Inventari - Biblioteca de Catalunya

Anuncio
Biblioteca de Catalunya
Secció de Manuscrits
Correspondència de Manuel Cañete
Inventari
Barcelona
Maig de 1998
Correspondencia de Manuel Cañete
SUMARI
pàg
Introducció......................................................................................................................... 2
1. Correspondència de Manuel Cañete (cartes rebudes)
1.1. Llistat alfabètic ........................................................................................................3-9
1.2. Llistat cronològic .................................................................................................10-17
2. Correspondència de Luis José Sartorius i de Gumersindo Laverde Ruiz (cartes
rebudes)
2.1. Llistat alfabètic ....................................................................................................18-19
2.2. LListat cronològic ................................................................................................20-21
1
Correspondencia de Manuel Cañete
Manuel Cañete (Sevilla 1822 - Madrid 1891)
Escriptor. Fou elegit acadèmic de l'Academia Española de la Lengua l'any 1857.
Exercir com a censor desde l'any 1878 fins a la seva mort. Membre de l'Academia
de Bellas Artes de San Fernando, de l'Academia de Historia de Madrid, de la de
Buenas Letras de Sevilla i d'altres corporacions literàries. També fou vocal de la
comissió permanent de monuments històrics i artístics i de la Inspecció de
museus. En els últims anys de la seva vida va ser secretari particular de la infanta
Isabel. Col.laborà assíduament en El Arte en España, La Ilustración Española y
Americana, el Diario de la Marina de l'Havana.
Més conegut com a crític, escriguè també obres de ficció, teatre i estudis de tipus
històric i alguns volums de poesia.
L'epistolari
El present epistolari, donació de la llibreria Studio de l'any 1986, recull
aproximadament 350 cartes rebudes per Manuel Cañete entre els anys 18491890. Algunes cartes van adreçades al Conde de San Luis1 i altres a Gumersindo
Laverde2, i s'han ordenat a part.
Entre els corresponsals es troben acadèmics, polítics i escriptors espanyols de
finals del segle XIX. Completa aquest epistolari el Ms 3088 de la Biblioteca de
Catalunya, que recull cinc cartes de Joaquim Rubió i Ors adreçades a Manuel
Cañete.
Les cartes s'han trobat ordenades alfabèticament pel nom del corresponsal i
col⋅locades en sobres. A cada sobre hi havia dades biogràfiques del remitent de
la correspondència. En fer l'ordenació, s'han separat les cartes dels sobres i s'han
col⋅locat en dossiers de paper neutre. Algunes cartes que es trobaven agrupades
pel lloc d'origen de la carta -poques- s'han ordenat alfabèticament pel nom de
l'autor, com la resta de l'epistolari. Els sobres originals, que contenien les cartes,
s'han conservat junt amb les cartes al dossier de cada corresponsal.
1
Luis José Sartorius, ministre de Governació (Sevilla c 1820- Madrid 1871). L'any 1842 fundà El Heraldo,
l'any 1843 fou elegit diputat,i en el 1847 ministre de Governació amb Narvàez. En 1853, va ser president de
Govern i ministre de Governació. Va ser protector d'artistes i literats.
2
Gumersindo Laverde Ruiz : (Santander 1840-1890) Escriptor, membre de l'Academia de la Lengua i de
l'Academia de la Historia; professor de literatura a Santiago i Valladolid. Mestre i amic de Menéndez Pelayo.
2
Correspondencia de Manuel Cañete
CORRESPONDÈNCIA DE MANUEL CAÑETE
(llistat alfabètic)
Aracil Gómez, Angel
Barcelona, 1861
Carta
Arnao, Antonio
Murcia, Cañadas de San Pedro, 1851, 1853-1856, 1873? i s.d.
1 poesia "Ahi tienes, caro Manolo, ...", 2 felicitacions en vers: "Manuel, dos
enhorabuenas ..." (inclou la poesia "De plácemes semejantes ..." de
Vicente Barrantes), "Querido amigo del alma: ..."; 23 cartes. Adjunta sobre
amb dades pròpies
v.t.: Bretón de los Herreros, Manuel
Arrambide, J.M. de
Granada, 1862
Carta
Asquerino, Eduardo
Sanlúcar, 1874, 1876, 1879 i s.d.
12 cartes. Adjunta sobre amb dades pròpies
Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid
(signen Luis G. de Burgos, Gonzalo Cerrajeria i S. Moret)
1872, 1874, 1875, 1877 i 1884
7 cartes(oficis)
Balaguer, Víctor
Vilanova i la Geltrú, [1884]
Carta
Baralt, Rafael M. v.: Fernández Guerra, Aureliano. Carta del 14 de juliol de 1847.
3
Correspondencia de Manuel Cañete
Barcones, Alejandro. v.: Fernández Guerra, Aureliano, cartes de l'1 d'agost i del 5
d'octubre de 18803
Baró, Teodoro
Madrid, 1887, 1888, 1890 i s.d.
B.L.M. i 9 cartes. Adjunta sobre amb dades pròpies
Barrantes, Vicente
Panticosa, Madrid, Alange, 1853, 1877 i s.d.
11 cartes
v.t.: Arnao, Antonio
Blasco, Eusebio
(a Manuel Cañete / a Carlos Coello) - París, 1876, 1877, 1878, 1880, 1883,
1886
18 cartes (una inclou la poesia "Ayer lo escuchaste, Ramos ..."), 2 poesies
("A darle los dias fuí ..." i "Don Manuel del alma mia ...") i 1 telegrama
Blasco Rodo, Francisco
La Jonquera, 1850
Carta
Bretón de los Herreros, Manuel
1848, 1849, 1850, 1857, 1860, 1864, 1865 i s.d.
10 cartes (una escrita a continuació d'una carta d'Antonio Arnao a Bretón
de los Herreros). Adjunta sobre amb dades pròpies
Burgos, Luis G. v.: Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid
Carulla, José Mª
Madrid, 1867
Carta. Adjunta un full amb dades pròpies
Catalina, Mariano. v.: Maura, Bartolomé
Cavestany, Juan Antonio
1880, 1888 i s.d.
3 cartes. Adjunta un sobre amb dades pròpies
Ceriula, José
1849
Carta
Cerrajeria, Gonzalo. v.: Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid
3
Les cartes d'Alejandro Barcones duen la data del 31 de juliol i del 4 d'agost respectivament.
4
Correspondencia de Manuel Cañete
Cisneros, Enrique de. v.: Hartzenbusch, Juan Eugenio
Coello, Carlos. v.: Blasco, Eusebio
Egaña, Pedro de
(a Manuel Cañete / a Aureliano Fernández Guerra) - Madrid, San Juan de
Luz, Vitoria, 1861, 1863, 1869, 1877, s.d.
24 cartes. Adjunta carta rebuda de Pablo Sàez i escrit de Juan Pérez
Acedo
Espasa i Cia.
Barcelona, 1883
Circular
Eugenio
L'Havana, 1883
Carta
Fernández Guerra y Orbe, Aureliano
(a Manuel Cañete / a Antonio Rodríguez Ojea / a Francisco Gómez de
Salazar / a Pepe / a Juan / a Manuel García Menéndez) - Madrid, San
Ildefonso, La Imperial, l'Escorial, Saturrarán (Guipúscoa), Baños de Alzola,
Guetaria (San Sebastián) 1843, 1847, 1854, 1855, 1863, 1864, 1880,
1881, 1883, 1886-1889 i s.d.
51 cartes (una escrita al verso d'una de Juan Rizzo a Cañete, dues
adjunten cartes d'Alejandro Barcones, altra full amb la poesia
"Rimbombante, carnivoro cantante ..."), 2 notes, 2 poesies ("Antes que el
licor ibero ..." i "Cómo llevas, Manolito, ...". Adjunta sobre amb dades
pròpies
Fernández Shaw, Carlos
Madrid, 1884
Carta
Ferrer, Miguel
L'Havana, s.d.
Carta
García Menéndez, Manuel. v.: Fernández Guerra, Aureliano
Güell [i Ferrer], Juan
Barcelona, 1854
Carta
5
Correspondencia de Manuel Cañete
Forteza, Jeroni. v.: Milà i Fontanals, Manuel
Hartzenbusch, Juan Eugenio
Madrid, 1858, 1860?, 1868, 1873 i 1875 i s.d.
9 cartes
Jiménez P. de Vargas, Francisco. v.: Ateneo Científico, Literario y Artístico de
Madrid
Lafuente, Modesto
(a Aureliano Fernández Guerra / a Tomas Alfonso Villafáñez) - Madrid,
1840 i s.d.
2 cartes. Adjunta sobre amb dades pròpies
Larra, Luis Mariano de
s.d.
Carta. Adjunta sobre amb dades pròpies
Llanos, Adolfo
Mèxic, 1875-1878 i s.d.
6 cartes
López de Ayala, Adelardo
Madrid, 1871 i s.d.
6 cartes (una adjunta una composició adreçada a la reina Isabel II) i 1 nota
Luis
Granada, 1843
Carta
Madrazo, Federico de
1850, 1862, 1897 i s.d.
8 cartes4. Adjunta sobre amb dades pròpies
Madrazo, Pedro de
1852 i s.d.
4 cartes (una adjunta escrit referent a F. de Madrazo). Adjunta sobre amb
dades pròpies
Martínez de Campos, Arsenio
Bellver, 1874
Carta
Martínez de la Rosa, Francisco
4
A la carta del 26 d'agost, li manca el final.
6
Correspondencia de Manuel Cañete
s.d.
Carta. Adjunta sobre amb dades pròpies
Martínez y Martínez, Andrés
L'Havana, 1876
Carta
Matevas, José Joaquín
s.d.
Carta
Maura, Bartolomé
(a Mariano Catalina) - 1884
Carta
Merry del Val, Rafael
Viena, s.d.
Carta. Adjunta sobre amb dades pròpies
Mesonero Romanos, Ramón de
1851, 1877 i s.d.
7 cartes. Adjunta sobre amb dades pròpies
Milà i Fontanals, Manuel
Barcelona, 1880
Carta (de recomanació de Jeroni Forteza)
Montoliu, Francisco
Poblet, 1885
Carta
Moret, Segismundo
Madrid, 1885
Carta. Adjunta sobre amb dades pròpies
v.t.: Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid
Muntadas, Juan Federico
Piedra, 1856 i s.d.
3 cartes (una adjunta full)
Núñez de Arce, Gaspar
Madrid, Barcelona, 1864, 1868, 1875, 1877, 1882-1884 i 1891
14 cartes5. Adjunta sobre amb dades pròpies
5
La carta del 30 de març de 1875 és una resposta de Manuel Cañete a Núñez de Arce.
7
Correspondencia de Manuel Cañete
Pablo
Barcelona, s.d.
Carta
Palau i Català, Melcior de
Barcelona, 1885
Carta. Adjunta sobre amb dades pròpies
Pardo de Figueroa, Mariano6
Medina Sidonia, 1859
Carta i retall de premsa ("Monumento histórico", El Noticiero, núm. 78 (28IX-1859)). Adjunta full amb dades pròpies
Pérez Acedo, Juan. v.: Egaña, Pedro de
Rada y Delgado, Juan de Dios
Madrid, 1878 i 1880
2 cartes
Ramos Carrión, Miguel
s.d.
2 cartes. Adjunta full amb dades pròpies
Real Academia Española
Madrid, 1874 i 1875
5 oficis. Adjunta full amb dades de Manuel Tamayo Baus
Riaño y Montero, Juan Facundo
s.d.
Full amb dades pròpies (No hi ha cap carta)
Ríos y Rosas, Antonio de los
s.d.
Carta. Adjunta sobre amb dades pròpies
Rius, Leopoldo
Barcelona, 1882
Carta
Riverol, Domingo
Madrid, 1886
Carta
Rizzo, Juan. v.: Fernández Guerra, Aureliano, carta del 10 d'octubre de 1855
6
Dr. Thebussen
8
Correspondencia de Manuel Cañete
Rodríguez Ojea, Antonio.V: Fernández Guerra, Aureliano
Rodríguez Rubí, Tomás
Madrid, 1855
Carta. Adjunta sobre amb dades pròpies
Romero Saavedra, Antonio. v.: Vico y Zorrilla, Antonio
Rosell, Cayetano. v.: Hartzenbusch, Juan Eugenio
Rubio Ibáñez, Angel
s.d.
Carta
Rubió i Lluch, Antoni
Barcelona, 1883 i 1887
2 cartes. Adjunta full amb dades pròpies
Rubió i Ors, Joaquim
Barcelona, Madrid, 1868, 1888-1890
5 cartes (registrades a part, per consultar-les demaneu el Ms. 3088)
Ruiz y Contreras, Luis
s.d.
Carta. Adjunta full amb dades pròpies
Sáez, Pablo. v.: Egaña, Pedro de
Selgas y Carrasco, José
s.d.
Carta (amb resposta, adjunta 3 fulls d'un article de Manuel Cañete).
Adjunta sobre amb dades pròpies
Silvela, Manuel
Madrid, 1851 i s.d.
2 cartes. Adjunta sobre amb dades pròpies
Suárez Bravo, Ceferino
Vitoria, Madrid, 1879 i 1884
6 cartes. Adjunta sobre amb dades pròpies
Tamayo Baus, Manuel. v.: Real Academia Española
Tomeo y Benedicto, Joaquín
s.d
9
Correspondencia de Manuel Cañete
Carta i retall de prema "Obras dramáticas de Don Joaquin Tomeo y
Benedicto". Adjunta full amb dades pròpies
Universidad de Chile
Santiago, 1883 i 1885
Diploma i ofici
Velarde, José
Madrid, 1894? i s.d.
2 cartes
Vico y Zorrilla, Antonio
1871, 1883 i s.d.
7 cartes (una escrita al verso d'una carta d'Antonio Romero Saavedra) i
una poesia ("En un lecho de pesares; ...") Adjunta sobre amb dades
pròpies
Villafáñez, Tomás Alfonso. v.: Lafuente, Modesto
CORRESPONDÈNCIA DE MANUEL CAÑETE
llistat cronològic
Data
Lloc
Remitent
Observacions
31.10.1840
20.04.1843
00.05.18438
14.07.1847
08.10.1848
02.04.1849
16.12.1849
04.04.1850
23.04.1850
21.08.1850
12.07.1851
Madrid
Granada
Modesto Lafuente
Luis
Aureliano Fernández Guerra
Aureliano Fernández Guerra
Manuel Bretón de los Herreros
José Ceriula
Manuel Bretón de los Herreros
Manuel Bretón de los Herreros
Federico de Madrazo
Francisco Blasco Rodo
Antonio Arnao
(a...7
San Ildefonso
La Jonquera
Murcia
9
7
a Tomás Alfonso Villafáñez
8
Al marge: "Zaragoza- Contestada 12 de mayo 1843"
9
Conté unes observacions de cada una de les estrofes a una composició poètica de Rafael M. Baralt.
10
Correspondencia de Manuel Cañete
21.09.1851
29.12.1951
13.12.1852
25.07.1853
31.07.1853
20.08.1853
13.09.1853
19.09.1853
26.09.1853
21.08.1854
28.08.1854
23.10.1854
24.12.1854
17.04.1855
06.05.1855
25.08.1855
10.10.1855
15.10.1855
19.12.1855
19.02.1856
11.04.1856
24.07.1856
27.09.1856
01.05.1857
14.06.1858
22.10.1859
11.06.1860
04.12.1860?
00.06.1861
27.08.1861
20.09.1861
28.03.1862
10.07.1862
18.05.1863
25.07.1863
28.06.1864
00.07.186415
21.07.1864
23.07.1864
29.09.1865
10.10.1865
20.06.1867
30.09.1867
05.02.1868
16.02.1868
10.06.1868
Madrid
Murcia
Panticosa
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Cañadas de S. Pedro
La Imperial
Madrid
Madrid
Murcia
Murcia
Murcia
Madrid
Medina Sidonia
Barcelona
Sanlúcar
Granada
Vecilla
Madrid
Vitoria
Madrid
Barcelona
Barcelona
Ramón de Mesonero Romanos
Manuel Silvela
Pedro de Madrazo
Antonio Arnao
Vicente Barrantes
Antonio Arnao
Antonio Arnao
Antonio Arnao
Antonio Arnao
Aureliano Fernández Guerra
Aureliano Fernández
Juan Güell [i Ferrer]
Antonio Arnao
Antonio Arnao
Aureliano Fernández Guerra
Antonio Arnao
Aureliano Fernández Guerra
Tomás Rodríguez Rubí
Aureliano Fernández Guerra
Antonio Arnao
Antonio Arnao
Juan Federico Muntadas
Antonio Arnao
Manuel Bretón de los Herreros
Juan Eugenio Hartzenbusch
Mariano Pardo de Figueroa
Manuel Bretón de los Herreros
Juan Eugenio Hartzenbusch
Angel Aracil Gómez
Pedro de Egaña
Eduardo Asquerino
J.M. de Arrambide
Federico de Madrazo
Pedro de Egaña
Aureliano Fernández Guerra
Pablo Saez
Aureliano Fernández Guerra
Manuel Bretón de los Herreros
Gaspar Núñez de Arce
Pedro de Egaña
Manuel Bretón de los Herreros
Federico de Madrazo
José Mª Carulla
Juan Eugenio Hartzenbusch
Gaspar Núñez de Arce
Rubió i Ors, Joaquim
(a...10
(a...11
12
+ full
13
(a...14
10
A Antonio Rodríguez. Adjunta pagaré.
11
A Pepe
12
Escrita al verso d'una carta de Juan Rizzo a Manuel Cañete. Estroba a la carpeta d'Aureliano Fernández
Guerra.
13
Adjunta un retall de premsa: "monumento històric", El Noticiero, 28.9.1859
14
a Pedro de Egaña, es troba a la carpeta de Pedro de Egaña
15
Al marge R. 14 y C. 16 julio 1864
11
Correspondencia de Manuel Cañete
19.12.1868
10.01.1871
12.02.1871
25.?.1871
08.04.1872
06.12.1873
13.02.1874
04.03.1874
09.10.1874
10.10.1874
01.11.1874
11.01.1875
26.02.1875
29.03.1875
30.03.1875
21.05.1875
09.06.1875
18.06.1875
16.09.1875
05.10.1875
23.10.1875
05.03.1876
23.04.1876
24.04.1876
29.08.1876
18.09.1876
17.01.1877
30.04.1877
12.05.1877
30.05.1877
08.06.1877
20.07.1877
26.07.1877
16.08.1877
26.09.1877
07.10.1877
17.10.1877
06.05.1878
06.08.1878
15.08.1878
13.06.1879
26.10.1879
04.01.1880
01.02.1880
17.05.1880
01.08.1880
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Bellver
Madrid
Madrid
París
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Mèxic
L'Havana
Mèxic
Sanlúcar
Madrid
Mèxic
Madrid
San Juan de Luz
Mèxic
Madrid
Mèxic
Vitoria
Madrid
Barcelona
l'Escorial
Juan Eugenio Hartzenbusch
16
Antonio Vico y Zorrilla
Adelardo López de Ayala
Antonio Vico y Zorrilla
Ateneo Científico, Literario y Artístico
Juan Antonio Hartzenbusch
Ateneo Científico, Literario y Artístico
Arsenio Martínez Campos
Ateneo Científico, Literario y Artístico
Real Academia Española
Eduardo Asquerino
Real Academia Española
Real Academia Española
Gaspar Núñez de Arce
Manuel Cañete
(a...17
Real Academia Española
Ateneo Científico, Literario y Artístico
Real Academia Española
Juan Eugenio Hartzenbusch
Ateneo Científico, Literario y Artístico
Adolfo Llanos
Andrés Martínez y Martínez
Eusebio Blasco
Eusebio Blasco
Adolfo Llanos
Eduardo Asquerino
Ateneo Científico, Literario y Artístico
Adolfo Llanos
Vicente Barrantes
Pedro de Egaña
Gaspar Núñez de Arce
Eusebio Blasco
Eusebio Blasco
Eusebio Blasco
(a...18
Adolfo Llanos
Ramón de Mesonero Romanos
Ramón de Mesonero Romanos
Eusebio Blasco
+ poesia19
Juan de Dios de la Rada y Delgado
Adolfo Llanos
Ceferino Suárez Bravo
Eduardo Asquerino
Juan Antonio Cavestany
Juan de Dios de la Rada y Delgado
20
Manuel Milà i Fontanals
21
Aureliano Fernández Guerra
16
Escrita al verso d'una carta d'Antonio Romero Saavedra.
17
Gaspar Núñez de Arce
18
Carlos Coello
19
"Ayer lo escuchaste, Ramos ..."
20
Carta de recomanació de Jeroni Forteza.
21
Escrita en el mateix full d'una carta d'Alejandro Barcones a Aureliano Fernández Guerra. Es troba a la
carpeta de Fernández Guerra.
12
Correspondencia de Manuel Cañete
27.08.1880
19.10.1880?
05.08.1881
11.02.1882
17.06.1882
26.01.1883
27.01.1883
17.03.1883
10.04.1883
24.04.1883
16.07.1883
03.08.1883
15.08.1883
15.09.1883
26.09.1883
06.11.1883
06.12.1883
06.12.1883
08.03.1884
21.03.1884
02.04.1884
28.04.1884
22.05.1884
27.05.1884
07.10.1884
09.10.1884
16.10.1884?
06.11.1884
18.01.1885
15.06.1885
05.11.1885
24.12.1885
13.02.1886
30.06.1886
05.08.1886
06.04.1887
25.05.1887
31.10.1887
28.01.1888
18.07.1888
21.11.1888
25.12.1888
15.02.1889
02.08.1889
04.10.1889
14.01.1890
01.03.1890
26.03.1890
28.04.1890
03.05.1890
l'Escorial
Aureliano Fernández Guerra
Eusebio Blasco
l'Escorial
Aureliano Fernández Guerra
Gaspar Núñez de Arce
Barcelona
Leopoldo Rius
Gaspar Núñez de Arce
París
Eusebio Blasco
Antonio Vico y Zorrilla
Gaspar Núñez de Arce
Gaspar Núñez de Arce
Gaspar Núñez de Arce
Gaspar Núñez de Arce
L'Havana
Eugenio
Barcelona
Espasa i Cia.
Santiago
Universidad de Chile
Barcelona
Antoni Rubió i Lluch
Madrid
Aureliano Fernández
Madrid
Aureliano Fernández
Gaspar Núñez de Arce
Bartolomé Maura
Madrid
Ceferino Suárez Bravo
Madrid
Ceferino Suárez Bravo
Madrid
Ceferino Suárez Bravo
Carlos Fernández Shaw
Madrid
Ceferino Suárez Bravo
Madrid
Ateneo Científico, Literario y Artístico
Vilanova i la G.
Víctor Balaguer
Madrid
Ceferino Suárez Bravo
Barcelona
Melcior de Palau i Català
Poblet
Francisco Montoliu
Madrid
Segismundo Moret
Santiago
Universidad de Chile
París
Eusebio Blasco
Madrid
Domingo Riverol
Saturrarán(Guipúzcoa) Aureliano Fernández Guerra
Teodoro Baró
Barcelona
Antoni Rubió i Lluch
Madrid
Aureliano Fernández Guerra
Juan Antonio Cavestany
Baños de Alzola(Guipúzcoa) Aureliano Fernández Guerra
Madrid
Rubió i Ors, Joaquim
Teodoro Baró
Barcelona
Rubió i Ors, Joaquim
Guetaria
Aureliano Fernández Guerra
Alejandro Barcones
Barcelona
Rubió i Ors, Joaquim
Barcelona
Rubió i Ors, Joaquim
Teodoro Baró
Teodoro Baró
Madrid
Teodoro Baró
22
comunicat
diploma
(a... 23
(a... 24
(a...25
telegrama
(a...26
B.L.M.
22
Poesia :"En un lecho de pesares; ..."
23
Dirigida a Francisco Gómez de Salazar recomanant Manuel Cañete.
24
Dirigida a Manuel García Menéndez recomanant Manuel Cañete.
25
A Mariano Catalina
26
A Aureliano Fernández Guerra, es troba a la carpeta d'Aureliano Fernández.
13
Correspondencia de Manuel Cañete
18.01.1891
05.03.1894?
16.03.?
15.05.?
09.06.?
01.08.?27
02.08.?
10.09.?28
31.10.?
03.00.?
17.00.?
27.00.?
s.d.
s.d.
11.00.?
15?.00.?
22.00.?
26.00.?
s.d.
26.01.?
11.02.?
02.04.?
19.04.?
05.05.?
03.06.?
28.06.?
16.09.?
13.11.?
01.04.?
31.01.?
02.02.?
12.04.?
10.07.?
23.01.?
04.04.?
29.00
30.00.?
s.d.
s.d.
s.d.
11.05.?
02.03.?
28.05.?
s.d.
27
Madrid
Alange
Gaspar Núñez de Arce
José Velarde
Antonio Arnao
Antonio Arnao
Antonio Arnao
Antonio Arnao
Antonio Arnao
Antonio Arnao
Antonio Arnao
Antonio Arnao
Antonio Arnao
Antonio Arnao
Antonio Arnao
Antonio Arnao
Eduardo Asquerino
Eduardo Asquerino
Eduardo Asquerino
Eduardo Asquerino
Eduardo Asquerino
Vicente Barrantes
Vicente Barrantes
Vicente Barrantes
Vicente Barrantes
Vicente Barrantes
Vicente Barrantes
Vicente Barrantes
Vicente Barrantes
Vicente Barrantes
Teodoro Baró
Teodoro Baró
Teodoro Baró
Teodoro Baró
Teodoro Baró
Eusebio Blasco
Eusebio Blasco
Eusebio Blasco
Eusebio Blasco
Eusebio Blasco
Eusebio Blasco
Eusebio Blasco
Eusebio Blasco
Manuel Bretón de los Herreros
Manuel Bretón de los Herreros
Manuel Bretón de los Herreros
3 poesies29
4 cartes
3 cartes
(a...30
poesia31
poesia32
33
Les cartes de l'1 i del 2 d'agost són del mateix any.
28
Posterior a 1873, adjunta un curriculum d'Antonio Arnao
29
"Manuel, dos enhorabuenas..." (també inclou "De plácemes semejantes..." de Vicente Barrantes),
"Querido amigo del alma..." i "Ahí tienes, caro Manolo,..."
30
A Carlos Coello
31
"A darle los dias fuí ..."
32
"Don Manuel del alma mia ..."
33
Carta escrita a continuació d'una d'Antonio Arnao.
14
Correspondencia de Manuel Cañete
21.00.?
10.02.?
18.02.?
21.02.?
13.05.?
28.07.?
30.07.?
16.10.?
13.00.?
21.00.?
24.00.?
25.00.?
26.00.?
27.00.?
12.07.?
26.07.?
17.08.?
31.08.?
01.09.?
05.10.?
27.12.?
16.00.?
22.00.?
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
21.06.?
01.05.?
24.00.?
s.d.
21.04.?
07.05.?
04.00.?
20.06.?
s.d.
s.d.
s.d.
24.07.?
26.08.?
07.09.?
09.10.?
29.00.?
06.10.?
Madrid
San Ildefonso
L'Havana
Juan Antonio Cavestany
Pedro de Egaña
Pedro de Egaña
Pedro de Egaña
Pedro de Egaña
Pedro de Egaña
Pedro de Egaña
Pedro de Egaña
Pedro de Egaña
Pedro de Egaña
Pedro de Egaña
Pedro de Egaña
Pedro de Egaña
Pedro de Egaña
Aureliano Fernández Guerra
Aureliano Fernández Guerra
Aureliano Fernández Guerra
Aureliano Fernández Guerra
Aureliano Fernández Guerra
Aureliano Fernández Guerra
Aureliano Fernández Guerra
Aureliano Fernández Guerra
Aureliano Fernández Guerra
Pedro de Egaña
Aureliano Fernández Guerra
Aureliano Fernández Guerra
Aureliano Fernández Guerra
Aureliano Fernández Guerra
Miguel Ferrer
Juan Eugenio Hartzenbusch
Juan Eugenio Hartzenbusch
Juan Eugenio Hartzenbusch
Modesto Lafuente
Luis Mariano de Larra
Adolfo Llanos
Adelardo López de Ayala
Adelardo López de Ayala
Adelardo López de Ayala
Adelardo López de Ayala
Federico de Madrazo
Federico de Madrazo
Federico de Madrazo
Federico de Madrazo
Federico de Madrazo
Pedro de Madrazo
2 cartes
(a... 34
2 cartes
5 cartes
nota
23 cartes
+ full35
2 poesies36
(a...37
(a...38
39
3 cartes
40
Incompleta
41
34
A Aureliano Fernández Guerra
35
Poesia "Rimbombante, carnivoro cantante ..."
36
"Antes que el licor ibero ..." (també adjunta escrit de M. Cañete) i "¿Cómo llevas, Manolito ..."
37
A Juan i Manuel Cañete
38
A Aureliano Fernández Guerra
39
Adjunta composició adreçada a la reina Isabel II.
40
Nota: "Dice el diario español..."
15
Correspondencia de Manuel Cañete
26.00.?
s.d.
s.d.
s.d.
04.04.?
23.03.?
07.05.?
s.d.
18.06.?
30.08.?
06.03.?
30.07.?
s.d.
16.00.?
s.d.
30.00.?
21.03.?
09.00.?
s.d.
15.04.?
31.00.?
s.d.
05.11.?
17.00.?
s.d.
Viena
Piedra
Piedra
Barcelona
Pedro de Madrazo
Pedro de Madrazo
Francisco Martínez de la Rosa
José Joaquín Matevas
Rafael Merry del Val
Ramón de Mesonero Romanos
Ramon de Mesonero Romanos
Ramón de Mesonero Romanos
Juan Federico Muntadas
Juan Federico Muntadas
Gaspar Núñez de Arce
Pablo
Juan Pérez de Acedo
Miguel Ramos Carrión
Miguel Ramos Carrión
Antonio de los Ríos y Rosas
Angel Rubio Ibáñez
Luis Ruiz y Contreras
José Selgas y Carrasco
Manuel Silvela
Joaquín Tomeo y Benedicto
José Velarde
Antonio Vico i Zorrilla
Antonio Vico i Zorrilla
Antonio Vico y Zorrilla
2 cartes
nota
+ 3 fulls42
43
3 cartes
41
Adjunta un full amb informacions sobre Federico de Madrazo
42
Darrera també escriu Manuel Cañete.
43
Adjunta retall de premsa: "Obras dramáticas de Don Joaquin Tomeo y Benedicto".
16
Correspondencia de Manuel Cañete
CORRESPONDÈNCIA REBUDA I ENVIADA PER ALTRES
(llistat alfabètic)
A Luis José de Sartorius, conde de San Luis (1820-1871)
Bretón de los Herreros, Manuel
1850
Carta
Donoso Cortés, Juan
s.d.
Carta
Egaña, Pedro de
Vitoria, s.d.
Carta
Mesonero Romanos, Ramón de
1850
Carta
17
Correspondencia de Manuel Cañete
Monescillo, Antolín
Estepa, 1850
Carta.
Moreno, Domingo
s.d.
Carta
Pérez Miranda, Benigno
Orense, 1850
Carta
Rey, Joaquín del
Pontevedra, 1849
Carta
No identificat44
Tarragona, 1850
Carta
A Gumersindo Laverde Ruiz (1840-1890)
Caminero, Francisco
Rioseco, Madrid, 1868-1872, 1876-1878, 1880, 1882, 1883 i s.d.
33 cartes
Cueto, Leopoldo Augusto de, marquès de Valmar
(i a Josefa Gayoso de Laverde) - Madrid, Deva, Comillas, 1861, 1863, 18651868, 1872, 1873, 1875, 1876, 1879, 1880 i 1890
20 cartes i 1 targeta de visita. Adjunta sobre amb dades de Leopoldo A.
Cueto.
Segade Campoamor, Ramon
La Coruña, 1883
Carta
44
Signatura il.legible
18
Correspondencia de Manuel Cañete
CORRESPONDÈNCIA REBUDA PER LUIS JOSE DE SARTORIUS
Data
Lloc
Observacions
17.09.1849
08.03.1850
23.05.1850
08.06.1850
01.08.1850
05.08.1850
s.d.
19.07.?
23.08.?
Pontevedra
Estepa
Tarragona
Orense
Vitoria
Remitent
Joaquín del Rey
Manuel Bretón los Herreros
Antolín Monescillo
Ramon de Mesonero Romanos
no identificat45
Benigno Pérez Miranda
Juan Donoso Cortés
Pedro de Egaña
Domingo Moreno
45
Signatura il.legible
19
Correspondencia de Manuel Cañete
CORRESPONDÈNCIA REBUDA PER GUMERSINDO LAVERDE
Data
Lloc
Observacions
24.02.1861
24.03.1861
27.01.1863
18.04.1865
10.05.1866
01.10.1866
27.10.1866
16.05.1867
17.02.1868
25.02.1868?
00.00.1868
20.04.1869
22.07.1869
09.10.1869
31.10.1869
04.00.1869
00.00.1869
23.02.1870
10.05.1870
29.06.1870
12.09.1870
00.00.1870
23.09.1871
12.05.1872
24.07.1872
11.09.1872
02.11.1873
14.12.1873
31.08.1875
22.02.1976
26.06.1876
03.09.1876
02.12.1876
24.12.1876
14.07.1877
29.07.1878
11.01.1879
20.04.1880
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Rioseco
Rioseco
Rioseco
Rioseco
Rioseco
Deva
Madrid
Madrid
Comillas
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Remitent
Leopoldo Augusto de Cueto
Leopoldo Augusto de Cueto
Leopoldo Augusto de Cueto
Leopoldo Augusto de Cueto adjunta46
Leopoldo Augusto de Cueto
Leopoldo Augusto de Cueto
Leopoldo Augusto de Cueto
Leopoldo Augusto de Cueto
Leopoldo Augusto de Cueto
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
2 cartes
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Leopoldo Augusto de Cueto
Francisco Caminero
Leopoldo Augusto de Cueto
Leopoldo Augusto de Cueto
Leopoldo Augusto de Cueto
Leopoldo Augusto de Cueto
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Leopoldo Augusto de Cueto
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Leopoldo Augusto de Cueto
Leopoldo Augusto de Cueto
46
...un full amb esmenes a una oda de Gumersindo Laverde
20
Correspondencia de Manuel Cañete
24.05.1880
18.10.1880
16.11.1880
26.11.1880
21.05.1882
24.03.1883
19.10.1890
07.02.?
19.02.?
21.03.?
08.06.?
20.06.?
31.08.?
17.10.?
10.12.?
s.d.
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
La Coruña
Madrid
Rioseco
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Rioseco
Rioseco
Rioseco
Francisco Caminero
Leopoldo Augusto de Cueto + 1 full47
Leopoldo Augusto de Cueto
Leopoldo Augusto de Cueto
Francisco Caminero
Ramón Segade Campoamor
Leopoldo Augusto de Cueto (a 48
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
Francisco Caminero
incompleta49
47
amb l'adreça de Cueto
48
A Josefa Gayoso de Laverde, carta de condol.
49
Falta el final de la carta.
21
Correspondencia de Manuel Cañete
Descargar