Llengua i Literatura Catalana 50 min. Batxillerat 1a Petjada Ecològica

Anuncio
Batxillerat
50 min.
Llengua i Literatura
Catalana
Petjada
Ecològica
1a
Treballeu a classe l’article que trobareu a la carpeta ARTICLES / PETJADA ECOLÒGICA / LLENGUA CATALANA. Feu un resum
i una redacció mostrant la vostra opinió respecte el tema tractat.
L’ECOAUDITORIA AL CENTRE EDUCATIU
Batxillerat
50 min.
Llengua i Literatura
Castellana
Petjada
Ecològica
1b
Leed y trabajad en clase el artículo que encontraréis en la carpeta ARTICLES / PETJADA ECOLÒGICA / LENGUA CASTELLANA.
Seguidamente haced un resumen y una redacción donde quede reflejada vuestra opinión con respecto al tema tratado.
L’ECOAUDITORIA AL CENTRE EDUCATIU
Batxillerat
50 min.
Llengua Estrangera
Anglès
Petjada
Ecològica
1c
You must read and work in class the article you will find in the folder ARTICLES / PETJADA ECOLÒGICA / LLENGUA ESTRANGERAANGLÈS. Make a summary and a writing about your opinion with respect to the treated subject.
L’ECOAUDITORIA AL CENTRE EDUCATIU
Batxillerat
50 min.
Llengua Estrangera
Francès
Petjada
Ecològica
1d
Lisez et travaillez en classe l'article que vous trouverez dans le dossier ARTICLES / PETJADA ECOLÒGICA / LLENGUA ESTRANGERAFRANCÈS. Après, vous faites un résumé et une rédaction où sont reflété votre avis en ce qui concerne le sujet traité.
L’ECOAUDITORIA AL CENTRE EDUCATIU
Descargar