Com ho faria Kurt Vonnegut .

Anuncio
ara DISWTE, 13DE SETEIMBREDEL 2014
Com ho faria
Kurt Vonnegut3
.
I
.
se: una m&scmi feryeme qae Bs
wttt
pelrs~m
No dewobairern
Q U SW
~ ~ & P & ~ B &S WU3 fCbl%&&
deeserespit+, &B @ fawla~
aqm
qzze rsi: [email protected]ít5& queeldes-
'
&saabué~.e~~~p'
1
(
%?iid?exte&e~
gmxat uln cxate11
al de~patxamb la
[email protected] *Gctm
h fai.ia .La-
IsifscbY
B&B
~ I L W 3ia
d ' e & h d pltalmiillormm,
pcsr~omtgm
o &i&p.
LDBa de 4aiSn
p t de %[email protected]
md8
t r ~ ~ a a
werium h a eoddfa 6s que oe
n m"C~rnho$%pmvh di*[email protected]
aqma~
$ihlegs qme:ntment h t r w e n &n&pIw &
sf",%mP
iU4a
a L a z r m a p a b d aconüngia u m ~ d e s p g t i n q ~ m & m M t t u t
que táls una c k m p de p*&at
[email protected]&o~mlap~at
1conaFac%ls;tbplca
ila bo- i n t a d - de wr eapia Ho t4,mlF&a:
du a
o~ o q u c ! ~ ~ & o m g e e l ~ b~-be &
- w a t am,buñade-p
pmaFJh mrn daoík~
m p mcIs. 1con;Wrla!liede& m h e d dTeriadeirevmd ki&r áI~mmovImn~at
- car Ibaish,A rnh8
i
d que da venies.
"a
'
Duesjoies
imperdibles
'v
í&pE$vadat ia tmlera i
bltha n m 1 . l ~de J-6-
B
8
8
i1
~ a a e
.
(U94-11361)~
estudiala deca- '
dP1ada econbdca i moral de
1hbqe~i8barceloniaa
apartisd8lsUoberok unsrfamnilla
céu-r%gadade tito15 i ihutw, í
es ~ l & u n benel5
é rdes de nova hrnada, h d d de
~ &era i
d " e s c a l a i : ~ o d hSagmra
t
co~&ulani&edepemnatgm UerboL i &qiFiZs per
descrSpdomm a t ebipecitac u k s amb h 11lemg-w d & d
de I'aiutor. La novel-la esta
rnbieatadaa l aBardona de
prhcípis aleladkcwhdeb30.
Aquest 6s el. primer tito1
d 9 ~ m ñ I ~ & l a N ~ va [email protected], que
aque~setammaanirPacmpaayat d'una altra 11o\tel-1a
memombIe, Lapags9d aegons
Ran& Vivien,delUdaria-Me&
M e (lq52-1998.),Hi Mcalavida de la poeta delit h l
a prfacipfs $e1 se-gleXX, en
plena Belle Rpoqtw fran*
tt a
& de i it ~
e m o~
d ~el,
d " w i e m d l t b & a l s v 20
i eld"Ma @~a4&x de cinema
di"dkmh m ~ pan
n
deL b d i e ; e d o 4eIs cmps
1 ~aia;arha~~yss
CLW*.~
iil'*aid'*són:són:q~de~"@lpS ~np08.&I'fZS
~~
dpmagatneg~cimm b els &si&
~ ~ l e s t atan$
b c;cnxaei
9
dwpciatt del pitcdagonista, que & capa$
@@se.-&
pasS,hdahlietmia
del sru milbrantc sobmmumat~
Que
m& qw h s m doma 1
PsnclemB mbw-19; p q r & ba
d r a 9~e&Bdiie:[email protected]&$.
LSeajT xm!Ya1mewt t18 851fxLaT
&m @mcap de4 tat hp&iMeI
i s n e d u%,& fofoem mntge,mple e,xpZ;osPonss*asa
pftr lnis d*[email protected]~
b w s , CWX&$X~~
ae w0Jts tiama- i pm&icirr
dlfomitel~wdsM ha le3aodmmra q.aln ei%pyem.veIls,qule em mini
i Ti% %O lii troba cap @ensitaa& a
[email protected] srin.ti&*.~ quw' kpmsa Wawt i eMpslda-peAeadaptada al a t a b pMar~~
d Sales-4s la fipmid& per mlpmx1dre-hi myiatgeh t m s E dmamt.Wb e*lp e 4 6 i 1 t
?m &:1sp.b&
{I
Descargar