Declaració de la Sbmfic davant els criteris del Servei de Salut de les

Anuncio
Declaració de la Sbmfic davant els criteris del Servei de Salut de les Illes Balears
per a l’atenció sanitària a persones no assegurades ni beneficiàries.
La Sbmfic, juntament amb altres societats científiques i organitzacions professionals,
continua defensant l’assistència sanitària universal: atenem persones, no assegurats.
Donem suport a la objecció de consciència que han manifestat molts professionals de
les illes i de tot l’estat Espanyol, que no volen trencar les seves obligacions ètiques i
deontològiques envers els seus pacients, i els encoratgem a mantenir el compromís
amb els valors essencials del metge de família.
Davant la nota informativa publicada per I’Ibsalut el 31 Agost, volem puntualitzar que
per poder decidir si el motiu de consulta de una persona és agut o crònic, és urgent o
no, és imprescindible que aquesta persona sigui valorada per un professional sanitari.
Per aquest motiu, se li ha de donar una cita, i obrir-li una història clínica electrònica.
S’han de emetre les instruccions pertinents per tal que persones sense targeta
sanitària puguin tenir historia clínica y accés a citacions.
En l’atenció urgent als ciutadans, actualment està inclosa de forma gratuïta la
medicació necessària per als primers dies del procés urgent. La Sbmfic proposa que
els medicaments imprescindibles (llistat de medicaments essencials de la OMS)
puguin ser entregats, igual que a la resta de ciutadans, a les consultes urgents a
aquestes persones que no tenen dret a prestació farmacèutica segons el RD 16/2012.
La SBMFIC s'ofereix a formar part i a col·laborar amb la comissió que es crearà des
del Servei Balear de Salut per estudiar, seguir i avaluar aquelles patologies o be casos
concrets.
Junta Directiva Sbmfic
1 de setembre de 2012-09-02
#nonosresignamos
Declaración de la Sbmfic ante los criterios del Servicio de Salud de las Islas
Baleares para la atención sanitaria a personas no aseguradas ni beneficiarias.
La Sbmfic, junto con otras sociedades científicas y organizaciones profesionales, sigue
defendiendo la asistencia sanitaria universal: atendemos personas, no asegurados.
Apoyamos la objeción de conciencia que han manifestado muchos profesionales de
las islas y de todo el estado Español, que no quieren romper sus obligaciones éticas y
deontológicas hacia sus pacientes, y los animamos a mantener el compromiso con los
valores esenciales del médico de familia.
Ante la nota informativa publicada por I'Ibsalut el 31 Agosto, queremos puntualizar que
para poder decidir si el motivo de consulta de una persona es agudo o crónico, es
urgente o no, es imprescindible que esta persona sea valorada por un profesional
sanitario. Por este motivo, se le debe dar una cita, y abrirle una historia clínica
electrónica. Se deben emitir las instrucciones pertinentes para que personas sin tarjeta
sanitaria puedan tener historia clínica y acceso a las citas.
En la atención urgente a los ciudadanos, actualmente está incluida de forma gratuita la
medicación necesaria para los primeros días del proceso urgente. La Sbmfic propone
que los medicamentos imprescindibles (listado de medicamentos esenciales de la
OMS) puedan ser entregados, al igual que en el resto de ciudadanos, a las consultas
urgentes a estas personas que no tienen derecho a prestación farmacéutica según el
RD 16/2012.
La SBMFIC ofrece a formar parte ya colaborar con la comisión que se creará desde el
Servei Balear de Salut para estudiar, seguir y evaluar aquellas patologías o bien casos
concretos.
Junta Directiva Sbmfic
1 de Septiembre de 2012
#nonosresignamos
Descargar