programa d`actuacions xviii

Anuncio
PROGRAMA D’ACTUACIONS
Dia 24 d’abril:
Dia 25 d’abril:
Dia 26 d’abril:
Entrada del bestiar. L’entrada del bestiar es farà abans de les 18h.
El bestiar estarà en exposició. (dia de repòs) (9h-20h).
Des de les 10h. fins a les 14h. es judicaran totes les seccions. (de 14h. a 18h. el bestiar
estarà en exposició).
SECCIONS I RELACIÓ DE TÍTOLS
SECCIO 1.-
Vedelles de 6 a 9 mesos (nascudes entre 01-06-14 / 30-09-14)
SECCIÓ 2.-
Vedelles de 10 a 12 mesos (Nascudes entre 01-03-14 / 31-05-14).
SECCIÓ 3.-
Vedelles de 13 a 15 mesos (Nascudes entre 01-12-13 / 28-02-14).
SECCIÓ 4.-
Vedella Campiona. Competiran les dues primeres classificades de les seccions 1, 2 i 3.
S’obtindran els títols de Vedella Campiona i Vedella Subcampiona.
SECCIÓ 5.-
Braves de 16 a 20 mesos (Nascudes entre 01-07-13 / 30-11-13).
SECCIÓ 6.-
Braves de 21 a 26 mesos (Nascudes entre 01-01-12/ 30-06-13).
SECCIÓ 7.-
Brava Campiona. Competiran les dues primeres classificades de les seccions 5 i 6. S’obtindran
els títols de Brava Campiona i Brava Subcampiona.
SECCIÓ 8.
Gran Campiona de Catalunya (Vedelles i Braves). Competiran la Vedella Campiona (4) i la
Brava Campiona (7). S’obtindrà el títol únic de Gran Campiona de Catalunya (Vedelles i
Braves).
SECCIÓ 9.-
Vaques Joves en lactació (fins a 30 mesos) (Nascudes després del 31-08-12).
SECCIÓ 10.-
Vaques Joves en lactació (de 31 a 35 mesos) (Nascudes entre: 01-04-12/ 31-08-12).
SECCIÓ 11.-
Vaca Jove Campiona. Competiran les dues primeres classificades de les seccions 9 i 10.
S’obtindran els títols de Vaca Jove Campiona i Vaca Jove Subcampiona.
SECCIÓ 12.-
Vaques en lactació (3 anys) (Nascudes entre 01-04-11 / 31-03-12).
SECCIÓ 13.-
Vaques en lactació (4 anys) (Nascudes entre 01-04-10 / 31-03-11).
SECCIÓ 14.-
Vaques adultes en lactació (5 ó més anys) (Nascudes abans del 01-04-10).
SECCIÓ 15.-
Vaca Campiona. Competiran les dues primeres classificades de les seccions 12, 13 i 14
S’obtindran els títols de Vaca Campiona i Vaca Subcampiona.
SECCIÓ 16.-
Gran Campiona de Catalunya (Vaques). Competiran la Vaca Jove Campiona i la Vaca
Campiona. S’obtindrà el títol de Gran Campiona de Catalunya (Vaques).
SECCIÓ 17.-
Millor Sistema Mamari de Catalunya. Competiran els exemplars en lactació elegits pels criadors.
S’obtindrà el premi únic de Millor Sistema Mamari de Catalunya.
SECCIÓ 18.-
Millor Ramat de Catalunya. Competiran un màxim de quatre i un mínim de dues femelles d’un
mateix propietari (explotació). S’obtindran els títols de Millor Ramat de Catalunya i Segon
Ramat, seguint la puntuació següent:
Premi en la secció
1ª
2ª
3ª
Vaques en lactació:
20
16
12
Resta:
10
8
6
SECCIÓ 19.-
Millor Criador de Catalunya. Competiran un màxim de quatre i un mínim de dues femelles
presents en el Concurs que tinguin la mateixa explotació de naixement (criador) participant en
el Concurs, encara que siguin propietat de diferents explotacions. S’obtindran els títols de
Millor Criador de Catalunya i Segon Criador, seguint la puntuació següent:
Premi en la secció
1ª
2ª
3ª
Vaques en lactació:
20
16
12
Resta:
10
8
6
SECCIÓ 20.-
Millor Lot per Associació. Competiran grups de tres femelles de cada Associació. S’obtindran
els títols de Millor Associació de Catalunya i Segona Associació.
Descargar