LA PLAÇA DEL DIAMANT 1.Resumeix breument l'argument de l'obra.

Anuncio
LA PLAÇA DEL DIAMANT
1.Resumeix breument l'argument de l'obra.
La història es desenvolupa a Barcelona, on Natàlia, una noia tímida e ingènua, coneix una nit en el ball de la
plaça del Diamant a Quimet, gracies a la seua amiga Julieta que li va proposar anar−hi.
Colometa, que era com li deia Quimet, va deixar el seu treball a la pastissería i al seu promés, que
s'anomenava Pere, per a casar−se amb Quimet. Amb ell va tindre dos fills: a un li dien Antoni i a l'altre Rita.
Ell tenía una botiga on treballava de fuster, però aixó no anava molt be, i Colometa va posar−se a treballar en
una casa.
Quan va comensar la Guerra Civil Espanyola, el Quimet va tenir que anar a lluitar al frent, i per causa de la
situació que es vivía aleshores Colometa va perdre el treball i per a mantenir la seua família va de haver de
vendre totes les seues pertenencies. Promte Colometa es va quedar sense diners i no tenía ni per a menjar, per
aixó, i després de patir molt tras la mort del seu Quimet, va decidir poner fí a la seua vida. Per astó, va a anar a
comprar salfumá a una droguería, i va ser ahí on va coneixer a l'Antoni. L'Antoni li va oferir que treballara per
a ell, i ella va acceptar.
Pasá el temps i l'Antoni li va demanar que es casara amb ell, segons ell per a tenir alguna companyía perque
ell era un home que en la guerra n'havia sigut alcançat i no podía tenir relacions sexuals. Ella com veia que no
tenía res acceptà i es va convertir en la seua dona. Antoni era un home molt més comprensiu que Quimet i un
bon pare per als seus fills.
A la fí, Toni (el fill de Natàlia) s'havía convertit en soldat, però va poder vindre a la cerimonia de casament de
la seua germana Rita amb el jefe del bar del barri, que li deien Vicenç. Amb aquesta cerimonia termina l'obra
amb la Natàlia i l'Antoni pensatius en la seua casa després de la festa.
2. En quantes parts estructuraries l'obra? Explica−les i justifica−les .
L'obra es pot dividir en tres parts. Abams de la guerra, durant la guerra i despres de la guerra.
Abans de la guerra es quan Natalia es compra la casa,es casa amb el Quimet, tenen els seus dos fills, la Rita i
el Antoni, i es dediquen a criar Coloms.
Durant la guerra es quan mor el Quimet y Natalia no te per a menjar y de tan mal que ho esta pasan pensa en
matar als seus fills y despres suicidar−se ella.
Despres de la guerra es quan ella es casa amb Antoni, la Rita es casa amb Vicenç y el Antoni es fa militar.
3.Analitza les caracteristiques del personatges, la seua forma de ser i la seua forma d'actuar al llarg de
la novel·la.
Natalia:
La Natàlia, al principi, és una noia innocent, no se n'adona gaire de la realitat que l'envolta. De mica en mica
es va fent gran i veu que la vida no és lan maca com li semblava. És una dona atractiva, bastant llesta. Al llarg
dels anys canvia molt. la Guerra Civil i la mort del seu marit li fan veure el món amb altres ulls. Però ella
lluita, lluita per no ser trepitjada, i per sobreviure en els anys més durs de la seva vida. Després de la guerra,
quan es torna a casar, la vida li canvia a favor seu i viu molt més bé que abans. Ella veu que el pas del temps
1
l'està fent gran, l'està fent vella, però almenys, en el final de la novel·la pot viure tranquil·la.
Quimet:
Es el primer marit de la Natàlia. Volia que aquesta fes tot el que ell volgués, que tingués els seus mateixos
gustos, fins i tot li va canviar el nom i li va dir Colometa.. Quan feia un temps que estava casat, va agafar
fascinació pels coloms i va fer un colomar molt gran a casa seva. Es va comprar una moto i portava la dona i
els fills a fer voltes. Durant la Guerra civil va haver d'anar al front, on el van matar. De vegades tenia mala llet
o no estava d'acord amb el que feia la seva dona.
Antoni:
Es l'adroguer on la Natàlia compra les veces. Durant la Guerra, quan la protagonista passa molta fam i està a
punt de matar els seus fills, li proposa de casar−se amb ella. Aquesta accepta i formen una família a casa seva.
És un home sensat, deixa fer a la Natàlia tot el que ella vol fer. També va anar a la Guerra i el van ferir, però
al final es va refer, però no pot tenir fills.
Toni:
Primer fill d'en Quimet i la Natàlia. De petit era molt mogut i nerviós, i plorava molt. També tenia enveja de
la seva germana petita. De mica en mica, amb el pas del temps i la guerra entremig es va fent gran i va anar
madurant.
Rita:
filla petita d'en Quimet i la Natàlia. Quan es fa gran, es casa amb en Vicenç, un cafeter. És una noia amb molt
caràcter.
4.Estudia el context històric en què transcorre la novel·la. Com influeien els esdeveniments socials en la
vida dels personatges principals?
La guerra influeix molt en la vida de Natalia perquè mata al seu marit, Quimet, i el fa pasar molta fam, fins al
punt de que pensa en matar als seus fills i despres suicidar−se ella. La guerra tambè mata a en Cintet.
5.Si Colometa visquera ara, penses que canviaria la suea forma de ser i de comportar−se? Com?
Jo pensè que Colometa no canviaria mol la seua forma de comportarse perquè ella es comporta com es i la
època en la que es troba no li influeix molt.
6.A la pàgina 21 Quimet diu a la protagonista que si volia ser la seua dona havia de començar per
trobar bé tot el que ell trovaba bé. Analitza i comenta el sentit d'aquesta frase relacionat−la amb el que
ocorre posteriorment a l'obra.
La Natalia acepta tot el que li agrada a Quimet nincara que a ella no li agrade, com a exemple podem agafar
els coloms que nincara que ella odiava els va tenir que tenir a casa y per tal de desfer−se de ells va tenir que
matar les cries, o quan en Quimet agafava a Toni y se'l duia amb la moto per ahí.
7. Qui conta la història?
La historia la conta la Natalia en primera persona nincara que de vegades intriduixca diàlegs.
8.Creus que la autora vol llançar algún missatge cap a la condició de la dona en aquella època? Justifica
2
la teua resposta.
La veritat es que no se si preten llançar algun missatge o no, pero la veritat es que Natalia durant tot el seu
matrimoni amb Quimet nomes fa que treballar i cuidar els seus fills i despres es casa amb Antoni per tal de
poder viure millor y no tenir que treballar mes.
10.Quin significat penses que te el titol d'aquesta novel·la?
Supose que el titol tinga que vore en el lloc on ella i en Quimet es van coneixer, perque la plaça del diamant
solo apareix al pricipi de la novel·la.
11.Què penses que simbolitzen al llarg de la historia els coloms? Quins altres simbols utilitza l'autora?
Què penses que simbolitzen els ocells que apareixen just al final?
El ocells simbolitzen l'angustia que pateix la Natalia durant tota la història. Un altre simbol que utilitza
l'autora es la por que te ella de caures al tranvía. Els ocells del final de la història simbolitzen la llibertat.
12. L'autora afirma en el proleg: vull afirmar ben alt que La plaça del diamant es per damunt de tot
una novel·la d`amor, per mes que sense ni un gra de sentiments, estàs d'acord amb aquesta afirmació?
Justifica la resposta.
Si que estic d'acord amb l'afirmació de l'autora perque es novel·la de amor en la que es narra la vida de Natalia
y con el amor influeix en la seva vida.
13.Fes una exposició breu amb les dades pricipals de la vida i obra de Mercè Rodoreda.
Al temps que colaboraba en periodics com "Mirador", "La Rambla" i "La Publicitat", va publicar els seus
primeres noveles. Però fou l'exit d' "Aloma" (1938), análisi de l'evoluciò d'una adolescent seduïda pe'l seu
cunyat, el que li va donar transcendència dins la narrativa catalana. L'exili, tras la guerra civil, va interròmpre
la seua labor creativa ; des−de 1954, en que es va estableixer a Ginebra i començà a treballar com a
traductora, ha publicat "La Plaça del Diamant" (1962), visiò de la Guerra Civil a través de la vida cuotidiana i
sentimental d'una dona de clase obrera, "El carrer de les camèlies"(1966), y dues llibres de narracions:
"Vint−i−dos contes"(1958) i "La meva Cristina i altres contes"(1967). Va morir el 13 d'abril del 1983 en una
clínica de Girona (Barcelona).
14. Donà la teua opiniò personal sobra aquesta novel·la.
La meua opiniò sobre aquesta novel·la es que es prou interesenat nincara que es un poc difícil de llegir, perque
narra molt bè la vida de una jove que es casa y no es feliç. Si la tinguera que puntuar de l'1 al 10 li posaria un
7 perque devegades es fa una mica pessat.
5
3
Descargar