
batidero
batido
batidor
batidor
batidor
batiente
batiente
batiente
barca
batel
bateu (ant)
bot
barcada
barcaire
barque
paramar
bateria
bateria elèctrica
bateria flotant
baticul
batuda
batedor
batidor
folre
batidor
batedor
batidor
folre
batent
baterell
rompent
batiente / hoja
batiente / hoja
batent d'una porta
fulla d'una porta
batifiolar
batifiolar
batimetría
batimétrico
batímetro
batímetro
batimorfología
batimorfológico
batintín
batiportar
batiporte
batiporte
batir
batiscafo
batisfera
batitermógrafo
aferrar la vela llatina
batifiolar
batimetria
batimètric
batímetre
batòmetre
batimorfologia
batimorfòlogic
gong
batiportar
batiport
panell
batre
batiscaf
batisfera
batitermògraf
baúl
bagul
baulea
bauprés
bauprés
bautismo de mar
bautizar un buque
bautizo
bautizo de un buque
bautizo del cielo
bautizo del ecuador
bautizo del mar
bayona
Beaufort
beber
bella mar
Beltegause
bendecir
bengala
benticó
baulea
bouprès
bauprès
bateig de mar
batejar un vaixell
bateig
bateig d'un vaixell
bateig del cel
bateig de l'equador
bateig de mar
baiona
Beaufort
beure
bella mar
Beltegeuse
beneir
bengala
bentònic
bentónico
bentós
beque
berbiquí
bentònic
bentos
bec
filaberquí
berbiquí
filaberquí
berbiquí de trinquete
filaberquí de carraca
berbiquí de trinquete
filaberquí de carraca
bergantín
bergantín
bergantín
bergantín corbeta
bergantín goleta
bergantín goleta de dos palos
bergantín goleta de tres
bergantín polacra
bergantín redondo
bergantina
bergantinejo
bergantinejo
bergantín-goleta
bergantino
bergantín-polacra
berlinga
bermudina
bermudino
bernia
bernia
berreadero
bertello
besuguera
beta
beta
beteria
betería
betería
betería
bette
betúm
bibotella
bicha
bichero
bichero
bichero
bichero
bichero de almadiero (raier)
bidón
biela
bigbag
big-boy
bigora herrada
bigorrilla
bigota
bigota ciega
bigote
bigote
bigotes
bigotes
bigoti
bikini
bikini
bergantell
bergantí
bergantina
bergantí corbeta
bergantí goleta
bergantí goleta de dos pals
bergantí goleta de més de dos pals
bergantí pollacra
bergantí rodó
bergantina
bergantinot
bergantinot
bergantí-goleta
bergantí
bergantí-pollacra
berlinga
bermudina
bermudí
bèrnia
burell
ancoratge obert
abartrell
beduguer
beta
veta
vetam
betam
beteria
cordam
bette
betum
bibotella
serp
botavant
gafa
ganxo
bitxero
ganxa
bidó
biela
bigbag
big-boy
bigota ferrada
bigorrella
bigota
bigota cega
bigot
bigoti
bigotis
nostatxos
bigoti
bikini
biquini
binario
binóculo
biplaza
biquini
biquini
biricú
biricú
birola
birorta
birreme
bisagra
binari
binocle
biplaça
bikini
biquini
biricu
bridecú
virolla
birorta
birrem
frontissa
bisagra
frontissa
bisarama
bisarama
bisel
bisiesto
bisquine
bistronza
bita
bitácora
bitadura
bitar
bitas
bitón
bitorta
biturón
biturón
bizcochero
bizcocho
bizcocho
BL
blancas
blanco
blancor
blando
blanqueta
blindado
blindado
blindaje
blindar
blindar
blindar
blindar un buque
blizzard
blocaje
blocaje naval
bloqueado en el hielo
bloqueado por hielos
bloqueador
bloqueador
bloquear
bloquear
bloqueo
bloqueo
boanga
boatilla
bobadilla
bobina
bobina de inducción
bobinar
bisarma
visarma
bisell
bixest
bisquine
bistronça
bita
bitàcola
bitadura
bitar
bites
bitó
bitorta
bertrol
bertrola
bescuiter
bescuit
galeta
BL
blanques
blanc
albor
bla
blanqueta
blindat
cuirassada
blingatge
acuirassar
blindar
cuirassar
blindar un vaixell
blizzard
blocatge
blocatge naval
bloqueja pel glaç
bloquejat pel glaç
blocador
bloquejador
blocar
bloquejar
blocatge
bloqueig
boanga
boatilla
mampara de proa
bobina
bobina d'inducció
bobinar
boca
boca
boca
boca
boca (en arte de pesca)
boca a boca
boca de cangrejo
boca de cangrejo
boca de cañón
boca de escotilla
boca de fuego
boca de incendios
boca de la nasa
boca de la nasa
boca de lobo
boca de lobo
boca de una botavara
boca de una botavara
boca de una herramienta
boca del pico de una antena
boca del puerto
bocabarra
bocaina
bocal
bocal
bocana
bocana
bocana
bocana de una nasa
bocanada de aire
bocanegra
bocas de lobo
bocel
bochorno
bochornoso
bocina
bocina de la caja de cadenas
bocina de limera
bocina del eje de cola
bocina del escobén
bocoy
bodega
bodega
bodega baja
bodega de proa
bodega inferior
bodeguero
bodiones
body board
body surfing
boejer
boga
boga
bogada
bogada
bogador
bogador
bogador
bogadura
bogadura
boca
embocadura
gola
boua
franquesa
boca a boca
boca de cranc
boua
boca d'un canó
boca d'escotilla
boca de foc
boca de incendis
portellera
portallera
boca de llop
gorja
boca d’una botavara
boca de cranc d’una botavara
boca d'un eina
boca de cranc d’una antena
gola del port
bocabarra
bocana
bocal
estretor
freu
bocana
bocaina
bocana d'una nansa
alenada
moixina Galeus melanostomus
boques de llop
bossell
xafogor
xafogós
botzina
escobenc de la caixa de cadenes
botzina de la llimera
botzina de l'eix
enllaunat de l'escobenc
bocoi
arruma
bodega
bodega inferior
bodega de proa
bodega inferior
bodeguer
tords i grívies Labrus spp
surf pla
surf sense planxa
boejer
boga
voga
vogada
vogament
vogador
remador
remer
voga
remada
bogante
bogar
bogar
bogar cara a popa
bogar cara a proa
bogavante
bogavante
boguear
boguera
boia detectora
boiante
bojar
bojar
bojear
bojear
bojeo
bojeo
bojo
bojo
bola
bola
bolardo
bolardo
boldón
boldón
boldón
bolero
boleros
boletín metereológico
boli
bolichada
boliche
boliche
boliche
boliche
boliche
boliche
bolichero
bolichón
bolina
bolina
bolina
bolina agarrochada
bolina ancha
bolina del velacho
bolina franca
bolinche
bolinche
bolinche
bolinche
bolineador
bolinear
bolinear
bolinear
bolinero
bolométrico
bolsa
bolsa de aire
bolsa de malla
bolsa de red
vogador
vogar
anar amb vent d'estrop
anar a la vaga
anar a la cia
primer galiot
vogavant
boguejar
boguera
boia detectora
boiant
boixir
vogir
boixar
terrejar
boixí
volt d'una costa
boixí
vogí
bola
bola de sanyals
amarrador
bol-lard
canella
caneller
forat de la bóta per l'aixeta
bolero
boleros
butlletí metereologic
bolí
bolitxada
bolig
bolintx
bolitx
bouet
xavegó
bolineta
bolitxer
bolitxó
bolina
borina (Mallorca)
bolineta
borina estreta
borina llarga
borineta
borina llarga
bolig
bolintx
bolitx
bouet
bolinejador
borinar
borinejar
bolinar
boliner
bolomètric
bossa
bossa d'aire
red
xarxa portapeixos
bolso
bolso
bolso de la vela rizada
bomba
bomba alternativa de pistón
bomba contraincendios
bomba de aceite de lubricación
bomba de aire
bomba de alimentación
bomba de combustible
bomba de injección
bomba de profundidad
bomba de sentina
bomba de trasiego
bombado
bombar
bombarda
bombarda
bombardeo
bombardero
bombarla
bombear
bombeo
bombeo
bombeo
bombero
bombilla
bombilla
bombillo
bombillo
bombillo de mano (pequeño y rudimentario)
bombo
bonacible
bonancible
bonancible
bonancible
bonanza
bonanza
bonanza del mar
bonanza del tiempo
boneta
boneta
bonitera
boqueronera
boquete
boquilla
boquilla
bora
borda
borda
bordada
bordada
bordaje
bordaje
bordaje
bordaje
borde
bordear
bordear
bordinalla
ple de la vela
sac
bufet
bomba
bomba alternativa de pistó
bomba contraincendis
bomba d'oli lubricant
bomba d'aire
bomba d'alimentació
bomba de combustible
bomba d'injecció
bomba de profunditat
bomba de sentina
bomba de tràfec
bombat
bombar
llombarda
bombarda
bombarder
bombarder
bombarda
bombar
bombada
bombament
bombatge
bomber
bombeta
bombillo
bombeta
bombillo
saquet de mà
bombo
bonancenc
moderat
vent moderat
vent moderat
bonança
boneia
bonança del mar
bonança del temps
bonet
boneta
bonitolera
anxovera
forat
bec
broquet
bora
borda
bordatge
bord
bordada
bordatge
folre
folro
taulons del costat del buc
bord
bordejar
voltejar
bordimalla
bordinga
bordo
bordo
bordón
bordón
bordonal
bordons
bordons
bore
borea
borea
borea
boreal
Bórees
borne
borneadero
borneadura
borneadura
borneadura
bornear
bornear
bornell
bornell
borneo
borneo
bornoi
bornoi
bornoi
bornol
bornolera
borrasca
borrasca
borrasca magnética
borrascada
borrascas
borrascoso
borrasquear
borregoso
borreguero
borreguitos
borriquete
bossell
bota
bota pequeña
botada
botada
botada
botada
botada
botador
botador
eslora
bord
bordada
bordó
llistó
bordonal
agulles
bordons
bore
borea
calima
calitja
boreal
Bòrees
born
bornejader
borneig
bornejada
bornejadura
bornar
bornejar
bornell
bornella
bornada
borneig
bernois
bornoi
burnoi
bernois
bornoiera
barrundanya
borrasca
borrasca magnètica
borrascada
borrasques
borrascós
borrasquejar
borreguero
aborrollonós
cabretes
burret
bussell
bóta
botall
avarada
avarament
botada
llançament
varada
botador
gafa
botador
rèbol
botadura
botadura
botadura
botadura
botadura
botadura
botadura en grada
botafión de rizos
avarada
botadura
fusa
llançament
varada
botada
fusa
botafío d'arrissada
botafuego
botaló
botaló
botalón
botalón
botalón
botalón de foque
botalón de petifoque
botamen
botana
botante de caza
botar
botar
botar
botar
botar
botavante
botavar
botavara
botavara
botavara
botavira
bote
bote corto
bote de banco fijo
bote de banco móvil
bote de cabeza
bote de punta
bote de quipo
bote de remo
bote de remos
bote de reserva
bote de scull
bote de servicio
bote inchable
bote largo
bote neumático
bote salvavidas
botecillo
botecillo
botecillo
botella
botella de aire comprimido
botequín
botequín
botequín
botería
botería
botero
botín
botiquín
batafoc
botaló
puntallàs
bataiol
bataló
bataló
botaló de floc
botaló de petifloc
botam
botana
falca
avarar
botar
desavarar
fusar
llançar
botavant
botalada
botalada
botavar
botavara
botavira
bot
bot curt
bot de banc fix
bot de banc mòbil
cap de regata
bot de punta
bot llarg
bot de rem
barca de rems
bot de reserva
bot de couple
bot de servei
bot inflable
bot llarg
bot neumàtic
bot salvavides
botet
boteu
botet
botella
botella d'aire comprimit
botet
bot petit
boteu
botam
boteria
boter
botí
farmaciola
botiquín
botiquín
botiquí
farmaciola
botón
botonar
botonar
bou
bou, arte de arrastre
bovedilla
bovedilla
botó
botonar
embotonar
bou
trawl
bovedilla
revoltó
boya
boya
boya amarilla
boya barril
boya blanca
boya ciega
boya cilíndrica
boya cónica
boya de amarre
boya de arte de pesca
boya de arte de pesca
boya de campana
boya de carga
boya de ciaboga
boya de confluencia
boya de corcho
boya de descarga
boya de espeque
boya de huso
boya de naufragio
boya de recalada
boya de salvamento
boya de silbato
boya esferica
boya luminosa
boya roja
boyant
boyar
boyar
boyarín
boyarín
boyarín
boza
boza
boza (ancla)
boza de bote
boza de cadena
bozar
bozar
bracear
bracear
bracear a cenyir
bracear al filo
bracear en caja
bracear en caja
bracear en contra
bracear en cruz
bracear en facha
bracear en facha
bracear en facha
bracear en viento
bracear en viento
bracejar
bracejar
bracejar
braceo
braga
braga
bragada
bragote
boia
bornoi
boia groga
boia barril
boia blanca
boia cega
boia de barril
boia cònica
boia d'amarrada
capcera
capser
boia de campana
boia de càrrega
boia de ciavoga
boia de confluència
gaiatell
boia de descàrrega
boia d'argue
boia cònica
boia de naufragi
boia de recalada
boia de salvament
boia amb xiulet
boia esfèrica
boia lluminosa
boia vermella
boiant
aboiar
boiar
boia de l'àncora
boiarí
gaiatell
bossa
estrop
serrabosses
bossa de bot
bossa de cadena
abossar
serrabosses
bracejar
posar en vent les veles
bracejar a seny
bracejar al fil
bracejar a seny
bracejar en caixa
bracejar en fatxa
bracejar en creu
abroquerar en fatxa
bracejar en contra
bracejar per davant
bracejar al vent
fer portar
sondatge
calat
sondeig
braceig
braga
estrop
bragada
bragot
bragozo
braguero
bramador
bramar
bramido
bramido
brancada
brandal
brandal
brandal
brandal (barca del bou)
brandar
brandar
branque
branque
branque
branza
braveza
bravo
braza
braza
braza
braza
braza (velas altas)
braza de espinnàquer
braza del balón
brazada
brazaje
brazal
brazal
brazalete
brazalote
brazalote
brazalote
brazar
brazo
brazo articulado
brazo de la verga
brazo de mar
brazo del ancla
brazo exterior
brazo interior
brazola
brazola
brazola
brazola
brazola
brazola
brazola
brazola longitudinal de escotilla
brazola longitudinal de escotilla
brazola longitudinal de escotilla
brazola longitudinal de escotilla
brazola transversal de escotilla
brazola transversal de escotilla+A11501
brazolada
brazolada
brazolada
brea
brea
bragozo
braguer
bramador
bramar
bram
bramul
trema
brandal
burda
cinyell
rastrellera
brandar
brandir
branque
peu de roda
roda
argolla de galera
bravesa (bravura)
brau
bicol
bicolí
braça
carregador
maullar
braça de l’espinnàquer
braça de l’espinnàquer
braçada
braçatge
braçal
ganya
braçalet
amant
amant d’escota
braçalot
bracejar
braç
braç articulat
braç de la verga
braç de mar
braç de l'àncora
braç exterior
braç interior
baga
barsolada
barsolí
braçol
braçola
cameta
paraescut
braçola longitudinal
cossia
crugía
palamar
braçola transversal
para-escut
bracol
braçolada
bracolí
brea
crostam
brea
breadura
brear
bricbarca
bricbarca de 4 palos
bricbarca de 5 palos
bricbarca goleta
brida
brida ciega
brigabala
brigada
brigadier
brillantor
brillar
brillar
brillo
brillo
brin
brinete
bringalata
briol
briolín
brión
brisa
brisa
brisa
brisa
brisa de mar
brisa débil
brisa fresca
brisa fuerte
brisa muy débil
brisote
brizna
broa
broca
pega
embreament
embrear
bricbarca
bricbarca de 4 pals
bricbarca de 5 pals
bricbarca goleta
brida
brida cega
palanca de la bomba
brigada
brigadier
lluentor
llambrar
llambrejar
brillantor
lluentor
brin
brinet
palanca de la bomba
briol
briolí
peu de roda
brisa
brisca
embat
marinada
brisa de mar
vent fluix
vent fresquet
vent fresc
vent fluixet
brisot
valva
ancó
broca
broca / taladro
broca
brocal
brocal
brocha
brotxa
brogote
broma
broma
bromado
bromar
bromar
bromarse
bromarse
bronce
bronco
bronquel
broque
broquelete
broquer
brótola de fango
brótola de roca
brúixola
brujolero
brújula
brújula
brújula
bragot
broma (teredo navalis)
corc marí
bromat
abromar
bromar
abromar-se
bromar-se
bronze
aspre
bronquer
broques
broqueret
broqueret
mòllera de fang Phycis blennoides
mòllera roquera Phycis phycis
boxola (ant)
bruixoler
boixola
brúixola
bússola
brújula de bolsillo
brújula de declinación
brújula sumergible
brujulero
brujulero
brulote
bruma
bruma
bruma
bruma
brumazón
brumazón
brumoso
brumoso
brùixola de butxaca
brúixola de declinació
brúixola submergible
boxoler
boixoler
brulot
boira
boirassa
broma
bromall
bromada
bromassa
boirós
bromós
bruñidor
brunyidor
brus
brusca
bruscadera
BU
buanga
bucanero
bucea
buceador
buceador
buceaje
buceamiento
bucear
bucear
bucentauro
buceo
buceo
buceta
buche
bucintoro
buen tiempo
buenaboya
buenaventura
buey
bufada
bugir
bugir
buitrón
buitrón
buitrón
buitrón
bujía
bujón
bulárcama
bulárcama
bulb-keel
bulbo
bule-keel
bulge
bulto
buque
buque
buque
buque
buque
buque
brus
brusca
bruscadora
BU
buanga
bucaner
bus
bussador
bussejador
bussatge
bussada
bussar
bussejar
bucentaure
bussada
busseig
busseta
pap
bucentaure
bell temps
bonaboia
bonaventura
bou
bufada
calafatar
calafatejar
barbol
bertolada
bertrol
bertrola
bugia
tac
bulàrcama
palabordó
bulb-keel
bulb
bule-keel
bulge
embalum
barco
bastiment
buc
casc
vaixell
nau
buque
buque almirante
buque ardiente
buque ardiente
buque arrufado
buque auxiliar
buque avituallador
buque avituallador
buque bacaladero
buque balizador
buque ballenero
buque blando
buque butanero
buque cablero
buque cablero
buque carbonero
buque carguero
buque cementerontero
buque civil
buque de altura
buque de cabotaje
buque de carga a granel
buque de carga de línea regular
buque de carga general
buque de carga horizontal
buque de cruceros
buque de crudo y mineralero
buque de cubierta corrida
buque de guerra
buque de motor
buque de pasaje
buque de propulsión mecánica
buque de remo
buque de vapor
buque de vela
buque duro
buque en V
buque escuela
buque factoría
buque faro
buque faro
buque gemelo
buque granelero
buque guía
buque hospital
buque hospital
buque Liberty
buque mercante
buque mixto
buque multicasco
buque negrero
buque nodriza
buque OBO
buque oceanográfico
buque para carga horizontal
buque portabarcazas
buque portacontenedores
buque roncero
buque sin aparejo de carga
buque tanque de gas natural
navili
vaixell almirall
vaixell ardent
vaixell tocat d’orsa
bastimant caigut de cinta
vaixell auxiliar
vaixell avituallador
vaixell d'abastament
vaixell bacallaner
vaixell abalisador
vaixell balener
vaixell tou
vaixell butaner
vaixell cabler
vaixell cabler
veixell carboner
vaixell de càrrega
vaixell cimenter
vaixell civil
vaixell d'altura
vaixell de cabotatge
vaixell de càrrega a granel
vaixell de càrrega de línia regular
vaixell de càrrega general
vaixell de càrrega horitzontal
vaixell de creuers
vaixell petrolier i mineraler
vaixell de coberta correguda
vaixell de guerra
vaixell de motor
vaixell de passatge
vaixell de propulsió mecànica
vaixell de rem
vaixell de vapor
vaixell de vela
vaixell dur
buc en V
vaixell escola
vaixell factoria
vaixell far
vaixell llanterna
vaixell bessó
vaixell de mercaderies a lloure
vaixell guia
vaixell hospital
vaixell hospital
vaixell Liberty
vaixell mercant
vaixell mixt
catamarà
vaixell negrer
vaixell nodrissa
vaixell OBO
vaixell oceanogràfic
vaixell de càrrega horitzontal
vaixell portabarcasses
vaixell portacontenidors
vaixell tou
vaixell sense aparell de càrrega
vaixell cisterna de gas natural
buque tanque de gases licuados
buque tanque de gases licuados del petróleo
buque tanque de productos químicos
buque torpedero
buque transbordador
buque transporte
buque trnasalántico
buquer de guerra;barco de guerra
buquera
buraco
burbuja
burcho
burcia
burda
burda
burda gruesa
burda volante
burda volante
burel
burell
buril
vaixell cisterna de gas liquat
vaixell cisterna de gasos liquats de petroli
vaixell cisterna de productes químics
vaixell torpediner
vaixell transbordador
vaixell transport
vaixell transatlàntic
vaixell de guerra
buguera
forat
bombolla
barca gran
bus
brandal
burda
gruixat ( a Balears)
burda volant
estai volant
burell
buril
burí
buril
burí
burlón
burro
busanera
buscia
buscino
buscio
busi
busi
busi
buso
buso
butanero
butano
butrón
butrón
buzano
buzarda
buzarda
buzarda
buzo
c (charli)
C.B
C-1 de descenso
C-1 de pista
C-1 de slálom
C-2 de descenso
C-2 de pista
C-2 de slálom
CA
cabaceira
cabaceira
cabaco
cabador
cabador
caballa
caballera (arte de pesca)
caballera arte de pesca
caballero
buldau
burro
busanera
bus
buccin (buccinum sp)
bus
bussi
gussi
xaica
gussi
bussi
butaner
butà
bertrol
bertrola
bus
busarda
bussarda
jaient
bus
c (charli)
C.B.
C-1 de descens
C-1 de pista
C-1 d'eslàlom
C-2 de descens
C-2 de pista
C-2 d'eslàlom
CA
bertrol
bertrola
tros d'arbre que sobra en fer un pal
cavador
cavador
verat Scomber scombrus
veratera
cavallera
cavaller
caballero
caballete
caballete
caballete
cavaller
cavallet
pollina
cavallet
caballete
cavallet
caballito
caballito
caballo
caballo
caballo de vapor
caballo de vapor
cabana
cabana
cabeceador
cabeceador
cabeceamiento
cabeceamiento
cabecear
cabecear
cabecear
cabecear
cabecear
cabecear
cabecear
cabecear
cabecear
cabecear
cabecear
cabecear
cabeceira
cabeceo
cabeceo
cabeceo
cabeceo
cabeceo
cabeceo
cabecera
cabecera
cabecero
cabestra
cabestrante
cabestrera
cabestrillo
cabete
cabeza
cabeza
cabeza
cabezada
cabezada
cabezada
cabezada
cabezada
cabezada
cabezada
cabezada
cabezada
cabezadas
cabezal
cabezal de encapilladura
cabezo
cavallet
cavallet
cavall
cavall
cavall de vapor
cavall de vapor
cabana
cabana
cabotejador
cabotejador
cabotejament
cabotejament
cabussar
capbussejar
capcinar
capcinejar
capficar
cabotejar
capconar
capcinejar
cabussar
cabussejar
capbussar
capbussejar
bertrol
caboteig
cabussada
capbussada
capcineig
caboteig
capcineig
capçal
capçal
bot que acompanya a la teranyina
cabestrera
arca
cabestrera
cabrestell
cabet
cabota
cap
testa
cabotada
caparrada
capbussar
capcinada
cabussó
capficada
capbussó
capficall
capficada
cabussades
capçal
coixí
capcera
cabezo
cabezo
cabilla
cabilla
cabilla
cabilla
cabilla (laúd)
cabillador
cabillar
cabillería
cabillería
cabillero
cabillero
cabillero
cabillero
cabillón
cabillón
cabillón
cabina
cabina
cabio de marchas
cable
cable
cable
cable de amarre
cable de remolque
cable del timón
cable submarino
cablegrama
cablero
cabo
cabo
cabo
cabo
cabo
cabo
cabo blanco
cabo contrahecho
cabo de cuatro cordones con alma
cabo de fondeo
cabo de muerto
cabo de palanquí
cabo de palanquí
cabo de respeto
cabo de revés
cabo de tres
cabo de unión de los troncos del rai
cabo de varada
cabo de varada
cabo de varada
cabo de varada
cabo firme
cabo para calar el sardinal
cabo para levar el sardinal
cabo retenedor
cabo retenedor
cabo salvavidas
cabo sordo
cabos de revés
cabotaje
capser
cim
cabilla
clavilla
dentelló
clivilla
gotamà
clavillaire
clavillar
clavilleria
clavilleria
cliviller
barbarol
claviller
taula de clavilles
clavilló
clavillot
clavió
cabina
cambra
canvi de marxes
cable
filferro
alambre
cable d'amarrament
cap de remolc
cable del timó
cable submarí
cablegrama
cabler
cap
falsa amarra
llibant
veta
corda
llivant
cap blanc
cap sord
veta de quatre cordons amb ànima
cap de fondejar
cap de mort
llivant
veta
cap de respecte
cap de revés
veta de tres cordons
retorta
cap d'avarar
cap de sant Pere
caparell
caparrell
cap ferm
orseta
orsera
cap d'avarar
cap retenidor
cap salvavides
cap sord
caps de revés
cabotatge
cabotear
cabotera
cabrero
cabrestante
cabrestante
cabrestante
cabrestante
cabrestante
cabrestillo
cabrestillo
cabria
cabotejar
cabotera
cabrer
arga
argue
cabrestant
cabristan
urgui
cabestell
cabrestell
càbria
cabrilla
cavall
cabrillas
cabrillear
cabrilleo
cabrilleo
cabrilleo
cabrio
cabrelles
cabrejar
cabrall
cabreta
cabreig
cabiró
cabrio
cabiró
cabucear
cabucear
cabuceo
cabulla
cabulleria
cabulleria
cabullería
cabussar
cabuya
cabuyera
cabuyera
cabuyería
cabuyería
cabuyería
caçasubmarins
cachanarina
cachazudo
cachazudo
cachete
cachirulo
cachirulo
cachola
cachola
cacholas
cacholas
cacholas
cachon
cachucha
cachucha
cachucho
cacimba
cacimba
cadena
cadena de barbotín
cadena para varar la barca
cadencia (ritmo de boga)
cadenes
cadeneta
cadenilla
cadenote
cadenotes
cabussament
cabussejar
cabussó
corda
cordam
vetam
cordatge
cabussar
corda
cordam
aranya
cordam
cordatge
vetam
caçasubmarins
quetx
catxassut
catxasser
amura
catxirulo
bot amb tres pals i veles al terç
catxota
tatxola
catxoles
catxoles
garjoles
onada
catxutxa
caxuxa
vaixell petit
pou
bujol
cadena
cadena de barbotí
tiró
cadència
cadenes
cadeneta
cadeneta
cadenot
cadenots
cadete
caer
caer
caer a babor
caer a estribor
caer a sotavento
caer sobre la popa
caguama
caguana
caicos
caicos
caida
caida
caída
caída (de vela)
caida [de un palo o mastelero]
caida de grátil
caida de popa
caida de popa
caída de popa
caída de popa
caida de proa
caida de proa
caída de proa
caída de proa
caída de proa
caída de proa
caida sobre el palo
caida sobre los puños
caida sobre los puños
caiente
caiente de popa
caiente de proa
caique
caique
cair
cairel
caja
caja
caja
cadet
abatre's
caure
caure a babord
caure a estribord
caure a sotavent
caure sobre popa
bot molt petit
bot molt petit
caicos
caicos
caient
caiguda
arribada
randa
guindada
caient de gràtil
batedor de vela de tallant
caient de popa
batedor
baluma
brullons
caient de proa
gràtil baix
gràtil de vela de tallant
gàtil
martell
caient
caient
caient vela de creu
caient
caient de popa
caient de proa
caiac
caïc
cair
cairell
caixa
capça
cos
caja / cotana
caja / cotana
caja / cotana
encaix
mossa
trau
caja de cadenas
caja de cambios
caja de flotabilidad
caja de hélice
caja de herramientas
caixa de cadenes
caixa de canvi
cambra d'aire
caixa d'hèlix
caixa d'eines
caja de herramientas
caixa d'eines
caja de humos
caja de marinero
caja de marinero
caja de motón
caja de orza
caja de pescado
caja estanca
cajera
cajera
cajera
cajeta
caixa de fums
caixa de mariner
caixa de navegar
caixa d'un bossell
caixa d'orsa
caixa de peix
caixa estanca
caixeta
granera
ull
caixeta
cajeta
cajeta
cajeta
cajeta de emuñidura
cajón
cajón (embarcación de pesca)
cajón (embarcación de pesca)
cajón de banco (en palangrera)
cajón de dique
cajón de herramientas
cajonada
cala
cala
calabaza
calabazo
calabrotar
calabrote
calada
calada
caladera
caladero
caladero
caladizo
calado
calado de popa
calado de proa
calado en carga
calado en el medio
calado en lastre
calado en rosca
calado máximo
calado medio
calador
calafatamiento
calafate
calafate
calafateador
calafateador
calafateador
calafatear
calafatear
calafatear
calafatear
calafatear
calafateo
calafateo
calafateo
calafateo
calafatín
calamarera
calamarera
calamboque
calambre
calamento
calamera
calamiento
calamita
calamita
calamita
calamón
llata
trena
cageta
caixet d’empunyidura
caixa
botxeria
caixonet
davantalet de calaix
caixó de dic
galliner
caixonada
fou (ant)
cala
carbassa
palangre
calabrotar
calabrot
calada
calament
caladora
calador
posta
caladís
calat
calat de popa
calat de proa
calat en càrrega
calat al mig
calat en llast
calat en rosca
calat màxim
calat mitjà
calador
calafatament
calafat
calafatador
calafatador
calafatategador
mestre d'aixa
calafatar
calafatejar
donar estuba
estopejar
ramplar
calafatament
calafatatge
calafateig
calafatejament
calafatí
botera
calamarera
entrada de l'almadrava "moruna"
rampa
calada
calamera
calament
calamita
caramida
calamina
calamó
calandracas
calar
calar
calar el arte amb zigzag
calar el arte en zigzag
calar el arte en zigzag
calar la red hasta el fondo
calar la red hasta el fondo
calar los masteleros
calar un palangre de nasas
calar una vela
calarse un motor
calaverna (ant)
calaverna (ant)
calavr las varengas
calboat
calces
calces
calcés
calcés
calcés
caldera
caldera multitubular
escudella de galera
calar
tirar
calar amb bagues
baguejar
vaguejar
fer la cullereta
fer peu
desguindar els mastelers
parrussar
calar una vela
calar-se un motor
galaverna
calaverna
panyar
cat
espiga
galzet
calcés
galtera
calcers
caldera
caldera multitubular
calderero
caldereta
calderetero
caldero
calendario gregoriano
calendario juliano
calera
caleta
caleta
caleta
caleta
caleta
caleta
calibrador
caldereter
caldereta
caldereter
calder
calendari gregorià
calendari julià
calera
calanca
caleta
caló
esparagol
fou (ant.)
calanca
calibrador
calibrador
calibrador
calidad
calidad de tenedero
calima
calima
calimoso
calimote
calina
calina
calinoso
Calipso
callada
callada
callao
callao
callar
callar
calle auxiliar
calle de seguridad
calle exterior
calle interior
calle lateral
callejón
qualitat
qualitat del tenidor
calima
calitja
calitjós
suro de la xàvega
calina
calitja
calitjós
Calipso
callada
callada
còdol
còdol
callar
callar
carrer auxiliar
carrer de seguretat
carrer exterior
carrer interior
carrer exterior
passadís
callejón
calma
calma chicha
calma chicha
calma chicha
calmada
calmar
calmas ecuatoriales
calmazo
calmazo
calmazo
calmoso
caloma
calón
calor
calvus
calza
calzar
calzar
calzo
calzo
calzones
cama
cama
passadís
calma
albaïna
calmàs
calmassa
calmada
calmar
calmes equatorials
albaïna
calmàs
calmassa
calmós
sirga del palangre
caló
calor
calvus
calça
calçar
falcar
falca
tac
calçons
llit
petja
cama turca
llit turc
cámara
càmara
cámara alta
cámara barométrica
cámara cinematográfica
cámara de aire
cámara de combustión
cámara de derrota
cámara de descompresión
cámara de laúd (en el Ebro)
cámara de máquinas
cámara de video
cámara del patrón
cámara fotográfica
cámara hiperbárica
cámara sumergible
camarero
camareta
camaronera
camarote
camarote
camarote
camarote
camarotillo
camarotillo
cambera
cambiada
cambiar
cambiar de bordo
cambiar el rumbo
cambín
cambio de atraque
cambio de mano
cambio de marchas
cambio de muelle
cambra
càmara
cambra alta
cambra baromètrica
càmera cinematogràfica
cambra d'aire
cambra de combustió
cambra de derrota
cambra de descompressió
sama
cambra de màquines
càmera de vídeo
cel·la
càmera fotogràfica
cambra hiperbàrica
càmera submergible
cambrer
cambreta
gambera
cabina
camarot
cambró
cambrot
cabineta
cambrotí
salabre
canviada
canviar
canviar de bord
canviar el rumb
bagarella
canvi de moll
canvi de colla
canve de marxes
canvi de moll
cambio de ritmo
cambio de rumbo
cambio de viento
camello
camino
camino de sirga
camión
camisa
camiseta
camiseta
camón
campán
campana
campana de buzo
campana de salvamento
campanada
campanario
campanear
campaneo
campaña
campechano
campechano
campo de hielo
campo de regatas
campo magnético
campo visual
camuflaje
camuflar
can
Can mayor
Can menor
cana del timón
canaballa
canal
canal
canal
canal
canal
canal
canal de aguas bravas
canal de aguas tranquilas
canal de esperiencias hidrodinámicas
canal de experiencias
canal de la Mancha
canal de navegación
canal de regatas
canal de sardinal
canal entre hielos
canalizable
canalización
canalizador
canalizar
canalizo
canalizo
canalizo
canari
canario
canasta
canastilla
canastillo
canvi de ritme
girada
canvi de vent
camell
camí
camí de sirga
camió
camisa
camisa
samarreta
corba
sampan
campana
campana de bus
campana de salvament
campanada
campanar
campanejar
campaneig
campanya
campetxà
campetxano
banc de glaç
camp de regates
camp magnètic
camp visual
camuflament
camuflar
ca
Ca major
Ca Menor
canya del timó
canaballa
canal
canals
canyissada
canyissat
freu
canyal
canal d'aigües braves
canal d'aigües tranquil·les
canal d’experiències hidrodinàmiques
canal d’experiències
canal de la Mànega
canal de navegació
camp de regates
buguera
canal entre gels
canalitzable
canalització
canalitzador
canalitzar
canalís
canaló
freu
canari
canari
canastra
canastrella
canastrell
cancamito
cancamito
cancamo
cáncamo
cáncamo
cáncamo
cáncamo
cáncamo de mar
cáncamo grande
Cáncer
cáncer
candaliza
candaliza
candelero
candeleros de batayola
candeleta
candeleta
candeletón
candeliza
candeliza
candil
candonga
candray
cangilón
cangreja
cangreja
cangreja
cangreja
cangreja
cangreja alta
cangreja baja
cangreja de cortina
cangreja mayor del bergantín
cangrejera
cangrejo
cangrejo
cangrejo
canoa
canoa
canoa a cuatro
canoa a motor
canoa automovil
canoa biplaça
canoa de vela
canoa monoplaza
canoaje
canoaje
canoé
canoero
canoista
canotaje
canta el fondo
cantar
cantar el fondo
cantar la sonda
cántara
cantear
cantel
cantell
cantero
anelleta
orelleta
cancamot
armella
càncamo
orelleta
anella
cop de mar
cancamot
Càncer
càncer
candalissa
candeleta
candeler
escàlams
candalissa
candeleta
candeletó
candeleta
candelissa
llantiol
candonga
candrai
catúfol
randa
cangreja
aurica
cangrea
cangrena
cangrea alta
cangrea baixa
cangrea de cortina
vela bergantina
niu de crancs
cangrejo
cangreu
cranc
canoa
canot
canoa de quatre
canoa amb motor
canoa automobil
canoa biplaça
canoa de vela
canoa monoplaça
canonatge
canotatge
canoé
canoer
canoista
piragüisme
cantar el fons
cantar
cantar el fons
cantar el fons
càntir
cantellejar
cantell
cap per estibar el botam
palangre de lluç
cantil
canto
escaló
còdol
canto
cantell
canto rodado
cantos
caña
caña
caña
caña
caña
caña americana
caña de América
caña de pescar
caña del ancla
caña del remo
caña del timón
caña del timón
caña del timón
caña del timón
cañal
cañal
cañal
cañal
cañal
cañaliega
cáñamo
cáñamo de Manila
cañar
cañeta
cañizo
cañizo
cañizo
cañizo
caño
caño
cañocal
cañón
cañón
cañón de crujia
cañón submarino
cañonazo
cañonera
cañonero
cañonero
caoba
caoba africana
caoba encarnada
caobacho, coarcho
caoitàn de ganado
cap de palanquí
capa
capa de fogonadura
capa de fogonadura
capar
capar
caparraíz
capataz
capataz
capcés
capear
palet
cordes de l'almadrava de pap
canya
ajajo (Alguer)
manovella
aljal
aljau
canya americana
canya d'Amèrica
canya de pescar
canya de l'àncora
canya del rem
aljal
arjau del timó
barra de l'argue
barra del timó
canat
canyal
canyissat
canyissada
encanyissat
canat
cànem
cànem de Manila
canar
canyeta
canyissada
canyissat
encanyissat
canyal
canalís
gola
esberladis
canó
canyó
canó de cossia
canyó submarí
canonada
canonera
canoner
llanxa canonera
caoba (swietenia sp)
caoba africana (khaya senegalensis)
caoba vermella
cobraxol
capità de bestiar
garlí
capa
faldilleta
faldilletes
capar
castrar
caparraix
cap de colla
capatàs
calcés
capejar
capeo
caperol
caperol
caperol
caperol
caperol
caperol
caperol
caperol
caperol
caperuza
capilla
capillatus
capillo
capillo
capión
capirote
capitán
capitán (fam)
capitán de barco
capitán de ganado
capitán de la marina mercante
capitán de navío
capitán de puerto
capitán de yate
capitán mercante
capitana
capitanear
capitanía
capitanía general
capitel
capoc
capoc
capoc
capóm
capón
caponar
caponar
capota
cápsula de Vidi
captura
capucha
capuchino
capuzar
capuzar
capuzar
car
cara de la hoja
caraba
cáraba
carabela
carabela
carabela
carabela
carabelón
carabinera
cárabo
cárabo
cárabo
cárabo
capeig
barret
barretet
cap de mort
caper
caperó
caperol
casquet
esclop
pinyó de proa
caperutxa
capella
capficar
capçó
capellassa
caperol
gorguet
capità
vell
capità de vaixell
capità de bestiar
capita de la marina mercant
capità de vavili
capirá de port
capità de iot
capità mercant
capitana
capitanejar
capitania
capitania general
capitell
capoc
miraguà
miraguano
capó
capó
caponar
encaponar
capota
cápsula de Vidi
captura
caputxa
caputxí
cabussar
cabussejar
capbussejar
car
cara de la fulla
caraba
càrava
carabel-la
calavella
calavera
canavera
caravel·ló
carrabinera
càravo
caro
càrreu
gorab
caracoa
caracol
caracolillo
caracora
caracou
característico
caramanchel
caramanchel
caramarro
caramuzal
caravana
caravanista
carbón
carbonear
carboneo
carbonera
carbonero
carburación
carburador
carburante
carcamán
caracoa
cargol
cargolí
caracora
caracua
gallardet d’intel·ligència
caramanxel
tambutxo
caramarro
caramussal
caravana
caravanista
carbó
carboneig
carboneig
carbonera
carboner
carburació
carburador
carburant
carcamal
cárcel
congreny
carcha
carcoma
carcoma
anell de la roda del timó
corc de la fusta (animal)
corcadura (pols o part corcada)
carcoma
carcoma
corc de la fusta (animal)
corcadura (pols o part corcada)
carcomido
corcat
carcomido
carda
corcat
carda
cardan
cardan
cardinal
cardumen
cardumen
cardumen
carena
carena
carenado
carenadura
carenaje
carenar
carenero
carenero
carenote
carenote
carenote
carenote
carga
carga
carga a granel
carga arrojada al mar
carga axial
carda
cardan
cardinal
mata
peixada
peixalla
carena
obra viva
carenatge
carenada
carenador
carenar
carenador
carener
escoa
escova
escua
escolla
càrrega
càrrec
càrrega a granel
càrrega gitada
càrrega axial
carga axial
càrrega axial
carga de botella
carga de profundidad
carga en palets
carga general
carga máxima
carga máxima de seguridad
carrega de botella
càrrega de profunditat
càrrega en paletes
càrrega general
càrrega màxima
càrrega màxima de seguretat
carga móvil
càrrega mòbil
carga móvil
càrrega mòbil
cargadera
cargadera hacia abajo
cargadera hacia abajo
cargadero
cargadero
cargado
cargado
cargador
cargador del muelle
cargamento
cargamento
cargamento completo
cargamento homogéneo
cargamento parcial
cargar
cargar
cargarse
cargazón
cargazón
cargo
carguero
caridad
cariz
carlinga
carlinga
carlinga
carlinga
carlinga
carlinga del bauprés
caro
caro
caro
caro
carpintería
carregadora
guia
guier
carregador
llinda
carregament
carregat
carregador
estibador
càrrega
carregament
carregament complet
carregament homogeni
carregament parcial
carregar
embarcar
carregar-se
càrrega
carregament
càrrec
carregador
caritat
carès
carlanda
carlinga
forat de la metxa
paramitjal
paramola
para-escut
caro
càrrava (ant)
platós
cèreu (ant)
fusteria
carpintería
fusteria
carpintería de armar
fusteria d'armar
carpintería de armar
fusteria d'armar
carpintero
fuster
carpintero
fuster
carpintero de armar
fuster d'armadures
carpintero de armar
fuster d'armadures
carpintero de obra de afuera /
fuster d'obres
carpintero de obra de afuera / c. de armar
fuster d'obres
carpintero de ribera
carpintero de taller
mestre d'aixa
fuster primater
carpintero de taller
fuster primater
carraca
carracón
carregadora
carrera
carrera
carrera de aceleración
carrera de fondo
carrera de marea
carrera de velocidad
carrera en línea
carreta
carrete
carraca
carracó
carregadora
carrera
cursa
cursa d'acceleració
cursa de fons
amplitud de la marea
cursa de velocitat
cursa en línia
carreta
rodet
carretel
carretilla elevadora
carriego
carriego
carril
carril de escota
carrillar
carrillo (ant)
carrizada
carrizo
carro
carronada
carroza
carta arumbada
carta de alistamiento
carta de aviso
carta de derrota
carta de garantia
carta de marear
carta de navegación
carta de recalada
carta del tiempo
carta en blanco
carta gnomónica
carta náutica
carta náutica
cartabón
carretell
carretó elevador amb forca
bertrol
bertrola
carril
carril d'escota
carrillar
bossell
carritzada
canya de pescar
carro
carronada
carrossa
cartsa d'arrumbament
carta d'avís
carta d'avís
carta de derrota
carta de garantia
carta de derrota
carta de derrota
carta de proximitat
mapa del temps
carta en blanc
carta gnomònica
carta de derrota
carta nàutica
cartabó
cartabón
cartabó
cartabón de carpintero
cartabó de biaix
cartabón de carpintero / escuadra de uña
cartabó de biaix
cartabona
cartear
cartel
cartela
cárter
cartilla naval
cartografia
cartografia náutica
cartografiar
cartográfico
cartógrafo
cartucho
casamata
casanete
casar la pipería
casca
cascabel
cascajal
cascajar
cascajera
cascajo
cascajo de playa
cascajoso
cascarón de nuez
cascarrón
casco
casco
casco de catamarán
casco modeado
caseta
cartabona
cartejar
cartell
cartabó
càrter
cartella naval
cartografia
cartografia nàutica
cartografiar
cartogràfic-a
cartògraf
cartutx
casamata
casanell
casar el botam
pela
cascavell
còdol
codolar
codolar
còdol
glera
codolós
closca de nou
vent fort
casc
buc
buc de catamarà
buc emmollat
caseta
caseta de pescadores
casimba
casquijo
casquijo
casquijo
casquijo
casquijo
casquillo
casquillo de retención
castaña
castaño
caseta de pescadors
salabre de peu de gall
codolar
pedregolar
pedregar
pedram
pedregam
cartux metàl·lic
virolla de retenció
castanya
castanyer
castaño
castanyer
castañuela
castañuela de amura
castañuela de proa
castellanus
castigar
castillo
castillo de proa
cat
catabre
catalejo
catalina
catalina
catalina
catalina
catalítico
catalizador
catálogo
catamarán
catamarán
catamarón
catanga
catapulta
catareta
catascopio
cataviento
cataviento
catboat
catenaria
catgut
castanyola
castanyola d'amura
garlopa
castellanus
castigar
castell
castell de proa
cat
margarida
ullera de llarga vista
catalina
catarina
caterina
pasteca
catalític
catalitzador
catàleg
catamarà
catamaran
catamarà
nansa de Colòmbia
catapulta
porta
catascopi
catavent
tastavent
cat
catenària
catgut
catre
catre
caturia
caudal
caudicaria
cautivar
cava
cavada
cavado
cavador
cavar
cavitación
cayo
cayo
cayo
cayuco
cayuco
caza
cazabraza
cazado
rai africà
cabal
caudicària
retenir
cavada
cavada
cavada
cavador
cavar
cavitació
cai
caio
niell
caiuc
canoa
caça
caçabraça
caçada
cazador
cazaescora
cazaescota
cazaescota
cazamimas
cazar
cazar
cazar
cazarete
cazarete
cazatorpedero
cazatorpedos
cazo
cazoeira
cazoeira
cazoeira
cazonal
cazonal
cazonera
cazonete
cazonete
cconstructor de anclas
cebadera
cebadera
cebadera
cebar
cebar
cebar
cebar
cebar
cebar
cebo
cebo
cebo
cebo
cebo
cedazo
ceder
cedro
caçador
botafora
bordeta
caçaescota
escombramines
caçar
borinar
posar en vent
xarxa de la xàvega i del bolitx
xarxa del bolitx
caçatorpedinier
caçatorpediners
cassó
mussolera
ormeig de pescar mússoles
corredora
corredora
mussolera
corredora
cassanell
casanell
ancorer
cebadera
cibadera
civadera
grumejar
grumar
encebar
escar
esquerar
imantar
esquer
esc
esca
escada
grumeig
sedàs
cedir
cedre
cedro
cedre
céfiro
cegar
cegar
ceguiñuela
ceja
cela de sosobre mayor
celador
celage
celajería
celajería
celda
celeridad de grupo
celeridad de onda
celeste
celeusma
celeusma
celisca
celón
celoso
celoso
zèfir
cegar
obturar
ceguinyola
cella
vela gratanúvols major central
zelador
celatge
celatge
celatgeria
cel·la
velocitat de grup
celeritat d'ona
celest
celeusma
xurma
borrufa
celó
gelós
zelós
cemento
ciment
cenal
cenal
cenal
cendal
cendal
cenefa
cenefa
senal
senalera
cenal
cendal
sendal
orla
sanefa
cenefa
cenefa
orla
sanefa
cenefa de la cofa
cenicero
cénit
cenital
cenital
centellante
centelleo
centina
centina
centinela
centrífugo
centrípeto
centro
centro de carena
centro de deriva
centro de gravedad
centro de gravedad
centro de presiones
centro d'evolución
centro meteorológico
centro vélico
ceñida
ceñida
ceñidor
ceñidura
ceñir
ceñir
cepilladora
sanefa de la cofa
cendrera
zenit
zenital
zenital
centellejant
centelleig
sentina
cambrot petit
sentinella
centrífug
centrípet
centre
centre de carena
centre de deriva
centre de gravetat
centre de gravetat
centre de pressions
centre d'evolució
centre meteorològic
centre vèlic
cenyida
cenyida
cenyidor
cenyment
cenyir
navegar de cenyida
planejadora
cepilladora
planejadora
cepillar
cepillar
ribotar
ribotejar
cepillar
ribotar
cepillo
cepillo
plana
ribot
cepillo / limpiadera
cepillo / limpiadera
ribot
plana
cepillo curvado
plana voltada
cepillo curvado
plana voltada
cepillo de calafate
cepillo de calafate
cepillo de carpintero
cepillo de carpintero
copada
copada
garlopa
jac
cepillo de carpintero / juntera
cepillo de machiembrar / c. de embarrotar
garlopa
boet
cepillo de pulir
plana de polir
cepillo de pulir
plana de polir
cepillo de renvalsar
plana de galzes
cepillo de renvalsar
plana de galzes
cepillo de repelar
plana d'esborrassar
cepillo de repelar
plana d'esborrassar
cepillo dentado
plana de dents
cepillo dentado
plana de dents
cepillo eléctrico
ribot elèctric
cepillo eléctrico
ribot elèctric
cepillo metálico
ribot metàl·lic
cepillo metálico
ribot metàl·lic
cepo
cercha
cercle
cerco de jareta
cerco de jareta
cerco de jareta
cercote
cerezo
cep
anell de la roda del timó
cercle
teranyina amb estrenyedor
xarxa de sàgola
xarxa d'estrenyedor
corral de pesca
cirerer
cerezo
cirerer
cerguiñuela
cero absoluto
cerrado
cerrado
cerrado por mal tiempo
cerrador
cerradura
cerradura
cerguinyola
zero absolut
tancat
cobert
tancat per mal temps
tancador
pany
tancadura
cerradura
pany
cerradura de seguridad
cerrar
cerrar escotillas
cerrarse
cerrazón
cerreta
cerreta
certificado de arqueo
certificado de medición
certificado de navegabilidad
certificado de peso
cespacio entre varengas
cetaria
cetea
chafaldete
chafaldete
pany de seguretat
tancar
tancar escotilles
tancar-se
cobertura
medís
madís
certificat d'arqueig
certificat de mesurament
certificat de navegabilitat
certificat de pes
caseta
cetària
sagetia
garlí
xafaldet
chaflán
xamfrà
chaleco hidrostático
chaleco salvavidas
chalena
chalena
chalena
chalena
chalena
chalupa
chalupa
chalupa
chalupa
chaluquero
chaluquero
chambel
chambel
chambel
chambel
chambequín
chamucera
armilla hidrostàtica
armilla salvavides
bac
xalana
xalandrí
veta
xalana
bot de servei
xalupa
xalupa
xalupa
xaluper
xaluquer
xambel
volantí
pioc
xarambecu
xambequí
dama
chamucera
chamusco
chamusco
chamusco
chanfla
chanflón
chanquete
chapa
chapa
escalamera
brusc
boix
boix
xamfrà
xamfron
xanguet (aphia minuta)
xapa
xapapoter
chapa
xapa
chapado
chapaje
chapapote
chapapotero
chapar
chaparrón
chaparrón
chaparrón
chaparrón
chaparrón
chaparrón
chaparrón
chapeleta
chapeta
chapitel
chapoteo
chapullete
chapuz
chapuz
chapuz
chapuz
chapuz
chapuzar
chapuzar
chapuzón
chapuzón
chaqueta isotérmica
chaqueta isotérmica
chaquetón
charamusca
charamusca
charanga
charanguero (Andalucía)
charco
charco
charivari
charlestón
charnela
charnela
charrango (Cantábrico)
charreta
charretera
charrúa (ant.)
chárter
chat
chata
chata
chato
chaveta
chaveta
xapat
xapatge
xapapot
xapapoter
xapar
espatec d'aigua
aiguat
bategada d'aigua
ruixat (xàfec)
bàtec d'aigua
batut
xàfec
xapeleta
xapeta
capitell
xipolleig
oneta
adob
adoballa
adobament
adobadura
cabussar
capbussar
capbussejar
capbussar
cabussó
jaqueta
jaqueta isotèrmica
tabard
boix
brusc
xaranga
xaranguer
bassal
toll
xarivari
xarlestón
frontissa
xarnera
xarrango
xarret
xarretera
xarrua
xàrter
chat
xalana
xata
xatocaveta
xaveta
chaveta
chaza
chazo
chazo
chercha (Baleares)
cherna
chicha
chicha
chicharra
chico
chicote
chicote
chicote
chicote
chicote de un cabo
chicote inferior de la muela de cabo
chifle (ant)
chigre
chigre
chillera
chillerón
chimenea
chincho
chinchorro
chinchorro
chinfanero
chinfano
chino
chique
chiquere
chiquere
chiquero
chiribita
chiribita
chiribita
chirlata
chirlatar
chirón (madera)
chirretera (en Mar Menor)
chisme
chisme
chistera
chistera
chivo
chivo
chivo
chivo (en Galicia)
chocolatero
chopa
chopeta
chopeta
choque
choque
choquito
chorrar
chorrear (quitar óxido con chorro de arena)
chorreo
chorro
chorro de tinta del calamar
chubasco
clàvia
xassa
tall
cop d'aixa
xerxa
pàmpol rascàs Polyprion americanus
xitxa
xixa
xitxarra
petit
xicot
punta de cap
xicota
xicote (a Valencia)
cap d’una corda
budell
xiulet
gigre
xigre
xisclera
xiscleró
xemeneia
xinxo
bot de servei
xinxorro
xinfaner
xinfaner
còdol
reforç de bussarda
xiquer
xiquera
corral
llambre
llambreig
luminiscència
xirlata
xirlatar
picadura (fusta)
joeller
xisme
xismeria
cove de peix (cove peixeter)
xistera (cistellet)
volantí
pioc
xambecu
segall
xocolater
xopa
xopeta
xopa
col·lisió
xoc
sipió / sepió Sepia elegans
xorrar
sorrejar
sorrejatge
doll
xironada
bàtec d'aigua
chubasco
chubasco
chubasco
chubasco
chubasco blanco
chubasco de agua
chubasco negro
chubasco seco
chubascoso
chubasquería
chucla
chuclera
chufanera
chumacera
chumacera
chumacera
chumacera
chumacera
chumacera de empuje
chupa
chupador
chupar
chupeta
chupeta
chupeta
chupetilla
chusma
chusma
chuzo
cía
ciaboga
ciabogar
ciaescorre
ciando
ciando
ciar
ciclón
ciclón
ciclón tropical
ciega
ciego
cielo
cierzo
cigala
cigala
cigallo
cigalo
cigarro
cigoñal,
cigüelar
cigüeña
cigüeñal
cigüeñar
cilindrada
cilindro
cima
cimar
cimar
cimarrón
cimbra
bategada d'aigua
batut
xàfec
espatec d'aigua
gropada de vent
tamborinada
gropada d’aigua
gropada de vent
xafegós
xafegueria
xucla Spicara maena
xuclera
xufanquera
escalemera
forqueta
escalamera
xamussara
voguera
coixinet d'empenyiment
jupa
xuclador
xuclar
cambreta
carquinyoli
xupeta
xupetí
xurma
marinalla
llanceta
cia
ciavoga
ciavogar
ciaescorre
ciant
endarrere
ciar
cicló
huracà
cicló tropical
cega
cec
cel m
cerç
cigal
cigala
cigala
cigal
cigar
cigonyal
cigonyar
cigonya
cigonyal
encigonyar
cilindrada
cilindre
cima
cimar
simar
cimarró
cintra
cimbre
cimbre
cimbrear
cimbrear
cimbrear
cimbreo
cimbreo
cinc
cinc
cinc
cincel
fimbreig
zumzeig
fimbrar
fimbrejar
zumzejar
zimbreig
fimbreig
cinc
zenc
zinc
cisell
cincel
cisell
cincha
cincha
cingar
cingar
cingar
cingleta
cingleta
cinta
cinta
cinta
cinta baja
cinta baja
cinta métrica
cingla
cenydor
singa
cinglar
perxar
cingleta
musclera
cingla
bordo
cinta
sotacinta
sotacinta
cinta mètrica
cinta métrica
cinta mètrica
cintagorda
cinteta
cintilla
cintón
cintón
cintura
cinturón
cinturón de lastre
cinturón de plomos
circuito
circuito abierto
circuito cerrado
circuito de alimentación
circulación anticiclónica
circulación atmosférica
circulación ciclónica
circulación general
circulación litoral
círculo
círculo acimutal
círculo horario
círculo máximo
círculo máximo fundamental
círculo polar
circulo polar antártico
circulo polar ártico
circumneridiano
circumpolar
circunnavegable
circunnavegación
circunnavegador
circunnavegante
circunnavegar
circunstancias favorables
cintagrossa
cinteta
cinteta
cintó
llistó
cintura
cinturó
cinturó de llast
cinturó de ploms
circuit
circuit obert
circuit tancat
circuit d'alimentació
circulació anticiclònica
circulació atmosfèrica
circulació ciclònica
circulació general
circulació litoral
cercle
cercle azimutal
cercle horari
cercle màxim
cercle màxim fonamental
cercle polar
cercle polar antàrtic
cercle polar àrtic
circummeridiá
circumpolar
circumnavegable
circumnavegació
circumnavegador
circunnavegant
circumnavegar
circunstàncies favorables
cirrocúmulo
cirrocúmuls
cirrocúmulus
cirrocúmulus
cirrocúmulus
cirroestratus
cirroestratus
cirros
cirroso
cirrostrato
cirrostratus
cirrus
CIS
cisterna
cisterna
cítora
ciudadela
cívica
civicón
clapa
clapa
clara
clara
claraboya
cirrocúmulus
cabreta
cirrocúmulus
cirrucúmuls
cabreta
cirroestrats
cirroestratus
cirrus
cirrós
cirrostratus
cirrostratus
cirrus
Codi Internacional de Senyals
aljub
cisterna
fitora d'una pua
ciutadella
grapa
grapa gran
clap
clapa
caixa
clara
lluerna
claraboya / tragaluz / lucernario
claraboya / tragaluz / lucernario
lluerna
claraboia
clarear
clarión
clarión
claro
claros
clase
clase internacional
clase olímpica
clasificación
cláusula buque del mismo armador.
cláusula de abordaje culpable bilateral
cláusula de cancelación
cláusula de desviación
cláusula de exención de notificación
cláusula de guerra
cláusula de negligencia
cláusula de retención
cláusula de substitución
cláusula general de hielos
clava
clavador
clavar (varengas y cuadernas)
clavar la pala
clavar la proa
clavarse
clavarse
clavazón
clavelina
clavera
clavera
clavo
clima
clincar
clinómetro
clarejar
clariana
clarió
clar
clars
classe
classe internacional
classe olímpica
classificació
clàusula vaixell del mateix armador
clàusula d'abordatge culpable bilateral
clàusula de cancel·lació
clàusula de desviació
clàusula d'exempció de notificació
clàusula de guerra
clàusula de negligència
clàusula de retenció
clàusula de substitució
clàusula general de glaços
clava
clavador
panyar
clavar la pala
clavar la proa
amorrar-se
clavar-se
clavaó
clavellina
clavera
clauera
clau
clima
clincar
clinòmetre
cliper
cloque
cloque
cloquear
cloquero
cloquete
clrol
club marítimo
club náutico
coarcho
cobaco
cobaco
cobarcho
cobertizo
cobijar
cobijarse
cobijarse
cobijo
cobrar
cobrar
cobrar de la cincha
cobrar de un ancla
cobre
coca
coca
cocedero
cocedero
coche
coche
cochinata
cochinata
cocina
cliper
gafa
croc
croquejar
croquer
croquet
crawi
club marítim
club nàutic
corbaxol
poa
tros d'arbre que sobra al fer un pal
cobarxol
cobert
aixoplugar
aixoplugar-se
sotaplujar-se
aixopluc
arridar
cobrar
cinglar
cobrar una àncora
coure
coca
volta
cuitor
cuitor
cortxe (rai)
cotxe
cotchinata
cotsineta
cuina
cocina
cuina
cockpit
coco
coco
codal
codal
codaste
codaste
codaste
codaste popel
codaste proel
codeador
codear
codeclinación
codera
codera
codera
codera
código de regatas
código de señales
código internacional de señales
código internacional de señales
Código Internacional de Señales
código Morse
codillo
codillo
codillo
codillo
banyera
coco
pèl de cuca
codillo
codera
roda de popa
quadrast
codast
codast poper
codast proer
colcejador
colzejar
distància polar
codera
codillo
colzera
cosera
codi de regates
codi de senyals
CIS
codi internacional d'abordatges
Codi Internacional de Senyals
codi Morse
colze
coca
codillo
volta
codillo / codo
colze
codo
coedelero
coeficiente
coeficiente de afinamiento
coeficiente de variación
coeficiente Pagel
coete de señales
cofa
cofazo
cofazo
coferdán
cofferdam
Cofradía de Pescadores
cofre
colze
corder
coeficient
coeficient de finesa
coeficient de variació
coeficien Pagel
coet de senyals
cofa
cabàs
cofa
coferdam
coferdam
Cofraria de Pescadors
cofre
cofre
cofre
cofrecillo
cofret
cofrecillo
cofret
cohete
cohete de señales
coi
cojín
cojinete
cola
cola de milano
cola de milano
coet
coet de senyals
coi
coixí
coixinet
cua
cua de gall
cua d'oreneta
cola de milano
cola de milano
cua d'oreneta
cua d'oronella
cola de rata
colador
colaña
colapez
colapiscis
colapsado
colapso
colar
colar
colar
colatitud
colcha
colcha
colchado
colchadura
colchadura
colchadura
colchar
colchar
colche
colche
colchón de aire
coleada
colear
colector
colgar
cua de rata
colador
cor rodat
cola de peix
cola de peix
col·lapsat
col·lapse
colar
cular
culejar
colatitd
conxa
tort
torcement
conxadura
torcement
torcedura
conxar
torçar
conxa
tort
coixí d'aire
cuejada
cuejar
col-lector
penjar
colgar
penjar
colinas
colisa
colisión
colisión
coliza
colines
colissa
abordatge
col·lisió
colissa
colla
collada
collar
collar
collar de cangreja
collarín
collera
colocar las cacholas
color
columbrete
columna
columna de la rueda del timón
columna del bauprés
columna del molinete
columna del molinete
columna del molinete
coluro
coma
Comandáncia Militar de Marina
comandanta
comandante
comandar
comando
combado
combate naval
combatir
combés
combi
combustible
combustión
combustión espontánea
comedero
comento
comento
cometa
cometa de tracción
comisario
comisión de control
comisión, corretaje
comité de protestas
comité de regata
comité de slálom y de descenso
cómitre
comjuntura
comodoro
companaje
compañero
compañero
compañía naviera
comparación
comparación
comparanza
comparar
compartimento
compartimirntp estanco
compás
compás
colla
collada
baldufella
collar
collar de la boca del cranc
collaret
collera
engarjolar
color
illot
colunna
columna de la roda del timó
columna del bauprès
cuixa del molinet
cuixeró del molinet
columnes del molinet
colur
coma
Comandància Militar de Marina
comandanta
comandant
comandar
comando
bombat
combat naval
combatre
combés
combi
combustible
combustió
combustió espontània
menjador
coment
juntura
cometa
estel de tracció
comissari
comissió de control
comissió
comitè de protestes
comitè de regata
comitè d'eslàlom i de descens
còmit
juntura
comodor
companatge
company
companyó
companyia naviliera
comparança
comparació
comparança
comparar
compartiment
compartiment estanc
agulla nàutica
compàs
compás
compàs
compás de aguja seca
compás de gobierno
agulla seca
agulla de govern
compás de gruesos
compàs de gruixos
compás de gruesos
compàs de gruixos
compás de puntas
compàs de puntes
compás de puntas
compàs de puntes
compás de vara
compàs de vara
compás de vara / c. de vástago
compàs de vara
compás giroscópico
compás líquido
compás magistral
compás magistral
compàs magnético
compás náutico
compasar
compenetración
compensación
compensación de tiempos
compensador
compensar
competición de vela
competición subacuática
complemento de rumbo
compraventa CIF
compraventa F.A.S.
compraventa F.O.B.
compresión
agulla giroscòpica
compàs líquid
agulla magistral
compàs magistral
compàs magnètic
agulla nàutica
compassar
compenetració
compensació
compensació de temps
compensador
compensar
competició de vela
competició subaquàtica
complement der rumb
compra-venda CIF
compra-venda FAS
compra-venda FOB
compressió
compresión
compressió
compresor
comprimido
comprimir
comprometido
compromiso
compuerta
compuerta
compuerta de marea
compuesto
comun
concentración de hielo a la deriva
concha
concha
concha
conchuela
conchuela
condensador
condestable
condestable
condiciones atmosféricas
conducción
conducción eléctrica
conducto
conductor
conectar
conexión
conferencia de fletes
confrontación
confusa
confusa
congestus
compressor
comprimit
comprimir
compromès
compromís
cadiral
comporta
comporta de marea
compost
comú
concentració de glaç a la deriva
cala
petxina
conquilla
conquilleta
petxineta
condensador
condestable
conestable
condicions atmosfèriques
conducció
conducció elèctrica
conducte
ductor
connectar
connexió
conferència de nolis
confrontació
confosa
mar desfeta
congestus
conglomerado
conglomerat
conjunción
conjunto de barcas
conjunció
barcarès
conjunto de herramientas
conjunto de portas de una nave
conmensurabilidad
conmensurable
conmensurar
conmutador de escala
conocimiento
conocimiento de embarque
conocimiento de embarque
conocimiento de embarque a la orden
conocimiento de embarque al portador
conocimiento de embarque combinado
conocimiento de embarque con reservas
conocimiento de embarque directo
conocimiento de embarque en buque único
conocimiento de embarque limpio
conocimiento de embarque nominativo
conocimiento de embarque sucio
conocimiento de mercancías
conocimiento recibido para embarque
conpás magistral
consentir
consentirse
conserva
conserva
consigna
consignación
consignador
consignar
consignatario
cónsol
consola
consola
consonar
constelación
constelación zodical
construcción naval
constructor naval
cónsul
consulado
consulaje
contactor
contador
container
container
contaminación
contaminar
contenedor
contenedor
contenedor de carga seca
continentalidad
continuar el mal tiempo
contra
contra
contra
contra codaste
contraaleta
contraalisios
contraalmirante
contraamante
einam
portam
commensurabilitat
commensurable
commensurar
commutador d'escala
coneixement
coneixement d'embarcament
coneixement d’embarcament
coneixement d'embarcament a l'ordre
coneixement d'embarcament al portador
coneixement d'embarcament combinat
coneixement d'embarcament amb reserves
coneixement d’embarcament directe
coneixement d'embarcament per a únic vaixell
coneixement d’embarcament net
coneixement d’embarcament nominatiu
coneixement d’embarcament brut
coneixement de mercaderies embarcades
coneixement rebut per a embarcament
compàs magistral
consentir
consentir-se
conserva
conservatge
consigna
consignació
consignador
consignar
consignatari
cònsol
cartabò
consola
consonar
constel·lació
constel·lació zodiacal
construcció naval
constructor naval
cònsol
consolat
consolatge
contactor
comptador
container
contenidor
contaminació
contaminar
container
contenidor
contenidor de carrega seca
continentalitat
tenir tabaco
contra
retenidor
retenidor
dragant vertical
contraaleta
contraalisis
contraalmirall
contraamant
contraamantillo
contraamura
contraaparadura
contrabandista
contrabando
contrabita
contrabitón
contrabolina
contrabovedilla
contraboza
contrabracear
contrabraceo
contrabraguero
contrabranque
contrabraque
contrabraza
contrabrazalete
contrabrazalote
contrabrazola
contraburro
contracanal
contracarena
contracarenote
contracebadera
contracebadera
contraamantina
contraamura
arran d'escua
contrabandista
contraband
contrabita
contrabitó
contrabolina
contrabovedilla
contrabossa
contrabracejar
contrabaceig
contrabraguer
contraroda
contrabraque
contrabraça
contrabraçalet
contrabraçalot
contrabraçola
contraburro
contracanal
contracarena
arrambà d'escoba
contracivadera
sobrecivadera
contrachapado
contrachapado
contrachapado
contramotllura
contraplacat
contraxapat
contracodaste
contracolumna
contracorda
contracorona
contracorriente
contracosta
contracostado
contracruz
contracuaderna
contracuchillo
contracuerda
contradique
contradriza
contradurmiente
contraempuñadura
contraescota
contraescotín
contraestadías
contraestambor
contraestay
contraestay
contrafoque
contragalibar
contragruar
contraguiñada
contraguñar
contrahecho
contrahélice
contralegítima
contramaestra
contramaestre
contramalla
contracodast
contracolumna
contracorda
contracorona
contracorrent
contracosta
contracostat
contracreu
contraquaderna
contratallant
contracorda
contradic
contradrissa
contradorment
contraempunyidura
contraescota
contraescotí
contraestadies
contraestambor
contraestai
estai de popa
contrafloc
contragalibar
contragruar
contraguinyada
contraguinyar
contrafet
contrahèlix
contrallegítima
contramaestra
contramestre
contramalla
contramallar
contramarcha
contramarchar
contramarea
contramecha
contramecha
contramesana
contramesana
contramoldura
contramuelle
contranatante
contraobenque
contrapalanquín
contrapalmejar
contramallar
contramarxa
contramarxar
contramarea
contrametxa
metxa
contramitjana
messana poper
contramotllura
contramoll
contranatant
contraobenc
contrapalanquí
contraserreta
contrapar / falso par
contracavall
contrapeso
contraplan
contrapresión
contrapropulsor
contraquilla
contraracamento
contraroda
contrasalva
contrascota
contrascotín
contraseña
contrasobrequilla
contrastar
contraste
contraste
contratar la tripulación
contratimón
contrato de fletamento
contratorpedero
contratrancanil
contravapor
contravela de estay
contraventana
contraviento
contravirar
contrayugo
contrete
contrete
control de paso
controlador de embarcaciones
contual
contual
contual
contual
convección
convento
conversión
convoy
convoyar
convoyar
coñera
coordenada
coordenadas
coordenadas astronómicas
copa
contrapès
contraplà
contrapressió
contrapropulsor
contraquilla
contraracament
contraroda
contrasalva
contraescota
contraescotí
contrasenya
contrasobrequilla
contrastar
contrast
revolçor
fer la gent
contratimó
contracte de noliejament
contratorpediner
contratrancanell
contravapor
contravela
contrafinestra
contravent
contravirar
contrajou
contret
travesser
control de pas
controlador d'embarcacions
dorment
contoval
contubal
contumbal
convecció
convent
conversió
comboi
acomboiar
comboiar
conyera
coordenada
coordenades
coordenades astronòmiques
copa
copano
copano
copano (ant.)
cope
cope
cope
copeada
copear
copeo
copeo
copia negociable
copiloto
copo
copo
copo
copo
copo
copo
copo
copo
copo
copo de almadraba
coquete
coquina
coquiner
coracle
coracora
coral
coral
coralera
coralero
coralero
coralina
coraña
coraza
càpol
cópol
escàpol (ant.)
cóp
copo
coronell
copejada
copejar
copeig
copejament
còpia negociable
copilot
borralló
cóp
copo
corona
coronell
cos de la xarxa de l'almadrava
mallà
maià
sac
cóp de almadrava
coquet
petxina
petxiner
coracle
coracora
coral
corall
coralera
coraler
coraller
coral·lina
calamera (cantanbric)
cuirassa
corazón / duramen
cor de la fusta
corbachada
corbacho
corbata
corbatón
corbeta
corbeta
corchera
corcho
corda
cordaje
cordaje
cordaje
cordaje
cordear
cordel
cordel
cordelería
cordelería
cordelería
cordelero
cordelero
cordero
cordero
cordon
fuetada
fuet
corbata
corbató
bricbarca
corbeta
suro
suro
corda
cordatge
cordam
cordam
vetam
ralingar
cordell
cordill
cordellam
corderia
cordillam
corder
corderia
soguer
conxador
mena
cordón
cordón de arena
cordón de arena
cordón de arena
cordonado de san Francisco
cornamusa
cornamusa
cornamusa
corneta
cornisa
cordó
alfac
banc de sorra
barra
cordonada de sant Francesc
cornamusa
manegueta
manigueta
corneta
cornisa
cornisa
cornisa
cornucho
corona
coronal
coronamiento
corral
correa
gassa (póp de bou)
corona
coronal
coronament
corral
corretja
correa
corretja
corrección
corrección total
corrector
corredera
corredera
corredera barquilla
corredera de patente, corredera mecánica
corredera Pitot
corredor
corredor
corredor de compraventa de buques
corredor de seguros / agente de seguros
corredor fletador
corredor marítimo
corregir el rumbo
correntada
correntín
correntín
correntín
correntómetre
correo marítimo
correr
correr
correr a palo seco
correr el temporal
correr en popa
correr sin velas
corrida
corrida
corriente
corriente alterna
corriente convectiva
corriente costera
corriente costera
corriente costera
corriente de agua
corriente de alimnentacióm
corriente de alta mar
corriente de alta mar
corriente de arranque
corriente de contorno
corriente de densidad
correcció
correcció total
corrector
corredissa
corredora
corredora de barqueta
corredora de patent
corredora Pitot
corredor
corredora
corredor de compra-venda marítima
corredor d'assegurances
agent del navilier
corredor marítim
corregir el rumb
correntia
correntia
llimerol
correntol
correntòmetre
correu marítim
córrer
sallar
correr a pal sec
còrrer el temporal
correr en popa
córrer a pal sec
correguda
sallada
corrent
corrent altern
corrent de convecció
corrent costaner
corrent de platja
corrent litora
corrent d'aigua
corrent d'alimentació
corrent d'alta mar
corrent mar endins
corrent de ressaca
corrent de contorn
corrent de densitat
corriente de deriva
corriente de flujo
corriente de gradiente
corriente de influjo
corriente de marea
corriente de playa
corriente de playa
corriente de reflujo
corriente de turbidez
corriente de turbolencia
corriente general
corriente litoral
corriente litoral
corriente local
corriente mar adentro
corriente mar adentro
corriente mareal
corriente marina
corriente marina
corriente orbital
corriente permanente
corriente sagital
corriente termohalina
corrimiento de carga
corrocar
corrosión
corrulla
corrullero
corsa
corsar
corsar
corsario
corsarío
corsarista
corsear
corsear
corsear
corsia
corsista
corso
corta cortada a pico
cortaaguas
corrent de deriva
corrent de flux
corrent de gradient
corrent de flux
corrent de marea
corrent de platja
corrent litoral
corrent de reflux
corrent de terbolesa
corrent de terbolesa
corrent oceànic (corrent general)
corrent de platja
corrent litora
corrent local
corrent d'alta mar
corrent mar endins
corrent de marea
corrent marí
corrent marina
corrent orbital
corrent permanent
corrent de ressaca
corrent termohalí
corriment de càrrega
rossetar
corrosió
corulla
coruller
corsa
corsar
cossejar
corsari
cossari
corsarista
corsejar
fer el cors
corsejar
corsia
corsari
cors
costa tallada a pic
tallaaigues
cortador
tallador
cortaingletes
cortaingletes
serrabiaixos
tallabiaixos
cortaingletes / caja de ingletes
cortaingletes / caja de ingletes
serrabiaixos
tallabiaixos
cortar el agua
cortar la proa
corte
corte
cortina de agua
cortina de humo
corulla
corullero
corva
corvinera
cosedera
cosederos
tallar l'aigua
tallar la proa
talla
figura
barrumbada
cortina de fum
corulla
coruller
torta
corbinera
contratancanell
folre dels costats del vaixell
cosedor
cosidor
cosedura
coser
coser
cosidura
cósmico
cosmología
cosmológico
coso
cosoera
cospe
costa
costa
costa a sotavento
costa abierta
costa brava
costa de la albufera
costado
costado
costado de barlovento
costado de sotavento
costalada
costalazo
costanero
costanero
costear
costear
costear
costear
costejar
costeño
costera
costero
costero
costero
costero
costilla
costilla
costillaje
costillaje
costillar
costillar
costo
costón
costón
costra
costribrazo
costura
costura
costura
costura
costura
costura
costura
costura corta
costura flamenca
costura larga
costura llana
costura redonda
costura sencilla
costuraje
cosidura
cosir
entollar
cosidura
còsmic
cosmologia
cosmològic
cors
contratrancanell
tall
costat
costa
costa a sotavent
costa oberta
costa brava
costa de l'albufera
banda
costat
costat de sobrevent
costat de sotavent
embarrancada
embarrancada
costero
tauló coster
costarejar
costejar
costerejar
riberejar
costero
coster
creuera
costaner
costero
coster
quadrejatura
costella
quaderna
ancada
costellam
ancada
costellam
provisió
costero
tauló coster
crosta
culada
ampuguera
costura
entolladura
entollament
llagosta
ull de poll
entoll
costura rodona
costura rodona
costura llarga
costura plana
costura rodona
costura sencilla
costuram
costuraje
costuras
cote
cote
cote
cotón (ant,)
cotonía
coy
coy
coz
coz
coz
coz de un palo menor
coz del palo
coz del palo
cozimba
cozoeira
cráter m
crawl
crecer
crecido
crecido
creciente
creciente del mar
crecimiento del mar
crepúsculo
crespo (ant)
cresta
cresta de una ola
crestón
creueta
crítico
crol
cromosfera
cronometrador
cronometraje
cronometrar
cronómetro
croque
croquero
croquete
croquete
crosta
crucero
cruceta
cruceta
cruceta de juanete
cruceta de la cofa
cruceta del medio
crucetas
crudo
crujía
crujía
crujía
crujía
crujía
crujía
crujía
crujía
crujiero
costuratge
coment
cote
mitja malla
volta amb coll
port artificial
cotonia
pallet
coi
culara del pal
culata
peu
culata del pal
ungla de l’arbre
ungla de l’arbre
balde
corredora
cràter m
crol
céixer
crescuda
crescut
creixent
marea entrsant (flux)
creixement del mar
crepuscle
cresp
cresta
cresta d'una onada
cresta
creueta
crític
crol
cromosfera
cronometrador
cronometratge
cronometrar
cronòmetre
croc
croquer
croquet
croquet
crosta
creuer
cruseta
creueta
creueta de goneta
creueta de la cofa
creueta del mig
creuetes
cru
cussia
cossia
mig
crugía
corsia
cruixia
cussia
mitja
cruïller
cruz
cruz de san Andrés
creu
creu de sant Andreu
cruz de san Andrés
creu de sant Andreu
cruzadero
cruzador
cruzador
cruzamen
cruzamen
cruzar
cuaderna
cuaderna
cuaderna (la 1ª que se coloca)
cuaderna a escuadra; cuaderna llana
cuaderna de reviro
cuaderna de reviro
cuaderna intermedia
cuaderna intermedia, cuaderna de henchimiento
cuaderna maestra
cuaderna maestra
cuaderna maestra
cuaderna maestra
cuaderna plana
cuaderna revirada
cuadernal
cuadernal
cuadernal [de 5, 6, 7] ojos
cuadernal de dos ojos
cuadernal de dos roldanas
cuadernal de tres ojos
cuadernal de tres ojos
cuadernalete
cuaderno de bitácora
cuaderno de faros
cuaderno de máquinas
cuadra
cuadra
cuadrado
creuer
creuar
creuader
creuament
creuera
creuar
costella
quaderna
quaderna forta
quaderna a escaire (quadrena plana)
forniment
quaderna revirada
quaderna d'omplir (quaderna de remig)
quaderna d'omplir
elefant
quaderna mestra
quaderna mestre
quaderna principal
quaderna plana
quaderna revirada
quadernal
ternal
guindaressa
quadern de dos ulls
bossell doble
quadernal de tres ulls
ternal
quadernalet
quadern de bitàcola
quadern de fars
quadern de màquines
quadra
quadrada
quadrat
cuadrado
quadrat
cuadral
cairat
cuadral
cairat
cuadrantal
cuadrante
cuadrante primero
cuadrante segundo
cuadrante tercero
cuadrar
cuadrar
cuadrar
quadrantal
quadrant
primer quadrant
segon quadrant
tercer quadrant
quadrejar
quadrar
escairar
cuadrar / escuadrar
cuadrar / escuadrar
escairar
quadrejar
cuadratura
cuadreadura
cuadrear
cuadrear
cuadrejón
cuadreo
cuadrícula
cuadrilla
cuadrillo del cobarcho
cuadrirreme
quadratura
quadrejadura
quadrejear
quadrar
barra de ferro quadrada
quadreig
quadrícula
colla
quadret del cobarxol
quadrirrem
cuadro
cuadro
quadre
post
cuadro
quadre
cuadro de popa
cuarenta rugientes
cuarentena
cuarta
cuarta faja de rizos de una vela latina y la mas pequeña
cuarta faja de rizos de una vela latina y la mas pequeña
cuarteada
cuartear
cuartear
cuartear la rosa
cuartel
cuartel
cuartel
cuartel
Cuartel General de la Armada
cuartelada
cuartelades
cuartelado
cuartelar
cuartelero
cuarteles
cuarteles
cuarteles
cuarteo
cuarterola
cuarterón
cuartillo
cuartillo
cuarto
cuarto
cuartó
cuarto creciente
cuarto creciente
cuarto cuadrante
cuarto de guardia
cuarto menguante
cuarto rizo
cuatralbo
cubertada
cubertada de madera
cubichete
cubichete
cubierta
cubierta alta
cubierta de arqueo
cubierta de batería
cubierta de botes
cubierta de francobordo
cubierta de la magistral
cubierta de paseo
cubierta de popa
cubierta de primera
cubierta de proa
cubierta de segunda
cubierta del castillo
cubierta del castillo
cubierta principal
quadre de popa
quaranta rugents
quarentena
quarta
petit llanut
quarta
quartejeda
quartejar
quarterejar
quartejar la rosa
corter
quarter
curta
quartel
Quarter General de l'Armada
quarterada
quarterades
quarterat
quarterar
quarterer
corters
curtes
quarters
quarteig
quarterola
quarteró
quartet
quartó
cabina
quart
tauló
lluna dreta
quart creixent
quart quadrant
quart de guardia
quart minvant
petit llanut
quatralbo
cobertada
cobertada de fusta
capellassa
cibitxet
coberta
coberta alta
coberta d'arqueig
coberta de batería
coberta de bots
coberta de francbord
coberta de la magistral
coberta de passeig
coberta de popa
coberta de primera
coberta de proa
coberta de segona
coberta del castell
dalt de proa
coberta principal
cubierta Shelter
cubierta superior
cubierta superior
cubierta, puente, bajo liña
cubierto
cubil
cubillo
cubrebañeras
cubrechumaceras
cubrejunta
cubrejunta
cubrejuntas
cubrejuntas
cubrejuntas
coberta Shelter
coberta superior
sobrecoberta
pont
cobert
cau
tinter
cobrebanyera
tapaescalamera
cobrijunta
tapajuntes
cobrijuntes
guarnit
tapajuntes
cubrejuntas
cubrejuntas
guarnit
tapajunts
cubrir
cubrirse
cuchara
cucharada
cucharilla
cucharreta
cucharreta
cucharro
cucharro
cuchilla
cuchilla
cobrir
cobrir-se
cullera
cullarada
cullereta
cuixaterra
cutxarreta
cuixarro
cutxarro
cutxef
ganiveta
cuchilla
ganiveta
cuchilla para moldurar
ganiveta per a motllurar
cuchilla para moldurar
ganiveta per a motllurar
cuchillada
cuchillo
cuchillo
cuello
cuello de cisne
cuenca
cuenca submarina
cuenta
cuenta vueltas
cuentametros
cuentapaladas
cuentarrevoluciones
cuerda
coltellada
falca
ganivet
coll
coll de cigne
conca
conca submarina
compte
comptavoltes
comptametres
comptapalades
compta-revolucions
corda
cuerda
corda
cuerda para enlazar dos redes de pesca
cuerno
cuerno
cuerpo
cuerpo de la nasa
cuerpo de una polea
cuerpo flotante
Cuerpo General de la Armada
cuerpo Jurídico de la Armada
Cuerpo Jurídico de l'Armada
cuerpo muerto
cueva
cueva submarina
cufa
culada
cular
bescordella
banya
banyot
cos
buc
cos d'un bossell
cos flotant
Cos General de l'Armada
cos Juridic de l'Armada
Cos Juridic de l'Armada
cos mort
cova
cova submarina
cufa
culada
cular
culata
culatin
culebra
culebrear
culebrear
culebrear
culembreado
culiembreado
culminación superior
culo
culo de puerco
culo de puerco doble
culo de puerco para abajo
culote
cumbre
cumbre
cumbre
cumplido
cumplido
cumplir
cúmulo
cúmulo
cumulonimbus
cumulunimbo
cúmulus
cúmulus
cuna
cuna
cuna
cuna
culata
culatí
colobra
serpentejarserpentar
entortolligament
culebrejar
culembreat
culembreat
culminació superior
cul
cua de rata
pinya de cul de porc doble
pinya de cul de porc senzill
culots
biga
biga
cim
complert
cumplit
cumplir
cúmul
cúmulus
cumulonimbus
cumulunimbe
cúmul
cúmulus
llit
bressol
bressol
llit
cuna
bressol
cuneo
cunningham
cuña
cuña
cuña
cuña
bressoleig
cunnigham
call
tascó
falca
cuny
cuña / calzo
cuña / calzo
falca
tascó
cuña anticiclónica
cuña de inmersión
cúpula
currach
curragh
curricán
curricán
curricàn
curso
curulla
curullero
curva
curva
curva coral
curva de evolución
curva de luz
curva de regala
curva de seguridad
curva de sobrequilla
curvas hidrostáticas
curvatón
dorsal
tascó d'immersió
cúpula
cúrrac
cúrrac
curricà
fluixa
currí
curs
corulla
coruller
saió
corba
corba coral
corba d'evolució
corba de llum
corba d'orla
corba de seguretat
corba coral
corbes hidrostàtiques
corbató
curvatón de pantoque
curvatura
curvería
cúter
dacron
dado
dajante
dala
dala
dala
dala
dala
dama
dandy
dar
dar a la banda
dar a la banda
dar barreno a un buque
dar boga
dar cabezadas
dar carenar
dar de quilla
dar de través
dar el cabo
dar fondo
dar fondo
dar fondo
dar guiñadas
dar la amura al viento
dar la popa al tiempo
dar la quilla
dar la quilla
dar máquina atrás
dar o tumbar a la banda
dar o tumbar de quilla
dar proa
dar proa
dar rumbo
dar rumbo
dar sebo a los parales
dar un cabo con el bote
dar un cabo con el bote
dar una guiñada
dar una vuelta
dar vela
dar vuelta
dar vueltas
dársena
dársena
dársena
dársena comercial
dársena de marea
dársena de nivel constante, dársena cerrada
dársena deportiva
dársena pesquera
datum
davalar
davante
de a bordo
de alto bordo
pantoc
curvatura
curveria
cúter
dacron
dau
solcatera
canaleta
canalís
canaló
candalissa
dala
dama
dandy
donar
escorar
tombar la quilla
barrinar una nau
donar la voga
cabussar
donar carena
escorar
donar al trevés
tirar el cap
donar fondo
donar fons
fondejar
fer guinyades
cenyir
donal cul al temps
escorar
tombar la quilla
donar màquina endarrere
tombar a la banda
tombar de quilla
fer proa
fer proa
donar el rumb
donar rumb
donar sèu
tirar un cap
esperllongar
descaçar
donar una volta
donar vela
donar volta
donar voltes
dàrsena
doc
dàrsena
dàrsena comercial
dàrsena de marea
dàrsena de nivell constant
dàrsena esportiva
dàrsena pesquera
dàtum
derivar
davant
de bord
de gran tonatge
de babor a estribor
de banda a banda
de dos hélices
de falondres
de proa a popa
de respeto
de babord a estribord
de banda a banda
de dues hèlixs
de cop
de proa a popa
de respecte
de ruedas
de rodes
de salida
de sortida
de serie
de sèrie
de sol a sol
de sol a sol
de tijera
de tisora
de vuelta encontrada
deadweight
debajo la cubierta
debelar
debida diligencia
decaecer
decaecer (nat)
decaer
proa amb proa
pes mort
cobert
debel·lar
diligència deguda
decandir-se
decandir-se
decaure
decaer
decaure
Decca
declararse
declinación
declinación de un astro
declinación magnética
declinar
declinómetro
decómetro
decrecer
dedal
defensa
defensa
defensa
defensa de madera
defensa de proa
defensa de red
defensas
deflector
deflector
degolladero
degollador
degollador
degolladura
degollar
degollarse
dejar
dejar fuera de servicio
dejar la popa
delco
delfinera
delgada
delgado
delgados
delinear
delinear
delta
demandar
demarcar
demoler
demoler
Decca
declarar-se
declinació
declinacio d'un astre
declinació magnètica
declinar
declinòmetro
decòmetre
decréixer
didal
defensa
guarda
varadora
defensa de fusta
defensa de proa
defensa de xarxa
palabordons
desviador
deflector
degollader
degollador
degolladura
degolladura
degollar
degollar-se
deixar
deixar fora de servei
deixar per la popa
delco
dofinera
prima
prim
prims
delinear
linear
delta
demandar
marcar
demolir (ant)
desguassar
demora
demora
demora de aguja
demorar
dengue
densímetro
dentellón
dentellón
dentro ¡
dentro ¡
dentrofueraborda
departamento
departamento de cubierta
departamento de máquinas
depósito
depósito de embarcaciones
depósito franco
depresión
depresión
depresión
depresión
depresión del horizonte
depresión ocluida
derecho
derecho como va
derecho de almirante
derecho de amarre
derecho de amarre
derecho de anclaje
derecho de balizamiento
derecho de fondeo
derecho de visita
derecho de visita
derechos de aduana
derechos de paso
derechos de puerto
derelicto
deriva
derivar
derivar
derivómetro
derramamiento
derramar
derramar
derrame
derrame
derrame
derrelicto
derribar
derribar
derribar
derribo
derribo
derrota
derrota
derrotarse
derrotas oceánicas del mundo
derrotero
derrotero
derrotero
estaria
demora
demora d'agulla
demorar
dengue
densímetre
dentelló
mossa
dins ¡
dintre ¡
dintreforabord
departament
departament de coberta
departament de màquines
dipòsit
dipòsit d'embarcacions
dipòsit franc
baixa pressió
buida
depressió
depressió
depressió de l'horitzó
depressió amb oclusió
dret
dret com va
dret d'almirall
dret d'amarratge
mollatge
dret d'ancoratge
dret d'abalisament
dret d'ancotatge
dret de visita
dret de visita
drets de duana
drets de pas
drets de port
derelicte
deriva
borrumejar
derivar
derivòmetre
sobreeiximent
vessar
derramar
derrama
vessadura
vessament
derelicto
derramar
derribar
arribar
biaix
busca
derrota
rumb
derrotar-se
derrotes oceàniques del món
derroter
llibre de rumb
direcció seguida per una nau
derrumbamiento
desabarrancar (ant)
desabarrotar
desabitar
desabitar
desabocar
desabordarse
desabotonar
desabotonar
desabozar
desabozar
desabrigado
desabrigar
desabrigarse
desabrochar
desabrochar
desacoplar
desacuñar
desadujar
desadujar
desaferrar
desaforrar
desaguacero
desaguacero
desaguacero
desaguacero
desaguadero
desaguado
desaguar
desaguar
desahogar
desalabear
desalabear
desalabeo
desalar
desalinador
desalojar
desamarrar
desamarrarse
desamarre
desambarrancamiento (ant)
desamojelar
desamparar
desamurar
desanclar
desancorar
desaparejar
desaparejar
desaparejo
desaparejo
desaperejar
desapuntalar
desarbolado
desarbolar
desarbolo
desarmar
desarme
desarranchar
desarranche
desarrimar
esllavissada
desembarrancar
desabarrotar
desabitar
desbitar
desabocar
desabordar-se
desabotonar
desembotonar
desabossar
dessabocar
desabrigat
desabrigar
desabrigar-se
desembotonar
desabotonar
pedre boll
desfalcar
desamolar
desnrotllar
desaferrar
desafolrar
desguàs
doll
duell
dui
eixidiu
desembarassat
pixar
desguassar
alleujar
adreçar
desenguenxir
desenguerximent
dessalar
dessalador
desallotjar
desamarrar
desamarrar-se
desamarratge
desembarrancament
desabadernar
desamparar
desamurar
desancorar
desancorar
desormejar
desaparellar
desaparell
desaparellament
desormejar
desapuntalar
desarborament
desarborar
desarborament
desarmar
desarmament
desarranjar
desarranjament
desarrambar
desarrimar
desarrimar
desarrizar
desarrumar
desarrumazón
desarrumbar
desarrumbar
desarticulación
desarticular
desartillar
desatacar
desatacarse
desatorar
desatracada
desatracada
desatracada
desatracar
desatracarse
desatraque
desatraque
desatraque
desavarar
desayustar
desbastar
desbitar
desbitar
desbravar
desbravar
desbravar
desca (ant)
descabezar
descalabrar
descalabro
descalabro
descalar
descalcador
descalcar
descalimar (ant)
descanso
descanso de la botavara
descarga
descargadero
descargado
descargador
descargar
descargar
descargo
descargue
descargue
descargue
descarnar
descendente
descender
descender
descenso
descenso
descepar
descolchado
descolchar
descolchar
desarrimar
desestibar
desarrizar
desestibar
desestiba
desestibar
desestibar
desarticular
desarticular
desartillar
desatacar
desatacar-se
desestibar
desatracament
desatracada
desatrac
desatracar
desatracar-se
desatrac
desatracada
desatracament
desavarar
desentollar
escalabornar
desabitar
desbitar
desbravar
esbravar
esbraveir
desca
escapçar
captrencar
captrencament
desfeta
descalar
descalcador
descalcar
descalitjar
descans
forqueta
descàrrega
descarregador
descarregat
descarregador
descarregar
desembarcar
descàrrega
descàrrega
permís de descàrrega
permis per descarregar
descarnar
descendent
davallar
descendir
descens
descens
descepar
desconxat
desconxar
desfilar
descolgar
descompresímetro
descompresión
descomprimir
descontaminación
descoser
descoser
descuartelar
descuartelar
descubierta
descubierto
descubridor
descubrimiento
descubrir
descuello
descuello
descuñar
desemallar
desembarazado
desembarcación
desembarcación
desembarcadero
desembarcador
desembarcar
desembarcar
desembarcar
desembarcar mercancias
desembarco
desembarco
desembarco
desembargar
desembargo
desembarque
desembarque
desembarque
desembarrancamiento
desembarrancamiento
desembarrancamiento
desembarrancar
desembarrancar
desembocadera
desembocadura
desembocadura
desembocar
desemboque
desembotonat
desembragar
desembrague
desembrague
desempavesar
desempernar
desencadenar
desencadenarse
desencalladura
desencallamiento
desencallar
desencapillar
desencapillar
desencebar
desencepar
despenjar
descompressímetre
descompressió
descomprimir
descontaminació
descosir
esfondrar-se
desaquarterar
desaquartelar
descoberta
descobert
descobridor
descobriment
descobrir
joc
separació
desfalcar
desemallar
desembarassat
desembarcada
desembarcament
desembarcador
desembarcador
descarregar
desembarcar
fer peu a terra
desembarcar mercaderies
desembarc
desembarcada
desembarcament
desembargar
desembargament
desembarcament
desembarc
desembarcada
desembarrancament
desembarrancament
desencallament
desembarrancar
desencallar
desembocadura
desguàs
desembocadura
desembocar
desembocadura
desembotonar
desembragar
desembragament
desembragatge
desempavesar
desempernar
desencadenar
desencadenar-se
desencallament
desencallament
desencallar
desncapillar
desencapellar
desencebar
desencepar
desenceparse
desencintar
desenclavar
desencepar-se
desencintar
desenclavar
desenfundable
desenfundable
desengalgar
desengargantar
desengargantar
desengranar
desengrilletar
desengrilletar
desenjabegar
desenllamar
desenmallar
desenrocar
desenrolar
desensamblar
desensamblar
desengalgar
desengargantear
desengargullar
desengranar
desengrillonar
desengrilletar
desenxavegar
desenginyiar
desempescar
desenrocar
desenrolar
desemmetxar
desencadellar
desensamblar
desensamblar
desemmetxar
desencadellar
desentablar
desentalingar
desentrañar
desenvelejar (ant)
desenvergar
deserción
desertar
desertor
desestiba
desestibar
desestibar
desestibat
desfalcacear
desfogar
desfogar una vela
desfogonar
desfondar
desfondarse
desfonde
desforrar
desgargantar
desgargantear
desgaritar
desgaritarse
desgaritarse
desgarrar-se
desgarrearse
desgarrón
desgarrón
desgobernar
desgobernar
desguace
desguace
desguarnecerse
desguarnir
desguarnirse
desguazador
desguazadura
desguazar
desguazar
desguazo
desempostissar
destalingar
desentranyar
desenvelevaj
desenvergar
deserció
desertar
desertor
desestiba
buidar
desestibar
desestibat
deslligar
desfogar
desfogar una vela
desfogonar
desfonar
desfondar-se
desfonament
desfolrar
desgargantar
desgargantear
perdre el rumb
perdre el rumb
desgaritar-se
perdre el rumb
perdre el rumb
ratxa
tallaringa
desgovernar
desgovernar
desballestament
desguàs
desguarnir-se
desguarnir
desguarnir-se
desballestador
desballestamenrt
desballestar
desguassar
desguàs
desguazo
desguindar (ant)
deshacer las piezas que forman la red o arte
deshacerse
deshecho
deshincharse
deshollinador
desincrustante
desincrustar
desinfección
desinfectar
deslastrador
deslastrador
deslastraje
deslastraje
deslastramiento
deslastrar
deslastrar
deslastrarse
deslastre
deslastre
deslatar
desligar
desligarse
desligarse
deslingar
deslingar
deslizador submarino
deslizarse
deslizarse suavemente la nave por el agua
desllastrado
desmagnetización
desmagnetizar
desmallar
desmantelar
desmantelar
desmantelarse
desmantelarse
desmantelat
desmantirse
desmocha
desmocha
desmochar
desmochar
desmoche
desmoche
desballestamenrt
desguindar
desengassar
desfer-se
desfet
desinflar-se
escura-xemeneies
desincrustant
desincrustar
desinfecció
desinfectar
desllastrador
desllastador
desllastament
desllastrament
desllastrament
desllastar
desllastar
desllastrar
desllastament
desllastrament
desenllatar
deslligar
deslligar-se
esfondrar-se
desenlingar
deslingar
lliscador submarí
lliscar
lliscar
desllastrar
desmagnetizació
desmagnetizar
desmallar
desemantellar
desmantellar
desarbolar-se
desmantelar-se
desarborar
desmentir-se
escapçament
esmotxadura
escapçar
esmotxar
escapçament
esmotxadura
desmontable
desmuntable
desmontar
desmontar las piezas que forman la red
desncadenarse
desnivelar
desnublar
desnudar
desobedecer
desobediente
desollar
desollar
desollar
despachante
despachar
desmuntar
desengassar
desencadenar-se
caure
desennuvolar
despullar
desobeir
desobedient
escorchar
escorxar
espellar
despatxant
despatxar
despacho
despatx
despacho
despatx
despacho de buques
despacho de entrada
despacho de salida
despalmador
despalmador
despalmar
despalmar
despalmo
despalmo
despasar
despatillado
despatillar
despedir
despedirse
despejado
despejar
despejar
despejar
despejar
despejarse
despejarse el cielo
despenolar
despenolar
despensa
despaxt de vaixell
despatx d'entrada
despatx de sortida
despalmador
espalmador
despalmar
espalmar
despalme
espalme
despassar
despatillat
despatillar
gitar
agafar el pallet
esclarit
aclarida
aclarir
esclair
esclarir
aclarir-se
aclarir-se el cel
despenenolar
despenolar
rebost
despensa
rebost
desperdiciar
desperdiciar
despesca
despescar
desplantar (ant)
desplayar
desplazamiento
desplazamiento de aligeramiento
desplazamiento en carga
desplazamiento en lastre
desplazamiento en lastre
desplazamiento en rosca
desplazamiento standard
desplazamiento total
desplazar
desplegar
despliegue
despuntar (ant)
despuntar (ant.)
desquijarar
desralingar
desratización
desratizar
desrelingar
desrizar
desrizar
destacar
destacarse
destello
destello
destello
destello
destello
malgastar
malgastar
despesca
despescar
desplantar
desplatjar
desplaçament
desplazament en rosca
desplaáment en càrrega
desplaçament d'alleujaameent
desplaçament en llast
desplazament en rosca
desplaçament standard
desplaçament total
desplaçar
desplegar
desplegament
despuntar
espuntar
desbarrar
desralingar
desratizació
desratizar
desrelingar
desrissar
desarrissar
destacar
destacar-se
esclat
llampada
llampec
llanternada
pampallugueig
destorcerse (ant)
destorcerse (ant)
destornillador
destornillador
destorçar-se
desadreçar-se
desengramponador
tornavís
destornillador
destornillador
desengramponador
tornavís
destornillador de berbiquí
tornavís de carraca
destornillador de berbiquí / d. de chicharra
tornavís de carraca
destornillador de boca plana
destornillador de boca plana
tornavís de boca plana
tornavís de tall recte
destornillador de boca plana
destornillador de boca plana
tornavís de boca plana
tornavís de tall recte
destornillador de estrella
destornillador de estrella
tornavís de boca de creu
tornavís d'estrella
destornillador de estrella
destornillador de estrella
tornavís de boca de creu
tornavís d'estrella
destricar
destrincar
destrinque
destripular
destrogiro
destroyer
destructor
desvairse
desvairse
desvarar
desviació
desviador
desvío
desvío negativo
desvío positivo
desvirar
detall
detección
detectar
detector
detener
devallar (ant)
devanadera
devanadera
devante
dextrogiro
dhow
día civil
día medio
día solar
diablet
diablillo
diáfono
diagonal
diagrama de
diagrama de vientos
diametro
diámetro táctico
diana
diario
diario de bitácora
diario de navegación
días de resaca
diate
destricar
destrincar
destrincament
destripular
dextrogir
destructor
destructor
estretir-se
obrir-se (taulons)
desvarar
desviació
desviador
desviació
desviació negativa
desviació positiva
desvirar
detall
detecció
detectar
detecto
alentir
derivar
debanadora
debanell
avant
destrogir
dhow
dia civil
dia mitjà
dia solar
diablet
diablet
diàfon
diagonal
diagrama de
diagrama de vents
diàmetre
diàmetre tàctic
diana
diari
diari de bitàcola
diari de bord
dies de ressaca
diat
diemal
diente
Diesel
dieta
diferéncia
diferencia de calados
diferencia de longitud
diferencial
diferenciómetro
diferir
digresión
diluvio
dimensiones principales
dina
dinámica del buque
dinamo
dinghi
dingui
dintel
dióptrico
dióxido de carbono
dipósito
diputado (ant)
dique
dique de abrigo
dique de carena
dique de escollera
dique en talud
dique exento
dique flotante
dique longitudinal
dique marginal
dique seco
dique sumenrgido
dique vertical
diques flotantes
diques secos
dirección de la corriente
Dirección General de la Marina Mercante
dirección horaria de la corriente
direccionalidad
directo
director de tiro
dirigirse a .
diriguirse a, proceder
disa
disco
disco de carena
disco de francobordo
disco de máxima carga
disco Plimsoll
discreción
disfrazar
disminución
disminuir
disnea
disolvente
disparada
disparador
disparar
diemal
dent
Dièsel
dieta
dierència
assentament
diferencia de longitud
diferencial
diferenciòmetre
diferir
digressió
barrumbada
dimensions principals
dina
dinàmica del vaixell
dinamo
dinghy
dingui
llinda
diòptric
diòxid de carboni
dipòsit
diputat
dic
dic de recer
dic sec
dic d'escullera
dic en talús
dic aïllat
dic flotant
dic guia
dic de ribera
dic sec
dic submengit
dic vertical
dics flotants
dics secs
sentit del corrent
Direcció Genral de la Marina Mercant
direcció horària del corrent
direccionalitat
directe
director de tir
dirigir-se cap a .
procedir
disa
disc
disc de carena
disc de francbord
disc de màxima càrrega
disc Plimsoll
discreció
disfressar
decreixement
decréixer
dispnea
dissolvent
disparada
disparador
disparar
disparo
disparo de aviso
dispatch money
dispensero
dispositivo
dispositivo de separación de tráfico
distancia
distancia a tierra
distancia angular
distancia aparente
distancia cenital
distancia directa
distancia estimada
distancia loxodrómica
distancia navegada
distancia observada
distancia ortodrómica
distancia polar
distancia real
distintivo
distintivo de clase
distorsión
distribución
distribuidor
districto
disyuntar
diurno -na adj
divisa
divisar
división
dobladura
doblar
doble ballestrinque
doble cono
doble efecto
doble fondo
doble hélice
doblez
docena
dócil
dock
dock
dogal
dogal
dogal
dogre
doldrums
dominar
domo
donar fons
donar fons
doris
dormente (ant)
dormida
dormido
dormido
dormido de pie de roda
dormirse
dorna
dorsal
tret
canonada d'avís
dispatch money
reboster
dispositiu
dispositiu de separació de tràfic
distancia
distancia a terra
distància angular
distancia aparent
distància zenital
distancia directa
distancia estimada
distancia loxodròmica
distancia navegada
distancia observada
distancia ortodròmica
distancia polar
distancia real
distintiu
distintiu de classe
distorsió
distribució
distribuïdor
districte
disjuntor
diürn -a adj
divisa
albirar
divisió
doblec
doblar
doble ballestrinca
doble con
doble efecte
doble fons
doble hèlice
dobles
dotzena
dòcil
dàrsena
doc
bastard
dogal
dogall
dogre
calmes equatorials
dominar
dom
anclar
ancorar
doris
dorment
dormida
taula d'omplir
dormit
ranca
adormir-se
dorna
dorsal
dorsal anticiclónica
dotación
dotar
DR
draga
draga aspirante
draga de canguilones
draga de caramarro
draga de cuchara
draga de rosario
draga de succión
draga flotante
draga hidráulica
draga terrestre
dragado
dragador
dragador
dragaminas
dragaminas
dragaminas
dragante
dragante
dragante principal
dragar
dragón
drakkar
drao
drao
drao
dreadnougth
drenaje
drenar
drifter
driza
driza
driza
driza
driza
driza
driza
driza de boca
driza de la escandalosa
driza de pena
drizar
drizar (ant)
drizas de bandera
dromón
duna
Dundee
Duneta (ant)
dúplex
duplicatus
duque de aAlba
duque de alba
duque de alba
durmiente
durmiente
durmiente
duro
duumvir
dorsal
dotació
dotar
DR
draga
draga aspirant
draga de catúfols
draga de cullera autoprensora
draga de cullera
draga de rosari
draga de succió
draga flotant
draga hidràulica
draga terrestre
dragat
dragador
dragatge
caçamines
dragamines
pescamines
dragant
tragant
dragant dret
dragar
dragó
drakkar
maça
piló
mac
dreadnougth
drenatge
drenar
drifter
amant
aparell d’hissar
sàgola
drissa
guassa (riu Ebre)
hissador
trissa
drissa de boca
drissa de l’escandalosa
drissa de pena
drissar
drissar
drisses de bandera
dromó
duna
Dundee
Duneta
dúplex
duplicatus
estacada d'amarrada
piló d'amarrada
duc d'alba
dorment
contoval
contubal
dur
duumvir
E (echo)
E.S.E.
ebanista
E (echo)
E.S.E.
ebenista
ebanista
ebenista
ebanistería
ebenisteria
ebanistería
ebenisteria
ébano
ébano
banús
eben
ébano
ébano
banús
eben
EC
echar
echar
echar abajo
echar abajo
echazón
echazón
eclipsante
eclipse
eclipse anular de Sol
eclipse total de luna
eclipse total de Sol
eclíptica
eclíptico
eco
eco falso
ecogoniómetro
ecogoniómetro
ecógrafo
ecómetro
ecómetro
ecosonda
ecosonda
ecuador
ecuador celeste
ecuador geográfico
ecuador magnético
ecuatorial
edad
edad de la luna
efemérides
eje
eje cigüeñal
eje de cola
eje de impulso
eje de transmisión
eje del timón
ejercicios de botes
ejión
EC
guitar
llançar
fer caure
tombar
git
llançament
eclipsant
eclipsi
eclipsi anular de Sol
eclipsi total de Lluna
eclipsi total de Sol
eclíptica
eclíptic
eco
eco fals
ecogoniòmetre
ecogoniòmetre
ecògraf
ecòmetre
ecometre
ecosonda
ecosonda
equador
equador celeste
equador geogràfic
equador magnètic
equatorial
edat f
edat de la lluna
efemèrides
eix
eix del cigonyal
eix de cua
eix d'impuls
eix de transmissió
fusell
maniobres de bots salvavides
tascó
ejión / cuña
tascó
el Lioyd’s
el que aduja el cabo
elástico
elemento de amarre
elevación del observador
elevador
elevarse
elipse
elipsoide
elíptico
el Lioyd’s
molador
elàstic
element d'amarratge
elevació de l'obseevador
elevador
elevar-se
el·lipse
el·lipsoide
el·líptic
elongación
embadazadura
embadazar
embalaje
embalaje inadecuado
embalar
emballo (cantábrico)
embalo
embalsar
embalse
embalumar
embancadura
embancar
embarcación
embarcación
embarcación 470
embarcación a motor
embarcación a remo
embarcación a vela
embarcación de cabotaje
embarcación de cruz
embarcación de cruz
embarcación de recreo
embarcación de recreo
embarcación de remo
embarcación del patrón en bou o pareja
embarcación hinchable
embarcación mayor
embarcación menor
embarcación neumática
embarcaciones menores
embarcadero
embarcadero
embarcadero flotante
embarcador
embarcadura
embarcadura
embarcadura
embarcar
embarcar
embarcar (las redes)
embarcar agua
embarcarse
embarco
embarco
embarco
embargar
embargo
embargo
embarque
embarque
embarque
embarrancado
embarrancar
embarrancarse
embarrar
embarrilar
embarrotar
embassadura
embassar
elongació
embadassament
embadassar
embalatge
embalatge inadequat
embalar
emball
embalall
embassar
embassament
embalumar
embancadura
embancar
barco
embarcació
embarcació 470
embarcació de motor
embarcació de rems
embarcació de vela
embarcació de cabotatge
embarcació de creu
embarcació rodona
embarcació de recreo
embarcació d'esbarjo
bot de rem
embarcació manada
embarcació inflable
embarcació major
embarcació menor
embarcació pneumàtica
embarcacions menors
desembarcador
embarcador
embarcador flotant
embarcador
embarcament
embarc
embarcada
embarcar
envaixellar
metre
beure aigua
embarcar-se
embarcada
embarcament
embarc
embargar
embarg
embargament
embarc
embarcament
embarcada
encallat
embarrancar
encallar-se
emparpalar
entonar
barrotar
embassadura
embassar
embatada
embate
embate flojo
embeber
embebido
embestida
embestir
embestir la playa
embicadura
embicar
embicar
embique
embocadero
embocador (ant)
embocadura
embocadura
embocamiento
embocamiento
embocar
embolada
embolada
embolia
embolia gaseosa
émbolo
émbolo de bomba
embonada
embonar
embone
embone
embones
embono
embono
embono
emborrascarse
embotellar
embragar
embragat
embrague
embravecer
embravecerse
embravecimiento
embrea
embreado
embrear
embrollar
embrollo
embromar
embromarse
embroquelar
embudillo
embutidura
embutidura
embutir
embutir
embutir
embutir
emerger
emersión
emisión
emisor
embatada
embat
embatol
embeure
encongit
envestida
envestir
envestir a la platja
embicament
embicar
picar
embicament
embocador
embocador
embocadura
gola
emboc
embocament
embocar
embolada
gambalada (ant.)
embòlia
embòlia gasosa
èmbol
gambaleta
embonada
embonar
ambó
embó
embons
ambó
embó
embornal
emborrascar-se
embotellar
embragar
eslingar
embragatge
embravir
embravir-se
embraviment
embrea
embreat
embrear
embrollar
embroll
bromejar
embromar-se
embroquerar
embutet
embotidura
embotiment
embotir
entranyar
repolsar
rebolsar
emergir
emerssió
emissió
emissor
emisor de radio
emisor portatil
empachar
empaine
empalizada
empalletado
empalletar
empalmadura
empalmadura
empalmadura
empalmadura
empalmadura
empalmadura
empalmadura
empalmar
empalmar
empalme
empalme
empalme
empalme
empalme
empalme
empalme
empalme
empalme
transceptor
transceptor portàtil
empatxar
empenya
empalme
empalme
empalme
emmetxat de cap
encaix de cap
empalmament
empalme a media madera con clavijas
empalmament de mitja mossa amb clavilles
estacada
empalletada
empalletar
ampuguera
costura
entolladura
entollament
entulladura
llagosta
ull de poll
aferir
entollar
afegidura
ampuguera
costura
empalmamen
empiuladura
entolladura
entollament
llagosta
ull de poll
empalme a media madera con clavijas
empalmament de mitja mossa amb clavilles
empalme a media madera con testa en bisel
empalme con espigas alternadas
empalmament de mitja mossa amb testa esbiaixada
empalmament amb espigues alternades
empalme con espigas alternadas
empalmament amb espigues
empalme con espigas redondas
empalmament amb espigues rodones
empalme con espigas redondas
empalmament amb espigues rodones
empalme con espigas sencillas
empalme de cola de milano
empalmament amb espigues senzilles
empalmament de cua d'oreneta
empalme de cola de milano
empalmament de cua d'oreneta
empalme de espiga
empalmament d'espiga
empalme de espiga
empalmament d'espiga
empalme de horquilla
empalme de horquilla
empalmament de forquilla
empalmament de metxa oberta
empalme de horquilla
empalmament de forquilla
empalme de rayo de Júpiter
empalmament amb junt de jou
empalme de rayo de Júpiter
empalmament amb junt de jou
empalme en pico de flauta
empalmament de mitja mossa esbiaixada
empalme en pico de flauta
empalmament de mitja mossa esbiaixada
empalomadura
empalomar
empalomar
empanado
empanar
empanetar
empañicar la vela
empañicar la vela
empaquetadura
empaquetadura
empaquetar
emparchamiento
emparchar
empalomadura
empalomar
emplomar
empanada
empanar
empanar
cargolar la vela
recollir la vela
empaquetadura
empaquetament
empaquetar
fatxejament
taponar
emparcharse
emparedado
emparejar
emparrillado
emparrillado
empatar
empatar
empatar
empatillar
empavesada
empavesada
empavesado
empavesado
empavesar
empavesarse
empeine
empenado
empenta
empenta
empeñarse
empeño
empernar
empernar los ligazones a las varengas
empezar la descarga
empinar
emplomadura
emplomar
empluguera
èmpopada
empopar
enfatxejar-se
emparedad
acoblar
enreixat
engraellat
empatar
ferir
enferir
empatar
pavesada
empavesada
empavesada
empavesat
empavesar
empavesar-se
empenya
corba
empenta
espenta
empenyar-se
empany
empernar
cigonyar
començar la descàrrega
dreçar
emplimadura
emplomar
empuguera
empopada
empopar
empotrado
encastat
empotrar (ant)
empujador
empujador
empujar
empujar la embarcación
empuje
empujón
empujón
empulguera
empulguera
empuñadura
empuñadura
empuñar
empuñidura
empuñidura
empuñidura
empuñidura
empuñidura
empuñir
emvigotar
en aguas iguales
en banda
en candela
en chapa
en coa
en condiciones de navegabilidad
en cubierta
en demanda
en demanda
encastar
empenyador
empenydor
empènyer
donar fusa
impuls
espenta
empenta
ampuguera
gassa
empuguera
empunyadura
empunyar
empunyadura
empunyidura
empuñidura
enferidura
enferidura
empunyir
embigotar
en aigües iguals
en banda
en candela
en xarpa
en coa
en condicions de navegabilitat
en coberta
en demanda
en demora
en dirección al viento
en el sentido del reloj
en facha
en la crujía
en las marcas
en lastre
en navegación
en orre
en rosca
en tierra
en tránsito
en zorra
enarbolar
enarbolar
enarbolar
enarcarse
enarenado
enarenar
enarenarse
enarme
enbancarse
encabezadura
encabezadura
encabezar
encabezar
encabillado
encabillar
encadenar
encajado
encaje
a ull de vent
en el sentit del rellotge
en fatxa
a la crugia
en les marques
en llast
en navegació
en orri
en rosca
en terra
en trànsit
en sorra
hissar
enarborar
arborar
arquejar-se
ensorrat
ensorrar
ensorrar-se
guarniment de la xarxa
embancar-se
envapçelament
encapçaladura
encapçalar
entestar
enclavillat
enclavillar
encadenar
condret
contragalze
encaje
contragalze
encajerarse
encajonada
encajonada
encajonada de cemento
encaldrame
encallada
encallada
encallada
encallada
encallada
encalladero
encallado
encalladura
encalladura
encalladura
encalladura
encallar
encallarse
encalle
encalmado
encalmarse
encamarse
encaminar
encanalar
encanastar
encandallar
encandallar
encandallazo
encandelar
engalavernar-se
encaixonada
encaixonat
caixonada de ciment
cornamusa
encall
encallada
encalladura
encallament
encallada
encallador
encallat
encall
encallada
encalladura
encallament
encallar
encallar-se
encallament
encalmat
encalmar-se
ajeure's
encaminar
acanalar
encanastrar
encandallar
encadallar
encandallada
encandelar
encandelar
encandilar
encantillar
encañizada
encañizada
encañizada
encañizada
encañizada
encañizado
encapar
encapilladura
encapillar
encapillar
encapillarse
encaponar
encaponar
encapotar
encarar
encarcelar
encarnar
encastrar
encastrar
encastre
encendido
encepadura
encepar
enceparse
encerado
encharranchar
enchavetar
enchiman
enchina
enchina
enchina
enchufe de flash
encina
encandelar
enlluernar
encantellar
canyissada
encanyissat
canyal
samer
canyissat
encanyissat
encapar
encapelladura
encapillar
encapellar
encapellar-se
caponar
encaponar
encapotar
enferir
empresonar
encarnar
encaixar
encastrar
encaix
encesa
encepadura
encepar
encepar-se
encerat
enxarranxar
enxavetar
inximan
anginya
enginya
tapeta
connector de flaix
alzina
encina
alzina
encinta
encintado
encintado
encintar
encintar
encintrar
enclavijado
enclavijar
enclavillar
encofrado
encolada
cinta
cintat
encintat
cintar
encintar
encintar
enclavillat
enclavillar
encabilla
encofrat
encolada
encolada
encolada
encolar
encolar
encolar
encolar
encolchar
encomendero (ant)
encontrado
encontrarse
encontronado
encoramentado
encoramentar
encoramiento
encorchadura
enconxar
encarregat
enfrontat
trobar-se
carbassa
enclavillat
encigonyar
enclavillament
bornoi
encorchadures
encoronament
encoronamentar
encoronamentar
encoronamento, encoronamiento
encrespamiento
encrespar
encrespar
encrespar
encresparse
encresparse
encresparse el mar
encrestarse
encrestarse
endentar
endeño
endeño
endeño
enderezar
enderrotar
endiches
endosar
endoso
enemigo
enfalcada
enfangarse
enfergar una vela
enfermería
enfermero
enfilación
enfilación
enfilación lecha
enfilación lecha
enfilar
enfilarse
enfitorar
enflautado
enfoscarse
enfrentar
enfriamiento
enfurecerse
enfurecerse
engafar
engalanado
engalanado
engalanar
engalgadura
engalgar
enganchar
enganche
engañadura
engañadura
engaño
engargantar
engargolado
engargolado
bernois
enclavillament
enclavillar
encoronamentar
enclavillament
encrespament
encrespar
encrespall
esvalotar
encrespar-se
encrespellar-se
encrespar-se el mar
encrestar-se
encrestar-se
encaixar
rastell
rasclet
rastrell
adreçar
arrumbar-se
enditxes
endossar
endós
enemic
enfalcar
enfangar-se
enferir una vela
infermeria
infermer
enfilall
enfilació
cordill per enfilar peixos
jonc per enfilar peixos
enfilar
enfilar-se
enfitorar
flautat
enfosquir-se
enfrontar
refredament
enfuriar-se
enfurir-se
engafar
engalanament
engalanat
engalanar
engalgament
engalgar
enganxar
enganxe
rnganyadura
enganyament
engany
engargullar
engalzat
guia (porta)
engargolado
engalzat
engargolar
engalzar
engargolar
engalzar
engarzar
engassar
engazador
engazador
engazadura
engazadura
engazar
engenia
engenia
engenia
enginia
enginia
enginia
engolfar
engolfarse
engolfarse
engordar
engranaje
engranajo
engrapar
engrapar
engassament
engàs
engassament
engàs
engassar
enginya
tapeta
anginya
anginya
enginya
tapeta
engolfar
emmarar-se
engolfar-se
engreixar
engranatge
engranatge
engrapar
grapar
engrapar
engrapar
engrapar
grapar
engrasador
engrasador
engreixador
greixador
engrasador
greixador
engrilletar
engrilletar
engrosar
engrudo
enguila
enguillar
enguión
engullidor
engullidor
engullir
engullir
enjabegarse
enjarciado
enjarciadura
enjarciar
enjaretado
enjaretado
enjimelgar
enjuagado
enjuagado
enjuagar
enjuagar
enjuagar
enjugado
enjugado
enjuncar
enjuncar
enjuncar
enjunque
enlarge
enlistonado
engrillonar
engrilletar
engrossir
engrut
fuet
folrar
corva horitzontal
engolidor
englotidor
engolir
englotir
embrancar
eixarciat
eixarciament
eixarciar
engraellat
engrauat
gimelgar
eixut
esbandit
esbandir
glopejar
eixugar
eixugat
eixut
llastar
enjoncar
llastrar
llast
enverga
enllistonat
enlistonado / listonado
enllistonat
enllamar
enllamar
enmaderar
enllamar
enginyar
enfustar
enmaderar
enfustar
enmaestrar
enmallar
enmallar
enmallar
enmallarse
enmalletado
enmalletado
enmalletar
enmarar
enmararse
enmararse
enmararse
enmararse
enmararse
enmascarar
enmasillar
enmechar
enmendar
enmendar
enmendar el rumbo
enmendar la vela latina desguarniéndola
enmendar la vela latina, estando aferrada
enmohecerse
enmoheciniento
enojarse
enracar
enramada
enramado
enramado
enramado
enramar
enramar
enramat
enratadura
enratadura
enratadura
enratadura
enratadura
enredar
enredar
enredar
enrocar
enrocar el arte
enrocarse
enrolado
enrolador
enrolamiento
enrolar
enrolar
enrollador
enroque
enroscar
ensacarse
ensai
ensalobrarse
ensamblado
emmestrar
armallar
emmallar
mallar
emmallar-se
emmalletament
emmalletar
enmalletar
emmarar
anar per fora
emmarar-se
forejar
anar de puja
forejar
disfressar
massillar
emmetxar
córrer
esmenar
girar
tombar per baix
tombar guindat
rovellar-se
rovellament
esvalotar-se
enracar
encostellada
costellam
enramat
encostellada
enramar
encostellar
encostellat
rosegada
rossegadura
ratadura
ratat
rossegada
enreda
enredar
enxarxar
enrocar
embrancar l'art
enrocar-se
enrolat
enrolador
enrolament
enrolar
enrolament
enrollador
enroc
entortolliga
ensacar-se
ensai
ensalobrir-se
emboetat
ensamblado
emboetat
ensambladura
encaix
ensambladura / ensamble
encaix
ensambladura a caja y espiga ciega
encaix de trau i metxa cega
ensambladura a caja y espiga ciega
encaix de trau i metxa cega
ensambladura a media madera
encaix de mitja mossa
ensambladura a media madera
encaix de mitja mossa
ensambladura a media madera en cruz
encaix de mitja mossa en creu
ensambladura a media madera en cruz
encaix de mitja mossa en creu
ensambladura a media madera en inglete
encaix de mitja mossa amb biaix de cartabó
ensambladura a media madera en inglete
encaix de mitja mossa amb biaix de cartabó
ensambladura a media madera en T
encaix de mitja mossa en T
ensambladura a media madera en T
encaix de mitja mossa en T
ensambladura de caja y espiga pasada
encaix de trau i metxa passada
ensambladura de caja y espiga pasada
encaix de trau i metxa passada
ensambladura de colas de milano ciegas
encaix de cues d'oreneta cegues
ensambladura de colas de milano ciegas
encaix de cues d'oreneta cegues
ensambladura de colas descubiertas
encaix de cues d'oreneta passades
ensambladura de colas descubiertas
encaix de cues d'oreneta passades
ensambladura de espiga doble
encaix de dues metxes
ensambladura de espiga doble
encaix de dues metxes
ensambladura de horquilla
ensambladura de horquilla
encaix de forquilla
encaix de metxa oberta
ensambladura de horquilla
ensambladura de horquilla
encaix de metxa oberta
encaix de forquilla
ensambladuras de cola de milano
ensambladuras de cola de milano
encaixos de cua d'oreneta
encaixos de cua d'oronella
ensambladuras de cola de milano
ensambladuras de cola de milano
encaixos de cua d'oronella
encaixos de cua d'oreneta
ensamblar
ensamblar
ensamblar
emboetar
encaixar
engalzar
ensamblar
ensamblar
emboetar
encaixar
ensamble
ensanchamiento
ensebar
ensecar
ensenada
ensenada
ensenada
ensenarse
enseña
ensoberbecerse
entabicado
entablada
entablado
encaix
eixamplament
enseuar
avarar
ansa
badia
cala
ansar-se
ensenya
ensuperbir-se
tapia
afermada
empostissat
entablado / entarimado
empostissat
entablar
entablar
empostar
empostissar
entablar
entablar
empostar
empostissar
entablarse
entalingadura
entalingadura
entalingar
entalingar
entalladura
afermar-se
entalingament
enferidura
entalingar
enferir
entalla
entalladura
entalla
entarimado
entarimado
entena de una vela latina
entenal
entenola
empostissat
entarimar
antena de la vela llatina
antenal
antenola
enterizo
entesar
entestar
enter
entesar
entestar
entibación
apuntalament
entibación
entina
entorchado
entorchar
entrada
apuntalament
entina
entorxat
entorxar
entrada
entramado de una pared
entramat d'una paret
entrante
entrañadura
entrañadura
entrañar
entrañar
entrañar
entrar
entrar los peces en el copo
entre dos aguas
entrecálamo
entrecasco
entrechaza
entrechaza
entrechazar
entrechazar
entrecinta
entrant
endinsament
entranyament
embotir
endinsar
entranyar
entrar
embossar
entre dues aigües
entrecàlem
entelladura
entrexassa
entrexassa
entrexassar
entrexassar
entrecinta
entrecinta / puente / tirantilla
entrecinta
entrecubierta
entredós
entreforro
entreforro
entremiche
entrenamiento
entrepenas
entrepenoles
entrepenoles
entrepuente
entrepuente
entrescálamo (ant.)
entretenido
entullada (en Galicia)
envagarar
envagrar
envainar
envarengar
envaretado
envelar
envelejar
envergadura
envergadura
envergar
envergar
envergar
envergue
envergue
envergue
envergue
envergue
envergue
envergues
entrecoberta
entredós
entrefolre
entrefolro
entremig
entrenament
entrepenes
creuera
entrepenols
entrepont
entrecoberta
entrescàlem
entretingut
entullada
envagarar
envagrar
embeinar
envarengar
envaretat
envelar
velejar
envergadura
gràtil alt
enferir
ferrar
envergar
enverga
botafió d’envergament;
enferidura
enverga
envergament
esnerga
envergues
enviada
enviada
envigado
embigat
envigotar
envoltorio estanco
envoltura
enxarxanar
enzunchar
enzunchar
eólico
epiciclo
equilibrado
equilibrar velas
equilibrarse
equinoccial
equinoccial
equinoccio
equinocció
equipaje
equipar
equipar
equipo
equipo
equipo contraincendios
error de estima
error de índice
error instrumental
escabena
escafandra
escafandra autónoma
escafandra semiautónoma
escafandrismo
escafandrista
escafandrista
escafandro
escala
escala Celsius
escala centígrada
escala da cabo
escala de Baeaufort
escala de bodega
escala de calador
escala de Douglas
escala de gato
escala de gato
escala de práctico
escala de viento
escala de visibilidad
escala del nonio
escala Fahrenheit
escala real
escalamera
escalamera
escalamo
escalamo
escalamotada
escalamotada
escalamotada
escalamote
escalamote
escalar (des.)
embigotar
bossa estanca
embolcall
arriostrar
posar abraçadore
enxunxar
eòlic
epicicle m
ajustament
equilibrar veles
equilibrar-se
equinoccial
equinoccial
equinocci
equinoccí
equipatge
equipar
esquifar
equip
joc
equip contraincendis
error d'estima
error d’índex
error de l’instrument
escabena
escafandre
escafandre autònom
escafandre semiautònom
escafandrisme
escafandrer
escafandrista
escafandre
escala
escala Celsius
escala centígrada
escala de cap
escala de Baeaufort
escala de bodega
escala de calats
escala de Douglas
escala de cap
escala de gat
escala de cap
escala de vent
escala de visibilitat
escala del nònius
escala Fahrenheit
escala reial
escalamera
escalemera
escàlem
escàlem
escaramada
escalemotada
escalamotada
escalemot
escalamote
escalar
escalas de calado
escaldrante
escalera colgada
escalera colgada
escales de calat
cornamusa
escala penjada
escala suspesa
escalera colgada
escalera colgada
escala penjada
escala suspesa
escalera de barco
escala de vaixell
escalera de barco / esc. de máquinas
escalera de caracol con alma
escalera de caracol con ojo
escalera de caracol con ojo
escalera de espárrago / esc. de mesana
escala de vaixell
escala de cargol amb ànima
escala de cargol amb ull
escala helicoïdal
escala de muntant central
escalera de máquinas
escala de màquines
escalera extensible
escalera reducida / esc. de samba
escalera sobre zancas
escala extensible
escala reduïda
escala sobre muntants
escalimarse (ant.)
escalimar-se
escalinata
escalinata
escalmo(ant)
escalón
escalón
escamazo
escamazo
escampavia
escandalar
escandalar
escandallada
escandallar
escandallazo
escandallo
escandalosa
escandelarete
escantillado
escantillar
escantillón
escapar el pez saltando fuera del arte
escape
escape libre
escapoladura
escapolar
escapolarse
escapular
escapularse
èscar con cuchara
escaramujo
escaramujo
escaramujo
escarapela
escarar
escarceo
escarceos
escardillo
escarpado
escarpadura
escarpar
escarpe
escarpin
escaseada
escaseada
escaseadura
escàlem
escaló
graó
escata
escama
escampavies
escandalar
escandelar
escandallada
escandallar
escandallada
escandall
escandalosa
escandelaret
escantellat
escantellar
escantilló
trampassar
fuita
escapada lliure
escapoliment
escapolar
escapolar-se
escapolar
escapolar-se
pescar a la cullera
cargolí
corc marí
caragoli
escarapel-la
escarar
xipolleig
xipolleig
aixadó
escarpat
penjant
escarpar
mitja junta
escarpí
escassejada
escassejament
escassejament
escasear el viento
escasearse
escatera,
escatero
escaudalosa
esclusa
escoa
escoa
escoa
escoa
escoa
escobén
escobilla
escobillón
escofina de cola de rata
escofina de media caña
escassejar el vent
escassejar-se
escatera
escater
escaudalosa
resclosa
escoa
escua
escoba
escova
escolla
escobenc
escombreta
escovilló
raspade cua de rata
raspa de mitja canya
escofina de media caña
raspa de mitja canya
escofina plana
raspa plana
escofina plana
raspa plana
escofina redonda
raspa rodona rata
escofina redonda / e. de cola de rata
escofina redonda / e. de cola de rata
raspa de cua de rata
raspa rodona
escollar
escollarse
escollera
escollo
escollo
escollo
escollos
escolta
escoltar
escopero
escopleadura de la cuña
escullar-se
escullar-se
escullera
escull
niell
secany
baix d'esculls
escorta
escortat
llanada
ull de la cunya
escoplo
badaine
escoplo
escora
escorada
escoraje
escorar
escorar
escorarse
escorba
escorbuto
escorchapín
escota
escota de la botavara
escotadura
escotadura
escotadura
escotadura
escotar (ant)
escotera
escotero
escotero
escotero
escotero
escotero
escotilla
escotillón
escotín
badaine
escora
escorat
escoratge
abretonar
escorar
escorar-se
mitja junta
escorbut
escorxapí
escota
escota de la botavara
escollar
escollat
formatget
trascollat
escotar
escotera
barrot
carro
escoter
escotero
escpoter
escotilla
escotilló
escotí
escotín
escribir (ant.)
escua
escua
escua
escúa (ant)
escúa (ant.)
escuadra
escuadra
escuadra
escotina
escriure
escolla
escova
escoba
escoa
escua
estol
esquadra
flotilla
escuadra
escaire
escuadrador
escairador
escuadrador
escairador
escuadrar
escuadrear
escuadrilla
escucha
escudero (ant)
escudo
Escuela de Náutica
Escuela naval
escuna
escupidor
escupir
escupir
escurrir (ant)
escurrirse
escutilla
esencia de trementina
esfera
esfera celeste
esfera terrestre
esférico
esferoide
esfuerzos de quebranto
esgarabote
esgarabotear
eslabón
eslabón
eslabón
eslinga
eslinga de alambre
eslingar
eslora
eslora en flotación
eslora en la flotación de verano
eslora entre perpendiculares.
eslora total
esloría (ant)
escairar
escairar
esquadrella
escolta
escuder
escut
Escola de Nàutica
Escola Naval
goleta
escopidor
escopir
escorpir
escòrrer
escòrrer-se
escotilla
aiguarràs
esfera
esfera celest
esfera terrestre
esfèric
esferoide
esforços de crebant
línia (amb rosset)
rossetar
armella
baula
malla
eslinga
eslinga de cable
eslingar
eslora
eslora en flotació
eslora en la línia de flotació d’estiu
eslora entre perpendiculars
eslora total
eslora
esmeril / papel esmeril
paper de vidre
esnón
esnordeste
esnou
espacial
espacio
espacio marítimo
espacios de carga
espada
espadilla
espadilla
esnou
est-nord-est
esnou
espacial
espai
espai marítim
espais de càrrega
espasa
espadella
platós
espaldar
espaldear
espalder
espalder
espaldón
espaldón
espalmador
espalmar
espalmar
espalmo
esparavel
esparavel
esparavel
espardec
espárrago
esparsina
esparto
esparvel
esparvel
espátula
espatlló
espatllejar
espalder
espatller
espatlló
mur emergent
espalmador
empalmar
despalmar
espalme
esparaver
esparver
rall
espardec
espàrrec
esparcina
espart
esparaver
esparver
espàtula
espátula
espàtula
espejismo
espejo
espejo
miratge
espill
estampa
espejo
mirall
espejo chico
espejo grande
espeque
espeque
esperanza
esperón
espetera
espí
espí
espia
espiaje
espiar
espiarse
espicha
espicha
espiche
espiche
espichear
espichear
espiga
miran petit
mirall gran
especa
palanca
esperança
esperó
espetera
espí
espinàker
espia
espiament
espiar
espiar-se
espitxa
tap
dul
espitxa
espitxar
tapar
espiga
espiga
espiga
espiga
metxa
espiga de cara
metxa de cara
espiga de cara
metxa de cara
espigón
espigón
espigón
espináquer
espinel
espiración
espiral
espirar
espolóm
esponja
esprín
dic perpendicular (espigó)
espigó
espigueta
spinnaquer
espinell
espiració
espiral
expirar
esperó
esponja
espring
esprín de popa
esprín de proa
espuma
espuma
espuma
espuma
espuma
espuma
espuma
espumar
espumar
esqueleto
espring de popa
espring de proa
escuma
escumall
escumeig
escumera
espumall
espumera
espuna
escumar
escumejar
esquelet
esqueleto / armazón
esqueleto / armazón
carcassa
esquelet
esqui acuático
esquifación
esquifafda
esquifar
esquifazón
esquife
esquife
esquilazo (ant.)
esquilero
esquimal
esquimotaje
esquipazón (ant.)
esquiraza
es-sueste
estabilidad
estabilidad negativa
estabilización
estabilizador
estabilizar
estable
establecerse
establecimiento de puerto
estaca
estaca
esqui aquàtic
esquifaçó
esquifat
esquifar
esquifaçó
bot de servei
esquif
esquilàs
esquiler
esquiler
esquimotatge
esquifaçó
esquiraça
est-sud-est
estabalitat
estabilitat negativa
estabilització
estabilitzador
estabilitzar
estable
establir-se
establiment de port
estaca
dret d'abcoratge
estaca / palo
estaca
estacada
estacha
estacha
estacha
estacha
estacha
estacha
estación
estación marítima
estación meteorológica
estación naval
estadía
estadiómetro
estado absoluto
estado de la mar
estai de sobreperico
estala (ant)
estalíngadura
estalingar
estallar
estamenara
estacada
amarra
calabrot
estatxa
llibant
malleta
sima
estació
estació marítima
estació meteorològica
estació naval
estadia
estadímetre
estat absolut
estat de la mar
estai de sobreperroquet
escala
enferidura
enferir
explotar
botana
estamenera
estampa
estampa
estampa
estancamiento
estanco
estanco al agua
estandarte
estanqueidad
estanqueidad
estanquidad
estante (ant.)
estanterol
estar
estar a la altura
estar a la capa
estar a la gira
estar al ancla
estar al pairo
estar al pairo
estar al pairo
estar en fatxa
estar en seco
estar fondeado
estar sin gobierno
estar sin gobierno
estar sin gobierno
estarcima (ant.)
estaría
estator
estatoscopio
estay
estay
estay de cabeza
estay de contrafoque
estay de dentro
estay de foque
estay de fuera
estay de galope
estay de gavia
estay de gavia central
estay de gavia de popa
estay de gavia de proa
estay de juanete de proa
estay de juanete del trinquete
estay de juanete mayor
estay de juanete mayor central
estay de juanete mayor popel
estay de juanete mayor proel
estay de mastelero de gavia proel
estay de mayor popel
estay de mesana
estay de palo mayor central
estay de palo mayor popel
estay de palo mayor proel
estay de perico
estay de petifoque
estay de proa
estay de proa
estay de sobre de mayor
estamenera
estampa
peto
petxina
estancament
estanc
estanc a l’aigua
estendart
estancament
estanqueïat
estanquitat
estant
estanterol
estar
estar a l'alçada
capejar
estar a la roda
estar a l'àncora
estar al paire
pairar
pairar
estar en fatxa
estar al secador
estar fondejat
anar en roda
estar sense govern
anar en roda
maresma petita
estadia
estator
estatoscopi
estai
estrai
estai de cabeça
estai de contrafloc
estai de dins
estai de floc
estai de fora
estai de galop
estai de gàbia
estai de gàbia central
estai de gàbia poper
estai de gàbia de proa
estai de goneta de proa
estai de goneta de trinquet
estai de goneta major
estai de goneta major central
estai de goneta major poper
estai de goneta major proer
estai de gàbia proer
estai de major poper
estai de mitjana
estai de major central
estai de major poper
estai de major proer
estai de perroquet
estai de petifloc
estai de goneta de trinquet
estai de proa
estai de sobregoneta de major
estay de sobre de mayor central
estay de sobre de mayor de popa
estay de sobre de mayor de proa
estay de sobrejuanete del trinquete
estay de sobrejuanete mayor central
estay de sobrejuanete mayor de proa
estay de sobremesana
estay de sosobre de proa
estay de tope
estay de trinquete
estay de velacho
estay de violín
estay del mastelero de juanete
estay mayor
estay mayor central
estay mayor proel
estay triatico
estay volante
estayar
estayar
este
este cuarta al nordeste
este cuarta al nor-oeste
este cuarta al sudeste
este cuarta el sur-este
esteba
estel
estela
estela
estela
estelar
estemenara
este-oeste
estepa
esteperol
esteras de estiba
esterilla
estero
estero
esteva
esteva
estevón
estiba
estiba
estibación
estibador
estibador del muelle
estibadora
estibaje
estibar
estibar
estibar
estibarse (fig.)
estilo
estima
estimar
estirar
estirón
estivar
estoa
estai de sobregoneta major central
estai de sobregoneta major poper
estai de sobregoneta major de proa
estai de sobregoneta de trinquet
estai de sobregoneta major central
estai de sobregoneta major de proa
estai de sobremitjana
estai de galop
estai de cabeça
estai de trinquet
estai de velacho
estai de violí
estai del masteler de goneta
estai major
estai major central
estai major proer
estai triàtic
estai volant
estaiar
estraiar
est
est quarta al nord-est
est quarta al nord-est
est quarte al sud-est
est quatra al sud-est
perxa
estrella
deixant
estela
solc
estel·lar
estemenera
est-oest
estepa
estoperol
estores d’estiba
pallet
maresma
gola
esteva
estevó
estevó
arrumaje
estiba
estiba
estibador
carregador de la riba
estibadora
estibatge
apariar
entonar
estibar
estibar-se
estil
estima
estimar
estirar
estirada
estibar
marea quieta
estoa
estoar
estopa
estopa para calafatear
estopada
estopear
estopeño
estoperada
estoperadura
estoperol
estopilla
estopín
estopón
estopor
estrangolar
estrangular
estrápada
estrategia naval
estratocúmulo
estratocúmulos
estratos
estratos
estrave
estrecho
estrecho
estrechón
estrechón
estrechón
estrechón
estrella
estrella
estrella de neutrones
estrella del alba
estrella enana
estrella fugaz
estrella gigante
estrella supergigante
estrellarse
estrellera
estrellera
estrenque
estreñirse
estrepada
estrete
estría
estría
repunt
repuntar
estopa
fil d'estopa
estopada
estopejar
estopós
orla
orla
estoperol
estopeta
estopí
borràs
estopor
estrangular
estrangular
estropada
estratègia naval
stratocumulus
estrato-cúmulus
estratus
stratus (estrat)
peu de roda
estret
freu
sotrac
sotragada
sotragueix
sotregada
estel
estrella
estel de neutrons
estrella de l'alba
estel nan
estel fugaç
estel gegant
estel supergegant
estavellar-se
batarràs
estrellera
rest
restrènyer-se
estrebada
ferro estret
estria
regata
estría
estría
regata
estria
estribo
estribor
estribordario (ant.)
estrinque
estrobo
estrobo
estronomo
estropada
estructura
estuación (ant.)
estuario
estufa
estrep
estribord
estribordari
rest
estrop
cingla
astrònom
estropada
estructura
estuació
estuari
estuba
estufa
estufado
estufado
estufar
estufar
etalingar
etiqueta naval
eucalipto
estufa
estufat
estbat
estufar
estubar
entalingar
etiqueta naval
eucaliptus
eucalipto
eucaliptus
evacuación
evacuación
evacuar
evaporación
evaporador
evaporar
evitar
evolución
evoluta
ex aequo
ex voto
examinador
excéntrica
excentricidad
exceso de carga
exceso de color
exhaustión
exhaustión
expansión
expedición
experiencia de estabilidad
experimento de Torricelli
explanada
exploración
explorador
explorar
explosión
explosivo
exponente de carga
extender las redes para que se sequen
extensible
evacuació
evacuació
evacuar
evaporació
evaporador
evaporar
evitar
evolució
evoluta
ex aequo
exvot
examinador
excèntrica
excentricitat
excés de càrrega
excés de color
exhaustació
exhaustió
expansió
expedició
experiència d’estabilitat
experiment de Torricelli
esplanada
exploració
explorador
explorar
explosió
explosiu
exponent de càrrega
estorrellar
extensible
extensible
extensible
extensor
extintor
extintor de agua
extintor de agua a chorro
extintor de agua pulverizada
extintor de dióxido de carbono
extintor de espuma
extintor de polvo
extintor m´vil
extintor manual
extintor portatil
extracción de calderas
extrameridiana
extraterritorialidad
exvoto marinero
exvoto marinero
eyección
fabeque
fábrica
allargador
extintor
extintor d'aigua
extintor d'aigua a raig
extintor d'aigua polvoritza
extintor de diòxid de carboni
estintor d'escuma
extintor de pols
extintor mòbil
extintor manual
extintor portàtil
extracció de calderes
extrameridiana
extraterritorialitat
exvot mariner
presentalla marinera
ejecció
xabec
fàbrica
fábrica de hielo
faca
facha
fachada
fachada marítima
fachada marítima
fachear
fachear
fachear
fachear
factor de compensación
factor de compensación
factor de estiba
factoría
fácula
faja
faja de rizos
faja de rizos
fajadura
fajadura
fajadura
fajadura
fajadura
fajadura
fajadura
fajar
fajar
fajear
fajear
fajín
falca
falca
falcaceadura
falcacear
falcafort
falcar (un cabo)
faldón
faldona
faldona
falla
falla
fallida
fallida
falsa amarra
falsa escuadra
falsa escuadra
falsa escuadra
falsa escuadra
fàbrica de gel
navalla
fatxa
façana
fatxa
façana marítima
fatxejar
fatxejat
paltejar
posar-se en fatxa
arqueig de regates
factor de compensació
factor d’estiba
factoria
fàcula
faixa
faixa de rissos
benda
enfaixada
enfaixadura
enfaixament
faixada
faixadura
faixament
enfaixanar
enfaixar
faixar
enfaixar
faixar
faixí
escopidor (a Palma)
falca
lligada (cap)
lligar un cap
falcafort
estacar
faldilla
faldona
sobranguera
falla
falla
fallit
fallit
falsa amarra
centenella
centenella
capserrat
santanell
falsa escuadra / saltarregla
falsa escuadra / saltarregla
capserrat
santanell
falsa quilla
falsete
falso
falta
falta de viento
falta de virada
faltar
faltar
faltar
faltar
falsa quilla
falset
fals
falta
albaïna
faltar la virada
estrapar
faltar
mancar
rompre
faltar cabo
falto
falúa
falúa
falúa
faluca
faluca
faluchera
faluchera
faluchero
falucho
falucho
falucho
fana
fanal
fanalera
fango
fangoso
fantasía
faquín
farallón
farallón
farátigo
fardería
fardería
fardo
fardo
farella
farero
farero
farista
farista
faro
faro catadióptrico
faro de recalada
faro
farol
farola
farola
farolera
farón
fase
fasquía
fasquiar
fata morgana
fatiga
fauna abisal
faz
faz
faz
faz
faz
faz de la almadraba
faz de la nasa
faz de la nasa
fecho
fecho
felpudo
fem
fenda
estacar
faltat
falua
faluca
faluga
falua
faluca
falutxera
portella
falutxer
barca de mitjana
falutxo
falutx
fana
fanal
fanalera
fang
fangós
fantasia
bastaix
faralló
farelló
boca d'almadrava
fardatge
farda
bala
fardell
farella
faroner
torrer
faroner
torrer
farell
far catadiòptric
far de recalada
far
farol
fanal
farola
farolera
fanal
fase
regle de fisquejar
fisquejar
fata morgana
fatiga
fauna abissal
afàs
parbostre
pontalet
boca
bocana
boca d'almadrava
parbostre
pontalet
ambó
embó
apelfat
quadra
escletxa
fenda
fenomeno atmosférico
ferilla
ferrestre
ferrestre
ferrestre
ferrestre
ferro
ferro
ferro (ant.)
ferry
ferry boat
ferryboat
férula
fiador
fibra
fibra de Keviar
fibra de vidrio
fibratus
fieltro
fifty-fifty
fígula (ant)
figuras
figuró
fijar la situación
fijarse
fil
fil de roda
fil de roda
fila
filada
filame
filar
filar
filar
filar
filar seguido
filarete
filarete
filarete
filastica
filastica
filera
filete
filibote
filibote
filibustero
filo de la vela
filo de la vela
filtro
filtro de aceite
filtro de combustible
filtro del aceite lubricante
fina
fincar
fincar
finkeel
finn
fino
finos
esquerda
fenomen atmosfèric
farella
maüix
maüll
mahull
maux
ancla
àncora
ferro
transbordador
ferry boat
ferryboat
fèrula
fiador
fibra
fibra de Keviar
fibra de vidre
fibratus
feltre
meitat i meitat
fletxadura
figures
marcaró de proa
fixar la situació
fixar-se
fil
fil de roda
proa al vent
fila
amollada
filam
amollar
esperllongar
filar
lascar
arriar seguit
artet
fileret
filaret
filàssega
filàstica
filera
filet
felipota
filibot
filibuster
fil
fil de la vela
filtre
filtre de l'oli
filtre de combustible
filtre de l’oli lubricant
fina
perxar
fincar
finkeel
finn
fino
fins
fiordo
fiordo
Fireball
Firefly
firme
fisca
fisca
fisga
fisga
fisgar
fisgar
fisolara
fisolara
fisolera
fisolera
fisqueta
fitora
fitora
fitora con muchos pinchos
flama
flamear
flamear
flamear
flamear
flamear
flamear
flamear
flamear
flamear las veles
flamenca
flameo
flameo
flámula (ant.)
flámula (ant.)
flanker
flash
flash de rebote
flash estanco
flat (ant.)
flauta
flecha
fiord
fjord
Fireball
Firefly
ferm
fisca
gairó
cotera
fitora
fitorar
afitorar
fisolara
fisolera
fisolara
fisolera
fisqueta
fitora
cotera
traire
flama
fer paparines
focar
flamar
flamejar
gualdrapar
gualdrapejar
pixar vent
ralingar
flamar les veles
flamenca
flamareig
flameig
flàmora
flàmula
flanker
flaix
flaix de rebot
flaix estanc
flar
flauta
fletxa
flecha
fletxa
flecha litoral
flechado
flechadura
flechaste
flechaste
flechera
fletxa litoral
fletxat
fletxadura
fletxaste
fletxast
fletxera
fleje
fleje cubrejuntas
fleix
fleix tapajunts
fletador
fletamento
fletamento a casco desnudo
fletamento del buque por tiempo
fletamento en time-charter
fletar
flete
flete a tanto alzado
flete ad valorem
flete por adelantado
noliejador
noliejament
noliejament a buc net
noliejament per temps
noliejament per temps sense abandó de la gestió
noliejar
noli
noliejament a preu fet
noli ad valorem
noli a la bestreta
flete sobre el vacío, flete muerto, falso flete
fletero
flexión
noli mort
fleter
flexió
flexión
flexió
flexión esviada
flexió esbiaixada
flexión esviada
flexió esbiaixada
floater
floccus
flojito
flojo
floque
flor
florear
flota
flota
flota
flotabilidad
flotable
flotación
flotador
flotador
flotador
flotador
flotador (de pesca)
flotador (pesca)
flotador circular (relinga del arte)
flotador circular (relinga del arte)
flotador circular (relinga del arte)
flotador de corcho con agujero en el centro
flotadores
flotadores de sardinal
flotadura
flotamiento
flotante
flotar
flotar
flote
flotilla
fluctuación
fluctuar
flujo
flujo
fluorescencia
flush deck
flyboat
Flying Dutchman
Flying Junior
flysurf
foco
foco estanco
foehn
fofoque
fofoque
fofoque
fofoque
fogón
fogonadura
fogonadura
fogonadura
fogonadura del botalón
floater
floccus
fluixet
fluix
floc
flor
florejar
estol
flota
flotilla
flotabalitat
flotable
flotació
flotador
surada
panna
rodanxa
lleva
petitoia
rodell
troina
tròlei
rodalanya
surades
suradeta
flotament
flotament
flotant
flotar
surar
flot
flotilla
fluctuació
fluctuar
entrant
flux m
llambre
flush deck
flyboat
Flying Dutchman
Flying Juniur
surf d'estel
focus
focus estanc
de föhn
flofloc
fofloc
fafloc
profloc
fogó
afogament
enfogonadura
forat
forat del botaló
fogonero
fogonero
fonda
fonda
fonda (ant.)
fondable
fondeadero
fondeadero
fondeadero
fondeado
fondeado
fondeado
fondeado
fondeado con dos anclas
fondear
fondear
fondear
fondear
fondear
fondear a barbas de gato
fondear a la entrante y la vaciante
fondear con cuatro anclas
fondear con dos anclas
fondear con dos anclas: a proa y a popa
fondear dos anclas en proa y una en popa
fondeo
fondeo
fondeo
fondeza
fondo !
fondo !
fondo !
fondo amarillo
fondo azul
fondo de algas
fondo de arcilla
fondo de arena
fondo de coral
fondo de esponja
fondo de la bodega
fondo de la embarcación
fondo de lodo
fondo de madrépora
fondo de piedra
fondo del cárter
fondo del mar
fondo del mar
fondo marino
fondo ondulado
fondo rocoso
fondo vilcánico
fonil
foque
foque
foque
foque de fuera
foque genovés
foque genovés
foque grande (de laúd)
foque mediano (de laúd)
fogoner
fogainer
sonda
sondejador
fonda
fondable
ancoratge
fondejador
posta
ancorat
surt
fondejat
a la fonda
fondejat amb dues àncores
anclar
ancorar
fermar les àncores
fondejar
fer les àncores
fer gat
fondejar a l'entrant i la sortint
fer colzera
fondejar amb dues àncores
fer el gat
ancorar a peu d'ànec
fondeig
fondejament
fondejar
fons
fons !
fondo !
fondeja !
fons groc
fons blau
fons negre (fons d'alga)
fons d'argila
fons d'arena
fons de coral
fons d'esponja
casa
carenat
fons de llot
fons de madrèpora
fons de pedra
fons del càrter
llit de la mar
fons de la mar
llit marí
fons ondulat
roquer
fons volcànic
embut de fusta
floc
foc
pollacó
floc de fora
floc genovès
floc genovès
floc gros
floc segón
foque pequeño (de laúd)
foque pequeño (de laúd)
foráneo
foranes
foranes
foranes
foranes
forar
forbante
forcaz (ant.)
forcaz (ant.)
forcejear
fórceps
forco
forjado
forjado
menjavents
floc petit
forà
tronc
rull
roll
rotllo
forar
forbant
forcat
forca
forcejar
fòrceps
puntada de reforç de veler
forjat
sostre forjat
forjado
forjat
forma
forma Maier
forma maier
formación
formaleza
formar
formar coca
formar seno
formar una almadía
formejar
formejar
formón
formón
formón
forma
forma Maier
forma maier
formació
àncora de la esperanza
formar
pendre coca
pedre amor
enraiar
reforças l'estiba
estibar
badaina
badassa
enformador
formón
enformador
formón de punta corriente
puntacorrent
formón de punta corriente / puntacorriente
puntacorrent
fórmula
forrado
forrado
forrar
forrar
forrar de un cabo
forrar un cabo
forro
forro
forro
forte !
fortuna
forzada
forzado
forzar
fosa
fosa
fosa
fosa marina
foscofosforescencia
fosforescencia
fosforescencia formada en la mar
fotografía submarina
fotógrafo submarino
fotosfera
fórmula
folrament
folrat
folrar
forrar
folradura d'un cap
folrar un cap
folre
folro
folradura
alto !
fortuna
lubricació a pressió
forçat
forçar
escar
fossa
escà
fossa marina
fosc
fosforescència
fosforescent
fosforejar la mar
fotografia submarina
fotògraf submarí
fotosfera
fotosub
foz
fracasar
fractus
fragata
fragatero
fragatilla
fragatón
francado (en Galicia)
francado (en Galicia)
franco
francobordo
frangote
frangote
franquear
franquearse
franquia
franquicia
frasco de fuego
frasquera de fuego
frasquía
frasquía
frecuencia
frenel
frenillar
frenillo
frenillo de petifoque
frenillo del foque
frenillo del foque
frenillo del petifoque
freno
frente
frente a la costa
frente cálido
frente de batalla en media luna
frente frío
frente polar
freo
fresadora
fotosub
boca
fracassar
fractus
fragata
fragater
fragateta
fragató
fitora
cotera
franc
francbord
bala
fardo
franquejar-se
franquejar-se
franquia
franquícia
flascó de foc
flasconera de foc
regle de frisquejar
frasquia
freqüencia
frenell
afrenellar
frenell
frenell del petifloc
barbada del floc
frenell del floc
barbada del petifloc
fre
front
davant la costa
front càlid
esquera
front fred
front polar
freu
fresadora
fresadora
fresadora
frescachón
frescachón
frescachón
fresco
fresco
fresno
fort
frescot
vent fort
fresc
fresca
freixe
fresno
freixe
fresquito
frigorífico
frigorista naval
frisa
frisa
frisa
frisar
friso
frontal
frontera marítima
fronterizo
fronterizo
frontispicio
fresquet
frigorific
frigorista naval
frisa
juntura
tapajuntes
frisar
fris
frontal
frontera marítima
fronterer
frontaler
frontispici
frontispicio
frontón
frutero
fucilazo
fuego
fuego de san Telmo
fuego de san Telmo
fuego de san Telmo
fuego griego
fuel oil
fuelóleo
fuente
fuera borda
fuerarropa !
fuerte
fuerte marejada
fuerza
fuerza centrípeta
fuerza del viento
fuerza directriz
fuerza directriz
fuerza mayor
fuerza naval
fuga
fugada
fugada de viento
fulguración
fumíferes
fumigación
fumigante
fumigar
funda
funda del sable
fusil
fusil de gomas
fusil de muelle
fusil neumático
fusil submarino
fusilazo
fusta
fusta de gavia
fusta de remos
fusta manca
fustaga
gabarra
gabarra de puerto
gabarra de puerto
gabarra sin máquina
gabarraje
gabarrero
gabarrón
gabarrón
gabata
gabinete
gabón
gabriero (ant.)
gaburón
gacha
gadaño
gadaño
frontis
frontó
fruiter
llampó
foc
foc de sant Elm
llumeneta de sant Elm
llumet de sant Elm
foc grec
fuel
fuei-oil
font
forabord
foraroba !
fort
forta maror
força
força centrípeta
força del vent
força directriu
força directriu
força major
força naval
fuga
grop
baferol
fulguració
fumíferes
fumigació
fumigant
fumigar
funda
beina del sabre
fusell
fusell de gomes
fusell de molles
fusell pneumàtic
fusell submarí
fusellada
fusta
fusta de gàbia
fusta de rems
fusta manca
ostaga
gavarra
barcassa
gavarra sense màquina
gavarra sense màquina
gavarratge
gavarrer
barcassa
gavarró
gaveta
gabinet
cambrot de galeota
mestre veler
gimelga
gata
draga
restrell
gadaño
gadaño
gafa
gafa
gafas compensadoras
gafas ópticas
gafas submarinas
gagalí
gaita
gala
galaberna
galaberna
galáctico
galápago
galapo
galavante
galaxia
galcés
galcés
galdrope
galea (ant.)
galeas
galeaza
galeaza
galeaza
galeno
galeno
galeón
galeón
galeón
galeota
galeota
galeota
galeota
galeota
galeote
galeote
galeote
galeote
galera
galera bastarda
galera gruesa
galera sutil
galería
galería de escape
galerista
galerna
galernazo
galerno
galga
rampí
rascle
bitxero
gafa
ulleres amb compensador
ulleres òptiques
ulleres
gagalí
gaita
gala
galaverna
calaverna
galàctic
galàpag
càbria
guia
galàxia
galzet
càbria
guardí
galea (ant.)
galees
galiassa
galeassa
galerassa
brisa
brisca
galió
galeró
galeó
galiota
galiona
galeó
galeota
galeot
galió
galiot
galeó
galiot
galera
galera bastarda
galera grossa
galera sotil
galeria
lluerna d'escapament
galerista
galerna
galernada
galerna
galga
galga
galga
galgala
gáliba
galibar
galibar
gálibo
gálibo
galiflota (ant.)
galima
galima
galgala
gàliba
galibar
galipar
gàlib
gàlip
galiflota
galima
gallima
galipodio
galipote
galizabra
galizabra
gallarda
gallardetazo
gallardete
gallardete de inteligencia
gallardetón
galleta
galleta (en Mallorca)
galletera
gallo
gallo
gallo grande
gallón
galoaverna
galocha
galón
galonista
galope
galope
galopín
galubia
galveta
gambado
gambaré (en Cartagena)
gambarón
gambera
gambero
gambina
gambota
gambota
gambota de proa
gambote
gambucero
gambuza
gambuza
gamela
gamella
gamo
gamo
ganapan
ganapán
ganar
ganchero
ganchete
gancho
gancho para pescar objetos del fondo
gancho para pescar objetos del fondo
gandarivel
gandula
gandula, silla de cubierta
gánguil
gánguil
ganivera
gantera
gaón
gaón
garabato
galipot
galipot
galitzaura
galiçabra
gallarda
gallardetàs
gallardet
gallardet d’intel·ligència
gallardetó
galeta
galtera
galetera
gall
ramagall
gallot
apòstol
galaverna
galotxa
galó
galonista
espiga
galop
noi
bot estret
galveta
gambat
gambaré
gambina
gambera
gamber
gambina
dragant tort
gambota
gambota de proa
gambota
reboster
gambussa
rebost
gamella
gamella
ganxo
croc
càmalic
bastaix
guanyar
raier
ganxet
ganxo
rampugoll
rampogoll
guindaressa
gandula (silla de coberta)
vagarra
barcassa sense màquina
gànguil
ganivera
ganya (xabec)
rem circular
rem ovalat
bastó amb hams a l'extrem per pescar llagosta
garabeta
garabitana
garandumba
garapita
garay
garbillo
garbín
garbinada
garbinear
garbinear
garbino
garbitana
garbitana
garbo (ant.)
garcés
garfio
garfio
garganta
garganta (pieza del arte, de la boca del copo)
garganteadura
garganteadura
gargantear
gárgol
gárgol
gárgola
garlito
garlito
garlito
garlopín
popera
gambina
garamdumba
xarxa cega
garai
vel
popera
garbinada
garbinejar
garbinejar
garbí
gambina
garbitana
gàlib
gàbia
arpeta
garfi
gola
pitillo
gargantell
gargantejament
gargantejar
cadell
gàtgola
gàtgola
barbol
bertolada
nansa petita
garlopí
garlopín
garlopí
garotera
garra
garrar
garrear
garreo
garrilla
garrote
garrote
garrotero
garrotín
garrotín
garrotín
garrucha
garrucha
garrucha
garrucho
gases de escape
gas-iol
gas-iol
gasóleo
gasóleo
gasolina
gasolina
gasolinera
gasto común
gastos de carga
gastos de carga
gastos de descarga
gastos de descarga
gastos de remolcador
garotera
punxa
garrejar
garrejar
garreig
peça de l'orla
garrot
garrotador
garrotera
volantí
pioc
xarambecu
politja
corriola
garrutxa
garrutxo
gasos d’escapament
gas-oil
gasoli
gas-oil
gasoli
benzina
gasolina
gasolinera
gast comú
cost de la càrrega
despeses de càrrega
cost de la descàrrega
despeses de descàrrega
despeses de remolcament
gata
gatear
gatera
gatera
gatilla
gatillo
gato
gato
gato
gato
gato
gato
gato
gato
gata
gatejar
guia
gatera
gatilla
gallet
cric
gafet
gat
grapa
grill
serjant
gat
cargol d'estrènyer
gato / tornillo / sargento
gato / tornillo / sargento
gato / tornillo / sargento
cargol d'estrènyer
gat
serjant
gaucho
gaulo
gaveta
gaveta
gavia
gavia alta
gavia alta central
gavia alta popel
gavia alta proel
gavia baja
gavia baja central
gavia baja popel
gavia baja proel
gavia central
gavia de hierro
gavia popel
gavia proel
gaviazaya
gaviero
gavieta
gaviete
gaviete
gaviete
gaviete
gavilán
gaviote
gavitel
gaza
gaza
gaza
gee
gelcoat
gema
gema
gemelo
Gemelos
generador
genol
genol
génova
génova
gente
gente de leva
gauxo
gaul
gaveta
salero
gàbia
gàbia alta
gàbia alta central
gàbia alta popera
gàbia alta de proa
gàbia baixa
gàbia baixa central
gàbia baixa popera
gàbia baixa de proa
gàbia central
gàbia de ferro
gàbia popera
gàbia de proa
gabier
gabier
gabieta
arguenell
gabiet
atganell
argueneu
gavilà
gabiet
boiarí
estrop
gassa
senalera
gee
gelcoat
escletxa
esquerda
bessó
Bessons
generador
canol
genoll
gènoa
gènova
gent
gent de lleva
gente de mar
gente de popa
gente de popa
gente de proa
gente de proa
geocéntrico
geoestacionario
geoide
geomagnetismo
gerba
ghorab
ghoster
giloventar
giloventear
gilovento
gimelga
gimelgar
girar
girarse el viento
girarse viento
giratorio
gent de mar
gent de popa
oficialitat del vaixell
gent de proa
marineria del vaixell
geocèntric
geoestacionari
geoide
geomagnetisme
germa
gorab
ghoster
abatre
abatre
sotavent
gimelga
gimelgar
girar
girar-se el vent
girar-se vent
giratori
giratorio
giratori
girocompás
girocompás
giropiloto
giros simultáneos
giróscopo
Givry
globo
globular
gnomónico
gnomónico
gobernáculo
gobernal
gobernalle (ant.)
gobernallo (ant.)
gobernar
gobernar
gobernar a rumbo
gobernar por la aguja
gobernar por la mar
gobernar por tierra
gobernar por una estrella
gobernario
gobierno
gobierno a mano
gobierno de fortuna
gola
golafro
golerón
goleta
goleta de gavias
goleta de gavias
goleta de gavias
goleta de velacho
golfada
golfo
golfo
golilla
golondrina
agulla giroscòpica
girocompàs
giropilot
girs simultanis
giroscopi
Givry
globus
globular
genomònic
gnomònic
timó
governall
governall
governall
governar
servar
gobernar a rumb
governar per l'agulla
governar per la mar
governar per terra
governar per un estel
timó
govenr
govern a mà
governall de fortuna
gola
golafro
goleró
goleta
golet de doble gàbia
golet de doble gàbia o de velatxo i gàbies
goleta de velatxo i gàbies
goleta de velacho
golfada
badia
golf
gola
golondrina
golondrina
golondrinera
golondrinera
golondrinera
golpe
golpe de aire
golpe de hacha
golpe de mar
golpe de mar
golpe de riñones
golpe de timón
golpe de ventosa
goma
gómena
góndola
góndola
gondolero
gondolero
gong
gongo
gonio
gonio
goniógrafo
goniómetro
gorab
goracera
gorda
gorga
gorja
gorra
gorro
gorrón
gorupo
gotera
gotera
gozzo
GPS
GR
grada
grada
grada de construcción
gradiente
gradiente barométrico
gradiente subaquático
grado
graduable
oranyola
oranyolera
orenoñ
oranyola
cop
cop d'aire
cop d'aixa
cop de mar
onada
cop de ronyons
cop de timó
cop de ventosa
goma
gúmena
góndola
gròndola
gondoler
grondoler
gong
gong
goni
gònio
goniògraf
goniómetre
gorab
goracera (Gibraltar)
grossa
remolí
gorja
gorra
casquet
agulla
nus al revés
degotall
gotera
gozzo
GPS
GR
estepa
grada
grada de construcció
gradient
gradient baromètric
gradient subaquàtic
grau
graduable
graduable
graduable
graduación del bauprés
grajado (ant.)
grajao
gramil
gramil
gramil
grampa
grampa
grampín
grampón
gran cabotaje
granada
granizada
graduació del bauprès
obertura (timó)
obertura (timó)
rotlle
rotllo
rosset
gràmpola
grapa
arpis
grapa
gran cabotatge
granada
calamarsada
granizada pequeña
granizala ligera
granizar
granizar
granizar
granizo
granizo blando
granizo ligero
granjear
grao
grapa
grapa
grapa
calabruixonada
calabruixó
calabruixar
calabruixonar
calamarsejar
calamarsa
calabruixada
calamarsó
guanyar
grau
gràmpola
grapa
gafet
grapa / gato
grapa / gato
gafet
grapa
grapadora
grapadora
engrapadora
grapadora
grapadora
grapadora
engrapadora
grapadora
gratel
gratil
grátil
grátil
grátil alto
grátil bajo
gratilete
greda
gregal
gregal (NE)
gregalazo
gregalizar
gribane
gribar
griego
grifo
grifo de prueba
grillete
grillete
grillete de la cadena
grillete de unión
grillete giratorio
grímpola
grimpolón
gripo
gris
gris
griseta
grivar
groera
groera
groera
groera
groera
groera
groera
groera
groera
groera
groera
groéras
trena de filàstiques
gràtil
caient de gràtil
caient de proa
gràtil alt
gràtil baix
gratilet
greda
gregal
vent grec
gregalada
gregalitzar
gribane
derivar
grec
aixeta
aixeta de prova
grillet
grilló
grilló de la cadena
grilló d'unió
grilló giratori
grímpola
grimpoló
grip
clarió
clarió
griseta
derivar
doll
dull
droguera
grauera
groera
llibi
muixera
niell
dui
duell
duïll
graneres
grog
grondin
gróndola (ant.)
grúa
grúa de brazo fijo
grúa flotante
grúa pórtico
gruar
gruera
gruera
gruera
gruera
grumete
grumete
grumete
grumete
grumete
grumete
grupada
grupada
gua
gua
gua
guachapear
guadanyero
guadaña en el Cantábrico
guadañera
guadañeta
guadaño
guaira
guairo
gualdera
gualdera
gualdera
gualdera
gualdrapacear
gualdrapacear
gualdrapazo
gualdrapazo
gualdrapazo
gualdrapazo
gualdrapazo
gualdrapazo
gualdrapazo
gualdrapazo
gualdrapear
gualdrapear
gualdrapear
gualdrapear
gualdrapear
gualdrapear
gualdrapeo
gualdrín
guanero
guante
guarda
guarda abajo !
guarda de registro
guardaaguas
guardaaguas
grog
grondin
gòndola
grua
grua de braç fix
grua flotant
grua de pòrtic
gruar
doll
dull
grauera
llibi
gat de mar
gat de nau
gat de vaixell
grumet
servicial
vailet
gropada
grupada
bua
gúa
goa
empènyer l'embarcació nedant
guadanyer (a l'Havana)
dalla
calamera
calamarera
guadany (a l'Havana)
guaira
guairo
cuixera
cuixa
cuixal
muntant
batagar
gualdrapar
batagada
batuda
gualdrapejada
gualdrapejament
sotrac
sotragada
sptregada
sotagueig
batagar
batre
gualdrapar
gualdrapejar
sotragar
sotraguejar
batagueig
porta
guaner
guant
guarda
amaga homes !
guarda de registre
guardaaigües
escopidor
guardaaguas
guardaanguilas
guardabanderas
guardabaos
guardabaso
guardabauprés
guardabolinas
guardabote
guardacabo
guardacabo
guardacabo
guardacabo de madera
guardacadena
guardacadenote
guardacalor
guardacostas
guardaespaldas
guardaespaldas
guardafuego
guardahumo
guardainfante
guardajarcia
guardajarcia
guardamancebo
guardamancebo
guardamano
guardamozo
guardaobenque
guardapesca
guardapolvo
guardapuños
guardatimón
guardavela
guardavelas
guardia
guardia
guardia de babor i de estribor
guardiamarina
guardián
guardián
guardín
guarecerse
guareña
guarne
guarne
guarnecerse
guarnición
guarnición
guarnición
guarnimiento
guarnimiento
guarnimiento de las velas
guarnir
guarnir
guarnir
guarnir los cabos de maniobra
guasca
guayacán
guayacán
gubia
guardaaigua
guardaanguiles
guardabanderes
guardabaus
guardaanguiles
guardabauprès
guardabolines
guardabot
guardacap
guardacaps
guardapunys
galotxa
guardacadena
guardacadenot
guardacalor
guardacostes
guardaesquenes
guardaespatlles
guardafoc
parafum
guardainfant
guardaobencs
guardaeixàrcia
guardamà
guardamacip
maneta
guardamosso
guardaobenc
guardapesca
guardapols
guardapunys
guardatimó
guardavela
guardaveles
guarda
guardia
guardia de babord i d'estribord
guardiamarina
guarda
guardià
guardí
arrecerar-se
calamera
arrel
guarne
aixoplugar-se
forniment
guarnició
fornitura
forniment
guarniment
guarniment de les veles
fornir
guarnir
ferrar
passar la maniobra
cal de cuir
guaiac
guaiacà
gúbia
gubia
gúbia
gubia triangular
burenc
gubia triangular
burenc
gueldear
gueldera
gueldo
gueldo
gueldo
gueldo
guía
guía
guía
guía
gueldetjar
gueldera ( a Canaries)
esquer
esc
esca
escada
boig
cap de mans
guia
guier
guía
guia
guía con rodín
guia de escota
guía de escota
guia de escota (vilanova)
guia de la escota
guia de la escota
guiacabos
guiar
guiero
guija
guijarro
guijarro
guijo
guilalo
guia amb corró
capcer
guia d'escota
capser
grauera
gresa
guia
guiar
güeiro
codolell
còdol
palet
còdol
guilalo
guillame
guilleume
guimbaleta
guimbalete
manxa
gambaleta
guimbarda
guimbarda
guinda
guindaleta
guindaleta
guindaleza
guindaleza
guindaleza
guindaleza (ant.)
guindamaina
guindar
guindareses
guindareza
guindareza
guindaste
guindola
guindola
guindola flotante
guiñada
guiñar
guiñar
guiñar
guión
guión
guión del remo
guirnalda
guirnalda
guirón
guisarma
guisarma
guinda
guindaleta
llibantó
guindalessa
llibant
llivent
esclop
guindamaina
guindar
guindareses
guindaressa
guindaleta
guindaste
guindola
planxa d'aigua
planxa d'aigua
guinyada
guinyar
gunyar
descaçar
aguió
guió
maneta
cenyidor
garlanda
guiró
guisarma
visarma
guitarra
gúmena
gúmena
gúmena del rezón
gúmera
gúmera
gurapas
gurrar
gurupada
gusi
gusi
guzmán
gyassa
haba de soja
haber mar
haber mar
haber olas
haber oleaje
hacer
hacer agua
hacer agua
hacer aguada
hacer avante
hacer buena pesca
hacer burbujas
hacer burbujas el agua
hacer cabo
hacer cabos
hacer capa
hacer capilla
hacer codera
hacer consumo
hacer contrabando
hacer el rancho
hacer escala
hacer escala para pasar la noche
hacer gorgoritos
hacer jarcia contrahecha
hacer la ciaboga
hacer palanquín
hacer proa
hacer proa a
hacer proa a .
hacer proa al mar
hacer rutas
hacer surf
hacer tienda
hacer tienda
hacer un sol de justicia
hacer una campaña de pesca
hacer una costura
hacer varadero
hacerse a la mar
hacerse a la mar
hacerse a la mar
hacerse a la mar
hacerse a la mar
hacerse a la mar
hacerse a la vela
hacerse obscuro
guitarra
calabrot
llibant
garlí
llivant
gúmera
gurapes
garrejar
grupada
bussi
gussi
guzmà
gyassa
fava de soia
haver-hi mar
haver-hi mar
onejar
fer mar
fer
fer aigua
fer aigües
fer aiguada
fer avant
fer bóta
bollar
fer ullets
cordellar
cordellar
capejar
fer capella
fer colzera
fer consum
fer contraban
fer l'olla
fer escala
fer dormida
fer gloc-gloc
fer la llagosta
ciavogar
fer palanquí
fer proa
proÍsar
fer proa a
fer proa a la mar
fer derrota
fer surf
fer tenda
fer toldo
fer un sol de justícia
fer trajo
entollar
fer escar
anar en mar
fer-se a la mar
pendre la mar
pendre la mar
anar en mar
fer-se a la mar
fer-se a la vela
fer-se vespre
hacha
hacha
hachero
hachero
hachero (pesca a la luz)
hacho
hachote
hachuela
hacia abajo
hacia atrás
hacia la tarde
hacia popa
halacabullas
halacuerdas
halar
halar
halar una embarcación
halarse
halavabuyas
Hall
halo
halo
halo lunar
halo lunar
halo lunar
haloque
hamaca
hamisferio austral
handicap
handicapar
hangar
hansa
Hansa
harlarse (ant)
harloar
harmatán
haya
atxa
destral
destraler
fester
faitó
falla
atxa
destraló
cap avall
endarrere
cap al tard
endarrere
aprenent
aprenent
cobrar
halar
halar una embarcació
halar-se
aprenent
Hall
halo
ull de boc
halo lunar
lluna amb rotlle
lluna amb ull de boc
falutxo
hamaca
hemisferi austral
handicap
handicapar
hangar
hansa
Hansa
abarloar-se
abarloar
harmatà
faig
haya
hebra de madera
faig
bri de fusta
hebra de madera
hebra de madera
hechizo
hechizo
hecho
helada
helada
Helena
hélice
hélice
helicómetro
helicóptero
helio
heliocéntrico
heliógrafo
heliox
hembra
hembra
hembra del timón
hembra del timón
hembra del timón
bri de fusta
aguiler
encís
factici-icia
fet
glaçada
gelada
Hel-lena
hèlice
hèlix
helicòmetre
helicòpter
heli
heliocèntric
heliògraf
héliox
femella
femellot
famella
femellot
góndol
hembra del timón
hembra del timón
hembra del timón
hembrilla
hemisferio
hemisferio borteal
henchidura
hendidura
heniquén
herbazal
hercio
herradura
herraje
herraje
gongo (St.Pol)
got
gràmpola
baga
hemisferi
hemisferi boreal
ompliment
escletxa
pita
herbassar
hertz
cala
ferramenta
ferratge
herraje
ferramenta
herrajes del timón
herramienta
hertz
hertziano
hertzio
Hertzsprung-Russell
hervidero
hervir
hervir
hidraola
hidráulica
hidráulico
hidreliox
hidroala
hidroala
hidroavión
hidrocución
hidrodinámica
hidrofoil,
hidrofonía
hidrofonista
hidrófono
hidrógeno
hidrografia
hidrográfico
hidrógrafo
hidrometeoro
hidroplano
hidroplano
hidroptero
hidroreactor
hidrostática
hidrostático
hidrox
hielo
hierro
forniment
eina
hertz
hertzià
hertz
Hertzsprung-Russell
bullidor
barbullir
bullit
hidraola
hidràulica
hidràulic
hidrèliox
hidroala
hidroplà
hidroavió
hidrocució
hidrodinámica
hidrofoil
hidrofonia
hidrofonista
hidròfon
hidrogen
hidrografia
hidrogràfic
hidrògraf
hidrometeor
hidroavió
hidroplà
hidroala
hidroreactor
hidrostàtica
hidrostàtic
hídrox
glaç
ferro
hierro
ferro
hierro de abrir
hierro de calafate
hierro de calafate
hierro de canal
hierro de meter
hierro de meter
hierro de sentar
hierro dulce
ferro d'obrir
ferro de calafat
rampló
ferro de canal
ferro de rebotir
ferro de rebatre
ferro de reprendre
ferro dolç
higrómetro
hijuela
hilada
hilada
hilada
hilada
hilada
hilada de aparadura
hilada de baos
hilada de entrecintas
hilada de pantoque
hilada de serreta
hilada de tablas delgadas
hilada perdida
hilar
hilaza
hilera
higròmetre
fillola
andana
corda
filada
filera
traca
andana de paralla
andana de baus
andana d'entrecentes
andana de pantoc
andana de serreta
andana de taules primes
andana perduda
filar
filassa
fila
hilera / fila
fila
hilero
hilero
hilero
hilo
hilo de armar
hilo de armar
hilo de armar
hilo de empalomar
hilo de empalomar
hilo de empalomar
hilo de espota
hilo de seda
hilo de vela
hilo de velas
hilo inglés (para redes finas)
hilo para redes
hilo para redes finas
hilo para reforzar las nasas
hinchable
hinchar
hincón
hiperbárico
hipérbola
hiperbólico
hiperpnea
hiperventilación
hipotermia
hocicada
hocicada
hocicar
hocico
hodógrafa
hogar
hombre
hombre al agua
hombre de cabo
hombre de cabo
hombre de mar
hombre rana
hombre rana
homogeneidad
homogenio
correntol
filer
correntia
fil
cinyell
fil de vela
fil de vela
fil d'empalomar
gansalla
gansalla
fil d'estopa
pèl de seda
passa
cinyell
fil anglès
fil de xarxa
fil de filosa
fil d'armall
inflable
inflar
estaca
hiperbàric
hipèrbola
hiperbòlic
hiperpnea
hiperventilació
hipotermia
capficada
capficall
capficar
morro
hodògrafa
llar
home
home a l'aigua
mariner
home de mar
home de mar
home granota
home peix
homogeneïtat
homogeni
honda
hondable
hondear
hondo
hondo
hondo
hondura
hongo
hora
hora baja
hora civil
hora civil de Greenwich
hora de a bordo
hora de bitácora
hora del cronómetro
hora del lugar
hora estimada de llegada
hora legal
hora legal
hora oficial
hora prevista de salida
hora reducida
hora sidérea
hora solar
hora verdadera
horario
horario de Greenwich
horario del lugar
horca
horca
horcate
horcate
horcaz (ant.)
horcón
horcón
horcón
horizontal
horizonte
horizonte
horizonte aparente
horizonte aparente
horizonte artificial
horizonte de la mar
horizonte de la mar
horizonte racional
horizonte racional
horizonte sensible
horizonte verdadero
horizonte visible
horizoscopio
hormejar
hormejar
hormiguero
hornilla de balance
horno
horqueta
horquilla
horquilla
horquilla
horquilla
estrop
fondable
sondar
fondal
fondo
fonera
fondària
bolet
hora
hora baixa
hora civil
hora civil de Greenwich
hora de a bord
hora de bitàcola
hora del cronòmetre
hora de l'indret
hora estimada d'arribada
hora legal
hora zona
hora oficial
hora prevista de sortida
hora reduida
hora sideral
hora solar
hora veritable
horari
horari de Greenwich
horari del lloc
forca
forcat
forcat
forca
forqueta
forcat
forniment
forca
horitzontal
horitzó
horitzó
horitzó aparent
horitzó sensible
horitzó artificial
horitzó de la mar
horitzó visible
horitzó racional
horitzó veritable
horitzó sensible
horitzó veritable
horitzó visible
horitzoscopi
fondejar
ancorar
formiguer
fogó de brandada
forn
forqueta
forca
forcat
forqueta
singló
horquilla de proa
horquilla del puntal de carga
hovercraf
hu !
huari
hueco
huelga (en Asturias)
humazo
humazo
humedad
humedad absoluta
humedad relativa
humilis
humo
hundimiento
hundimiento
hundir
hundir
hundirse
hundirse
hundirse la embarcación
hupe
hupe
huracán
hurricane deck
hurtar el rumbo
husillo
husillo
huso horario
hydrofoil
I.Y.R.U.
iceberg
iceberg tabular
iceblink
ice-boat
icefield
icefloe
icepack
ice-yachting
ictericia
Ictineo
identificador
identificador de estrellas
ignoro peso y contenido
imada
imán
imán
imanes del compás
imbornal
imbornal
imbornal
imbornal
imbornal
imbornal
imbornal
imbornal
imbornal
imbornal
imbornal
imbornal
xullau
bona
hovercraft
hu !
huarí
buit
huelga
fumada
fumarada
humitat
humitat absoluta
humitat relativa
humilis
fum
enfonsament
negament
negar
enfonsar
enfonsar-se
negar-se
passar per ull
solcuit
griseta
huracà
hurricane deck
furtar el rumb
cargol
caragol
fus horari
hidrofoil
I.Y.R.U.
iceberg
iceberg tabular
iceblink
ice-boat
icefield
icefloe
icepack
ice-yachting
icterícia
Ictíneo
identificador
indentificador d'estels
s'ignora pes i contingut
imada
imant
magnet
imants directors
ambó
doll
dull
embó
embornal
embronal
embrunal
groera
imbornal
dui
duell
duíll
implosión
imprimación
inabordable
incendio
incendio de clase A
incendio de clase B
incendio de clase C
incendio de clase D
incendio de clase E
inclinación
inclinación de un palo
inclinación magnética
inclinómetro
incoterms
incremento
incrustación
incrustaciones
incus
indicador
indicador de llamada
indicador de nivel
indicador de rumbo
indicador del timón
indicatico de llamada
indicativo de llamada
índice de comodidad
índice de octano
índice de sensación
índice humidex
inercia
infante de marina
Infantería de Marina
influjo
ingeniero naval
inginia
inmersión
inmersión en apnea
inmersión en saturación
inmersión media
inmersión profunda
inmersión sucesiva
inmersionismo
inmersionista
innavegable
inscripción marítima
insignia
insignia
insondable
inspector de buques
inspiración
inspirar
instalación radiotelegráfica
Instituto Español de Oceanografía
Instituto Hidrográfico de la Marina
Instituto Social de la Marina
Instituto y Observatorio de Marina
instrumento de reflexión
instrumento náutico
instrumentos de pesca
instrumentos de pesca
implosió
imprimació
inabordable
incendi
incendi de la classe A
incendi de la classe B
incendi de la classe C
incendi de la classe D
incendi de la classe E
inclinació
caiguda d’un pal
inclinació magnàtica
clinòmetre
incoterms
increment
incrustació
incrustacions
incus
indicador
indicador de crida
nivell
indicador de rumb
indicador del timó
indicatiu de crida
indicatiu de crida
índex de xafogor
índex d'octà
índex de sensació
índex humidex
inèrcia
infant de marina
Infanteria de Marina
influx
enginyes naval
anginya
immersió
immersió en apnea
immersió a saturació
immersió mitjana
immersió profunda
immersió successiva
immersionisme
immersionista
innavegable
inscripció marítima
ensenya
insignia
insondable
instector de vaixells
inspiració
inspirar
instal-lació radiotelegràfica
Institut Espanyol d'Oceanografia
Institut Hidrogràfic de la Marina
Institut Social de la Marina
Institut i Observatori de Marina
instrument de reflexió
instrument nàutic
estris de pesca
ormeigs de pesca
instrumentos de pesca
ínsula
insular
insular
insumergibilidad
insumergible
inteligencia
Intendencia de la Armada
intendente
intensidad
intensidad de la corriente
intereje
interestelar adj
interferencia
intermitente
internamente
internamiento
interoceánico
intérprete
interruptor
instruments de pesca
illa
insular
illenc
insubmergibilitat
insubmergible
intel-ligencia
Intendència de la Armada
intendent
intensitat
intensitat del corrent
intereix
interestel·lar adj
interferència
intermitant
internament
internament
interodeànic
intèrpret
interruptor
interruptor
interruptor
intervalo
Intervención de la Armada
interventor
intortus
intoxicación
inundación
inundado
inundar
invernada
invernadero
invernaje
invernar
inversión
inversión del gradiente térmico
inyección
inyector
iola
iola de regatas
ionosfera
ionosférico
ir
ir a calar el arte
ir a la alza
ir a la banda
ir a la buena
ir a la deriva
ir a la deriva
ir a la mala
ir a la mala
ir a la ola
ir a la sirga
ir a la vela
ir a la vuelta de
ir a levar el arte
ir a merced del viento
ir a palo seco
ir a pescar a la parte
ir a pescar al alba
ir a pescar al atardecer
interval
Intervenció de l'Armada
interventor
intortus
intoxicació
inundació
inundat
inundar
hivernada
hivernacle
hivernatge
hivernar
inversió
inversió del gradient tèrmic
injecció
injector
iola
iola de regates
ionosfera
ionosfèric
anar
anar a calar l'art
anar a la puja
anar a la banda
anar a la bona
anar a la ronça
anar a la deriva
anar a la bruta
anar a la mala
prendre l'ona
anar a la sirga
anar a la vela
anar a la volta de . .
anar a llevar l'art
anar pel corrent
anar a pal sec
anar pescar a la part
anar a pescar l'alba
anar a pescar a la prima
ir a pescar con curricán
ir a pescar desde la medianoche al orto
ir a pescar hasta medianoche
ir a pescar para la subasta
ir a pescar por la tarde
ir a pique
ir a pique
ir a pique la nave
ir a rumbo
ir a toda vela
ir a un largo
ir a vela llena
ir a velas desplegadas
ir a velas desplegadas
ir a velas llenas
ir abajo
ir abajo
ir al garete
ir al rumbo debido
ir amurado a babor
ir amurado a estribor
ir con rizos y aentena acortada
ir con rizos y antena sin acortar
ir con todas las velas al viento
ir de bolina, navegar de bolina
ir de corso
ir de través
ir de vuelta en vuelta
ir en popa
ir la vela llena
ir llena
ir navegando a la orza
ir proa a proa
ir proa al tiempo
ir proa al viento
ir ràpida la embarcación
ir sin gobierno
ir veloz
irde a fonfo
irse a pique
isalobara
isla
isleta
islote
isobara
isobata
isobático
isocarena
istmo
itinerario (ant.)
izada
izada
izamiento
izar
jábega
jábega
jabegote
jabeguero
jabeguero
jabeque
anar a la fluixa
anar a pescar de matinada
anar a pescar al sol rúbio
anar per la dinada
anar a pescar de prima
anar a fons
anar a pic
anar a pic la nau
anar a rumb
anar a tota vela
anar a un llarg
anar a vela plena
anar a veles desplegades
anar amb totes les veles al vent
anar a cela plena
anar cap avall
davallar
anar a la gareta
fer bona proa
anar amurat a babord
anar amurat a estribord
anar llamat
anar brut
anar amb totes les veles al vent
anar de bolina
anar de cors
anar de través
anar de volta a volta
anar a fil
anar plena la vela
anar plena
anar navegant a l'orsa
anar proa a proa
proejar el temps
carejar el vent
anar valenta
anar en roda
anar cremat
anar-se'n al fons
anar-se'n a pic
isal·lòbar
illa
illot
illot
isòbara
isòbata
isobàtic-a
isocarena
istme
itinerari
drissada
hissada
drissada
hissar
xàbega
xabegada
xavegot
xaveguer
xaveguer
xabec
jabequín
jacio
Jack
jadear
jaloque
jaloque
jaloque
jaloque duro
jaloque fuerte
jaloque suave
jaloquear
jaloquear
jamela (en Galicia)
jamo (en Canarias)
janga
jangada
jaranpero (en Algeciras)
jarcería
jarcia
jarcia
jarcia
jarcia
jarcia de labor
jarcia de labor
jarcia de labor
jarcia de las velas
jarcia firme
jarcia muerta
jarciar
jardín
jareta
jareta
jareta
jareta
jareta
jariloca
jaula
xabequí
calma
Jack
bleixar
eixaloc
xaloc
sud-est (xaloc)
xalocada
xalocada
xaloquell
xaloquejar
xaloquejar
jamela
jam
janga
jangada
jarampero
eixarceria
càrcia
cordam
eixàrcia
xàrcia
eixàrcia de treball
eixàrcia mòbil
eixàrcia que labora
guarniment de les veles
eixàrcia ferma
eixàrcia morta
eixarciar
jardí
beina
bescordella
estrenyedor
xarxa de combar
sàgola
plantilla
gàbia
jaula
gàbia
jefe
jefe de boga
jefe de cálculo de resultados
jefe de equipo
jefe de máquinas
jimelga
jimelga
jimelga
jimelga
jimelga de frente
jimelgar
jimelgar
joa
joba
jolito
jorrar
jorro
jostrar
juanete
juanete de proa
juanete de proa alto
juanete de proa bajo
cap
cap de voga
calculador
cap d'equip
cap de màquines
camelca
gimelga
pimelga
quimelca
gimelga de racatge
camelca
gimelgar
reforç
reforç
calma
remolcar
remolcar
salomar
goneta
goneta de proa
goneta alta de proa
goneta baixa de proa
juanete mayor
juanete mayor alto
juanete mayor alto central
juanete mayor alto popel
juanete mayor alto proel
juanete mayor bajo
juanete mayor bajo central
juanete mayor bajo popel
juanete mayor bajo proel
juanete mayor central
juanete mayor popel
juanete mayor proel
juanillo
juanillo
juanillo
jubertar
jubertar
jubertar
juego
juego de remos
juego de velas
jueller
juez de llegada
jugar (fig.)
jumboizar
junco
junco
junquillo
junquillo
junquillo
junquillo
junquillo
junta
junta
goneta major
goneta major alta
goneta major alta central
goneta major alta popera
goneta major alta proera
goneta major baixa
goneta major baixa central
goneta major baixa popera
goneta major baixa proera
goneta major central
goneta major proera
goneta major proera
maça
maç
piló
botar
embarcar
llançar
joc
joc de rems
joc de veles
joeller
jutge d'arribada
jugar
jumboitzar
jonc
junc
jonquillo
llistó
ribet clavat (d'una finestra)
jonquill
jonquet
junta
juntura
junta
junta
junta a rayo de Júpiter
junta de jou
junta a rayo de Júpiter
junta de jou
junta al tope
junta de cap
junta al tope / j. de cabeza
junta de cap
junta de cabeza
juntera
juntera
juntura
juntura
Júpiter m
jusente
K1
K2
K4
KA
kalar
kapoc
kapoh
kapol
kayak
kayak a cuatro
kayak biplaza
kayak de mar
kayak monoplaza
kayakista
junta de cap
garlopa
jac
juntura
junta
Júpiter m
sortint la marea
K1
K2
K4
KA
cobrar
capoc
capoc
capoc
caiac
caiac de quatre
caiac biplaça
caiac de mar
caiac monoplaça
caiaquista
kayak-polo
KB
KBA
KC
kelvin
ketch
KG
KGB
KH
kicking strap
kilociclo
kilogramo
Kingston
kitchen del timón
KJ
KK
KR
KS
KT
KZ
KZA
l (lima)
labor
labor
laborar
laborar
laborear
laborear
laboreo
laboreo
labrar
lábrego
lacunosus
ladeado
ladearse
lado
ladrón
lagrimear
lagrimero
laja
laja
lama
lama
lambaza (ant)
lamer
caiacpolo
KB
KBA
KC
kelvin ( K )
quetx
KG
KGB
KH
kicking strap
kilocicle
kilogtam
Kingston
kitchen del timó
KJ
KK
KR
KS
KT
KZ
KZA
l (lima)
llavor
treball
treballar
llavorar
treballar
llavorar
llavorament
treball
tallar
garbí (llebeig)
lacunosus
decantat
decantar-se
costat
lladre
vessar
llagrimer
llosa
sapa
llac
llot
contrapès del la pala del rem
llepar
lámina aislante
làmina aïllant
lámina de madera
lamoso
lamoso
lampacear
lampacear
lampacear
lampaceo
lampaceo
lampacero
lámpara (ant.)
lámpara (ant.)
lámpara de señales
lampazo
lampazo
fullola
llacós
llotós
llampainar
llampar
passar el llampàs
llampainada
llampasseig
llampainer
llàntia
llum
llanterna de senyals
llampàs
llampes
lampazo
lampuguera
lanada
lance
lanceta
lancha
lancha
lancha antisubmarina
lancha automovil
lancha cañonera
lancha de regatas
lancha del práctico
lancha rápida
lancha torpedera
lanchada
lanchero
lanchero
lanchero
lanchilla
lanchita
lanchón
lanchón
landra
landra
langosta
langostera
langostera
langostero
langostinero
lanilla
lanteón
lanteón de amante
lantía
lantión
lantón
lanzaamarras
lanzacabos
lanzacargas
lanzacohetes
lanzado
lanzador
lanzamento
lanzamiento
lanzamiento
lanzamiento de caña
lanzaminas
lanzar
lanzar
lanzar
lanzar una embarcación
lanzatorpedos
lanzón mediterráneo
laña
lardear
largar
largar
largar
largar
largar cabos
largar en banda
motxo
llampuguera
llanada
calada
llanceta
gròndola
llanxa
llanxa antisubmarina
llanxa automòbil
llanxa canonera
llanxa de regates
llanxa del pràctic
llanxa ràpida
llanxa torpedinera
llanxada
grondoler
llanxar
llanxer
llanxeta
llanxeta
barcassa
llanxó
llondro
londro
llagosta
escatera
llagostera
llagoster
llagostiner
llaneta
llantió
llantió d’amant
llàntia
llantió
llantió
llançacaps
llançacaps
llançacàrregues
llançacoets
llançat
llançadora
llançament
avarada
avarament
canyada
llançamines
avarar
desavarar
llançar
llançar una embarcació
llançatorpedes
sonso (gymnammodytes cicerelus)
grapa
enllardar
afluixar
amollar
esperllongar
llargar
desamarrar
llargar en banda
largar la vela al viento
largar los rizos
largar vela
largo
largo de popa
largo de popa
largo de proa
largo de proa
laringófono
las pernadas
las pernadas
lasca
lascada
lascadura
lascar
lascar
lascar
lascar poco a poco
lascón
lasconazo
láser
lastrador
lastrador
lastraje (ant.)
lastrar
lastrar
lastrar
lastrar con arena
lastre
lastre
lastre
lastre fijo
lastre móbil
lastre móvil
lastrear (ant.)
lata
lata
lata
encendre
llargar el rissos
envelar
llarg
amarra de popa
llarg de popa
amarra de proa
llarg de proa
laringòfon
nus pla de porc
nus pla de porc
nus de vuit
lascada
lascament
amollar
arriar
lascar
arriar a poc a poc
lascó
lasconada
làser
llastador
llastrador
llastatge
lIastar
llastrar
saorrar
sorrar
saorra
lIast
llastre
llast fix
llast movible
llast mòbil
llastar
barra de fusta
llata
llata de fusta
lata
lata
barra de fusta
llata
latas del calcés
latigazo
latigazo
latigazo
látigo (fig.)
latiguear
latino
latitud
latitud austral
latitud media
laúd
laúd
laúd de cabotaje
laúd de palangres
laúd de pesca de langostas
laúd de transporte de fruta
lavada (en Huelva y Cadiz)
lavadura
lavar
lavar
llates
fuetada
trallada
xurriacada
fuet
fuetejar
llatí
latitud
latitud austral
latitud mitjana
llagut
llaüt
llagut viatger
llagut palangrer
llagut llagoster
llagut fruiter
lavada
rentament
banyas
rentar
lavar
lazareto
lazo
lebeche
lebeche
lebrillo
lecha
lechada
lecho
lecho (fig.)
lecho (fig.)
ledona
légamo
légamo
legítima
legua de 20 al grado
legua marina
lemán
lemanaje
lemera (ant.)
lengua
lengüeta
lentes de buceo
lenticularis
leñame (ant.)
leñero (ant.)
leño
leño con amurada
leño con amurada
leño de alto bordo
leño de remo
leño pequeño
leño redondo
león
lercha
lercha
lesnordeste
les-sueste
lestada
lestada
lestazo
lestazo
leste
lestear
lesueste
letra
letra nacional
leva
levada
levada
levadizo
levador (pesca)
levantada
levantamiento
levantar
levantar
levantar
levantar despacio
levantarse el tiempo
levantazo
llavar
llatzeret
llaç
llebeig
garbinejar
gibrell
jonc per enfilar per les ganyes
lletadfa
fons
jaç
llit
marea
llaca
llacor
llegítima
llegua marina
llegua marina
pràctic
practicatge
llimera
llengua
llengüeta
ulleres de bussada
lenticularis
llenyam
llenyer
lleny
lleny de bandes
lleny d'orla
lleny de bandes
lleny armadís
llenyató
lleny rodó
lleó
jonc per enfilar peixos per les ganyes
enfilall
lestnordest
est-sud-est
llevantada
llevantasso
llevantasso
llevantada
est
llevantejar
est-sud-est
lletra
lletra nacional
lleva
llevada
llevament
llevadís
llevador
llevada
aixecament
aixecar
alçar
llevar
alçar a poc a poc
aixecar-se el temps
llevantada
levante
levantichol
levantichol
levantichol
levantichol
levantillo
levantillo
levantillo
levantillo
levantino
levar
levar anclas
levar con la marea
levar con un bote
levar el ancla
levar el ancla
levar y calar la nasa
leveche
leveche
levente
levita
levógiro
ley de Buys-Ballot
lián
liara
libán
libración
libre
libre plática
Libreta de Inscripción Marñitima
libro de a bordo
libro de cargamentos
libro de derrota
libro de faros
libro de Lloyd
libro de radioseñales
libro de señales
liburna
liburnia (ant.)
licencia
licencia de navegación
liebre
lienza
lienza
lienzo
ligada
ligadura
ligadura de rosa
ligar
ligar el anzuelo
ligazón
ligazón
ligero
Lighting
lijadora portátil de cinta
llevant
llevantol
llevantó
llevantixol
llevantijol
llevantol
llevantó
llevantixol
llevantijol
llevantí
llevar
desancorar
llevar amb la marea
llevar amb un bot
alçar l’àncora
llevar l'àncora
revetllar
garbí
llebeig
levent
levita
levogir-a
llei de Buys-Ballot
llivant
gobelet
llibant
libració
lliure
lliure pràctica
Llibreta d'Inscripció Marítima
llibre de a bord
llibre de bord
llibre de derrota
llibre de fars
llibre del Lloyd
llibre de radiosenyals
llibre de senyals
liburna
liburna
llicencia
llicència de navegació
llebre
llença
llinyola
llenç
lligada
lligada
pinya de rosa
lligar
enferir l'ham
lligament
lligan
lleuger
Lighting
polidora portàtil de cinta
lijadora portátil de cinta
polidora portàtil de cinta
lijadora portátil orbital
polidora portàtil orbital
lijadora portátil orbital
polidora portàtil orbital
lima biconvexa
llima biconvexa
lima biconvexa
llima biconvexa
lima cuadrada
llima quadrada
lima cuadrada
llima quadrada
lima de media caña
llima de mitja canya
lima de media caña
llima de mitja canya
lima plana
llima plana
lima plana
llima plana
lima redonda
lima redonda
llima de cua de rata
llima rodona
lima redonda / l. de cola de rata
lima redonda / l. de cola de rata
llima de cua de rata
llima rodona
limbo
limera
limera del tiomón
limpiador
limpiar
limpieza
limpieza
limpieza
limpieza de bodegas
limpio
linavea
linavea
línea
línea
línea
línea
línea batimétrica
línea de agua
línea de cubierta
línea de fe
línea de flotación
línea de flotación
línea de flotación
línea de flotación en lastre
línea de flotación inferior
línea de flotación superior
línea de flotación,
línea de la costa
línea de llegada
línea de los ápsides
línea de los equinoccios
línea de playa
línea de posición
línea de rotura
línea de testas
línea de turbonada
línea de una cubierta
línea isoclina
línea isodinámica
línea isógona
línea isotermo
línea loxodrómica
línea meridiana
línea proa-popa
linear
líneas de agua
líneas de máxima carga de madera
lingote
lingote
linguete
limbe
llimera
tremuja del timó
netejador
netejar
natejada
neteja
natejament
neteja de bodegues
net
guia
guier
guinyola
línia
llinyola
nynyola
isòbata
línia de flotació
línia de coberta
línia de fe
línia de flotació
línia de surada
nínia de flotació
linia d'alleujada
línia de surada inferior
línia de surada inferior
línia de flotació
línia de la costa
línia d'arribada
línia dels àpsides
equador
línia de platja
línia de posició
línia de rompent
línia de testes
línia de torbonades
raser
línia isoclina
línia isodinàmica
línia isògona
línia isoterma
línia loxodròmica
línia meridiana
línia proa-popa
linear
línies d'agua
línies de màxima carrega de fusta
lingot
llengot
cadell
linó
linó
linó
lintel
linterna
linterna submarina
linternón
liña
liña
liña
liquidación de averías
liquidador
liquidador de averías
liquidar una avería
lirón
lisera
lisera
lista de buques
lista de embarcaciones
lista de tripulantes
Lista Oficial de Buques
listo !
listo de máquinas
listo para cargar
listón
volantí
pioc
xarambecu
llinda
llanterna
llanterna submarina
llanternó
volantí
pioc
xarambecu
liquidació d'avaries
liquidador-a
liquidador d'avaries
liquidar una avaria
liró
passabarques
llissera
llista de vaixells
llista d'embarcacions
llista de tripulants
Llista Oficial de Vaixells
llest !
llest de màquines
llest per a carregar
llistó
listón
llistó
litera
llitera
litera
llitera
litera (de marinero)
litera a popa de la barca
litoral
litoral
litoral
litoral
liviano
llama
llama
llamada
llamada general
llamada individual
llamamiento
llamar
llamarse
llana, plana (ant.), garlopa
llastrear
llave
llave de fondo
llave de la arboladura
llave del bauprés
llave inglesa
llitotja
branda
costa
costaner
marinal (ant.)
litoral
lleuger
llama
flama
crida
crida general
crida individual
crida
cridar
cridar-se
plana
llastrar
clau
clau de fons
clau de l'arboradura
clau de bauprès
clau anglesa
llave inglesa
clau anglesa
llave maestra
clau mestra
llave maestra
clau mestra
llegar a puerto antes del inicio del temporal
llenar
lleno
llevar a cuestas
llevar la escota larga y bolso en vela
llover mucho
llovido
guanyar el temps
omplir
ple
bastaixar
anar fart d'escota
plourte a bots i barrals
polissó
llovizna
llovizna
llovizna
llovizna
Lloyd's Register of Shipping
lluentor
lluvia
lluvia
lluvia de estrellas f
ló (ant.)
loa
lobo
lobo de mar
lobo de mar
local
loco
loco
lod (ant.)
lodicator
lodo
lodo
lof
lombarda
lombarda
lomo
lona
londo
londro
londro
loneta
long ton
longitud
longitud celeste
longitud de onda
longitudinal
longo
longor de la pipa
lonilla
lonja
lonja
lonja del pescado
loran
lorcha
loro
los Cuarenta sur
loup
loxodrógafo
loxodromia
loxodrómico
LR
lua
luada
luar (ant.)
luazo
luba (ant.)
lubricación
lubricación
lubricación
lubricación a presión
lubricante
aiguamoix
brusca
brusquina
plovisqueig
Lloyd's Register of Shipping
brillantor
pluja
aigua del cel
pluja d’estels
lo
lua
llop
llop de mar
llop marí
vent local
boija
boix
lua
lodicator
fang
llac
quadra
bombarda
llombarda
llom
lona
llong
llondro
llondro
loneta
long ton
longitud
longitud celeste
longitud d'ona
longitudinal
llong
rumb de pipa
loneta
llotja
llotja
llotja del peix
loran
lorx
lloro
els Quaranta sud
loup
loxodrògraf
loxodrómia
loxodròmic
LR
lua
luada
luar
luada
lua
lubricació
lubrificació
lubricació a pressió
lubricació a pressió
lubricant
lubricante
lubricar
lubrificación
lubrificación
lubrificación, lubricación
lubrificar
lucero
luces de costado
luces de enfilación
luces de navegación
luces de pesca
luces de situación
luces del puerto
luchadero
luchadero
luchadero
luchadero
luchar
ludir
lugar donde bate el agua
lugar lleno de escollos
lugar lleno de escollos
lugre
luidero
luidero
luir
lumbre
lumbrera
lumbrera
lumbrera
lumbrera
lumbrera de escape
lumbrera, tragaluz
luminiscencia
luminosidad
luna
luna con estrella al lado
luna llena
luna nueva
lunar
lunisolar
luz
lubrificant
lubricar
lubrificació
lubrificació
lubrificació
lubrificar
llum
llums de costat
llums d'enfilació
llums de navegació
llums de pesca
llum de situació
llums del port
beina
coll
estropera
galló
lloitar
lluitar
aiguabatent
lloc escullat
escullat
lugre
estropera
galló
lluitar
flotació
lluerna
llumbrera
llumera
llumenera
lluerna d'escapament
llumenera
luminiscència
lluminositat
lluna
lluma amb arracada
lluna plena
lluna nova
lunar
luni-solar
llum
luz / vano
llum
luz Aldis
luz centelleante
luz de alcance
luz de destellos
luz de encendido automático
luz de fondeo
luz de ocultaciones
luz de posición
luz de recalada
luz de remolque
luz de señales
luz de señales
luz de situación
luz de todo horizonte
luz de tope
luz delantera
luz fija
llum Aldis
llum centellejant
llum d'abast
llum de llampades
llum d'encesa automàtica
llum de fondeig
llum d'ocultacions
llum de posició
llum de recalada
llum de remolc
ascó
llum de senyals
llum de situació
llum de tot horitzó
llum de cap
llum de davant
llum continu
luz Holmes
luz posterior
má abajo
mabujo
mabujo
mabujo
Macareo
macareo
macarrón
macarrón
macarrones
maceta
maceta
maceta de aforrar
machetazo
machetear
llum Holmes
llum de darrere
més avall
maüix
mahull
maüll
cabrall
cabreig
macarró
sobrebordo
macarrons
maça
maceta
maçola
matxetada
matxetejar
machihembrado
machihembrar
encadellat
encadellar
machina
machina
macho
macho
macho de aterrajar
matxina
maixina
agullot
mascle
mascle de roscar
macho de aterrajar
mascle de roscar
macizar
macizar
macizo
macizo
macizo
macrofotografía
madera
massissar
massissar
botana
dormit
massís
macrofotografia
fusta
madera
fusta
madera alburente
fusta flonja
madera alburente
fusta flonja
madera blanca
fusta blanca
madera blanca / m. ligera
fusta blanca
madera bronca
fusta amb grops
madera bronca o repelosa
madera bronca o repelosa
fusta amb grops
fusta revessa
madera de estiba
madera de trepa
fusta d'estiba
fusta de dibuix
madera de trepa
fusta de dibuix
madera lisa
fusta abrinada
madera lisa / m. sin nudos
fusta abrinada
madera para labrar
fusta d'obra
madera para labrar
fusta d'obra
madera repelosa
madera repelosa
fusta revessa
fusta repelosa
madera repelosa
fusta repelosa
maderage
fustatge
maderage
fustatge
maderamen
fustam
maderamen
fustam
maderero
madero
madero
fustaire
fusta
llepassa
madero
llepassa
madre
madre
madre (cabo al que van cosidas las nasas)
ferm
mare
to
madre del cabrestante
madre del cabrestante
madre del tajamar
madre del timón
madriguera
madrina
maduro
maelstrom
maestra
maestraje
maestralazo
maestralizar
maestranza
maestre
maestrear
maestria
maestro
maestro de velas
magnatismo
magnetismo terrestre
magneto
magnetosfera
magnitud
magujo
magujo
magujo
magujo
mahona
mahonés
maimoneta (ant.)
maimonete (ant.)
maimónides (ant.)
maimotón
mainotón
majal
majal
mal de mar
mal tiempo
mala mar
malecón
malicia
malina
malina
malina
malla
malla espesa
mallar
mallar
mallero
malleta
malleta
mallete
mallo
mälström
mamalón
mamalón
mambrú
mamdar
mamma
mampara
cos del cabrestant
mare del cabrestant
mare del tallamar
mare del timó
cau
padrina
madur
mälström
mestra
mestratge
mestralada
mestralejar
mestrança
mestre
mestralejar
mestria
mestre d'una nau
mestre de veles
magnetisme
magnetisme terrestre
magneto
magnetosfera
magnitud
maüix
maUll
mahull
maux
maona
maonès
maimoneta (ant.)
maimonet (ant.)
maimòmides (ant.)
maimonet
maimó
mata de peix
mola de peix
mal de mar
mal temps
mala mar
dic
malicia
reflux
temporal
temporalada
malla
malla cega
fer malla
mallar
maller
malleta
maieta
mallet
mall
mälström
mamella
mamelló
mambrú
manar
mamma
mampara
mamparo
mamparo
mamparo de chupeta
mamparo de chupeta
mamparo de colisión
mamparo estanco
mamparra
mancar
mancha
mancha
mancha solar
manchon
manchón
manco
mandante
mandar
mandar
mandarria
mando
mando
manecilla del reloj
manejable
manejar
maneta
manferir
manga
manga
manga
manga (tromba)
manga (ancho de un buque)
manga de agua
manga de agua
manga de agua
manga de agua
manga de aire
manga de aire
manga de trazado
manga de ventilaión
manga de viento
manga de viento
manga en el fuerte
manga máxima
manganera
mango
mampara
paretia
braçola transversal
paraescut
mampara de col·lisió
mampara estanca
mamparra
esguerrar
clap
clapa
taca solar
planassa
planassa
manc
manador
comandar
manar
mandàrria
manar
comandament
busca
manejable
manejar
maneta
manferir
barriola
màniga
oberta
tromba marina
mànega
tamborinada
gropada
tempesta d'aigua
fibló
mànega anemoscòpica
anemoscopi
manega de traçat
boca d'aire
terboli
remolli de vent
mànega (2)amplaria d'una embarcació
manega màxima
salabre
mànec
mango
mànec
mangote
mangudo
mangudo
manguera
manguera de ventilación
manguera de ventilación
manguerón
manguerote
manguerote
manguerote
manguerote
mangueta
manguilla
manifiesto
manifiesto de carga
manegueta
manegut
manigut
mànega
venolera
venolera
manegot
coll de cigne
respirador
venolera
venolera
manganella (coberta)
salabre
manifest
manifest de càrrega
manifiesto de provisiones
manigueta
manigueta
maniguetón
maniguetón
manila
manilla
manilla
manilla
maniobra
maniobra alta
maniobra baja
maniobra corriente
maniobra de firme
maniobra de labor
maniobra de Toynbee
maniobra de Valsalva
maniobra firme
maniobra por alto
maniobrabilidad
maniobrar
maniobrero
maniobrista
manión
manjarda
manjarda
manjarda
mano
mano
manómetro
manómetro flexible
manopla
manorreductor
manta
mantener
mantener el rai franco en la orilla
mantequero
manual
manuella (ant.)
manuella (ant.)
manuella (ant.)
manzanillo
maña (ant.)
maollar contrahecho
mapa
mapa batimétrico
mapa del ancla
máquina
máquina de afilar
manifest de provisions
manegueta
orelleta
manegot
maniguetó
manila
manilla
maneta
mostatxo
maniobra
maniobra alta
maniobra baixa
maniobra corrent
maniobra de ferm
maniobra corrent
maniobra de Toynbee
maniobra de Valsalva
maniobra de ferm
maniobra alta
maniobrabilitat
maniobrar
maniobrer
maniobrista
munió
artet de cerc
artet d'encercament
teranyina
colla
mà
manòmetre
manòmetre flexible
manyopla
manoreductor
manta
mantenir
desamorrar
manteguer
manual
manuella
manovella
arjau
anell
manya
cap sord
mapa
mapa batimètric
mapa de l'àncora
màquina
màquina d'esmolar
máquina de afilar / m. de amolar
màquina d'esmolar
máquina de amolar
máquina de vapor
máquina universal
màquina d'esmolar
màquina de vapor
màquina universal
máquina universal
màquina universal
máquinaria
maquinaria auxiliar
maquinilla
maquinilla automática
maquinilla de maniobra
maquinillero
maquinària
maquinària auxiliar
xigre
xigre automàtic
xigre de maniobra
xigrer
maquinista
mar
mar (formada de repente)
mar a un largo
mar abierto
mar abierto (fig.)
mar adentro
mar adentro
mar arbolada
mar arbolada
mar arbolada
mar arbolada
mar arbolada
mar arbolada
mar calma
mar confusa
mar continental
mar costero
mar de fondo
mar de fondo
mar de fondo
mar de largo
mar de leva
mar de leva
mar de leva
mar de olas muy cortas
mar de proa
mar de viento
mar en calma
mar en calma
mar en calma
mar en calma
mar en popa
mar enorme
mar gruesa
mar gruesa
mar gruesa
mar gruesa
mar gruesa
mar gruesa
mar gruesa
mar gruesa
mar gruesa
mar gruesa
mar gruesa
mar interior
mar larga
mar litoral
mar llana
mar mala
mar montañosa
mar montañosa
mar montañosa
mar montañosa
mar muy gruesa
mar picada
mar plana
mar plana y transparente
mar que rompe
mar rizada
maquinista
mar
mar de llamp
mar a la llarga
mar oberta
port dels quatre vents
mar endins
mar endins
mar arborada
mar de capa
mar de capa
mar de capa
mar desfeta
mar desfeta
mar calma
mar desfeta
mar continental
mar costanera
mar de fons
mar de fora
mar de lleva
mar a la llarga
mar de fons
mar de lleva
mar vella
mar espessa
mar de proa
mar de vent
mar blanca
mar calma
mar de dones
bonança
mar de popa
mar enorme
mar brava
maror
mar grossa
mar crua
mar de sards
mar desfeta
mar esvalotada
mar grossa
maregassa
maror
marota
mar interior
mar llarga
aigües litorals
mar plana
mar plana
mar enorme
mar molt alta
muntanyosa
mar enorme
mar brava
mar picada
mar plana
mar podrida
mar que romp
mar arrissada
mar rizada
mar tendida
mar tendida
mar territorial
marabuto
marca
marca cardinal
marca de aguas navegables
marca de construcción
marca de construcción
marca de crecida
marca de la corredora
marca de nivelación
marca de peligro aislado
marca de recalada
marca de tierra
marca de tope
marca del constructor
marca especial
marca lateral
marca tope
marcación
marcaje
marcar
marcar
marcar una línea con el cordel
marcar una línea con el cordel
marcha
marcha lenta
marchamar
marchamero
marchamo
marchante
marchapié
marchatón
marco
mar rissada
mar de fons
mar llarga
mar territorial
marabut
marca
marca cardinal
marca d'aigües navegables
mamella
mamelló
marca de remunta
roseta
marca d'anivellació
marca de perill aillat
marca de recalada
marca de terra
senyal de cap
mamella
marca especial
marca lateral
marca de limit
marcació
marcatge
marcar
marcar
llinyar
marca
marxa
alentit
bollar
bollador
bolla
marxant
marxapeu
mescantó
marc
marco
marco / cerco
marco / cerco
marco de tabique
marc
bastiment
marc
bastiment d'envà
marconi
marea
marea descendente
marea diurna
marea entrante
marea metereológica
marea mixta
marea muerta marea de cuadratura
marea negra
marea saliente
marea semidiurna
marea viva
mareado
mareaje
mareaje
mareal
mareamiento
mareante
marear
marearse
marconi
marea
marea sortint
marea diürna
marea entrant
marea metereològica
marea mixta
marea morta
marea negra
marea sortint
marea semidiürna
marea viva
marejat
mareatxe
canvi de rumb
mareal
marejar
navegant
marejar
marejar-se
mareat
marejada
marejada
marejada
marejada
marejadilla
marejadilla
marejadilla
marejadilla
marejadilla
marejadilla
maremoto
maremoto
marengo
marengo
marengo
mareo
mareo
mareógrafo
mareograma
mareómetro
marero
mareta
maretazo
maretón
margarita
margarita
maricangalla
marina
marina
marina de guerra
marina mercante
marina mercante
marinada
marinado
marinado
marinaje
marinante (des.)
marinar
marinar
marinar
marinar
marinear
marinear
marinear
marinear
marinera
marinerado
marinerado
marinerado
marinerazo
marineria
marinería
marinería
marinero
marinero
marinero
marinero de agua dulce
marinero de agua dulce
marinero de pesquero a la parte
marejat
mar de fons
marassa
maror
marejada
marejol
marrutxell
mareta
marruixel
maritgell
mareta
maremoto
sisme submarí
xaveguer
aixaveger
xavegaire
mal de mar
mareig
mareograf
mareograma
mareòmetre
marinada
marrutxell
cop de mar
mar de fons
cama de pobre
margarida
maricangalla
marina
marinal
armada
marina mercant
marina mercant
marinada
amarinat
amarinerat
marinatge
marinant
amarinar
amarinerar
marinar
marinejar
amarinar
amarinerar
marinar
marinejar
marinera
amarinat
amarinerat
tripulat
marineràs
marinalla
gent de proa
marineria
llop de mar
mariner
nautaner
mariner d'aigua dolça
mariner de terra endins
remitger
marinero encargado del palo en barca de pesca
marinero encargado del paral
marinero encargado del paral
marinero no matriculado
marinero preferente
marinero que cambia mucho de armador
marinerote
marinesco
marinesco
marinista
marino
marino
mariscador
mariscar
marisco
marisma
marisma
marisma
marítimo
marmitón
marola
marola
marquesina
marrajero
marsellés
marte
martillo
martillo
martillo
martillo
arboraire
maler mullat
paler eixut
terrista
mariner de primera
saltabarques
marinerot
marinesc
marinesc
marinista
marès
marí
mariscador
mariscar
marisc
mareny
maresma
maresme
marítim
marmitó
mar de fons
tràngol
marquesina
marraixer
marsellès
mart
brullons
caient de proa
martell
gratilet
martillo
martell
martillo de carpintero
martillo de carpintero
martell d'orelles
martell de fuster
martillo de carpintero / m. de orejas
martillo de carpintero / m. de orejas
martell de fuster
martell d'orelles
martillo de chapear
martillo de chapear
martell de planejar
martell de xapar
martillo de chapear
martillo de chapear
martell de planejar
martell de xapar
martillo de ebanista
martillo de ebanista
martell de pena
martell d'ebenista
martillo de ebanista
martillo de ebanista
martell de pena
martell d'ebenista
martingala
martingala
maru
marullear
marullear
más cerca de la crujía
masa de aire
masa de nubes
masaje cardíaco externo
mascada
mascada
mascadura
mascadura
máscara compensadora
máscara óptica
máscara submarina
mascarana
maringala
martingala
maru
murmurejar
murmuriejar
més prop de la crugia
massa d'aire
barrera
massatge cardíac extern
mastegada
mastegall
mastegament
mastegadura
màscara amb compensador
màscara òptica
màscara
àncora de l'almadrava
mascaret
mascarón
mascarón
mascarón
mascarón de proa
mascarón de proa
mascarse
máser
masilla
masilla
massís
mastear
mástel
mastelar
mastelerillo
mastelero
mastelero
mastelero de gavia
mastelero de juanete
mastelero de mayor
mastelero de mayor
mastelero de mesana
mastelero de trinquete
mastelero de velacho
mástil
mástil
mástil
matador
matafiol
matafiol
matafiol
matafiolar
matafiolar
matafiolar
matafión
matafión
matafión
matafión
matafión de rizos
matafionar
matafionar
matalotaje
matalotaje
matalote
matalote
matanza
matasoldados
matrícula
matrícula de buques
matrícula de mar
matricular
matu
maüll
máxima bajamar
mayday
mayor
mayor
mayor de capa
mayor redonda
mayordomo
mascaret
figura de proa
mascaró
polena
mascaró de proa
masqueta
mastegar-se
màser
massilla
màstic
massís
arborar
arbre
arbolar
masteleret
pal femella
masteler
masteler de gàbia
masteler de juanete
masteler de galop (pollacra)
masteler de major
masteler de mitjana
masteler de trinquet
masteler de velatxo
arbre
màstil
pal
matador
badafió
matafió
botafió d’arrissada
batafiolar
batafionar
matafionar
aferrador
badafió
batafió
plegador
ris de rissos
batafiolar
batafionar
matalotatge
matelotatge
matalot
matelot
matança
matasoldats
matrícula
matrícula de vaixells
matrícula de mar
matricular
matu
maux
baixamar alta
mayday
major
mestra
major de capa
major rodona
majordom
maza
maça
maza
maça
mazamorra
mazamorra
mazo
mazo
mazo de calafate
mazut
mecánico
mecánico naval
mecanismo
mecate
mecate
mecha
mecha
mecha
mecha del árbol
mecha del árbol
mecha del timón
mecha del timón
mecha del timón
mechero
medalla naval
médano
media bordera
media junta
media luna
media malla
media máquina atrás
media máquina avante
mediana
mediania
mediania
medianía
medición
médico
medidor
medio
medio escoben en falucho
medio punto
mediocris
mediodia
mediodia
medir
mediterraneo septentrional
megáfono
megahercio
mejorarse
melecón
melena
melena
melgarejo
melis
minestra (a galeres)
menestra
maça
maç
maçola de calafat
maçut
macànic
mecànic naval
mecanisme
cap
corda
fusell
mapa
metxa
culata del pal
ungla de l’arbre
fusell
mapa
metxa del timó
metxer
medalla naval
duna
mitja bordera
mitja junta
mitja lluna
mitja malla
mitja màquina endarrere
mitja màquina avant
mitjana
creu
mitjania
mitjania
amidament
metge
mesurador
mig
escobenc de popa
mig punt
mediocris
migdia
migjorn
amidar
boreomediterrani
megàfon
megahertz
millorar-se
dic
cabellera
pelussera
ormeig
pi melis
melis
pi melis
mena
menestra
menestra
menestrete
menguante
menguante
mena
menestra
minestra
peu de cabra
decreixent
minvant
menguar
menguar
mensajero
menudo
meollar
meollar
meollar
meollar
mercaderías
mercancías
mercancías peligrosas
mercante
mercantón
mercatoriano
Mercurio
meridiana
meridiano
meridiano celeste
meridiano celeste de Greenwich
meridiano de Greenwich
meridiano del lugar
meridiano del lugar
meridiano geográfico
meridiano inferior del lugar
meridiano magnético
meridiano superior del lugar
meridional
mérito naval
merlin
merlucera
merma
mesa
decréixer
minvar
missatger
menut
cap sord
filet
meollar
passa
mecaderies
càrrega
mercaderies perilloses
mercant
mercantó
mercatorià
mercuri
meridiana
meridià
meridià celest
meridià celest de Greenwich
meridià de Greenwch+B9788
meridià local
meridià terrestre del lloc
meridià geogràfic
meridià inferior del lloc
meridià magnètic
meridià superior del lloc
meridional
mèrit naval
merlí
llucera
minva
taula
mesa
taula
mesa de dibujo
taula de dibuix
mesa de dibujo
taula de dibuix
mesa de guarnición
mesana
mesana
mesana
mesana
meseta
taula de guarnició
mitjà
mitjana
messa
messana
saplà
mesita
tauleta
mestre
metacéntrico
metacentro
metálico
mestre
metacèntric
metacentre
metàl·lic
metálico
metàl·lic
meteo
meteorito
meteoro
meteorograma
meteorologia
meter
meter en viento la vela
meter viento a una vela
metopa
metro plegable
meteo
meteorit
meteor
meteorograma
meteprplogia
ficar
encendre
encendre una vela
metopa
metre plegable
metro plegable
metre plegable
mezcla
mezclarse
mescla
barrejar-se
MG
micrófono
miembro
milibar
milla
milla marina
milla medida
milla náutica, milla marina
mimbre, vimbre
mina
minador
mineral
mineralero
minio
Ministerio de Marina
minstral
minueta (ant.)
minuto
mirador
mirafondo
miraguano
miraguano
misil
mística
místico
mistral
mistral
mistralazo
mixto
MO
mocarsio
mocho
mocho
mocico (fig.)
moción
moco
modelismo naval
modelista naval
modelo
moderar
moderar
moderar
moderarse
modifecador
modulación
modulador
modular
MG
microfon
membre
mil-libar
milla
milla marina
milla mesurada
milla nàutica
vimet
mina
minador
mineral
mineraler
mini
Ministeri de Marina
mestral
minueta
minut
mirador
mirafons
miraguà
miraguano
missil
mística
místic
mistral
mestral
mistralada
mixt
MO
cap de l'almadrava
llampàs
mus
morro
moció
moc
modelisme naval
modelista naval
model
alentir
amoderar
moderar
alentir-se
modeficador
modulació
modulador-a
modular
modular
modular
módulo
mòdul
módulo
mòdul
mogote
moho
moho
mojarcio
mojel
mojete
moldura
pujol
escata
escama
cap de l'almadrava
caixeta d'àncora
clauet de llantó
motllura
moldura
motllura
moldura postiza
motllura postissa
moldura postiza
motllura postissa
molduraje
motlluratge
molduraje
motlluratge
moler
moler
moler
moliceiro
molinete
molinete de vapor
molinete eléctrico
molinillo de café
mollaje
mollar
monet
monillo
monitor
mono
monoaleta
monobotella
monoboya
monoesquí
monoesquí
monohélice
monotipo
monotipo
monotipo
monóxido de carbono
monóxilo
montaje
montante
montante lateral de cabrestante
montaña submarina
montar
montea
montera
montera
montera
monterilla
monterilla
monterilla
montero
montón
monzón
monzón de invierno
monzón de verano
morabuto
morcarsio
mordaza
mordaza
mordazas
mordazas
moldre
rajar
molinar
moliceiro
molinet
molinet de vapor
molinet elèctric
molinet de café
mollatge
amollar
monot (a Valencia)
monot
monitor
mona
monoaleta
monobotella
monoboia
monoesquí
monosquí
monohèlice
monotip
monotip
monotip
monòxid de carboni
monòxil
muntatge
muntatnt
cuixeró
muntanya submarina
muntar
delineació
gratacels
muntera
muntera
gratacels
gratanúvols
munterilla
munter
pila
monsó
monsó d'hivern
monsó d'estiu
morabut
cap de l'almadrava
cargol
mordassa
premses
mordasses
mordazas / prensas
mordazas / prensas
mordasses
premses
mordedura
morder
morenel
morenel
morenel
morenell
morenell
morenell
mossegada
mossegar
morenell
morrenell
mornell
morenell
morrenell
mornell
morjarcio
mornell
mornell
mornell
moro
morral
morralla
morralla grande
morrillo
morro
morrocoy
morrón
mortaja
mortaja
mortero
morullo
moruna
mosca
mosillo
moso
mosqueta
mosqueta
mosquetón
mostacha
mostacha
mostacho
mostrar fosforescencia la mar
mota
moth
Moth
moth europa
moto acuática
motón
motón
motón ciego
motón de driza
motón de driza (en vela latina)
motón de la troza
motonáutica
motonave
motonería
motonería
motonero
motonero
motones de la pollaca (en Vinaroz)
motor
motor acelerado
motor auxiliar
motor de combustión interna
motor de culata caliente; semidiesel
motor de dos tiempos
motor de explosión
motor de explosión por chispa
motor Diesel
motor principal
motor refrigerado por agua
motor refrigerado por aire
motor turbo
motora
motorista
cap de l'almadrava
morenell
morrenell
mornell
moro
morral
morralla
peix de sopa
morret
morrot
morrocoi
fet amb la bandera per demanar socors
dentelló
mossa
morter
marruxell
moruna
mosca
broma
mosso
mosquta
gantera
mosquetó
caperó
caperol
mostatxo
fosforejar
mota
moth
Moth
moth europa
moto aquàtica
bossell
carbassa
bigota
galzers
galzers
guardamenes
matonáutica
motonau
bocelleria
bossellam
bosseller
boceller
mantida
motor
motor accelerat
motor auxiliar
motor de combustió interna
motor semidièsel
motor de dos temps
motor d'explosió
motor d'encesa per guspira
motor Dièsel
motor principal
motor refrigerat per aigua
motor refrigerat per aire
motor turbo
motora
motorista
motor-sailer
motovelero
movedizo
móvil
motor-sailer
motoveler
movedis
mòbil
móvil
mòbil
movimiento aparente
movimiento diario
movimiento diario del cronómetro
movimiento propio
mozo de barra
mozo de cubierta
mozo de cuerda
mozo de cuerda
mozo de cuerda
mozo de faquín
mozo de la balanza real
mozo de palanquín
mozo de ribera
mozo de rodete
múcara
muceta
mucha mar
muchacho
muchacho
muchacho
muela
muela
muellaje
muelle
muelle adosado
muelle comercial
muelle contradique
muelle de atraque
muelle de atraque
muelle de carga
muelle de carga
muelle de embarcaciones de recreo
muelle de espera
muelle de inflamables
muelle de pasajeros
muelle diente
muelle pesquero
muelle transversal
muelle
muerto
muerto de amarre
muertos
muesca
moviment aparent
moviment diari
moviment diari del cronòmetre
moviment propi
bastaix de barra
mosso de coberta
bastaix
bastaix de corda
càmalic
bastaix de capçada
bastaix de pes de rei
bastaix de capçada
bastaix de ribera
bastaix de capçada
baixfons
museta
mar grossa
xerric
noi
xicot
bomba
mola
mollatge
moll
moll adossat
moll comercial
moll contradic
moll d'atracada
moll d’atracada
moll de càrrega
moll de càrrega
moll d'embarcacions d'esbarjo
moll d'espera
moll d’inflamables
moll de passatgers
moll dent
moll pesquer
moll transversal
moll
mort
boia d'amarrada
morts
osca
muesca / picadero
muesca / picadero
mossa
osca
mula
muleta
muletilla
multicasco
multitubular
mura
muralla (ant.)
murmullear la mar
murmullo
murmurar
mula
muleta
regle per medir l'alçària dels puntals del dic
buc de catamarà
multitubular
amura
muralla
xerrar la mar
brum
brumir
muy duro
muy poca atrás
muy poca avante
muz
MX
MY
mylar
N
N
N
N1/4NE
N1/4NW
nabo
nacer
nadadera
nadador
nadador con aletas
nadar
nadar
nadir
nado
nado
nao
naochero
naochero
naochero
naochero
naonato
napa
napón
narcosis
narguile
narigón
nariz
nasa
nasa chuclera
nasa congrera
nasa de dos bocas
nasa de riu
nasa gambina
nasa langostera
nasa para boga
nasa para congrio
nasa para congrio
nasa para pageles
nasa para pescar chuclas
nasa para roca
nasa sepiera
nasón
natación
natación con aletas
natátil
nauchel
nauchel
nauchel
nauchel
naucher
naucher
naucher
naucher
molt dur
molt poca endarrere
molt poca avant
mus
MX
MY
mylar
N
N
N
N1/4NE
N1/4NW
nap
néixer
flotador
nedador
nedador amb aletes
nedar
nedar
nadir
nedo
nedant
nau
nauxer
notxer (ant.)
nauxerà
notxerà
naunat
napa
napó
narcosi de les profunditats
narguil
nassut
nas
bagarella
nansa xuclera
nansa congrera
nansa de dos anfassos
vergat
nansa gambina
nansa llagostera
nansa bogera
nansa congrera
nansa porrussera
pagellera
xuclera
nansa de roca
nansa sipiera
nansa gran
natació
natació amb aletes
natàtil
notxer (ant.)
nauxerà
notxerà
nàuxer
notxer (ant.)
nauxerà
notxerà
nàuxer
nauclero
nauclero
nauclero
nauclero
naufragar
naufragar
naufragio
naumaquia
nauscopia
nauta
náutica
náutica
náutica
náutica
náutica deportiva
náutico
náutico
nautiel
nautiel
nautiel
nautiel
nautilo
nautófono
nautógrafo
nautopatía
naval
naval, de guerra
navarca
navarcón
navaso
navata
navata
navata
nave
nave capitana
nave de combate
navecilla
navecilla
navegabilidad
navegable
navegación
navegación a vela
navegación astronómica
navegación de altura
navegación de altura
navegación de cabotaje
navegación de estima
navegación de placer
navegación de recreo,
navegación de tramp
navegación deportiva
navegación electrónica
navegación en solitario
navegación estimada
navegación exterior
navegación extranacional
navegación fluvial
navegación interior
navegación irregular
navegación local
notxer (ant.)
nauxerà
notxerà
nàuxer
fer naufragi
naufragar
naufragi
naumàquia
nauscòpia
nauta
nàutic
nàutica
nauxeria
nauxeria
nàutica esportiva
náutic
nàutic
nauxer
notxer (ant.)
nauxerà
notxierà
nàutil
nautòfon
nautògraf
nautopatia
naval
naval
navarc
navarc
tolla
armadia
balsa
barca solera
nau
nau capitana
nau de combat
naveta
naueta
navegabilitat
navegable
navegació
navegació de vela
navegavió astronòmica
navegació d'altura
navegació d'altura
navegació de cabotatge
navegació d'estima
navegació de lleure
navegació de lleure
navegació discrecional
navegació esportiva
navegació electrònica
navegació en solitari
navegació estimada
navegació exterior
navegació extranacional
navegació fluvial
navegació interior
navegació discrecional
navegació local
navegación loxodrómica
navegacion por inercia
navegación por inercial
navegación por ortodrómica
navegadión por círculo máximo
navegante
navegante deportivo
navegante deportivo
navegar
navegar
navegar
navegar
navegar a dos puños
navegar a dos puños
navegar a la bretona
navegar a la capa
navegar a la capa com gávia
navegar a la cuadra
navegar a la cuadra
navegar a la parte
navegar a la ronza
navegar a máquina
navegar a palo seco
navegar a palo seco
navegar a toda vela
navegar a toda vela
navegar a un descuartelar
navegar a un descuartelar
navegar a un descuartelar
navegar a un largo
navegar a un largo
navegar a un largo
navegar a vela
navegar agarrochado
navegar amurado
navegar aterrado
navegar bolina desahogada
navegar bolina desahogada
navegar bolina desahogada
navegar bolina desahogada
navegar con poca sonda
navegar de bolina
navegar de bolina
navegar de bolina agarrochada
navegar de bolina desahogada
navegar de bolina desahogada
navegar de bolina desahogada
navegar de bolina desahogada
navegar de ceñida
navegar de empopada
navegar de través
navegar en conserva
navegar en conserva
navegar en popa
navegar hacia el mar
navegar hacia tierra
navegar pegado a la costa
navegar por la aleta
navegar sobre las gavias
navei
navegació loxodròmica
navegació per inèrcia
navegació per inèrcia
navegació per ortodrómia
navegació per ortodrómia
navegant
iotman
navegant esportiu
còrrer la mar
navegar
navegar
navegar
navegar a dos punys
navegar en popa
navegar a la bretona
navegar a la capa
naverar a la capa amb gàbia
navegar a la quadra
navegar de través
navegar a la part
navegar a la ronsa
navegar a màquina
navegar a arbre sec
navegar a pal sec
navegar a tot drap
navegar a veles plenes
navegar a un desquarterar
navegar amures a la gata
navegar desquarterant
navegar a la llarga
navegar a la llarga
navegar a un llarg
fer vela
navegar de borina
navegar cenyint
terrejar
navegar de borina llarga
navegar per bolina
navegar per bolina i ralinga
navegar per bolina i orsa
navegar amb poc fons
navegar de borina
navegar de bolina
navegar de borina
anar de bolina i orsa
anar de bolina llarga
anar en bona bolina
anar per bolina i ralinga
navegar de cenyida
navegar d'empopada
navegar de través
navegar en conserva
navegar en conserva
navegar en popa
forejar
anar per terra
anar aterrat
navegar per l’aleta
navegar sobre las gàbies
navei
naveta
navicello
navicert
navichela
navichela
navichuelo
naviconversación
navícula
navicular
naviero
naviero
naviero
naviesfera
navío
navío
navío
navío
NE
NE1/4N
nearca
neblimoso
neblina
neblina
neblina
neblinoso
nebulosa anular
nebulosidad
nebuloso
nebuloso
nebuloso
nebulosus
nedio nudo
negrero
neopreno
Neptuno
nervio
nervio d’envergue
nervio de patente
nervio de patente
neumático
neutral
nicho
nicturlabio
niebla
niebla
niebla
niebla baja
niebla de mar
niebla extensa
niebla meona
niebla meona
niebla que moja
niebla terrera
nieve
nigart
nigola(ant.)
nimbo
nimboestrato
nimbos
nimboso
naveta
navicel-lo
navicert
naveta
barqueta
barquet
naviconversa
navícula
navicular
armador
navilier
vaixeller
navisfera
bastiment
nau
vaixell
navili
NE
NE1/4N
nevarc
boirós
boirim
boirina
bromall
boirós
nebulosa anular
nebulositat
boirós
bromós
nebulós
nebulosus
nus senzill
negrer
neoprè
Neptú
nervi
nervi d’envergament
nervi de l’antena
carril de l’antena de la cangrea
pneumàtic
neutral
ninxol
nocturlabi
boira
boirassa
boirenc
boira baixa
boira marítima
boirada
boira pixanera
boira roïnera
boira roïnera
boira terrera
neu
nigart
fletxadura
nimbe
nimbostratus
nimbus
nimbós
nimbostrato
nimbostratos
nivel
nimbostratus
nimbo-estratus
nivell
nivel
nivell
nivelación
nivelar
niveleta
NNE
NNW
no salir a la mar por mal tiempo
no tener caida (los palos)
noachero
noachero
noachero
nocher
nocher
nocher
nogal
anivellament
anivellar
anivellador
NNE
NNW
fer burro
fer candela
nauxer
notxer
nauxerà
nauxer
notxer
nauxerà
noguera
nogal
noguera
nolisar
nólit
nólit
nólito
nólito
nombramiento de almirante (ant.)
nonio
noray
noray
noray
nordear
nordestada
nordestal
nordestazo
nordeste
nordeste cuarta al este
nordeste cuarta al norte
nordestear
nordeste-sudeste
norillo
nornordeste
noroestazo
noroestazo
noroeste
noroeste
noroeste cuarta al norte
noroeste cuarta al oeste
noroestear
noroestejar
noroeste-sudeste
Norske Veritas
nortada
norte
norte
norte cuarta al nordeste
norte cuarta al noroeste
norte magnético
norte verdadero
norte, aquilón
nortear
norte-sur
noliejar
noli
nòlit
noli
nòlit
pòlissa d' almirallat
nònius
amarrador
bol-lard
norai
nordejar
nord-estada
nord-est
nord-estasso
nord-est
nord-est quarta a l'est
nord-est quarta al nord
nordestejar
nord-est-sud-est
curricà des de terra
nord-nord-est
nord-oestada
nordoestasso
nord-oest
nord-oest
nord-oest quarta al nord
nord-oest quarta a l'oest
nordoestejar
nordoestejar
nord-oest-sud-est
Norske Veritas
nortada
aguiló
nord
nord quarta al nord-est
nord quarta al nord-oest
nord magnètic
nord geogràfic
nord
nordejar
nord-sud
nostramo
noto
nube
nube alta
nube baja
nube de verano
nube de verano
nube media
nublado
nublado
nubloso
nubosidad
núcleo
núcleo de la hélice
nucleosíntesis
nudo
nudo
nudo
nostramo
sud (vent)
nigul (núvol)
núvol alt
núvol baix
brufada
cap de núvol
núvol mitjà
boirat
nuvolat
nuvolós
nebulositat
nucli
nucli de l'hèlice
nucleosíntesi
nus
grop de la fusta
tenell
nudo
nudo
grop de la fusta
nus
nudo al derecho cruzando
nudo al derecho cruzando las pernadas
nudo ballestrinque
nudo de acollador
nudo de empatar
nudo de empatar
nudo de entolladura
nudo de envergue
nudo de malla
nudo de pescador
nudo de rizo
nudo de rizo
nudo de tejedor
nudo doble
nudo llano
nudo margarita
nudo ordinario
numeral
número de llamada
NW
NW1/4N
NW1/4W
nylon
O
obedecer
obedecer
obedecer al timón
obediente
obencadura
obencadura
obenque
obenquillo
obertura
obladera
oblicuo
OBO
obra
obra muerta
obra muerta
obra viva
nus dret creuat
nus pla de porc
nus ballestrinca
pinya d’acollador
nus d'enferir
ferida
nus d'entolladura
nus pla
nus de xarxa
nus de pescador
nun pla
nus de ris
nus de teixidor
nus doble
nus pla
nus cama de pobre
nus ordinari
numeral
número de crida
NW
NW1/4N
NW1/4W
niló
O
obeir
servar
servar
obedient
obencadura
obencam
obenc
obenquell
obertura
obladera
oblic
OBO
obra
cos mort
obra morta
obra viva
obreña
obrero portuario
obrero portuario
observación
observar
Observatorio de Marina
obstrucción submarina
obús
ocaso
ocaso
occidente
occiduo
oceanicidad
oceánico
océano
océano
oceáno Antartico
oceáno Atlántico
océano,
oceanografia
oceanográfico
oceanología
ochava
ochavar
ochavar
ocho
oclusión
octante
ocular
ocultación
ocultar
odre
odre
oerder fondo
oesnoroeste
oessuuoeste
oeste
oeste
oeste cuarta al noroeste
oeste cuarta al sudoeste
oeste cuarta al sur-oeste
oeste sur-oeste
oestear
oficial
oficial de derrora
oficial de guardia
oficial de máquinas; maquinista
oficial de popa
oficial de puente
oficial de salvamento
oficial radiotelegrafista
oficialazo
oficialidad
oficialidad
oficialidad del buque
ofuscarse
oido (de cañón)
oído (de cañón)
ojo
ojo de buey
calamera
estibador
obrer portuari
observació
observar
Observatori de Marina
obstrucció submarina
obús
ocàs
posta
occident
occidu
oceanitat
oceànic-a
mar
oceà
oceà Antàrtic
oceà Atlàntic
mar gran
oceanografia
oceanogràfic
oceanologia
vuitava
vuitalejar
vuitavar
vuit
oclusió
octant
ocular
ocultació
ocultar
odre
bot
perdre fons
oest-nord-oest
oest-sud-oest
oest
oest
ost-quarta al nord-oest
oest quarta al sud-oest
oest quarta al sud-oest
oest sud-oest
ponentejar
oficial
oficial de derrota
oficial de guardia
oficial de màquines
panès (ant.)
oficial de pont
cap de salvament
oficial radiotelegrafista
oficialàs
oficialidad
oficialitat
gent de popa
ofuscar-se
fogó
llumera
ull
ull de bou
ojo de buey
ull de bou
ojo del ciclón
ojo del viento
ola
ola
ola
oleaje
oleaje
oleaje
oleaje
oleaje
olear
olla
ollao
ollao
ollao
ollao
ollao Cunningham
olona (ant.)
onda
onda
onda
onda radioeléctrica
onda sonora
ondear
ondulación
oneraeia (ant.)
onogo
opacus
operación
operador
operario de una salina
oposición
optimis
oración
oraje
órbita
orcear
ordada
ordenanza
ordinario
orear
orear
orear
oreja
orejas de liebre
oreo
oreo, venteo
orfada
orfar
Organización Marítima Internacional
orientación
orientación subacuática
orientado
oriental
orientar
orientar la vela
orientarse
oriente
orificio de desagüe
vòrtex
ull de vent
andanada
aonada
ona
anathe (oneig)
mar de vent
onades
oneig
onatge = onades
onejar
olla
ull
ullet
ullau
ullet
ullet Cunningham
lona
andanada
ona
onda
ona radioelèctrica
ona sonora
ondejar
ondulació
onerària
onogo
opacus
operació
operador-s
saliner
oposició
optimist
oració
borrufa
òrbita
aorçar (ant)
bordo
ordenança
ordinari
aireal
orejar
ventejar
orella
orella de mul
aireig
venteig
capficada
capficar
Organització Internacional Marítima
orientació
orientació subaquàtica
ajustament
oriental
orientar
orientar una vela
orientar-se
orient
pixador
orificio de espiche
orilla
orilla
orilla (de vela)
orilla de una vela
orillear
orincar
orinque
orinque y boyarín (del ancla fondeada)
orla
orlón
ormejar
ormejar
orto
orto
ortodromia
ortodrómica
orza
orza
orza a popa del trinquete
orza a popa del trinquete
orza abatible
orza central
orza de sable
orza giratoria
orza giratoria
orza móvil
orza novela
orza novela
orza todo !
orzada
orzador
orzapopa
orzapopa
orzar
orzar
orzar
orzar
orzar
orzar
orzar en banda
oscilador
osmosis
osta
ostaga
ostagadura
ostagar
ostial
ostrera,
ostrero
ostricultura
otear
outrigger
outrigger
óxido
oxígeno
oxigenoterapia hiperbárica
P
P.H
pabellón
doll
costa
vora (vorera)
faixó
barnilla
vorejar
orincar
orinc
grùpia
orla
orló
anclar
ancorar
sortida
ortus
ortodròmia
ortodrómica
davant
orsa
orsa davant
orsapop
orsa abatible (orsa mòbil)
orsa central
orsa de sabre
orsa giratòria
orsa pivotant
orsa mòbil
orsa novella
orsapop del trinquet (en xabecs)
orsa tot !
orçada
orsador
murgonal
orsapop
anar amb les orses
anar navegant a l'orsa
arribar
caure
fer puja
pujar
orsar en banda
oscil-lador
osmosi
osta
ostaga
ostagadura
ostagar
ostiol
ostrera
ostraire
ostreïcultura
atalaiar
outrigger
utriguer
òxid
oxigen
oxigenoteràpia hiperbàrica
P
P.H.
pavelló
pabellón de inmersión
pabellón neutral
paca
paca
pacaje (ant.)
paceta
paceta
paceta
paceta
pach-ice
pacotilla
pacotilla
pacotilla
pacotillero
pacotmá
pagar con pescado la ayuda al varar la barca
pagaya
pailebote
pailebote
pairar
paire
pairear
pairear
pairo
paisaje submarino
paja
pajarín
paje
pak
pala
pavelló d'immersió
pavelló neutre
bala
paca
lona
bolig
bolintx
bolitx
bouet
pack-ice
esportada
pacotilla
portada
pacotiller
pacotilla
pagar la tira
pagaia
goleta
pailebot
pairar
paire
pairar
pairar
paire
paisatge submarí
palla
escota de la cangrea
patge
pak
pala
pala
pala
pala de la hélice
pala del timón
palabra
palada
palamenta
palanca
palanca
pala de l'hèlix
pala del timó
paraula
palada
palamenta
alçaprem
palanca
palanca
palanca
palanca
alçaprem
palanca
perpal
palanca
palanca del molinete
palancuela
palangre
palangre para congrios
palangrera
palangrero
palangrero
palangrillo
palanquin
palazón
palear
palel
paleo
paleontología marina
palero
paleta
perpal
manxa
palanqueta
palangre
palangret
palangrera
palangrer
palangrera
palangró
palanquí
arboradura
palejar
pallol
paleig
paleontologia marina
paler
paleta
paleta
paleta
paletazo
paletada
paletear
paleteo
paletización
paletizar
pallete
pallete
pallete de colisión
pallete usado como mantel
palma
palmear
palmo
palo
palo bípode
palo de fortuna
palo de mesana
palo de mesana
palo de trinquete
palo enterizo
palo macho
palo macho
palo macho
palo macho con puntal
palo mayor
palo mayor
palo mayor
palo mayor central
palo mayor popel
palo mayor proel
palo real
palo seco
palo trinquete
paloma
paloma
palomadura
palomadura
palomar
palomeja
palomillas
palomita blanca
pampero
pan de azucar
pan de cera
pan de san Pablo
pana
pana
panadera
panamá
panca
pandeo
panear
panel
panera
paneta
pánfil
panga
pango
pangorga (ant.)
panna
pannus
pantalán
paletejar
paleteig
paletització
paletitzar
estora
pallet
pallet de col·lisió
estoret
palma
palmejar
pam
arbre
pal bípede
pal de fortuna
pal de messana
pal de mitjana
arbre de trinquet
macís
pal mascle
pal mestre
mascle
pal mascle amb puntal
arbre major
arbre mestre
pal major
pal major central
pal major poper
pal major proer
pal reial
arbre sec
pal trinquet
creu
paloma
empalomadura
palomadura
palomar (fil)
palomejar
cabrelles
sorell blanc (t mediterranius)
pampero
pa de sucre
pa de cera
pa de sant Pau
panna
rajoleta
panadera
panamà
panca
bombament
panejar
plafó
cabàs
paneta
pàmfil
panga
pango
pandorga
empannau
pannus
moll de pilons (pantalà)
pantalán flotante
pantalán
pantalán
pantalla
pantalla
pantalón isotérmico
pantano
pantasana
pantena, anguilera
pantocazo
pantoque
pantuflo
paña
paño
paño de lona
paño de vela
pañol
pañol
pañol
pañol
pañol
pañol de víveres
pañolero
pañuelo
papafiga;papahigo
papahigo
papahigos
papel
papeles
papo
paquebot
paquete
par de estabilidad
par de estabilidad
par de fuerzas
para !
para botar y poner a flote la barca
parábola
parabólico
parada de descompresión
parada de la mano
paradura
parahúmos
paral
paral (el mas grande que los demás)
paraláctico
paralaje
paralaje en altura
paralelas de rodillo
paralelo
paralelo
paralelo de declinación
paramijal
paranza
parao
parapeto
pararrayos
parasailing
paraván
parcelado
pantalà flotant
moll embarcador
pantalà
pàmpol
pantalla
pantalons isotèrmics
pantà
pantassana
anguilera
capficall
pantoc
pantuflo
panna
bes
bes de lona
bes de vela
galliner
jaient
pallet
pallol
panyol
rebost
panyoler
mocador
papafiga
papafiga
papafigues
paper
papers
pap
paquebot
paquet
parell d'estabilitat
parell d'estabilitat
parell de forces
para !
donar fusa
paràbola
parabòlic
parada de descompressió
parada de la colla
aparadura
parafum
parat
figuerot
paral·làctic
paral·laxi
paral·laxi en altura
paral·lels de corró
paral·lel
paral·lel
paral·lel de declinació
paramitjal
parany
parao
parapet
parallamps
vol nàutic
paravane
parcel-lat
parchazo
parchazo
parche
pardo
pared
pared
paredón
pareja de arrastre
parejo-a (costa y fonfo)
parel
parlamentario
parque
parque natural submarino
parrilla
parte
parte del costado de dentro o fuera del agua
parte en el buque
parte en el negocio
parte inferior de un palo debajo la cubierta
partencia
partente de navegación
partida
partir al puño
pasa caballos
pasabalas
pasacabo
pasada de sierra
pasadera
pasador
pasaje
pasajero
pasamano
pasamano
pasamanos
batagada
batuda
pegat
terrós
paret
paret
penya - segat
parella de bou
regular
parell
parlamentari
parc
parc natural submarí
graella
part
eixugamulla
part en fusta
part en armament
cobert
partença
patent de navegació
partida
tocar d'orsa
passacavall
passabales
passacap
xerracada
passadora
passador
passatge
passatger
corredora
passamà
passamans
pasamanos
passamà
pasaporte
pasaporte de mar
pasar
pasar la crujía
pasar por debajo de la quilla
pasar por la popa
pasarela
passaport
passaport de mar
passar
correr la crugia
fer passar per sota la quilla
pasar per la popa
passarel·la
pasarela
passarel·la
pasarela de embarque
pasarela sobre cubierta
pasavante
pase
paseo marítimo
pasillo
paso
paso
paso
paso por el meridiano inferior
paso por el meridiano, culminación
pasteca
pasteca
pasteca
pasteca de carga
pasteca de coz
pasteca de penol
passarel·la d'embarcament
passarel·la sobre coberta
passavant
passi
passeig marítim
corredor
estret
freu
pas
pas pel meridià inferior
pas pel meridià
bossell
pasteca
politja
bossell de càrrega
bossell de peu
bossell de penol
pasteca fija
pasteca móvil
pastera
pastera
pastilla
pastillera
pastor
patache
patache
patamar
patarráez
patarráez
patarráez
patela
patentado
patente
patente de corso
patente de navegación
patente de sanidd
patente limpa
patente sucia
paternóster (ant.)
patile
patilla
patín
patín de pedales
patín de remo
patín de vela
patinar
patio
patrón
patrón de iate
patrón de la 2ª barca del bou
patrón de pesca
patrón de primera
patrón de segunda
patrona (ant.)
patronear
patronía
patrulla
patrullar
patrullero
pava
pavellón
pavés
bossell fix
bossell mòbil
pastera
tèquina
pastilla
pastillera
pastor
patatxo
pataig
patamar
guia
patarràs
patarres
patela
patentat
patent
patent de cors
patent de navegació
patent de sanitat
patent neta
patent bruta
paternòster
patile
patilla
patí
patí de pedals
patí de rem
patí de vela
patinar
pati
patró
patró de iot
seguidor
patró de pesca
patró de primera
patró de segona
patrona
patronejar
patronia
patrulla
patrullar
patruller
pioca
pavelló
pavès
peana / travesaño inferior
travesser inferior
pecho
pedalear
pedalear
pedestal
pedir
pedral
pedregal
pedregoso
pega
pegarse
peia
peina
peinado
peinar
pit
pedalar
pedalejar
pedestal
demanar
pedral
pedregar
pedregós
pega
pegar-se
peia
pinta
pentinat
pentinar
peje
pejepalo
pejo
pelágico
peldaño
peldaño
peldaño
peixe
peixopalo
gaia
pelàgic
escaló
graó
esglaó
peldaño / escalón
peldaño / escalón
peldaño / escalón
escaló
esglaó
graó
peldaño de arranque
esglaó d'arrencada
peldaño de arranque
esglaó d'arrencada
peligro
peligro extremo
peligro interno
peligro no comprobado
pellizcar
pelo de caballo
pelote
pelotería (ant.)
pelotero
pena
pender
pendiente
pendiente
perill
perill extrem
perill intern
perill no comprovat
pessigar
pèl de cavall
còdol
pilotam
piloter
pena
penjar
pendent
penjant
pendiente
pendent
pendol
pendón
pèndol
penó
péndulo
pèndol
pendura
peniche
península
penol
penol
penol del car
peñedo
peñol de víveres
peón
pepel esmeril
per de estabilitat
percha
percha (vaca de pesca)
perchar
perchel
perder
perder el gobierno
perder el gobierno
perder vuelta
pérdida
pérdida de estiba
pérdida total
perdigueta
perezosa
perfil
perfilar
perforadona
perforar
periastro m
perico
perico
penjada
penitxe
península
murgonal
penol
topino
escull
gambussa
peó
paper de vidre
parell d'estabilitat
perxa
semaler
perxar
perxell
perdre
perdre el govern
perdre el timó
perdre volta
pèrdua
pèrdua d'estiba
pèrdua total
perdiuera
peresosa
perfil
perfilar
barrinadora
barrinar
periastre m
perico
perroquet
perico alto
perico alto
perico bajo
perico bajo
perigallo
perigeo
perihelio
perilla
perilla
perilla
perilla
período
período de balance
período de la ola
período de olas
periplo
periquito
periquito
periquito
periscopio
perito
perlucidus
permanencia
permiso de agua dulce
pernada
pernero
pernete
perno
perpendicular de popa
perpendicular de proa
perroquete
pertrechamiento
pertrechar
pertrechos
perturbación atmosférica
pesca
pesca
pesca al lanzado
pesca capturada
pesca con balanza
pesca de bajura
pesca de cueva
pesca de espera
pesca de fondo
pesca subacuática
pesca submarina
pescadería
pescadero
pescado
pescador
pescador a la encesa o a la luz
pescador de trasllallo
pescador de trasmallo, trtasmallero
pescador submarino
pescante
pescante
pescante de gravedad
pescante giratorio
pescante radial
pescar
perico alt
perroquet alt
perico baix
perroquet baix
perigall
perigeu
periheli
galeta
palilla
paulla
pera
període
període de balanç
període de l'ona
període d'ones
periple
perico
periquito
perroquet
periscopi
perit
perlucidus
permanència
permís d'aigua dolça
cama
cama
pernet
pern
perpendicular de popa
perpendicular de proa
perroquet
proveïment
proveir
pertrets
pertorbació atmosfèrica
pesca
pescada
pesca al llançat
pescada
persca amb balança
pesca de baixura
pesca de cau
pesca d'espera
pesca de fons
pusca subaquàtica
pesca submarina
peixateria
peixater
peix
pescador
encenaire
armellader
tremaire
pescador submarí
gabiet
pescant
pescant de gravetat
pescant giratori
pescant radial
pescar
pescar a golpes de mallo
pescar a la luz
pescar a la vaca
pescar al alba
pescar al atardecer
pescar al atardecer
pescar al robo
pescar alejándose de la línea debida
pescar cobn cebo de gamba viva en el anzuelo
pescar con anzuelo y paladar de pez ángel
pescar con aparejo de mero
pescar con arte de arrastre
pescar con arte de arrastre
pescar con arte de arrastre pequeño
pescar con arte de arrastre pequeño
pescar con arte de cerco
pescar con arte de cerco
pescar con arte de jábega
pescar con arte de pareja
pescar con arte de sardinal
pescar con arte de vaca
pescar con caña y flotador
pescar con cañizada
pescar con cebo de pluma de gallo
pescar con curricán
pescar con dinamita
pescar con explosivos
pescar con gambera por el canto del muelle
pescar con gambera sustendida de una caña
pescar con gusano
pescar con liña
pescar con luz artificial
pescar con palangre
pescar con trasmallo
pescar con trasmallo
pescar con volantín calado ante escondrijos
pescar coral
pescar coral
pescar coral
pescar coral
pescar coral
pescar coral
pescar en fondos sucios
pescar lubinas con caña larga
pescar o recuperar con el rezón
pescar pulpos con potera y trapo blanco
peseta
peso
peso muerto
peso muerto
peso muerto de verano
pesquera
pesquería
pesquero
pesquero de arrastre
pestaña
pescar a cops de mall
pescar a l'encesa
pescar a la vaca
pesca de l'alba
fer prima
pescar de prima
pescar al robo
pescar enxancat
pescar a la gambeta
pescar amb ham i paladar de peix àngel
pescar a la sultra
pescar a ròssec
pescar a l'art
pescar a l'artet
pescar amb artó
pescar a la teranyina
pescar a la gaita
xavegar
pescar al bou
pescar amb sardinals
pescar a la vaca
pescar amb suro
pescar a la partesana
pescar amb ploma de gall
pescar a la fluixa
pescar amb dinamita
pescar amb explosius
pescar a catre
pescar a la blanca
pescar a cuquet
pescar al volantí
pescar a la llum
pescar amb palangre
pescar al tremall
tremar
pescar a cau
coralar
corallar
corallejar
coralar
corallar
corallejar
pescar apicat
pescar a la rebasall
aixabegar
pescar a drap blanc
pesseta
pes
pes mort
pes mort
pes mort d'estiu
pesquera
pesquera
pesquer
pesquer d’arrossegament
pestanya
pestillo
pestillo
llisquet
pestell
petate
petifoque
farcell
petifloc
peto
petrolear
petróleo
petrolero
petrolero
peúco
pezón
pica
picacho
picada
picadero
picadura
picar
picar
picar un palo
picaresca
picarse la mar
pichola
pico
pico
pico
pico de cangraja
pico de loro
pico de loro
picúa
picuda
picudo
pie
pie
pie de cabra
pie de cabra
pie de gallo
pie de palo
pie de pato
pie de rey
plastró
petrolejar
petroli
petroler
petrolier
peüc
mugró
pica
pollegó
picada
picador
picada
embicar
picar
picar un pal
picaresca
picar-se la mar
pitxola
antena
antena en les grans barques de mitjana
pic
pic de cangreja
bec de lloro
garrofa
bequerut
bequerut
palangre de lluç
peu
peu
alçaprem
peu de cabra
peu de gall
peu de pal
peu d'anec
peu de rei
pie de rey
peu de rei
pie de roda
pié de roda (de proa y de popa)
piedra
piedra de afilar
piedra de afilar
coll de gaó
gaó
pedra
pedra d'esmolar
pedra esmoladora
piedra de afilar
piedra de afilar
pedra esmoladora
pedra d'esmolar
pieza
pieza
pieza de red
piezas reforzadas del pie de arte de arrastre
pijote
pila
pilar
bes
peça
tel
peu de plom
ganxo
munt
pilar
pilar
pilarote de una barandilla
pilarote de una barandilla
pilar
barrot d'arrencada d'una escala
pilar d'arrencada d'una escala
pileus
Pilot Chart
pilotaje
pilotar
pilotín
piloto
piloto
pileus
Pilot Chart
pilotatge
pilotar
pilotí
pilot
piloto
piloto automático
pimelga
pinaza
pincel
pilot automàtic
pimelga
pinassa
pinzell
pincel
pinzell
pinchazo
pincho ( en Galicia)
pinco
pingüe
pino
punxada
palangre de fons
pinc
llondro
pi
pino
pi
pínola
pintar
pintura
pintura anticorrosiva
pintura antiincrustante
pintura antioxidante
pintura sintética
pínula, pínola
pinza de sujeción
pinzón
pinzote
pinzote
piña
piña
piña culo de puerco para abajo
piña de acollador
piña de culo de puerco doble
piña de rosa
piola
piola
pipa
pinnula
pintar
pintura
pintura anticorrosiva
pintura antiincrustant
pintura antioxidant
pintura sintètica
pínnula
aparell de subjecció
gambaleta
agullot
pinçot
gra d'ordi
pinya
pinya de cul de porc senzill
pinya d’acollador
pinya de cul de porc doble
pinya de rosa
piola
ficel·la
bóta
pipa de una baranda
pipa d'una barana
pipería
piquera
piquero
piqueta
piqueta
piquete
piragua
piragua
piragua con balancín
piragua con dos balancines
piragüero
pirata
piratear
piratería
piróscafo
piscardo
piscicultor
piscicultura
pisciforme
piscina
pistola
botam
piquera
piquer
picot
piqueta
piquet
canoa
piragua
piragua amb balancí
piragua amb dos balamcins
piragüer
pirata
piratejar
pirateria
piròscaf
vairò (naucrates ductor)
piscicultor
piscicultura
pisciforme
piscina
pistola
pistola
pistola
pistola de aire comprimido
pistola d'aire comprimit
pistola de aire comprimido
pistola d'aire comprimit
pistón
pistón
pitada corta
èmbol
pistó
toc curt
pitada larga
pitanza
pitarrasa
pitarrasear
pito
pivote
PK
placa
placaje
placel
placer
placton
plaga (ant.)
plana
plana mayor
plancha
plancha
plancha
plancha de body board
plancha de pesca submarina
plancha deagua
planchada
planchar
planchuela
planear
planeo
planeo
planero
planeta
planetario
planetoide
planicie
plano
plano
plano de estiba
plano de estiba, plano de carga
plano de flotación
plano de formas
plano horizontal
plano inclinado
plano longitudinal
plano transversal
plano vélico
plantilla
planudo
plástico
plata
plataforma
plataforma (ant.)
plataforma continental
plataforma costanera
platarse
plática
platilla
playa
playa de arena
playa de cascajo
playa fondal
playa pedregosa
playa profunda
toc llarg
pitança
pitarrassa
pitarrassar
xiulet
piu (pivot)
PK
placa
aplacatge
baixplà
banc
plàcton
plaga
plana
plana major
planxa
palanca
sola
planxa de surf pla
planxa de pesca submarina
planxa d'aigua
planxada
planxar
planxeta
planar
planatge
planeig
planer
planeta
planetari
planetoide
planassa
pla
pla
pla d'estiba
pla d'estiba
pla de flotació
pla de formes
pla horizontal
rampa (pla inclinat)
pla longitudinal
pla transversal
pla vèlic
plantilla
pla-na
plàstic
plata
plataforma
plataforma
plataforma continental
plataforma costanera
platar-se
plàtica
brida
platja
platja d'arena
glera
plaxa fondal
platja pedrosa
platja fondal
playa seca
playado
playal
playazo
playero
playón
playuela
plaza
pleamar
pleamar media
platja seca
platjat
platjal
platjàs
platger
platjassa
platjola
plaça
plenamar
plenamar mitjana
plegable
plegable
plegador
plenamar
plenamar
ploma
plomada
plegador
mar plena
plenamar
plomar
plomada
plomada
plomada
plomo
Plongeon
pluma
pluma de carga
pluma de gallo
pluma loca
pluma real
pluma Stuelcken
Plutón
pluviómetro de almacenamiento
pntar (fig.)
poa
poca máquina atrás
poca máquina avante
podas
polacra
polacra barca
polacra goleta
polacra redonda
polacra-goleta
polacra-goleta de tres palos
polar
polarización
polea
polea
plom
Plongeon
ploma
ploma de càrrega
ploma de gall
ploma boja
ploma reial
ploma Stuelcken
Plutó
pluviòmetre totalitzador
pintar
poa
poca màquina endarrere
poca màquina avant
pedaç Bothus podas podas
pollacra
pollacra barca
pollacra goleta
pollacra rodona
pollacra goleta
pollacra goleta de tres pals
polar
polarització
politja
corriola
polea
politja
poliacril
poliamida
poliéster
polietileno
polígono naval
polín
polipropileno
poliuretano
póliza
póliza de fletamento
póliza de fletamento por viaje
póliza de fletamento;póliza de transporte
póliza de seguro
póliza de seguros
póliza GENCON
polizón
pollaca dada del tope del palo al car o pena
poliacril
poliamida
polièster
polietilè
polígon naval
basada
polipropilè
poliuretà
pòlissa
pòlissa de noliejament
pòlissa de noliejament per viatge
pòlissa de transport (pòlissa de noli)
pòlissa d'assegurança
pòlissa d'assegurances
noliejament GENCON
polissó
pollacra en xarpa
pollaca dada entre la vela i la cubierta
pollacrón
pollacrón
pollacrón
polo
polo acuático
polo boreal
polo de iluminación
polo depreso
polo elevado
polo geográfico
polo magnético
polo magnético terrestre
polo norte
polo sur
polode iluminación
polodia
polos celestes
polvillo
polvo
derramo
pollacra
pollacrí
pollacró
pol
polo aquàtic
pol boreal
pol d'il·ñuminacó
pol baix
pol elevat
pol geogràfic
pol magnètic
pol magnètic terrestre
pol nord
pol sud
pol d'iluminació
polòdia
pols celestes
polsim
pols
pomo / manija / puño
maneta
poner
poner en batería
poner en cubierta
poner en facha
poner en viento
poner en viento
poner los pales para varar la barca
poner proa
poner puente o cubierta en embarcación
ponerse
ponerse al pairo
ponerse al socaire del viento
ponerse en facha
ponerse la quilla al sol
ponerse la quilla al sol
ponerse la ropa de agua para varar la barca
ponientazo
poniente
ponientear
pontana
pontón
pontona, (barca del Ebro)
pontonada
pontonero
popa
popa cuadra
popa de crucero
popa de culo de mona
popa de dos cuerpos
popa de violín
popa estrecha
popa fina
popa puntiaguda
popa redonda
popel
popés
por abajo
por cuenta y riesgo de
por estima sin corriente
posar
posar en bateria
encobertar
posar en fatxa
fer portar
fer portar en vent
empalar
posar proa
pontar =encobertar
pondre’s
posar-se al paire
assocarrar-se
posar-se en fatxa
anar amb la carena per amunt
anar de carena al sol
fer la pava
ponentada
ponent
ponientejar
pontana
pontó
pontona
pontonada
pontoner
popa
popa de quadre
popa de creuer
popa de cul de mona
popa de dos cossos
popa de violí
popa robada
popa estreta
popa punxeguda
popa rodona
poper
poper
per baix
per compte i risc de
per estima sense corrent
por la amura
por la borda
por la popa
por la proa, a proa
pororoca
porrón
porta
porta aaviones
porta de carga
porta pintada
porta simulada
portaamarras
portable
portabrocas
portahelicópteros
portaje (ant.)
portalón
portañuela
portar
portar
portar
portar las velas
portarredes
portavoz
porte
porte
porte (flete)
porteo
portería
per l'amura
per la borda
per la popa
per la proa
pororoca
porró
porta
portaavions
porta de c`sarrega
porta pintada
porta simulada
portaamarres
portable
portabroques
portahelicòpters
portatge
portaló
portella
anar plena
cridar
portar
portar les veles
portaxarxes
portaveu
esportada
ports
portori (ant.)
porteig
porteria
pórtico
pòrtic
portillo
portillo
portillo
portillo de lua
portillo, portilla
portuario
portuguesa
portulano
portulano
posante
posaverga
pose
posición
Pósito de Pescadores
pósito marítimo
posta
poste de carga
postiza
postura
pota
potada
potaje
potencia
potencia efectiva
potencia, caballaje
potera
potera
poza
poza
poza
canyís
porta de reclñam
portalera
portell
portyell
portuari
portuguesa
portola
portpla
quiet
posaverga
posa
posició
Pòsdit de Pescadors
pósit
posta
pal de càrrega
postissa
postura
pota
potada
potatge
potància
potència efectiva
potència
calamera
potera
olla
pou
tolla
pozo
PR
práctica
practicable
practicaje
práctico
práctico de barra
práctico de costa
práctico de puerto
práctico de rio
praecipitatio
prama
prao
prapecio
precesión
precinta
precintada
precintado
precintar
precintar
predictor de mareas
preflamear
prelongar
prelongar
premio de salvamento
premio por despacho adelantado
prensa
sot
PR
pràctica
practicable
practicatge
pràctic
pràctic de barra
pràctic de costa
pràctic de port
pràctic de riu
praecipitatio
prama
prao
trapezi
precessió dels equinoccis
precinte
embenada
embenat
embenar
precintar
predictor de merees
preflamejar
costejar
costerejar
premi de salvament
premi per despatx avançat
premsa
prensa
premsa
prensa de bastidor
prensa de bastidor
prensa de cantos
serjant de bastir
serjant de viga
serjant de cantells
prensa de cantos
serjant de cantells
prensa de fleje
prensa de fleje
prensa hidráulica
premsa per a quadres
serjant d'emmarcar
premsa hidràulica
prensa hidráulica
premsa hidràulica
prensacabos
prensaestopas
presa
presar
presentar
presentir la estrada del viento mistral
presión
presión atmosférica
presión hidrostática
préstamo a la gruesa
prestar
prester
pretor
pretoria (ant.)
prevención
prevención de incendios
prevención, retén
prima
prima del pescador sobre el valor de la venta
primer oficial
primer vertical
primera mano
principio de Arquimedes
prior
premsacaps
prensaestopes
presa
capturar
presentar
fer tocar les campanes
pressió
pressió atmosfèrica
pressió hidrostàtica
prèstec a la grossa
prestar
prester
pretor
pretòria
prevenció
prevenció d' incendis
prevenció
prima
pelut
primer oficial
primer vertical
primera ma
principi d'Arquimedes
prior
prioridad
prismáticos
pristo
proa
proa abierta
proa al viento
proa al viento
proa cerrada
proa chupada
proa de bulbo
proa de violín
proa fina
proa fina
proa fina
proa fina
proa inclinada
proa lanzada
proa recta
proa redonda
proceloso
proejar
proel
profundidad
profundidad
profundidad de peldaño
prioritat
prismàtics
pristo
proa
proa oberta
proa a vent
proa al vent
proa tancada
proa recollida
proa de bulb
proa de violí
proa afusada
proa fina
proa robada
proa magra
proa inclinada
proa llançada
proa recta
proa rodona
procel-lós
proejar
proer
fons
profunditat
fondàrià d'esglaó
profundidad de peldaño
fondària d'esglaó
profundidad, fondeza (ant.)
profundímetro
profundo
proís
proís
proisero
prolonga
prolongador
prolongar
prolongarse
promediar
promediar
promontorio
propagacióm
propano
propao
propao
propileno
propulsar
propulsión
propulsor
propulsor Voith-Schneider
protección
profunditat
profundímetre
profund
amarra
proís
proïssar
prolonga
prolongador
prolongar
prolongar-se
amitjanar
mitjançar
promontori
propagació
propà
claviller
peu d’arbre
propilè
propulsar
propulsió
propulsor
propulsar Voih-Schneider
protecció
protección
protecció
protesta
protesta de averia
protoestrella
prototipo
proveedor
provehedor
provincia marítima
provisión
provisión
provisiones
protesta
protesta d'avaria
protoestrella
prototip
proveïdor
avituallador
provincia marítima
forniment
provisió
provisions
provisiones del buque
provisionista
provisionista de buques
proyección
panàtica (ant.)
provisionista
proveïdor de naus
projecció
proyectable
projectable
proyectar
proyectarse
proyectista naval
proyector de señales
proyectos
prueba
prueba
psicrómetro
PU
puente
puente de mando
puente de navegación
puente de volcar
puente transbordador
puerca
puerta
projectar
projectar-se
projectista naval
projector de senyals
projector
prova (vulg.)
prova
psicròmetre
PU
coberta
pont de comandament
pont de navegació
pont de tombar
pont transbordador
porca
porta
puerta
porta
puerta de popa
puerta en el costado
puerta reclamo
puertezuelo
puerto
puerto abierto
puerto artificial
puerto autónomo
puerto base
puerto cerrado
puerto comercial
puerto concesionado
puerto de abrigo
puerto de boyas
puerto de carga
puerto de descarga
puerto de destino
puerto de escala
puerto de invernada
puerto de marea
puerto de matrícula
puerto de refugio
puerto de refugio
puerto deportivo
puerto fluvial
puerto franco
puerto franco
puerto marítimo
puerto militar
puerto militar
puerto natural
puerto pesquero
puerto-isla
puesta
puesto
puja
pujamen
pujamen
porta de popa
porta en el costat
porta
portet
port
port obert
port artificial
port autònom
port esportiu (port de base)
port tancat
port comercial
port concessionat
port de refugi
port de boies
port de càrrega
port de descàrrega
port de destinació
port d'escala
port d'hivernada
port de marea
port de matricula
port de refugi
port d'arribada forçosa
port esportiu
port fluvial
port franc
port franc
port marítim
port militar
base naval
port natural
port pesquer
port illa
posta
lloc
puja
baina
batedor
pujamen
pujamen
pujamen
pujamen
pujament
pulgada
pulgadera
pulidor
batedor en veles llatines
beina
faldar en veles de tallant
pujament
faldar
polzada
polzadera
ferro de polir
pulidor
ferro de polir
púlpito
púlpito
pulsación
pulsante
pulsar
pulsómetro
pulverizador
punta
punta
balcó
tronna
pulsació
pulsant
púlsar
pulsòmetre
polvoritzador
cap
punta
punta
punta
punta de arpón
puntal
punta d'arpó
puntal
puntal
puntal
puntal de bodega
puntal de carga
puntal de escotilla
puntal de fuera
puntal de la bodega
puntal de la escotilla
puntapié
puntear
punteo relativo
puntería
puntero
puntilla
punto
punto astral
punto cardinal
punto de amarre
punto de amarre
punto de embarque del práctico
punto de ignicción
punto de ignicción
punto muerto
punto solsitial
punto tipográfico
punto vernal
punto vernal de Aries
puntos cardinales
puntos cuadrantales
punzón
puntal de bodega
puntal de càrrega
puntal d'escotilla
puntal de fora
puntal de la bodega
puntal de l'escotilla
peanya
puntejar
punteig relatiu
punteria
punter
punteta
punt
punt astral
punt cardinal
amarrador
punt d'amarrada
punt d'embarcament del pràctic
punt d'ignició
punt d'ignició
punt mort
punt solsticial
punt tipogràfic
punt vernal
primer punt d’Àries
punts cardinals
punts quadrantals
punxó
punzón
punxó
punzonar
puño
puño
puño
puño de amura
puño de amura
puño de amura
puño de boca
puño de driza
punxonar
cornaló
manegueta
puny
escaló
pollacó
puny d’amura
puny de boca
puny de drissa
puño de escota
puño de escota triple
puño de escota triple
puño de pena
puño de pena (vela latina)
puño de pena (vela latina)
puño de pena en cangrees
puño de pena en foques y velas de estay
puño de pena en velas cangrejas
puño de pico
puño del remo
puño del remo
puños altos
puños bajos
purga
purgador
purgar
PZ
Q
quaderno de bitàcora
quásar
quebrado
quebrantaolas
quebrantarse
quebranto
quebranto
quebranto
queche
quechemaina
quechemarín
quechemarín
quechemarina
quedada
quedarse
quedarse sin comer
quemador
querer
quiescente
quijada
quijada
quijada
quijadas
quilla
quilla
quilla de balance
quilla de balance de un bote
quilla vertical
quillado
quillado
quillat
quinal
quincena
quinquerreme
quintalada
quintante
quinto
quiñón
quiñonero
quitar la vuelta
quitar la vuelta
puny d’escota
argolla triple del puny
argollada triple del puny
puny de pena
espiga
espigueta
puny de pena
puny de pena en flocs i veles d'estai
puny de pena en veles cangrees
puny de pic
gaio
puny del rem
punys alts
punys baixos
purga
purgador
purgar
PZ
Q
quadern de bitàcola
quàsar
fallit
trencaonades
crebantar-se
crebant
crebantat
trancament
quetx
catxamarina
catxamarina
quetxmarí
quetxmarina
quedada
quedar-se
fer capot
cremador
voler
quiescent
barra
galtera
mandíbula
galzers
espina
quilla
quilla de balanç
quilla de balanç d'un bot
quilla vertical
quillat
quillat
quillat
quinal
quinzena
quinquerrem
quintarada
quintant
quint
quinyó
quinyoler
treure la volta
llevar volta
quitasueños (fig.)
quitavueltas
R (romeo)
rabeada
rabear
rabello
rabera
rabiscaddo
rabiza
rabiza
rabiza de la bandera
rabizadura
rabla a vela
rabo
rabo de gallo
rabo de pato
rabo de pato
raca
racamento
racamento
racamento de una verga
racamento de una verga
racel
racha
racha
racha de viento
rachera
ración
racor
rada
rada
rada
radar
radar de movimiento verdadero
radarfaro
radiación
radiatus
radio
radio
radio metacéntrico
radioastronomia
radiobaliza
radiobalizaje
radiobalizamiento
radiobalizar
radiocomunicación
radiodetección
radioemisora
radiofaro
radiofonía
radiofono
radiofrecuencia
radiofuente
radiogniometro
radiogoniometría
radiogoniométrico
radiogoniómetro
radiograma
radiolocalización
radiomarcación
maldecap
llevavoltes
R (romeo)
culejada
cuejar
rabello
cua
cònic
ravissa
rebisa
ravissa de bandera
rebisament
taula a vela
cua
cua de gall
cua d'ànec
cua de pato
raca
anell
racament
enrocament d'una verga
racament d'na verga
fi
glopada
ratxa
glopada
alatxera
ració
ràcord
ansa
badia
rada
radar
radar de moviment veritable
radarfar
radiació
radiatus
radi
ràdio
radi metacèntric
radioastronomia
radiobalisa
radiobalisatge
radiobalisament
radiobalisar
radiocomunicació
radiodetecció
radioemissora
radiofar
radiofonia
radiòfon
radiofreqüencia
radiofont
radiogoniòmetre
radiogoniometria
radiogoniomètric-a
radiogoniòmetre
radiograma
radiolocalització
radiomarcació
radiomensaje
radiometría
radionavegación
radioreceptor
radioseñal
radiosonda
radiosondaje
radiotaléfono
radiotelecomunicación
radiotelefonema
radiotelefonía
radiotelefonista
radioteléfono
radiotelegrafiar
radiotelegrafista
radiotelégrafo
radiotelegrama
radiotelemetría
radiotelescopio
radiotransmisión
radiotransmisor
ráfaga
ráfaga
raffee
rail
raimal
raina
rainal
rainal
ralinga de baluma
ralingar
rama
rama
rambargo
ramo
rampa
rampín
ranchera
ranchero
rancho
randa
ranura
radiomissatge
radiometria
radionavegació
radioreceptor
radiosenyal
radiosonda
radiosondatge
radiotalèfon
radiotelecomunicació
radiotelefonema
radiotelefonia
radiotelefonista
radiotelèfon
radiotelegrafiar
radiotelegrafiste
radiotelègraf
radiotelegrama
radiotelemetria
radiotelescopi
radiotransmissió
radiotransmissor
bufarut
ràfega
raffee
carril
baga
folre de l'art
barsolada
barsolí
batidor
empalomar
branca
rama
rambargo
ram
rampa
rampí
ranxera
ranxer
ranxo
cangrea
cadell
ranura / gárgol
cadell
raña(en Galicia)
rapa
rapeta
rapetón
raqueable
raquear
raqueo
raquero
rasante
rasante
rasca
rascacielos
rascacielos
rascacielos
rascador
rascanubes
rascanubes
ranya
rapa
rapeta
rapetó
recercable (naufragis)
recercar (naufragis)
recerca (naufragis)
recercador
rasant
raser
solta
gratacels
gratanúvols
triangle
rascador
gratacels
gratanúvols
rascar
rascón
rasel
rasel de popa
rasel de proa
raso
raspador
rascar
rascada
racell
pic de popa
pic de proa
ras
rascador
raspador
raspador
rascador
raspador
rasqueta
rasqueta
rasqueta
rasqueta
rastra
rastreador
rastrear
rastrear
rastreo
rastreo
rastrera
rastrera
rastrera, arrastradera
rastrero
rastrillo
rastro
rata
ratadura
ratas
ratera
ratero
rating
ratonar
ratones
rayas
rayera
rayo de cofa
raz de marea
raz de marea, riza
RC
reacción
rascle
rastrejador
arrossegar
rastrejar
arrossegament
rastreig
arrastradera
arrossegadora
rastrera
rastrer
rasclet
rastre
rata / saltabardisses Uranoscopus scaber
ratadura
rates
ratera
rater
arqueig de regates
refregar
ratolins
rajades Raja spp
corredora
raig de cofa
raz de marea
ras de marea
RC
reacció
reacción
reacció
reacher
reactor
real
realzar
rearmamento
rearmar
reasegurador
reasegurar
reaseguro
reata
reata
reatar
rebajar
rebaje
rebajo
rebajo
reacher
reactor
reial
realçar
rearmament
rearmar
reassegurador
reassegurar
reassegurança
folre de cap
reata
relligar
rebaixar
galze
rebaix
sagnia (d'una biga)
rebajo
rebaix
reballar
rebalsa
rebasadero
rebase
reballar
embassament
pas
ultrapassament
rebatir
rebatir
rebautizado
rebencazo
rebenque
rebenque
rebeo
rebezar
rebicilla
rebizar
reboque
reborda
reboto
rebujar
rebujo
recalada
recalar
recalcada
recalcar
recalcar
recalcón
recalentador
recalmar
recalme
recalmón
recalmón
recámara
recargar
recata de altura
receptor
receptor de la carga
recibo de correos
recibo de paquetería
recibo del piloto
recinto portuario
reclamo
reclavar
reclusa de marea
reclutar
recodar
recodo
recodo
recoger
recoger de lado
recogerse
recogimiento
recomprimir
reconocer
reconociento
recorrer la red
recostarse
recta
recta de altura
rectificar
recuperar objetos con el rampogoll
recurva
red
red
red de carga
red de malla fina
rebatre
rebotir
rebatejat
fuetada
fuet
rebenc
cuejament
revessar
rebiseta
rebisar
revolt
xarxa grossa
cua
repolsar
repols
recalada
recalar
recalcada
recalcar
reprendre
recalcó
rescalfador
reclamar
capcera
calmada
recalmó
recambra
recarregar
recta d'altura
receptor
receptor de la càrrega
rebut de correus
rebut de paqueteria
rebut del pilot
recinte portuari
capcera
reclavar
resclosa de marea
reclutat
recolzar
recolzada
recolze
recollir
recollit de costat
recollir-se
recolliment
recomprimir
reconèixer
reconeixement
passar per mà
reclinar-se
recta
recta d'altura
rectificar
rampollogar
recorba
filat
xarxa
xarxa de càrrega
xarxa prima
red del bauprés
red meteorológica
red para lanzones
red protectora
red sabogal
red vieja
redada
redada
redar
redar
redel, of (ant.)
redero
redonda
redondearse
redondo
redoso
reducción
reducir
reduir-se la intensitat del vent
reembarcar
reembarque
reexpedir
reflector
reflector de radar
reflejar
reflexión
reflotar
reflujo
reforzamiento
reforzar
reforzar amarras
reforzar las mallas
reforzar las mallas (de la red)
refracción
refractar
refregada
refregón
refrescar
refrescar
refrescar
refrescar
refrescar el viento
refresco
refriega
refriega
refriegita
refrigeración por agua ddulce
refrigeración por agua de mar
refrigerado por aceite
refrigerador
refuerzo
refuerzo
refuerzo de popa
refugio
regala
regala
regala
regala
regala
regar
xarxeta
xarxa meteorològica
sonsoneta
malla protectora
sabogal
xarpellera
calada
xarxada
calar
enxarxar
quaderna proera
xarxaire
rodona
arrodonir-se
rodó
recer
reducció
reduir
amainar
reembarcar
reembarcament
reexpedir
reflector
reflector de radar
reflectir
reflexió
reflotar
reflux
reforçament
reforçar
assegurar-se amarres
reforçar les malles
ensimolsar
refracció
refractar
refrec
refregadura
guanyar el vent
refrescar
repinxar
requintar
refrescar el vent
refresc
batussa
bufada
bufadeta
refrigeració per aigua dolça
refrigeració per aigua de mar
refrigerat per oli
refrigerador
faixa
reforç
saió
refugi
arramblador
borda
orla
regala
soleta
regar
regata
regata anulada
regata aplazado
regata transatlántica
regatar
regatear
regateo
regatista
regatón
regente
regidera
regimiento
región abisal
regir
registrar
registro
registro de barcos
registro del Lloyd's
regla
reglamento
reglamento de abordajes
reglar
reglas del York i Anvers
reglas paralelas
reglón
regola
regolfar
regolfo
regolfo
regolfo
regresar
regruesadora
regata
regata anul-lada
regata ajornada
cursa transatlàntica
retatar
fer regates
regateig
regataire
regató
regent
cordill del curricà
regiment
regió abissal
regir
registrar
registre
registre maritim (registre de vaixells)
registre del Lloyd's
regla
reglament
reglament d' abordatges
ajustar
regles de York i Anvers
regles paral·lels
regle
embornal de varenga
regolfar
regolf
regolfada
regolfada
desarribar
regruixadora
regruesadora
regruixadora
reguera
reguera
regulable
codera
codillo
regulable
regulable
regulable
regulación de válvulas
regulador
regulador de dos cuerpos
regulador de un cuerpo
rehundimiento
rehundir
rehusar
reigola
reinal
reinal
reinal
reinal
reinales
rejera
rejera
rejilla
relatividad
relenga de plomos, pandulleiras (en Galicia)
relieve submarino
relinga
relinga
relinga
relinga (en pesca)
regulació de vàlvules
regulador
regulador de dos cossos
regulador d'un cos
reenfonsament
reenfonsar
refusar
fletxast
braçol
braçolada de palangró
bracolí
cameta
braçolada
codera
codillo
reixeta
relativitat
ralinga de ploms
relleu submarí
barnilla
buldau
ralinga
xinyell
relinga de baluma
relinga de baluma
relinga de corchos
relinga de grátil
relinga de pujamen
relinga de pujamen
relinga del martillo
relingar
relingar
batedor
batidor
ralinga de suros
ralinga del gràtil
ralinga de beina
ralinga del pujament
gratilet
cordellar
ralingar
rellano / descansillo
replà
rellenar
reloj
reloj de arena
reloj de bitácora
reloj sumergible
remachadora
remachar
remache
remada
remallar
remamiento
remamiento
remangar
remanso
remante
remar
remarcar
remate de los ligazones
remendar
remero
remero proel
remero proel
remiche
remiendo
remiendo
remo
remolar
remolcador
remolcar
remolino
remolino
remolino
remolino
remolque
remolque abarloado
remolque de costado
remolque de proa
remolque en flecha
remolque en punta
remolque en punta de carnero
remontada
remontamiento
remontar
remontar
remontar
rempujo
rempujo para coser
rempujo para relingar
remusgo
remuzgo
farcir
rellotge
relltge de sorra
rellotge de bitàcola
rellotge submergible
rebladora
reblar
rebló
boga
remallar
remada
remament
arremangar
rabeig
remant
remar
remarcar
cim dels lligams
adobar
remer
mariner de serviola
remer de serviola
remig
adob
adobadura
rem
remolar
remolcador
remolcar
bullidor
remolí (xuclador)
remolí
remolinada
remolc
remolc abarloat
remolc abarloat
remolc en fletja
remolc en fletxa
remolc en punta
remolc en punta
remuntada
remunta
doblar
muntar
remuntar
planell
guardamà
guardamà
griset
brisca
rendidura
rendimiento mecánico
rendir
renvalsar
rendiment
rendiment mecànic
rendr
galzar
renvalsar
galzar
renvalso
galze
renvalso
galze
reolá (en Málaga)
reparación
reparación en seco
reparaciones
reparar
reparo
repartimiento
repartir
repelo
reolà
reparació
reparació en sec
reparacions
reparar
defensa
repartiment
repartir
repèl
repelo
repèl
repetidor
repetidor
repetidor
repetidor de la giroscópica
repicar
repique
repique, repiquete
repiquete
repiquetear
repiqueteo
reposteria
repostero
represa
represar
repuntar
repunte
requeca
requerir
requin
Requin
rerpuntar
resaca
resaca
resaca
resacar
resaltar
repetidor
repetidor
retransmissor
repetidor de la giroscòpica
re`picar
repicament
repic
repicó
repiquetejar
repiqueig
rebosteria
reboster
represa
represar
repuntar
repunt
bonitolera
requerir
requin
Requin
repuntar
ressaca
rissaga
volerany
halar
ressaltar
resaltar
ressaltar
resbalamiento de la hélice
rescatar
rescate
reserva
reserva de flotabilitat
reserva natural submarina
resguardar
resguardo
resguardo bajo quilla
residuo
resina
resolución
resonancia
resonar (ant.)
resoplar
respaldar
relliscament de l'hèlice
rescatar
rescat
reserva
reserva de flotabilitat
reserva natural submarina
resguardar
resguard
resguard sota la quilla
residu
reïna (resina)
resolució
ressonancia
ressonar
rebufar
respatllar
respeto
respiración
respiración artificial
respirador
respirar
responder
restañar
restaño
restinga
restinga
resto
restos
restos flotantes
restringar
retacado
retaguardia
retardar
retascar
retel
retenida
retenida
retenida
retenida
retesar
retícula
retículo
retirado
retirarse
retocar
retorno
retranca
retreta
retrogradación
retrógrado
retundir
reventar
reventazón
reverar
reverencia
revés
revestimiento
reveza
revezar
revirado
revirado
revirar
reviro
reviro
revista naval
revitar
revitar
revocar
revolución
revolución anomalística
revolver
revolver
rezón
rezón
rezumar
RI
recanvi
respiració
respiració artificial
respirador
respirar
respondre
estanyar
estroncament
restibnga
restinga
restant
restes
restes flotants
restingar
retacat
reraguarda
alentir
retacar
salabret
baticul
contra
retenidor
retinguda
retesar
retícula
reticle
retit
retirar-se
retocar
retorn
retranga
retreta
retrogradació
retrògrad
arranjar
rebentar
rebentament
remoure
reverència
revés
revestiment
revessa
revessar
revira
revirat
revirar
revirada
reviro
revista naval
retornar
revoldre
revocar
revolució
revolució anomalística
regirar
revoltar
ferro
ruixó
traspuar
RI
ría
riba,
ribera
ribera
ribereño
ribereño
ribero
ribete
rida
riesgo
rifadura
rifadura
rifar
rifar
rifar
rigales
rigola (ant)
rincon ocupado por la caldereta a bordo
rinconada
río truchero
riostrar
ripple marks
riscador
risco
ristrel
ria
reba
ribera
voral
riberal
riberenc
embarcador
armellada
rida
risc
rifadura
tallaringa
esqueixar
estrapar
rifar
part de pernada de xàvega
fletxadura
capella de la caldereta
raconada
riu truiter
arriostrar
ripple marks
rosset
cingle
llata d'empostissat
ristrel / durmiente
llata d'empostissat
rizada
rizada
rizar
rizar
rizar
rizar
rizo
rizo
rizo de fondo
rizos
roaring forties
robar
roble
arrissada
rissada
arrebossar
arrissar
rissar
rissar
arrissament
ris
ris de fons
rissos
roaring forties
robar
roure
roble
roure
roblón
roblonado
roblonar
roca
rociador
roción
roción
roción pequeño
roda
roda
rodador
rodal
rodar
rodear
rodelano
rodero
rodete
rodillera
rodillo
rodo
rebló
reblat
reblar
roca
ruixador
esquitxada
ruixada
ruixim
roda
roda de proa
rodador
rodal
rodar
rodejar
rodelà
bordo
capçana
genollera
corró
eixugador
rodo
rodo
roer
roija
rol
rolada
rolar
rolar
rolar
rolar al contrario del reloj
rolar en el sentido del reloj
roldana
roldana
roldanar
roleada
roleada
roleo
roleo
rolí
rolín
rollete
rollo (del árbol)
eixugall
escorredor
rosegar
roija (a Tarragona)
rol
rolada
rolar
rolar
rondar
rolar al revés del rellotge
rolar en el sentit del rellotge
politja
politjó
cúrria
balanceig
balandreig
balanceig
balandreig
aparell de brandada
aparell de brandada
capçana
roll (del tronc de l'arbre)
rollo (del árbol)
roll (del tronc de l'arbre)
rolón
romanal (aparejo para llevar peces al hombro)
romanear
romaneo
romanía (ant)
rompehielos
rompeolas
rompeolas
rompeolas de cubierta
romper
romper
romperse
romperse
romperse (la ola)
romperse la antena por el estrobo
rompiente
rompiente
rompiente
rompiente
roncar (fig.)
roncería
roncero
roncero
ronda
rondar
rondar
rondar
rondear
ronquear
ronzal (ant.)
roña
roñada
ropa
ropa de agua
roquear
roquear
roqueda
rolon
romana
romanejar
romaneig
de sopte
trencaglaç
escullera
trencaones
escopidor
rompre (batre)
trecar
rompre's
trencar-se
escalaixar-se
fer càbria
escalaixament
ràbeig
rompent
trencant
roncar
ronseria
tou/tova
ronser
ronda
rondar
rondejar
rotllar
ronsejar
trossejar
ronsal
ronya
ronyada
roba
roba d'aigua
roquejar
roquejar
roquetar
roquedal
roquedal
roquedal
roquedo
roqueño
roqueo
rosa de los vientos
rosa de maniobra
rosa del compás
rosa náutica
roseta (marca de la corredera)
rostrado
rostral
rostro
rotación
rotor
rotor Flettner
rotura
Royal Ocean Racing Club
rozadero
rozadero
rueca
rueda de cabillas
rueda de paletas
rueda de paletas
rueda de popa
rueda del timón
ruerno
rufio
rugido
rumazón
rumbear
rumbo
rumbo
rumbo
rumbo (pieza que ajusta un hueco)
rumbo (sobresano)
rumbo aparente
rumbo de aguja
rumbo de colisión
rumbo de la corriente
rumbo del compás
rumbo directo
rumbo efectivo
rumbo magnético
rumbo relativo
rumbo verdadero
rumbo verdadero
ruñar
ruptor
ruta
ruta
rutas de navegación
S
S.O.S.
SA
sable
sable
sablón
sabogal
rocam
roquer
roquissar
penyal
rocallós
roqueig
rosa dels vents
rosa de maniobra
rosa del compàs
rosa nàutica
roseta
rostrat
rostral
rostre
rotació
rotor
rotor Flettner
rompiment
Royal Ocean Racing Club
batedor
batidor
lligada
roda de timó (roda de governall)
roda de paletes
roda de pales
codast
roda del timó
ronser
arpis
bramul
nuvolada
rumbejar
loxodròmia
rumb
llepassa
condreta
romball
rumb aparent
rumb d' agulla
rumb de col·lisió
rumb del corrent
rumb del compàs
rumb directe
rumb efectiu
rumb magnètic
rumb relatiu
rumb real
rumb veritable
galzar
ruptor
derrota
ruta
derrotes de navegació
S
S.O.S
SA
barra d'escotilla
sabre
sauló
sabogal
saboguera
sabulario
sabuloso
saburra (ant.)
saburra (ant.)
saburrar
saburrar (ant.)
sacabalas
sacabuche
sacar de varada
sacar la vejiga al perray
saco
saco de aceite
saco de la vela
sacoleva
saeta
saeta
saetía
saetía
safina
sagaria
sala
sala de gálibos
sala de máquinas
salabre
salado
salar
salazón
salazón
saledizo
salero (ant.)
salida
salida
salida del sol
saliente
salímetro
salinidad
salinómetro
salir
salir a la mar
salitre
saliuna
salma
salmonera, pardello
salmonetera
salmuera
salobre
salobre
saloma
salomador
salomar
salomónico
salpera
saltada
saltar
saltaregla
saltarregla
saltear
saltillo
saltillo
saboguera
sabulícola
sabulós
llast
saburra (ant.)
llastar
saburrar (ant.)
molls per agafar les bales d'escalfar quitrà
sacabutx
treure de varada
treure la plata
sac
sac d'oli
sac de la vela
sacoleva
busca
sageta
saetia
sagetia
safina
gola
sala
sala de galips
sala de màquimas
salabre (salabret)
salat
salar
salaó
salum
sortint
saler
eixida
sortida
sol ixent
sortint
salímetre
salinitat
salinòmetre
sortir
fer-se a la mar
salanc
salina
salma
salmonera
mollera
salmorra
salabrós
salobre
saloma
salomador
salomar
salomònic
salpera
saltada
saltar
salta-regle
cartabó
saltejar
escaló
saltillo
salto
saludar
saludo
saludo
salva
salvachia
salvachía
salvamento
salvapuntas
salvar
salvatodo
salvavidas
salve
salvoconducto
sambuco
samequín
sampán
sandala
sandala
sandalno
sandbagger
sandwich
sanear
sangadaM
sangrar
sangría
santabárbara
santo
saosichón
sardinal
sardinera
sardinera
sardinera
sardinero
sargento
sarranse
sarria
sársola
sarsolada
satélite
Saturno
schnörchel
schnorkel
schouw
scooter submarino
scott
Scott
scow
scull
SE
SE1/4E
SE1/4S
sebero
sebo
seca
secadero
secadero de redes
secano
secante de altura
secar
salt
saludar
salut
salutació
salva
salvachia
éstrop de filàstiques
salvament
salvapuntes
salvar
salvatot
salvavides
salve
salconduit
sambuc
samequí
sampan
sandal
sandàlia
sandalí
sandbagger
sandvitx
sanejar
sangadam
sagnar
sagnia
santabàrbara
sant
llonganissa
sardinal
sardinalera
sardiner
sardinera
sardinaler
gat
sarranse
xàvega
sàssola
sassolada
satèl·lit
Saturn
schnörchel
schnorkel
schouw
propulsor submarí
ascó
Scott
scow
scull
SE
SE1/4E
SE1/4S
pot del sèu
sèu
seca
assecador
estenedor de xarxes
secà
secant d'altura
assecar
sección
secció
sección
secció
sección horizontal
sección longitudinal
sección maestra
seco
seco
seco
secreta
sector
sector ciego
sector de visibilidad
sector del timón
sector Stephenson
secuencia
secular
sedal
sedal
sedal
sedal
sedal con anzuelo
sedeña
seguir a rumbo
según póliza de fletamiento
segundero
segundo
segundo oficial
seguridad
seguro
Seis metros F.I.
seisena
selandro
selector
sellado
sellar
semafórico
semaforista
semáforo
semafóro de bandera de mano
semibao
semicircular
semicírculo
secció horitzontal
secció longitudinal
secció mestra
baix
eixut
sec
secreta
sector
sector cec
sector de visibilitat
sector del timó
sector Stephenson
seqüència
secular
ginya
llinya
llinyol
fil
cameta
cameta de cànem
seguir a rumb
segons la pòlissa de noliejament
secundari
segon
segon oficial
seguretat
assegurança
Sis metres F.I.
sisena
selandre
selector
segellat
segellar
semafòric
semaforista
semàfor
semàfor amb banderes de mà
semibau
semiciecular
semicercle
semicírculo
semicercle
semicírculo navegable
semicírculo peligroso
semidiámetro
semidiésel
semieje
semimanga
sen (ant.)
seneira
seno
seno
seno
seno de la vela
seno de un cabo
seno de un cabo
sensibilidad
sentar
sentar-se
semicercle navegable
semicercle perillós
semidiàmetre
semi-dièsel
semieix
semimànega
sorkel
tralla
faldar
senó
si
ple de la vela
senó d’una corda
senó d’una corda
sensibilitat
asseure
asseure's
sentina
sentinero
senyal de recalada
seña (ant.)
señal
señal acústica
señal centelleante
señal con paracaidas
señal de abandono
señal de marea
señal de socorro
señal internacional de socorro
señal luminosa
señal marítima
señal radioeléctrica
señal sonora
señalador
señalero
señales de socorro
señales fumígenas
señales horarias por radio
señalización
señalizar
separarse algo del car de la roda
sepiera
septentrional
sereno
sereña
serpentear
serrení
serreta
serreta
serrón
serrucho
sentina
sentiner
senyal de recalada
senya
senyal
senyal acústic
senyal de centelleig
senyal amb paracaigudes
senyal d'abando
senyal de marea
senyal de socors
senyal internacional de socors
senyal lluminós
senyal marítim
senyal radioelèctric
senyal sonor
assenyalador
assenyalador
senyals de socors
senyals fumígens
senyals horaris per radio
senyalització
senyalitzar
anar amb ala de mosca
sepiera
boreo
serè
cameta de cànem
serpentejar
serení
serreta
serreta
xerrar
xerrac
serrucho
xerrac
serrucho de costilla
serrucho de costilla
serrucho de enrasar clavijas
xerrac de beina
xerrac de molla
xerrac de clavilles
serrucho de enrasar clavijas
xerrac de clavilles
serrucho de punta
xerrac de punta
serrucho de punta / s. de puñal
xerrac de punta
serrucho para chapa
xerrac de xapa
serrucho para chapa
serucho de costilla
serucho de costilla
xerrac de xapa
xerrac de beina
xerrac de molla
servicio de atraque
servicio de practicaje
servicio Hidrográfico Británico
servidumbre
servidumbre (ant.)
servidumbre de salvamento
serviola
serviola
servioleta para el braceo
servioleta para el braceo
servioleta para el braceo
servir
servo (cámara del timón)
servoleta
servomecanismo
servei d'atracada
servei de pràctic
Servei Hidrogràfic Britànic
servitud
servitud
servitud de salvament
guaita
serviola
verga de bracejar
verga de bracejar
verga de bracejar
servir
servo (cambra del timó)
servioleta
servomecanisme
servomotor
sevillana
sextante
shark repelent
sharoie
sharpie
sicigia
sideral
sidereo
siempre a flote
sierra
sierra abrazadera
sierra abrazadera
servomotor
sevillana
sextant
shark repelent
sharpie
sharpie
sizígia
sideral
sideri
sense tocar mai el fons
serra
serra de verduc
serra de trepar
sierra abrazadera / s. de aserrador
sierra abrazadera / s. de aserrador
serra de trepar
serra verduc
sierra circular
sierra circular
serra de disc
serra circular
sierra circular / s. de disco
sierra circular / s. de disco
sierra circular / s. de disco
sierra circular / s. de disco
serra de disc
serra de disc
serra circular
serra circular
sierra de arco
serra d'arquet
sierra de arco
serra d'arquet
sierra de bastidor
sierra de bastidor
sierra de cadena
serra de bastidor
serra de sant Josep
serra de cadena
sierra de cadena / motosierra
serra de cadena
sierra de cinta
serra de cinta
sierra de cinta
serra de cinta
sierra de cinta sin fin
serra de cinta sens fi
sierra de cinta sin fin
serra de cinta sens fi
sierra de laregos
sierra de largas
sierra de marquetería
sierra de marquetería
serra de trepar
xerrar de dos
serra de marqueteria
serra de vogir
sierra de marquetería / segueta
serra de vogir
sierra de vaivén
serra de vaivé
sierra de vaivén
siete
serra de vaivé
barlet
signo del zodíaco
silbar
silbato
silgar
silla de cubierta
silo
simarra
sin condiciones de navegabilidad
sin gastos adentro
sin gobierno
sin mi completa aprovación
sin noticias
sin obligación de gobernar
Sinagot
síncope
sincrónico
singar
singar
singar
singladura
singladura
signe del zodíac
xiular
xiulet
cordejar
gandula
sitja
barra
sense condicions de navegabilitat
FIOST
sense govern
sense completa aprovació
sense notícies
sense obligació de governar
Sinagot
síncope
sincrònic
bombar
cinglar
singar
singlada
singladura
singlar
single
singlón
sinipiti
sinódico
sinteta
sinusitis
sirena
sirena de niebla
sirga
sirgador
sirgar
sirgar
sirguita
siroco
siroco
sirte
sirte
sirte
sisal
sisal
sistema automático
sistema de carga horizontal
sistema de carga vertical
sistema de detección de incendios
sistema de gobierno
sistema de navegación Decca
sistema de propulsión
sistema de refrigeración
sistema Decca
sistema manual
Sistema Mundial de Socorro Seguridad Marítimos
sistema solar
situación
situación de estima
situación por traslado de una línea de posición
situar
situar-se
Skerry
skiff
sky-yachting
SL
slalom
slat sail
sloop
snekkar
snipe
snorkel
SO1/4S
SO1/4W
sobarbada
sobnar
sobordación
sobordar
sobordo
sobracarga
sobrancero
sobre
sobre
sobre durmiente
singlar
senzill
canol
sinipiti
sinòdic cinteta
sinusitis
sirena
sirena de boira
sirga
sirgador
cordejar
sirgar
sirgueta
sud-est
xaloc
baix
sirte
sirte
sisal
sisal
sistema automàtic
càrrega horitzontal
càrrega vertical
sistema de detecció d'incendis
sistema de govern
sistema de navegació Decca
sistema de propulsió
sistema de refrigeració
sistema Decca
sistema manual
GMDSS
sistema solar
situació
situació d'estima
situació per trasllat de línia de posició
situar
situar-se
Skerry
skiff
sky - yachting
SL
slalom
slat sail
sloop
snekkar
snipe
sorkel
SO1/4S
SO1/4W
sobarbada
sonar
embarrancament
encallar
sobord
sobrecàrrega
sobordo
sobre
sobre
sobredorment
sobreaguar
sobreaparadura
sobreaparadura
sobrearadia
sobrebanco
sobrebanco
sobrebocal
sobrebolina
sobrebordo
sobreboya
sobrebrazal
sobrecámara
sobrecarga
sobrecarga de un buque
sobrecargado
sobrecargar
sobrecargo
sobrecebadera
sobrecinta
sobrecoser
sobrecrucetas
sobrecubierta
sobreescandalosa
sobreflete
sobregaleota
sobregata
sobregoneta
sobrejuanete de proa
sobrejuanete de proa
sobrejuanete mayor
sobrejuanete mayor proel
sobrejuanete mayor proel
sobrejuante mayor central
sobrejuante mayor popel
sobrellave (ant.)
sobremesana
sobremesana alta
sobremesana baja
sobremessana
sobremultiplicar
sobrenadar
sobrenesaana
sobreperico
sobreperico
sobreperiquito
sobrepesca
sobreplán
sobrepresión
sobreproa
sobrequilla
sobrero
sobrerroas
sobresaliente
sobresanar
sobresanar
sobresanar ( en escúa)
sobresano
sobresano
sobresano
sobresaturación
sobreaiguar
arran d'escua
sobreparalla
sobreestaria
sobrebanc
sobrebanc
sobrebocal
sobrebolina
sobrebordo
sobrebola
sobrebraçal
sobrecambra
sobrecàrrega
sobrecàrrega d'un vaixell
sobrecarregat
sobrecarregar
sobrecàrrec
sobrecivadera
sobrecinta
sobrecosir
sobrecreuera
sobrecoberta
sobreescandalosa
sobrenòlit
sobregaliota
sobregata
sobregoneta
estai de sobregoneta de trinquet
sobregoneta de proa
sobregoneta major
sobregoneta major proera
sobregoneta major proera
sobregoneta major central
sobregoneta major popera
sobreclau
sobremessana
sobremitjana alta
sobremitjana baixa
sobremitjana
sobremultiplicació
sobrenadar
contramessana
sobreperico
sobreperroquet
sobreperiquito
sobrepesca
sobreplà
sobrepressió
sobreproa
sobrequilla
sobrancer
sobreroda
sobresalient
entaular
sobresanar
pastellar
llepassa
sobregraó
sobresà
sobresaturació
sobresaturado
sobresaturar
sobrescúa (en palangrera)
sobrestadía
sobretrancanil
sobreventejar
sobrevienta
sobrevuelta
sobreyugo
socairar
socaire
socaire
socairero
socala
socallada
socar
sociedad clasificadora
sociedades de clasificación
socollada
socollada de mar
socollar
socorrer
socorrismo
socorrista
socorro
socorro
sofión
soga
sol
sol apagado
sol apagado
sol ficticio
sol i sombra
sol medio
sol naciente
sol poniente
sol puesto
sol saliente
sol verdadero
sol verdadero
solana
solana,
solanazo
solano
solar
soldada
soldadura
soldar
solenoide
soler
solera
sobresaturat
sobresaturar
sobrescua
sobrestadia
sobretrancanell
orsejar
ventada
sobrecoll
sobrejou
redossar
recer
socaire
socairer
cameta d'acer
sotrac
assocar
societat de classificació
sdocietats de classificació
socollada
socollada de mar
sotragar
socórrer
socorrisme
socorrista
socorriment
socors
rebuf
soga
sol
sol trist
sol mort
sol fictici
sol i ombra
sol mitjà
sol ixent
sol ponent
sol post
sol ixent
sol veritable
sol veritable
solana
solell
llevantada
llevant
solar
soldada
soldadura
soldar
solenoide
soler
solera
solera / durmiente
sola d'una bastida
solicito talonario
soling
sollado
sollado
solsera
solsticial
solsticio
soltar
sol-licito talonari
soling
coberta baixa
sollau
sonsera
solsticial
solstici
amollada
soltar
soltar las amarras
sombrerete
sombrerete
sombrero
somero
somormujador
somormujar
somormujar
sonar
sonda
sonda acústica
sonda de la carta
sonda de mano
sondable
sondador
sondador acústico
sondaje
sondaleza
sondar
sondeable
sondear
sondeo
sonoboya
soperficie mojada
soplada
soplar
soplete
soplo
soplo
soplón
soplón
soporte
soporte
soporte
soporte
soporte
soporte
amollar
desatracar
barretet
caperutxa
barret
superficial
bus
bussar
bussejar
sonar
sonda
sonda acústica
sonda de la carta
sonda de mà
sondable
ssondador
ecosonda
sondatge
sondalesa
sondar
sondejable
sondejar
sondeig
sonoboia
superficie mullada
bufada
bufar
bufador
alenada
buf
soplona
soplona
baga
barsolada
barsolí
bracolí
cameta
suport
soporte
suport
soporte de cojinetes
sorda
sorda
sorregar
sortear
SOS
sosobre
sosobre de perico
sosobre de proa
sosobre mayor
sosobre mayor central
sosobre mayor popel
sospesa
sostén
sostre (ant.)
sotabalón
sotabocal
sotacómitre
sotacontual
sotadurmiente
sotapatrón
cadireta
sord
sorda
sotaiguar
sortejar
SOS
gratanúvols
gratanúvols de perroquet
gratanúvols de proa
gratanúvols de major
gratanúvols major central
gratanúvols major poper
sospesa
sosteniment
sostre
sotabaló
sotabocal
sotacòmit
sotacontubal
sotadorment
sotapatró
sotarráez
sotatraca
sotatrancanil
sotaventar
sotaventarse
sotavéntarse
sotaventearse
sotavento
sotileza
sotileza
sotileza
sotrozo
spanker
spar deck
spinnaker
spinnaker
spissatus
spring
spring
squid
SR
star
star cut
statute mile
stick
stop
stratiformis
stratocumulus
stratus
subacuatico
subalterno
subbrigadier
subecuatorial
subida
subir
subir la mar
sublitoral
submarinismo
submarinista
submarino
submarino atómico
submarino de bolsillo
sotaarraix
sotatraca
sotatrancanell
sotaventar
sotaventar-se
sotaventar-se
sotaventejar-se
sotavent
baga
barsolada
barsolí
sotrós
spanker
spar deck
espinàquer
spinnaker
spissatus
espring
spring
squid
SR
star
star cut
statute mile
allargador
stop
stratiformis
estratocúmulus
estratus
subaquàtic
subaltern
subbrigadier
subequatorial
pujada
pujar
pujar la mar
sublitoral
submarinisme
submarinista
submarí
submarí atòmic
submarí de butxaca
submarino nuclear
submarí nuclear
submegibilidad
submergibilitat
submergible
submergible
suboficial
subsecretaria
Subsecretaria de la Marina Mercante
subsolano
subtripical
sucio
sudesde
sudoestada
sudoeste
sudoeste
sudoeste cuarta al oeste
sudoeste cuarta al sud
sudoestear
sudsudoeste
suestazo
sots-oficial
subsecretaria
Subsecretaria de la Marina Mercant
llevant
subtropical
brut
sud-est
sud-oestada
sud-oest
sud-oest
sud-oest quarta a l'oest
sud-oeste quarta al sud
sud-oestejar
sud-sud-oest
sud-estada
sueste cuarta al este
sueste cuarta al sur
suestear
sujeta-aletas
sujetar
sujetar
sujetar un arte al fondo con anclas
sujuncar
sumbarino
sumergibilidad
sumergible
sumergimiento
sumergir
sumergirse
sumergirse
sumersión
sumijistrar
suministrar
suministro
suministro
suministro
suncho
sundir
superestructura
superficie
superficie de flotación
superficie libre
superficie mojada
superficuie de flotación
supernova
superpetrolero
suplemento
sur
sur
sur
sur
sur cuarta al este
sur cuarta al sueste
sur cuarta al sur-este
sur cuarta al sur-oeste
sur sur-este
sur sur-oeste
surada
surcar
surco
surestada
sur-este
sur-este
sur-este
sur-este cuarta al sur
surf
surf a vela
surf-boat
surfing
surfista
surfski
surfski
surgidero
surgir
surgir
sud -est quarta a l'est
sud-est quarta al sud
sud-estejar
fixació d'aleta
fermar
subjectar
solar
llastar
submarí
sumergibilidad
submergible
submergiment
immergir
immergir-se
submergir-se
submersió
subministrar
suministrar
forniment
subministració
subministrament
abraçadora
adreçar
superestruccura
superficie
superfície de flotació
superfície lliure
superficie mullada
superfície de flotació
supernova
superpetrolier
suplement
austre
òstria (ant.)
sud
sud (migjorn)
sud quarta a l'est
sud-quarta al sud-est
sud quarta al sud-est
sud quarta al sud-oest
sud sud-est
sud-sud oest
migjornada
solcar
solc
sudestada
sud-est
sud-est
sud-est
sud-est quarta el sud
surf
surf de vela
surf-boat
surfing
surfista
caiac de surf
surf de caiac
ancoratge
ancorar
anclar
sur-oeste
sur-oeste
sur-oeste cuarta al oeste
sur-oeste cuarta al sur
sursudeste, sursueste,sudsudeste
sur-sureste
sur-suroeste
surtidor
surto
suspención Cardan
suspender
sustentante
sustitución de tripulante
susurrante
susurrar
susurro
sutil
SW1/4S
SW1/4W
T
T.U.
TA
tabacalero
tabernáculo
tabla
tabla
sud-oest
sud-oest
sud-oest quarta a l'oest
sud-oest quarta al sud
sud-sud-est
sud-sud-est
sud-sud-oest
assortido
ancorat
suspensió de Cardan
suspendre
sustentant
canvi de tripulant
brument
brumir
brum
sotil
SW1/4S
SW1/4W
T
T.U.
TA
tabaquer
tabernacle
post
taula
tabla
post
tabla a vela
tabla a vela
tabla a vela
tabla bocal
tabla de cubierta
tabla de descompresión
tabla de distancias
tabla de embono
tabla de entablar
planxa de vela
post lliscant
wind-surf
taula bocal
taula de coberta
taula de descompressió
taula de distancies
taula de lpembó
post d'empostissar
tabla de entablar
post d'empostissar
tabla de grátil
tabla de jarcia
tabla de jarcía
tabla de kitesurf
tabla de la obra muerta
tabla de refuerzo
tabla de salvación
tabla de surf
tabla de surf
tabla del fondo
tabla del forro
tabla machihembrada
taula de gràtil
taula d'eixàrcia
fletxadura
planxa de surf d'estel
taula de l'obra morta
taula de reforç
taula de salvació
planxa de surf
taula de surf
taula del pla
taula del folre
post encadellada
tabla machihembrada
post encadellada
tabla, mesa
tablacho
tablas de altura y azimut
tablas de desvío
tablas de distancias
tablas de estma
tablas loxodrómicas
tablas náuticas
tablas para la navegación astronómica
tablazo
taula
comporta
taules d'altura i azimut
taules de desviament
taules de distancies
taules d'estima
taules loxodròmiques
taules nàutiques
taules per a la navegació astronòmica
ansa
tablazo
tablazón
tablazón
tablazón
tablear
tablero
cala
empostissat
postam
taulam
taulejat
tauler
tablero aglomerado
tablero rechapado
tauler aglomerat
tauler rexapat
tablestaca
tablilla
tablón
taulestaca
tauleta
tauló
tablón
tauló
tablonaje
tablonería
taulonatge
tauloneria
taburete
tamboret
tacada
taco
tacómetro
táctica
táctica naval
tafetán
tafureya
tail
tajadera
tajadera
tajado
tajamar
tajarrelinga (ant.)
taladrador de broca
taladrador de broca
tacada
tac
tacòmetre
tàctica
tàctica naval
tafetà
tafureia
cua
tallaferro
tallant
tallat
tallamar
talla-ralinga
trepadora de broca
trepant de broca
taladrador de broca
taladrador de broca
trepadora de broca
trepant de broca
taladrador de cadena
trepant o trepadora de cadena
taladrador de cadena
trepadora de cadena
taladradora
taladradora
taladradora
màquina de foradar
trepadora
trepant
taladradora / maquina taladradora
taladradora / maquina taladradora
taladradora / maquina taladradora
trepadora
trepant
màquina de foradar
taladro
taladro de pecho
broca
trepant de pit
taladro de pecho
trepant de pit
talamego
talamete
talamete
talamete
talamete de proa
talanete
talasa
talasarquía
talasárquico
talasico
talasocracia
talasócrata
talasofobia
talasófobo
talasómetro
talasquia
talayero
talamec
tèlem
tàlem
tapament de proa
tàlem de proa
sotaproa
talassa
talassarquia
talassàrquic
talàssic
talassocracia
talassòcrata
talassofòbia
talassofob
talassòmetre
talasarquia
talaier
talicón
tall
talla
tallada
tallaviento
tallaviento
tallaviento
tallaviento
tallaviento
tallboy
talle
taller de ribera
tallo del anzuelo
tallos de gola
talón
tallicó
talla
talla
tallada
floc
menjavents
pollacó
tallavent
tallavent
tallboy
parença
taller de ribera
canya de l'ham
gola
taló
talón
taló
talud continental
talud
tambor
tambor del cabestrante
tamboreta
tamborete
tambucho
tambucho
tambucho
Támesis
tanca
tangente de altura
tangidera
tangón
tangón de ala
tangón de espinaquer
tanque
tanque de agua dulce
tanque de sedimentación
tanque de servicio diario
tanque lateral
tanque vertical
tanques de combustible
tanques de doble fondo
tanza
tanza
tanza
tanza
tanza
tapa
tapa articulada de escotilla
tapa de escobén
tapa de escobén
tapa de escotilla
tapa de escotilla MacGregor
tapa de regala
tapabalazo
tapabocas
tapacuerno
tapaculo
tapaorejas
tapín
tapón de achique
tapón de escoben
talús continental
talús
tambor
mujol
tamboreta
tamboret
balou
copinya
tambutxo
Tàmesi
tanca
tangent d'altura
tangidera
tangó
verga d'ala
tangó d’espinnàquer
tanc
tanc d'aigua dolça
tanc de sedimentació
tanc de servei diari
tanc lateral
tanc vertical
tancs de combustible
tancs de doble fons
baga
barsolada
barsolí
cameta
pèl
tapa
tapa articulada d'escotilla
portelleta
portelleta
tapa d'escotilla
tapa d'escotilla MacGregor
tapa de regala
tapabala
tapaboques
tapabanyes
tapacul
tapaorelles
tapí
dull (tap)
tap d'escobenc
tapón de espiche
taponamiento
taponar
taponar
taqué
taquete
taquilla
taquilla
taquilla
taranga
tarañina
tarañina
tarascada
tarascada
taraza
tarazana (ant)
tardanaos
tardante
tariga
tap de dull
tamponament
tamponar
taponar
taquet
taquet
jaient
taquilla
armariet
taranga
artet de cerc
artet d'encercament
bursada
tarascada
broma
drassana
rèmora
espècie de sagetia
tarida
tarima
tarima
tarjeta profesional
tarjeta, tarja
tarquina
tarquina; vela tarquina
tarrafa
tarrafero
tarraya
tarraya
tarro
tartana
tartanada
tartanero
taxímetro
tea
teca
tecle
tedero
teja
tejadillo
tela
telecomando
telecomunicación
teléfono sin cable
telegrafia
telegrafiar
telegrafista
telégrafo
telégrafo de banderas
telégrafo de máquina
telégrafo de ordenes
telemando
telemetría
telémetro
telemotor
telera
telescópico
telescopio
tembladera
temperatura
temperatura aparente
targeta professional
tarja
tarquina
tarquina (vela tarquina)
tarrafa
tarrafer
esparaver
esparver
pot
tartana
tartanada
tartaner
taxímetre
teia
teca
tecle
teiera
teula
tingladillo
tela
telecomandament
telecomunicació
telèfon sense fils
telegrafia
telegrafiar
telegrafista
telégraf
telègraf de banderes
telègraf de màquina
telégraf d'ordres
telecomandament
telemetria
telèmetre
telemotor
telera
telescòpic
telescopi
vaca
temperatura
temperatura aparent
tempest
tempestad
tempestat
templar
templar
templar
templar
templar
temple
temporal
temporal
temporal duro
temporal fuerte
temporal huracanado
temporal muy duro
temporejar
tenazas
tenazas
tempest
tempestat
barrundanya
temperar
tensar
tesar
trempar
tensar
tremp
mal temps
temporal
temporal molt fort
temporal fort
huracà
temporal violent
capejar
estenalles
tenalles
tenazas
tenazas
estenalles
tenalles
tendal
tendal pequeño
tendedero
tendencia barométrica
tender
tenedero
tener
tener arrancada
tener arrancada atrás
tener línea regular
tenido
teniente de navío
tensar
tensar
tensar
tensor
tensor
tentar (ant.)
tentida
teñir
tercera (3ª tabla del costado desde la regala
tercero
tercero (tercer cargo en barca de pesca)
tercerol
terceroles
terciar
tercio
teredo
teredo
tergal
terminal de buques ro-ro
terminal de contenedores
terminal de pasajeros
terminal
terminar
término
términos generales
términos Inco
termoclina
termógrafo
tendal
tenderol
parrella
tendència baromètrica
estendre
tenidor
tenir
tenir arrencada
tenir arrencada endarrere
tenir línia regular
tingut
tinent de vaixwll
tensar
tesar
trempar
tensor
terç d'una antena
temptar
estesa
tenyir
tercera
terciaire
tercer
tercerol
tercerols
terçar
terç
broma
teredo
tergal
terminal de vaixells de càrrega horitzontal
terminal de contenidors
terminal de passatgers
terminal
acabar
terme
termes generals
incoterms
termoclima
termògraf
termométrico
termómetro
termómetro de máxima
termómetro de máxima y mínima
termómetro de mercurio
termómetro de mínima
terraja (para roscar)
termomètric
termòmetre
termòmetre de màxima
termòmetre de màxima i de mínima
termòmetre de mercuri
termòmetre de mínima
filera
terraja (para roscar)
filera
terral
terral
terral
terral
terral
terral
terral flojo
terral suave
terralazo
terrestre
tersol
terylene
tesadura
tesar
tesar
tesar
tesar
tesar la osta
teso
teso
testa
testero
testigo
teta
tetón
tetrápodo
TH
Thistle
tiempo
tiempo activo
tiempo compensado
tiempo de plancha
tiempo de plancha reversible
tiempo para la carga i descarga
tiempo pasivo
tiempo sidereo
tiempo; tiempo metereológico
tienda
tiento
tierra
tierra
tifón
tijera
afrau
terral
vent de terral
vent terral
oratge
oreig
terraló
oratgell
terralada
terrestre
terçol
terilene
atesada
arridar
atesar
tensar
trempar
xanar
tensat
tes
testa
morro
testimoni
teta
tetó
tetràpode
TH
Thistle
temps
temps actiu
temps compensat
temps de planxa
temps de planxa reversible
temps de planxa per a la càrrega / descàrrega
temps passiu
temps sideri
temps metereològic (temps)
tenda
estaca
costa
terra
tifó
tisora
tijera
tisora
tijera, soporte
tijeras
tijeras
tilla
tilla
timbre de alarma
time charter
timón
cadireta
estisores
tisora
senó
sobreproa
timbre d'alarma
time charter
governall
timón
timón a babor
timón compensado
timón de babor
timón de caja
timón de codaste
timón de codaste
timón de estribor
timón de fortuna
timón de oreja
timón de profundidad
timón de sable
timón de talón
timón Kitchen
timón latino
timón semicompensado
timonear
timonel
timonera
tina
tinaja
tinaja
tinajería
tingladillo
tinglado
tinglado
tinglado
tinglado
tinglado
tinglado de tránsito
tinglar
tinte
tintero
tintorero
tión gobernalle
tiple
tiple
tiple
tiple, palo tiple
tira
tira de sujeción
tirado
tiraleva
tiramolar
tiramolar
tirante
timó
timó a babord
timó compensat
timó de babord
timó de caixa
timó a la baionesa
timó de roda
timó d'estribordf
timó de fortuna
timó d'orella
timó de profunditat
timó de sabre
timó de taló
timó Kitchen
timó llatí
timó semicompensat
timonejar
timoner
timonera
tina
gerra
tenalla
gerram
tingaldillo
cobert
magatzem
rafal
tinglado
tinglat
magatzem de transit
tinglar
tint
tinter
tenyidor
timó (governall)
piol
tiple
triple
piiol
tira
tira de subjecció
allargat
tiralleva
tira
tiramollar
tirant
tirante
tirant
tirar a pique
tirar el copo del arte de playa sobre la arena
tirar por la borda
tiravira
tirazón
tiro,
tirona (ant.)
tiros
titulín
TK
TMG
toa
toar
tirar a pic
xaugar
tirar per la borda
tiravira
estrebada
tir
tirona
tirs
autorització federativa
TK
TMG
toa
atoar
toba
toba
toba
tobera
tobera Kort
tocada,
tocar
tocar fondo
tocar fondo
tocar la hora
tocar un puerto
tocho
toda avante atrás
todo a la banda
todo el timón a babor/estribor
tojino
tolda
toldilla
toldilla
toldillero
toldo
toldo
tolete
tolete
toletera
toletera
tolvanera
toma
toma de mar
tomador
tomador
tomador
tomador
tomador
tomador
tomador de culebra
tomador de la cruz
tomador de rizo
tomador de una vela de cruz
tomador del penol
tomador del tercio
tomadura
tomar
tomar (ant.)
tomar el chico
tomar el primer rizo
tomar el segundo rizo
tomar el tercer rizo
tomar la 4ª faja de rizos, la mas pequeña
tomar por la lua
tomar rizos
tomar rizos
tomar rizos
tomar tierra
tomar un rizo
tomar un rizo
tomar viento
tomar vuelta
tomar vuelta
tomar vuelta
toba
tosca
turo
tovera
tovera Kort
toc
tocar
assolar
tocar el fans
picar l'hora
fer escala
ganxo
tota avant endarrere
tot a la banda
tot el timó a babord/estribord
toquim
tolda
senó de popa
toldilla
toldiller
pampagoll
vela
escalem
tolete
escalemera
voguera
barrufet de vent
boca
presa de mar
aferrador
aferraveles
botafió
tomador
plegador
tomador
colobra
aferrador de la creu
botafió d’arrissada
aferrador d’una vela de creu
aferrador del penol
aferrador del terç
toma
aferrar
pendre
fer el petit
fer el tercerol
fer el del mig
fer el petit
fer el petit llanut
pendre per la lua
pendre rissos
prendre un ris
rissar
prendre terra
prendre un ris
rissar
pendre vent
pendre correguda
pendre corrida
pendre garrufa
tomar vuelta
tomón compensado
tonaria
tonel
tonel
tonelada
tonelada corta (2.000 libras = 907.l853 kg)
tonelada corta (2.000 libras =907.1853 kg.)
tonelada de arqueu
tonelada de carga (1.1326 m3)
tonelada de carga (1.1326 m3)
tonelada en rosca
tonelada por centímetro
tonelaje
tonelaje
tonelaje bruto
tonelaje de peso muerto
tonelaje de registro bruto
tonelaje de registro neto
tonelaje neto
tonelería
tonelería
tonelete
tongada, tonga
top !
topa (ant)
topar
tope
tope
tope
tope del palo
topocéntrico
torba
torbellino
torbellino
tormenta
tormenta
tormenta
tormenta
tormenta
tormenta
tormenta magnética
tormenta seca
tormentín
tormentoso
tornado
tornado
tornaguía
tornapunta
tornaviaje, retorno
tornillo
pendre volta
timó compensat
tonaira
bóta
tonell
tona
tona curta
short ton
tona d'arqueig
shipping ton
tona de càrrega
tona en rosca
tones per centímetre
arqueig
tonatge
tonatge brut
tonantge de pes mort (SPM)
arqueig total
arqueig net
tonatge net
botam
boteria
tonellet
tongada
top !
bossell de drissa
entestar
cap
topall
tope
coll del pal
topocèntric
torba
barrufet de vent
terbolí
barrundanya
glopada
glopada
tamborinada
tempesta
tamborinada
tempesta magnètica
tempesta eixuta
tormentí
tempestuós - osa
fibló
tornado
tornaguia
tornapunta
retorn
cargol
tornillo
cargol
tornillo
tornillo
tornillo de banco
tornillo de banco
gat
vis
cargol de banc
cargol de fuster
tornillo de banco / prensa de banco
tornillo de banco / prensa de banco
cargol de banc
cargol de fuster
tornillo de ebanista
cargol d'estoc
tornillo de ebanista
cargol d'estoc
tornillo de mano
cargol de mà
tornillo de mano
cargol de mà
tornillo de presión
cargol de pressió
tornillo de presión
cargol de pressió
tornillo sin fin
cargol sens fi
tornillo sin fin
cargol sens fi
torno
torno
torno
torno
bombo
torn
torn
vogit
torno
torn
toro
torón
torpedear
torpedeo
torpedeo
torpedero
torpedero
torpedista
torpedo
torre
torrero
torrero
torreta
torrotito
torsión
carretó elevador amb forca
cordó
torpedinar
torpedeig
torpedinament
llanxa torpedinera
torpediner
torpedista
torpede
torre
faroner
torrer
torreta
torrotito
torsió
torsión
torsió
tortón
tortor
tortor
tórtor
tortorar
tosca
tosta
tosta
toza
traba
trabacolo
trabacolo
trabadura
trabajar
trabar
trabar
trabucar
trabuco
trabuquete
traca
traca
traca
traca de aparadura
traca de cinta
traca de trancanil
tracción
garrot
garrot
tort
tòrtor
garrotar
fang dur
banc de galera
tosta
biga
calada
trabacol
trabacolo
calada
treballar
calar
travar
trabucar
trabuc
trabuquet
andana
corda
traca
traca de paralla
traca de cinta
traca del trancanell
tracció
tracción
tracció
tractriz
traficar
traficar bajo pavellón neutral
tráfico
tráfico marítimo
tráfico portuario
tractiu
traficar
traficar sota pavelló neutre
tràfic
tràfic marítim
tràfic portuari
tragaluz
tragaluz
tragaluz
tragante
traidor
traína
traína
traína; traíña
trainera
trainera
trainera
trainerilla
trainerilla
trainerilla
trainero
trainero
trainero
traje de volumen regulable
traje húmedo
traje isotérmico
traje seco
tralla
tralla
tramo
lluerna
tragallum
claraboya
dragant
traïdor
artet de cerc
artet d'encercament
teranyina (traïnya)
traïnera
teranyinera
trenynera
teranyinereta
teranyineta
trainynereta
teranyinaire
trainyinaire
trainyner
vestit de volum regulable
vestit humit
vestit isotèrmic
vestit sec
tralla
tralla
tram d'escala
tramo / tiro de escalera
tramo / tiro de escalera
ram d'escala
tram d'escala
tramontana
tramoya
tramp
tramp
trampa
trampa (del copo)
tramuntana
trancanil
trancanil
trancanil
trancanil
trancanil
trancanil
transatlántico
transbordador
transbordador
transbordador
transbordador
transbordar
transbordar
transbordo
transbordo
transbordo
transfretar
translucidus
transmarino
transmediterraneo
transmisión en Z
transmisor
transmisor-receptor
transoceánico
transportable
transportable
transportador
tramuntana
tramoia
mercant discrecional
tramp
trampa
paba
tramuntana
trancanell
trancaní
trancanil
trancanill
trencalí
trencanil
transatlàntic
bac
transbordador
transbordar
transbordador
transbordar
transbordar
transbord
transbordo
transbordament
transfretar
translucidus
transmarí
transmediterrani
transmissió en Z
transmissor
transmissor- receptor
transoceànic
traginable
transportable
transportador
transportar
transportar
transporte marítimo
transporte, trasporte
transporte, trasporte
transporte, trasporte
transportista marítimo
transportista, acarreador
transportista, acarreador
transportista, acarreador
trapa
trapa
trapallo
trapecio
trapisonda
trapo
tráquea
trasanlántico,
trasbordador
trasbordar
traslación
traslucha
trasluchada
trasluchar
trasluchar
trasluche
trasmallo
trasmallo
trasmallo
trasmallo
trasmontano
trasorcear
traspalar (ant)
trasvasador
trata de negros
través
través de popa
través de proa
travesaño
travesaño
traginar
transportar
transport marítim
traginada
transport
transportació
transportista marítim
traginer
transportador
transportista
contra
retenidor
corredora
trapezi
embolic
drap
tràquea
transatlàntic
ferry boat
transbordar
translació
trabujar
trabujada
trabujar
traslutxar
translutx
tremall
trasmall
trema
tremall
tramuntà
transorsar
transpalar
transvasador
tràfic de negres
través
través de popa
través de proa
barrot
travesser
travesaño
travesaño de antepecho
travesaño superior
travesser
travesser d'ampit
travesser superior
travesia
travesia
travesía
travesía
traviesa
trayectoria
trazador de rumbos
trazador de rumbos
trazaolas
trazar
trazar el rumbo
TRB
trebisonda
trebuza
trekandini
tremolante
tremolar
travessada
travessia
travessada
travessia
travessa
trajectòria
traçador de rumbs
traçat
traçaones
traçar
traçar el rumb
arqueig total
trebisonda
trabuça
trekandini
tremolant
tremolar
tremuja del timón
tren de dragado
tren naval
trenzar
treo
trepidación
tres
treza
treza
triángulo de posición
triangulo de proa
tridente
tridente
trierarca
triguero
trimado
trimado
trimar
trimarán
trimarán
trinca
trinca del bauprés
trinca del bauprés
trinca del botalón a la roda
trinca del car
trincado
trincadura
trincafía
trincafiar
trincaje
trincaporta
trincar
trinchera
trineo a vela
trinqueta
trinqueta de balón
trinquetada
trinquete
trinquete
trinquete (en galeras)
trinquete popel
trinquetilla
trinquetilla
trío
trípode
trípode
tremuja
tren de dragar
tren naval
fer llata
treo
trepidació
tres
trensa
tressa
triangle de posició
triangle de proa
fitora
trident
trierarca
blader
ajustament
assentament
trimar
trimarà
trimaran
trinca
barana
ventrera
risa
lubaix
trincat
trincadura
trincafia
trincafiar
trincatge
trincaporta
trincar
trinxera
trineu a vela
trinqueta
trinqueta de veló
trinquetada
cadell
trinquet
llop de proa
trinquet poper
trinqueta
trinquetilla
trio
trespeus
trípode
trípode
trípode
trespeus
trípode
tripulación
tripulación
tripulación
tripulación de un bote
tripulante
tripular
trirreme
trirreme
triza (ant)
TRN
troceo
tromba
dotació
equipatge
tripulació
botació
tripulant
tripular
trirrem
trirrem
drissa
arqueig net
trossa
fibló
tromba
tromba marina
trompa
trompada
trompear
trompeo
trompeta
tronco
mànega
tompa marina
trompa
trompada
trompejar
trompeig
trompeta
tronc
tronco
tronc
tronera
trono
trono
tronzador
tronera
soli
tron
xerrac de dues mans
tronzador / serrucho de bosque
xerrac de dues mans
tronzar
trópico
trópico trópico de cáncer
trópicos
tropón
troza
trozo
trunk deck
tsunami
ttormentar
tuba
tubería
tubo de Pitot
tubo de sonda
tubo respirador
tubo respirador
tubular
tronxar
tròpic
tròpic
tropic de càncer
tròpics
baldufa
trossa
tros
trunk deck
tsunami
tempestejar
tuba
canonada
tub de Pitot
tub de sonda
respirador de superfície
tub respirador
tubular
tubular
tubular
tumbar
tumbar
tumbar
tumbar
tumbar
tumbar [ant]
tumbarse
tumbarse
tumbo
tunel del eje
túnel del eje de la hélice
abocar
bolcar
tomar de quilla
tombar
tombar
trabujar
abocar-se
tombar-se
tomb
túnel de l'eix
túnel de l'arbre de l'hèlice
tupí
tupí
turafalla
turbanta
turbina
turbina de gas
turbina de vapor
turbión
turboeléctrico
turbonada
turbonada
turbonada
turbonave
turret
U
U.T.
ujo
turafalla
turbant
turbina
turbina de gas
turbina de vapor
gropada
turboelèctric
glopada
gropada
turbonada
turbonau
turret
U
U.T.
ull
ultramar
ultramarino
umiak
Una
una balsa de aceite
uncinus
undulatus
unidad
unidad exploradora
uniforme
unión a tope
ultramar
ultramarí
umiak
Una
una bassa d'oli
uncinus
undulatus
unitat
unitat exploradora
uniforme
acoblament pla
unión a tope
acoblament pla
unión de ranura y lengüeta
acoblament de cadell i ànima postissa
unión de ranura y lengüeta
acoblament de cadell i ànima postissa
unión machihembrada
acoblament encadellat
unión machihembrada
acoblament encadellat
unión por rebajo
acoblament galzat
unión por rebajo
acoblament galzat
unir piezas de red por el largo
universo
uña
uña
uña (del ancla)
uñeta
uñón
Urano
urca
US
útiles de pesca
utillaje
uxer
V
vaca
vaca
vaciado
vaciado
vaciamiento
vaciante
vaciar
vacío
vadear
vado
vadoso
vagara
vagara
vagara de doble curvatura
vagaras planas
vagra
vagra
vaguada
vahaje
vahío
vaina
vaina de bandera
vaivén
vaivén
val de ala
válbvula
válbvula de admisión
válbvula de escape
anyinyolar
univers
garrofa
ungla
garrofa
ungleta
unglot
Urà
urca
US
estris de pesca
utillatge
uixer
V
vaca
vaquera
buidament
buidatge
buidatge
sortint (marea)
buidar
buit
gualejar
gual
gualejós
vàgara
vàgara
vàgares de doble curvatura
vàgares planes
vagra
vàgara
tàlveg
aura
alè
beina
beina de bandera
sàgula
vaivé
vela d'ala
vàlvula
vàlvula d’admissió
vàlvula d'escapament
válbvula de expansión
válbvula de retención
válbvula de seguridad
valona
valona
válvula de retención
válvula de seguridad
valvular
valvulina
vanegación
vanegar
vanguardia
vano
vano
vapor
vapor de hélice
vapor de ruedas
vapor recalentado
vapor saturante
vaquero (pescador de arte de vaca)
vaqueta
varada
varada
varadera
varadera
varadero
varadero
varado
varador
varador
varadura
varal
varamiento
varar
varar
varar
varar
varar
varar
varar
varar
varenga
varenga
varenga
varenga de popa
varenga de proa
varenga maestra
varenga maestra
varenga maestra
varenga maestra
varenga mayor
varengaje
varengas
vareta
varga
variable
variación
variación de la Luna
variación estacional
variación local
vàlvula d'expansió
vàlvula de retenció
vàlvula de seguretat
balona
valona
vàlvula de retenció
vàlvula de seguretat
valvular
valvulina
vanegació
vanegar
avantguardia
llum
va
vapor
vapor d'hèlix
vapor de rodes
vapor rescalfar
vapor saturant
vaquer
vaquera
avarada
treta
escar
varadera
cala
varador
encallat
escar
varador
varadura
varal
avarada
avarar
embarrancar
encallar
envestir a la platja
escarar
treure
treure en sec
varar
varenga
medis
varenga
medis romà
medis numerat
medis major
medís mestre
medis mitger
medis rei
medíd major
varengatge
medís
vareta
varga
variable
variació
variació de la Lluna
variació estacional
declinació magnètica
variación local
variacional
variador de velocidad
variar
varilla
varilla
varilla de sonda
varón
varón
vaso
vaurient
veda
veedor
vejiga natatoria
vela
vela a la buena
vela a la mala
vela a la mala
vela a la valenciana
vela acortada de forma particular
vela acortada de forma particular
vela aferrada a popa
vela aferrada toda a proa
vela al cuarto
vela al tercio
vela ala
vela alta
vela angreja de cortina
vela áurica
vela baja
vela balón
vela bastarda
vela bergantina
vela bermudiana
vela bermudina
vela boneta
vela cangreja
vela cangreja alta
vela cangreja baja
vela cangrejo
vela carbonera
vela cebadera
vela con antena a tope del palo y horizontal
vela contracebadera
vela cuadra
vela cuadra
vela de abanico
vela de abanico
vela de ala
vela de artimón
vela de bandola
vela de capa
vela de cruz
vela de cuchillo
vela de cuchillo
vela de cuchillo
vela de cuchillo
vela de estay
vela de estay de gavia
vela de estay de gavia central
variació local
variacional
variador de velocitat
variar
vareta
verga
vareta de sonda
baró
varó
vas
vaurien
veda
veedor
vaixiga natatoria
vela
vela a la bona mar
vela a la mala
vela tombada
vela a la valenciana
ala de pebrot
vela ala de mosca
vela simada
vela a la marroquina
vela al quart
vela al terç
vela ala
vela alta
vela cangrea de cortina
vela àurica
vela baixa
vela baló
vela bastarda
vela bergantina
vela bermudiana
vela bermudina
vela boneta
vela cangrea
vela cangrea alta
vela cangrea baixa
vela aurica
vela carbonera
vela civadera
vela a la bovera
vela contracivadera
vela quadra
vela caira
vela de palanca
vela tarquina
vela d'ala
vela d'artimó
vela de bandola
vela de capa
vela de creu
vela de ganivet
vela de tall
vela de tall
vela tallant
vela d'estai
vela d'estai de gàbia
vela d'estai de gàbia central
vela de estay de gavia de popa
vela de estay de gavia de proa
vela de estay de juanete mayor
vela de estay de juanete mayor central
vela de estay de juanete mayor popel
vela de estay de juanete mayor proel
vela de estay de mesana
vela de estay de perico
vela de estay de sobrejuanete mayor
vela de estay de sobrejuanete mayor central
vela de estay de sobrejuanete mayor de proa
vela de estay de sobrejuanete mayor popel
vela de estay de sobremesana
vela de estay de sobreperico
vela de estay mayor central
vela de estay mayor popel
vela de estay mayor proel
vela de foque
vela de fortuna
vela de fortuna
vela de gavia alta
vela de gavia alta popel
vela de gavia alta popel
vela de gavia baja
vela de gavia baja central
vela de gavia baja popel
vela de gavia baja proel
vela de gavia central
vela de gavia popel
vela de gavia proel
vela de juanete alto de proa
vela de juanete bajo de proa
vela de juanete mayor alta popel
vela de juanete mayor alto
vela de juanete mayor alto central
vela de juanete mayor alto proel
vela de juanete mayor bajo
vela de juanete mayor bajo popel
vela de juanete mayor bajo proel
vela de juanete mayor bajoacentral
vela de juanete mayor central
vela de juanete mayor popel
vela de juanete mayor proel
vela de martillo
vela de mucho trapo
vela de respeto
vela de sosobre mayor
vela de sosobre mayor popel
vela de temporal
vela de vela de estay mayor
vela de velacho
vela de velacho alto
vela de velacho bajo
vela enrollada
vela escandalosa
vela espigada
vela espinaquer
vela faldona
vela faldona
vela gavia
vela d'estai de gàbia popera
vela d'estai de gàbia de proa
vela d'estai de goneta major
vela d'estai de goneta major central
vela d'estai de goneta major popera
vela d'estai de goneta major proera
cela d'estai de mitjana
vela d'estai de perroquet
vela d'estai de sobregoneta major
vela d'estai de sobregoneta major central
vela d'estai de sobregoneta major de proa
vela d'estai de sobregoneta major popera
vela d'estai de sobremitjana
vela d'estai de sobreperroquet
vela d'estai de major central
vela d'estai de major popera
vela d'estai de major proera
vela de floc
vela de fortuna
vela de sacs
vela de gàbia alta
vela de gàbia alta popera
vela de gàbia alta proera
vela de gàbia baixa
vela de gàbia baixa central
vela de gàbia baixa popera
vela de gàbia baixa proera
vela de gàbia central
vela de gàbia popera
vela de gàbia proera
vela de goneta alta de proa
vela de goneta baixa de proa
vela de goneta major alta popera
vela de goneta mayor alta
vela de goneta major alta central
vela goneta major alta proera
vela de goneta major baixa
vela de goneta major baixa popera
vela de goneta major baixa proera
vela de goneta major baixa central
vela de goneta major central
vela de goneta major popera
vela de goneta major proera
vela de martell
veler de molt drap
vela de respecte
verga gratanúvols major
vela gratanúvols major poper
vela de temporal
vela d'vela estai de major
vela de velatxo
vela de velatxo alt
vela de velatxo baix
vela a colla
vela escandalosa
vela espigada
vela espinnàquer
vela faldona
vela sobranguera
vela gàbia
vela guaira
vela juanete
vela juanete de proa
vela juanete mayor
vela latina
vela ligera
vela maestra
vela Marconi
vela marconi
vela marroquina
vela mayor
vela mayor
vela mayor central
vela mayor popel
vela mayor proel
vela mesana
vela mesana
vela mística
vela pequeña,
vela perico bajo
vela rascacielos
vela rastrera
vela redonda
vela sobrejuanete
vela sobrejuanete de proa
vela sobrejuanete mayor
vela sobrejuanete mayor proel
vela sobrejuante mayor central
vela sobrejuante mayor popel
vela sobremesana
vela sobremesana alta
vela sobremesana baja
vela sobreperico
vela sosobre
vela sosobre de perico
vela sosobre de proa
vela sosobre mayor
vela sosobre mayor popel
vela tarquina
vela trapezoidal
vela triangular del místico
vela triangular mayor central
vela triangular,
vela trinqueta
vela trinqueta
vela trinqueta
vela trinquete
vela trinquete
vela velacho
velachero
velacho
velacho
velacho alto
velacho alto
velacho bajo
velacho bajo
velaje
velamen
velar
velas altas
vela guaira
vela goneta
vela goneta de proa
vela goneta major
vela llatina
vela lleugera
vela mestra
vela bermudiana
vela marconi
vela marroquina
vela major
vela mestra
vela major central
vela major popera
vela major proera
vela messana
vela mitjana
vela mística
veleta
vela perroquet baix
vela gratanúvols
vela arrossegadora
vela rodona
vela sobregoneta
vela sobregoneta de proa
vela sobregoneta major
vela sobregoneta major proera
vela sobregoneta major central
vela sobregoneta major popera
vela sobremitjana
vela sobremitjana alta
vela sobremitjana baixa
vela sobreperroquet
vela gratanúvols
vela gratanúvols de perroquet
vela gratanúvols de proa
vela gratanúvols major
vela gratanúvols major poper
vela tarquina
vela acústica
vela d'entrepenes
vela gratanúvols major central
vela triangular
vela trinquet
vela trinquet
vela trinqueta
vela trinquet
vela trinquet
vela velatxo
velatxer
velatxo
velatxo
velatxo alt
velatxo mòbil
velatxo baix
velatxo fix
velam
velam
vetllar
veles altes
velas bajas
velas cuadras
velas de estay
velas de popa
velas de proa
velas mayores
velas menores
velas principales
velear
velejar
veleria
velero
velero
velero liebre
veleta
veleta
vélico
velillo
velista
vellon de oro
vellosa
vellosa
velo
velocidad
velocidad de avance
velocidad de fase
velocidad de la ola
velocidad de parícula
velocidad inicial
velocidad media
velocidad radial
velocípedo acuático
velón
velum
velum
vena
vena
vendaval
vendavalada
venéridos
venéridos
venmtrera
vent de terra
ventada
ventada de lebeche
ventana
veles baixes
veles quadrades
veles d’estai
veles de popa
veles de proa
veles baixes
veles altes
veles principals
velejar
velejar
veleria
embarcació de vela
velejador
veler llebre
penell
vela petita
vèlic
escada de verat
velista
velló d'or
bèrnia
burell
vel
velocitat
velocitat d'avanç
velocitat de fase
velocitat de l'ona
velocitat de partícula
velocitat inicial
velocitat mitjana
velocitat radial
velocípede aquàtic
veló
velum
velum
vena
veta
vendaval
vendavalada
venèrid
venèrids
ventrara
colla
ventada
llebetjada
finestra
ventana
ventana a la inglesa de una hoja
ventana a la italiana de dos hojas
ventana basculante
ventana corredera
ventana cruzada
ventana de guillotina
ventana de lamas orientables
ventana de librillo de eje lateral
ventana de tejado
finestra
finestra a l'anglesa d'un batent
finestra a la italiana de dos batents
finestra basculant
finestra corredissa
finestra creuada
finestra de guillotina
finestra de lamel·les orientables
finestra de llibret d'eix lateral
finestra de teulada
ventana espectral
finestra espectral
ventana fija
ventana geminada
ventana pivotante
finestra fixa
finestra geminada
finestra pivotant
ventana oscilante de eje inferior
ventana oscilante de eje superior
ventanal
ventanas abatibles
ventanas de eje deslizante
ventanas de hoja deslizante
ventanas giratorias
finestra oscil·lant d'eix inferior
finestra oscil·lant d'eix superior
finestral
finestres abatibles
finestres d'eix lliscant
finestres de batent lliscant
finestres giratòries
ventanillo
ventar
ventarrón
ventarrón
ventear
ventilación
ventilación
ventilador
ventisca
ventisca
ventisca
ventisca
ventisca
ventiscar
ventisquear
ventola
ventolera
ventolera
ventolera
ventolera
ventoleras
ventolina
ventolina
ventolina
ventolina
ventolina del sur
ventoso
ventoso
ventrera
ventrera
ventrera
Venus
verberar
verdin
verdín
verduguete
verduguillo
verduguillo
verga
verga contracebadera
verga de acero
verga de ala
verga de gavia
verga de gavia alta
verga de gavia alta popel
verga de gavia alta proel
verga de gavia baja
verga de gavia baja central
verga de gavia baja popel
verga de gavia baja proel
verga de gavia central
verga de gavia popel
verga de gavia proel
portalera
ventar
ventada
ventada forta
ventolejar
ventilació
ventilación
ventilador
borrascada
borrascall
brisaina
torb
borrufada
borrufar
borrufar
ventola
airada
bufarut
venteguera
ventolejar
ventolejar
baf
ventet
ventolina
ventijol
migjornell
ventolà
ventós
baratera
barbiquell
ventrera
Venus
verberar
verdet
escata
verduguet
verduguet
cintó
verga
verga contracivadera
verga d’acer
verga d’ala
verga de gàbia
verga de gàbia alta
verga de gàbia alta popera
verga de gàbia alta proera
verga de gàbia baixa
verga de gàbia baixa central
verga de gàbia baixa popera
verga de gàbia baixa proera
verga de gàbia central
verga de gàbia popera
verga de gàbia proera
verga de hierro
verga de juanete
verga de juanete alto de proa
verga de juanete alto mayor proel
verga de juanete bajo central
verga de juanete de proa
verga de juanete de proa alto
verga de juanete de proa bajo
verga de juanete de proa bajo
verga de juanete mayor
verga de juanete mayor alto
verga de juanete mayor alto central
verga de juanete mayor alto popel
verga de juanete mayor alto proel
verga de juanete mayor bajo
verga de juanete mayor bajo central
verga de juanete mayor bajo popel
verga de juanete mayor bajo proel
verga de juanete mayor central
verga de juanete mayor popel
verga de juanete mayor proel
verga de juante mayor central
verga de la montera
verga de la montera
verga de la monterilla
verga de la monterilla
verga de la nasa
verga de luto
verga de madera
verga de mayor central
verga de mayor popel
verga de mayor popel
verga de perico alto
verga de perico bajo
verga de rascacielos
verga de rascanubes
verga de rastrera
verga de respeto
verga de respeto
verga de señales
verga de sobre
verga de sobrejuanete
verga de sobrejuanete
verga de sobrejuanete de proa
verga de sobrejuanete de proa
verga de sobrejuanete mayor
verga de sobrejuanete mayor
verga de sobrejuanete mayor proel
verga de sobrejuanete mayor proel
verga de sobrejuante mayor central
verga de sobrejuante mayor popel
verga de sobremesana
verga de sobremesana alta
verga de sobremesana baja
verga de sobreperico
verga de sosobre
verga de sosobre
verga de sosobre de perico
verga de sosobre de perico
verga de sosobre de proa
verga de ferro
verga de goneta
verga de goneta alta de proa
verga de goneta major alta proera
verga de goneta major baixa central
verga de goneta de proa
verga de goneta alta de proa
verga de goneta baixa de proa
verga de] goneta baixa de proa
verga goneta major
verga de goneta major alta
verga de goneta major alta central
verga de goneta major alta popera
verga de goneta major alta proera
verga de goneta major baixa
verga de goneta major baixa central
verga de goneta major baixa popera
verga de goneta major baixa proera
verga de goneta major central
verga de goneta major popera
verga de goneta major proera
verga de goneta major central
verga de gratacels
verga de gratanúvols
verga de gratacels
verga de gratanúvols
costera
verga de dol
verga de fusta
verga de major central
verga de major popera
verga de] major popera
verga de perroquet alt
verga perroquet baix
verga de gratacels
verga de gratanúvols
verga d’arrossegadora
verga de recanvi
verga de respecte
verga de senyals
verga de sobregoneta
verga de sobregoneta
verga sobregoneta
verga de sobregoneta de proa
verga desobregoneta de proa
verga de sobregoneta major
verga sobregoneta major
verga de sobregoneta major proer
verga sobregoneta major proera
verga de sobregoneta major central
verga de sobregoneta major poper
verga de sobremitjana
verga de sobremitjana alta
verga de sobremitjana baixa
verga de sobreperoquet
verga de sobremitjana
verga gratanúvols
verga de gratanúvols
verga gratanúvols de perroquet
verga de gratanúvols de proa
verga de sosobre mayor
verga de sosobre mayor central
verga de sosobre mayor popel
verga de sosobre mayor proel
verga de trinquete
verga de trinquete
verga de velacho
verga de velacho alto
verga de velacho bajo
verga de] trinquete
verga del rascacielos
verga del rascanubes
verga juanete de proa
verga mayor
verga mayor central
verga mayor proel
verga seca
verga sosobre de proa
verga trinquete
verga verga de mayor popel
verga verga de sobrejuanete de proa
vergas
vergas de popa
vergas de proa
vergudillo
vernal
vertebratus
vertedor
vertello
vertello
vertello
vertello de canal
vertello de racamento
verter
verterse
vertical
vertical astonómica
vertical de un astro
vertical del observador
vertical primario
vértigo auricular
vértigo de Méniere
vespertino
vespertino
vestir
veta
veterano
VHF
VI
via
vía de aaaagua
via de agua
vía de circulación
vía Lactea
vía navegable
viada
viada
viajar
viaje de ida
viaje de vuelta
verga de gratanúvols major
verga de gratanúvols major central
verga de gratanúvols major poper
verga de gratanúvols major proer
verga trinqueta
verga trinquet
verga de velatxo
verga de velatxo alt
verga de velatxo baix
verga de trinquet
verga de gratacels
verga de gratanúvols
verga goneta de proa
verga major
verga major central
verga major proera
verga seca
verga gratanúvols de proa
verga trinquet
verga major popera
verga sobregoneta de proa
vergues
vergues de popa
vergues de proa
verduguet
vernal
vertebratus
vessador
abartrell
truc
vertell
abartrell de canal
abartrell de racament
abocar
abocar-se
vertical
vertical astronòmica
vertical d'un astre
vertical de l'observador
vertical primari
vertigen auricular
vertigen de Méniere
vespertí
vespral
vestir
veta
veterá
VHF
VI
via
via d'aigua
esvoranc
via de circulació
via Làctia
via navegable
arracada
arrancada
viatjar
viatge d'anada
viatge de retorn
viaje inagural
viaje redondo
viajero
vicealmirantazgo
vicealmirante
vicealmirante
Victory
vida
vieja
vientecillo
viento
viento
viento
viento a un largo
viento aparente
viento austral
viento de aleta
viento de bolina
viento de la anca
viento de mar
viento de popa
viento de proa
viento de tierra
viento del moco
viento del norte
viento del sudoeste
viento del sur
viento del sur
viento del través
viento del través
viento favorable
viento flojito
viento flojo
viento fresco
viento fresquito
viento fuerte
viento largo
viento moderat
viento real
viento solar
vientos
vientos alisios
vientos del moco
vientos del oeste
vientos generales
vientos locales
vientos periódicos
vientre
viatge inaugural
viatge rodó
viatger
vice,almirallat
vicealmirall
vicealmirallat
Victory
vida
vella
ventijol
guia
vent
vent dominant
vent a la llarga
vent aparent
vent austral
vent per l'aleta
vent de bolina
vent de l'anca
vent de mar
vent de popa
vent de proa
vent de dintre
canya del moc
vent a l'estel
garbinejar
mitjorn
vent migjorn
vent de través
vent a la quadra
vent favorable
vent fluixet
vent fluix
vent fresc
vent fresquet
vent fort
vent llarg
vent moderat
vent real
vent solar
vents
vents alisis
canyes del moc
vents de l'oest
vents generals
vents locals
vents periódics
ventre
vierteaguas / goterón
viga (vigas)
viga compuesta / b. en doble T
viga cumbrera / parhilera / gallo
viga cumbrera / parhilera / gallo
viga cumbrera / parhilera / gallo
viga embrochada
trencaaigües
biga (bigues)
biga composta
biga carenera
biga comunera
biga serrera
biga enjovada
viga en T
biga en T
viga en T
biga en T
viga escuadra
cairat
viga escuadra
viga hueca / viga cajón
cairat
biga de caixó
viga laminada
viga maciza
viga maestra / jácena
viga riostra / riostra
viga solera
biga laminada
biga massissa
biga mestra
biga de trava
biga solera
vigia
vigía
vigía
vigilancia
vigota
vigota
vigotería
vigotería
guaita
escull
vigia
vigilància
bigota
vigota
bigotam
bigoteria
vigueta voladiza
bigueta voladissa
vinatera
vino
vinta
violín
vipara
viquitorte
vira
virada
virada en redondo
virada por avante
virada por avante
virador
virador
virar
virar
virar
virar a pico
virar a pique
virar en redondo
virar en redondo
virar por avante
virar por avante
virar por redondo
virar seguido
virar sobre el ancla
virar una baliza
virar una nave
virazón
virazón
virazón
virazón
virga
virgen
virgo
virializado
virola
virote
virotillo
virura
viruta
viruta
viruta
vinatera
vi
vinta
violí
vipara
viquitort
vira
virada
virada en rodó
virada per avant
virar per avant
viradavirador
virador
cobrar
llevar
virar
virar a pic
virar a pic
virar en rodó
virar en rodó
virar per avant
virar per davant
virar en rodó
virar seguit
virar sobre l'àncora
virar una balisa
virar una nau
embat
marinada
vent de fora
vent de mar
virga
Verge
virgo
virialitzat
virolla
virot
virotet
barrumballa
encenall
floc
burballa
viruta / acepilladura
viruta / acepilladura
viruta / acepilladura
burballa
encenall
floc de fusta
visera (ant.)
visera
visibilidad
visita
visitar
vislumbrar
visor iconométrico
vista de aduana
vistaclara
vitola
vitre
viuda
viva !
vivandero
vivero
vizcaína
vogar
vogar a la sirga
voladera
volador
volante
volante de inercia
volantín
volcar
volt
voltaje
voltamperio
voltaperímetro
voltear
voltear
voltear
voltejear
voltejear
voltejeo
volteta
voltímetro
voltímetro electrónico
volturno
volumen
voluta
volver
vorágine
voraginoso
vórtice
vortiginoso
vótice
voz
voz de mando
vuelco
vuelco
vuelo
vuelta
vuelta
vuelta de braza
vuelta de braza
vuelta de cigala
vuelta de dentro
vuelta de escota
vuelta de escota doble
vuelta de fuera
vuelta de rezón
vuelta de rezón
visibilitat
visita
visitar
albirar
visor iconomètric
visita de duana
vistaclara
calibrador
vitre
vídua
visca !
vivander
vivari
biscaïna
vogar
vogar a la xinga
voladera
volador
volander
volant d’inèrcia
volantí
bolcar
volt
voltatge
voltampere
voltaperímetre
boleiar
bordejar
voltejar
anar de volta i volta
voltejar
volteig
tombarella
voltímetre
voltímrtre electrònic
xafogor
volum
voluta
tornar
xuclador
voraginós
vórtex
vortiginós
vórtex
veu
veu de comandament
bolcada
tombada
vol
coca
volta
volta de braça
volta de braça
volta de cigala
volta de terra
volta d’escota
volta d’escota doble
volta de fora
volta de cigala
volta de ruixó
vuelta en tierra
vuelta redonda
W
W NW
W SW
W1/4NW
waka.mowe
walkie
watt
watt hora
winche
winche
winche
windsurf
windsurfing
wishbone
wishbone
WO
X
xàfec
xelandria
xicote
yachting
yachting
yanki
yarda
yate
yate
yate
yawl
yol
yugo
yuxtapuesto
volta d'en terra
fer capella
W
W NW
W SW
W1/4NW
waka-mowe
walkie-talkie
watt
watt hora
guinx
winch
winche
windsurf
windsurfing
wishbone
wishbone
SW
X
xafegada
xelàndria
xicot
ioting
yachting
ianqui
iarda
barco
iot
yacht
iol
iol
jou
juxtaposat
yuxtapuesto
juxtaposat
yuyú
zabar
zabillible
zaborda
zabordación
zabordación
zabordación
zabordación
zabordación
zabordamiento,
zabordo
zaborra
zaborrar
zabullir
zabullir
zabullir
zafada
zafadura
zafar
zafar
zafareche
zafarrancho
zafarrancho de combate
zafarse
zafar-se
zafo
iuiú
atzaura
cabussable
embarrancada
embarrancament
encall
encallada
encalladura
encallament
embarrancament
embarrancada
llast
llastar
cabussar
cabussejar
capbussejar
escàpol (ant)
escapoliment
escapolar
safar
llacuna
xafarranxo
xafarranxo de combat
escapolar-se
safar-se
lliure
zaga
zagala
zagala
zagala
zagala
zagual
zahorra
zambullible
zambullible
zambullida
zambullida
zambullida
zambullída
zambullido
zambullidor
zambullidor
zambullidura
zambullidura
zambullimiento
zambullimiento
zambullir
zambullir
zambullir
zambullir
zambullirse
zamorro (en Marruecos)
zampear
zanca
zanco
zancón
zanja
saga
bolig
bolintx
bolitx
bouet
pagaia
grava
cabussable
capbussable
cabussada
cabussó
capbussada
capbussó
bujola
cabussador
capbussador
cabussament
capbussament
cabussament
capbussament
cabussador
cabussar
cabussejar
capbussejar
cabussar-se
samorro
clavar estaques
muntant d'escala
xanca
xancó
escar
zanquín
entornpeu
zanzadilla
zapata
zapata
zapata
zapata
zapata
zapata de apoyo del ancla
zapata del timón
zapatazo
zapatazo
zapatear
zapatería
zapatero
zapatilla
zapato
zarampaña
zarandear, el temporal la embarcación
zarpar
zarpar
zarpó
zarro
zarzaganillo
zata
zata
zata
zatara
zigzag
zig-zag
mitja volta de les cadenes al bornejar
balsa
barca solera
falsa quilla
pastell
sabata
capçal
pastell
batagada
batuda
batagar
sabateria
sabater
sabatill
sabata
balança
trompar
llevar
salpar
ayoç ¡ (ant)
aferrador
cercinyol
armadia
balsa
barca solera
armadia
ziga-zaga
ziga-zaga
zigzaguear
zinc
zinc
zobordar
zigzagar
zenc
zinc
embarrancar
zócalo
sòcol
zoco
zocucho
zodiacal
zodíaco
zona
zona afótica
zona auroral
zona contigua
zona costera
zona de actividades logísticas
zona de borneo
zona de convergencia intertrópical
zona de fondeo
zona de francbordo en verano
zona de francbordo tropical
zona de francobordo
zona de influencia
zona de invierno en el Atlàntico norte
zona de operaciones
zona de paso
zona de paso
zona de paso
zona de pesca
zona de servicios portuarios
zona de silencio
zona de tránsito
zona de trànsito
zona de verano
zona de vigilancia
zona de vigilancia litoral
zona de vigilancia litoral
zona esférica
zona fiscal
zona franca
zona horaria
zona marítima
zona marítimo-terrestre
zona militar
zona nerítica
zona periódica de francbordo
zona portuaria
zona supralitoral
zona tórrida
zona tropical
zonal
zonalitat
zonas de calmas tropicales
zopisa, pez naval
zorrero
zozobra
zozobra
zozobrar
zozobrar
zozobrar
zulacar
socó
racó
zodiacal
zodíac
zona
zona afòtica
zona auroral
zona contigua
zona costanera
zona d’activitats logístiques
zona de borneig
zona de convergència intertropical
zona d’ancoratge
zona de francbord d'estiu
zona de francbord tropical
zona de francbord
zona d’influència
zona d'hivern a l’Atlàntic nord
zona d’operacions
zona de pas
zona de trànsit
zona de vigilància litoral
zona de pesca
zona de serveis portuaris
zona de silenci
zona de vigilància litoral
zona de trànsit
zona d'estiu
zona de vigilancia
zona de trànsit
zona de vigilància litoral
zona esfèrica
zona fiscal
zona franca
zona horaria
zona marítima
zona marítimo-terrestre
zona militar
zona nerítica
zona periòdica de francbord
zona portuària
zona supralitoral
zona tòrrida
zona tropical
zonal
zonalitat
zones de calmes tropicals
pega naval
sorrer
sotsobra
sotsobre
bolcar
enfonsar-se
sotsobrar
embetumar
zulaque
zumbido
zuncho
zuncho
zuncho
zuncho
zuncho de botalón
zurzidera
crostam (betum)
brunzit
abraçadora
baldufella
cèrcol
xunxo
garlopa
sargidura
Descargar