D:\Arxius\Escola\IMPRESOS\Horaris i preus per titols

Anuncio
escola nàutica
escola nàutica
maresme
Port Mataró, locals 14 i 15 (baixos)
08301 A MATARÓ
Tel. 937 963 004 A Fax 937 551 008
maresme
ENR - 4 - BC - 1 APNR - 99
Codi Generalitat: 001A
www.escolanautica.com
“Titulín”
a distancia
Programació exàmens 2010
Programación exámenes 2010
Lloc d´examen
Examen
Lugar de examen
22 Gener (Enero)
Per presentar-se a una convocatoria
d´examen en concret haurà de notificar-se
amb 7 dies d´antelació a l´Escola per
poder realitzar els tràmits escaients.
12 Febrer (Febrero)
05 i(y) 26 Març (Marzo)
23 Abril (Abril)
28 Maig (Mayo)
Para presentarse a una convocatoria de examen en
concreto debe notificarse con 7 días de antelación a
la Escuela para poder realizar los trámites oportunos
18 Juny (Junio)
Esplugues
16 Juliol (Julio)
17 Setembre (Septiembre)
22 Octubre (Octubre)
26 Novembre (Noviembre)
17 Desembre (Diciembre)
Tarifes curs teòric
-
Tarifas curso teórico
Curs(*)
Forma de pagament
Forma de pago
(y)
Matrícula i drets
d´examen
Curso (*)
Matrícula y derechos de
examen
92 €
100 €
A l´enviament o recollida del
material del curs
Al envío o recogida del material del
curso
A l´escollir una data d´examen
Al escoger una fecha de examen
Total motor
192 €
L´import del curs inclou el material necessari per el seu correcte desembolupament, assistencia
a dubtes per telèfon o correu electrònic, i una sessió particular per dubtes finals poc abans de
l´examen
(y )
El importe del curso incluye el material necesario para su correcto desarrollo, asistencia a dudas por teléfono o
correo electrónico, y una sesión particular para dudas finales poco antes del examen
Aquesta programació és orientativa i pot patir modificacions. Si li interessa un curs en particular demani´ns confirmació.
Esta programación es orientativa y puede sufrir modificaciones. Si le interesa un curso en particular pídanos confirmación.
Descargar