2005-2006 RPTen ALEGAZIOAK - Allende Salazar Eskola Publikoa

advertisement
Allende Salazar Eskola Publikoa
Zearreta,11 Gernika-Lumo 48300
Telef: 946251455/ 946270122/ 946250964
Faxa: 944650040
E-mail: 014308aa@hezkuntza.net
Guraso agurgarriak:
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikarketa Sailak
INFORMAZIOA ETA GOMENDIOAK hauek dira:
“ A” GRIPEARI BURUZKO EMANDAKO
GRIPEARI BURUZKO INFORMAZIOA ETA GOMENDIOAK
Sintomek 5-8 egun irauten dute, eta gripe arruntak aurkeztu ohi dituenen berdinak dira:





38 ºC-tik gorako sukarra, batez ere lehen bi egunetan
Arnas sintomak: eztula, doministikuak, sudur kongestioa, eztarriko mina.
Buruko mina.
Muskuluetako mina, ondoez orokorra
Inoiz botagura eta beherakoa
Sintomatologiak 5 eta 8 egun artean irauten du, eta gaixotasuna hasi eta 7 egun beranduago ere
kutsa daiteke beste pertsonei.
GOMENDIOAK
Gure herrian, A H1N1 gripearen koadro klinikoa modu arinean agertzen da kasu gehienetan. Hortaz,
egoera epidemiologikoak oraingoaren antzera jarraitzen duen artean, hauxe pentsatzen da:
1. Pandemiaren hedapen-maila ikusita, gaur egun eta arau orokor gisa, ikastetxeak ixtea ez da
gomendagarria.
2. Eskolara iristean sintomak (sukarra edo buruko, eztarriko, giharretako minak, eztula, mukiak)
dituzten ikasleak edo eskola-aldian gaixotzen direnak badaude, aita-amei edo tutoreei jakinarazi
behar zaie, lehenbailehen etxera bidaltzeko.
3. Kasu horretan, ikaskideengandik bereiziko dira aitak, amak edo tutoreak iritsi arte, horiek zain
ditzaten. Kutsapenak saihesteko, maskara bat jarriko zaie eta, ezin bada, zaintzen duen pertsona
ez zaio metro bateko baino distantzia txikiagora hurbilduko.
4. Ikasle erasanak etxean egongo dira sintomatologia desagertu eta 24 ordu beranduago arte, eta
inoiz ez 7 egun baino gutxiago.
5. Arrisku-faktoreren bat (1) duten ikasleak eta ikastetxeko langileak euren osasun-zentrora joango dira
sintomatologia agertuz gero.
7. Langileek botatzeko eskularruak erabiliko dituzte higiene- eta garbiketalanak egitean.
A GRIPEARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIAGO
BIDALITAKO KOLOREETAKO ORRIAN DUZUE.
Informazio-telefono orokorra: 900-474 732 - 900GRIPEA
Interneten: www.euskadi.net/gripe/
EUSKO
JAURLARITZAK
Allende Salazar Eskola Publikoa
Zearreta,11 Gernika-Lumo 48300
Telef: 946251455/ 946270122/ 946250964
Faxa: 944650040
E-mail: 014308aa@hezkuntza.net
Estimados padres/madres:
El Departamento de Educación, Universidad e Investigación nos ha enviado las siguiente
información e instrucciones ante los casos de GRIPE A.
INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES SOBRE LA GRIPE
Los síntomas suelen durar entre 5 y 8 días, y son los de una gripe normal:





Fiebre de más de 38º C, sobre todo los dos primeros días
Síntomas respiratorios: tos, estornudos, congestión nasal, dolor de garganta
Dolor de cabeza
Dolores musculares, malestar general
Vómitos y diarrea en ocasiones
La transmisión del virus es como el de la gripe estacional. La sintomatología suele durar entre 5 y
8 días, pudiéndose contagiar a otras personas hasta 7 días después del comienzo de la
enfermedad.
RECOMENDACIONES
En nuestro país, el cuadro clínico de gripe An H1N1 sigue manifestándose de manera leve en la mayoría
de los casos. Por lo que, mientras la situación epidemiológica se mantenga similar a la actual, se
considera que:
1. Dado el nivel de extensión de la pandemia, en la actualidad y como norma general, no es
recomendable un cierre de centros escolares.
2. Ante el alumnado con síntomas de gripe al llegar a la escuela (fiebre o padece dolores de
cabeza, garganta, musculares, tos, mocos), o que enferme durante la jornada escolar, se debe
notificar a los padres, madres o tutores para enviarlos a casa lo antes posible.
3. En dicho caso, se le separará de sus compañeros/as hasta la llegada de sus padres, madres o
tutores para que se hagan cargo del mismo. Para evitar contagios se le pondrá una mascarilla y,
si no fuera posible, la persona que le cuida evitará acercarse a menos de un metro de
distancia.
4. El alumnado afectado permanecerá en casa hasta 24 horas después de la desaparición de la
sintomatología y nunca menos de siete días.
6. Tanto el alumnado como el personal del centro que presente algún factor de riesgo (1), acudirá a su
Centro de Salud ante la aparición de sintomatología.
7. El personal utilizará guantes desechables en la realización de tareas de higiene y limpieza.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA GRIPE A EN LA HOJA DE COLOR ENVIADA POR
EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION:
Teléfono general de información: 900-474 732 - 900GRIPEA
En Internet: www.euskadi.net/gripe/
Descargar