tríptico - Escola Vero Boquete

Anuncio
V
Organiza:
Patrocinan:
Campus
de
fútbol
Vero Boquete
O deporte, e neste caso o fútbol, é unha ensinanza de vida. Con el
medras, maduras e descobres os valores e principios que dirixirán
a túa vida.
Aprendes a coller o hábito de fixar obxectivos e pagar con sacrificios todo o custo preciso. Neste 2015 que remata eu tiña dous
obxectivos moi claros para os que levaba pelexando durante
anos, gañar a Champions e xogar un mundial.
Alcanzar o primeiro foi unha satisfacción persoal, pero tamén un
agradecemento a todos os que me empuxaron ata aí. É difícil explicar a sensación ao levantar esa copa, a mesma que un ano antes escapóuseume das mans naquela final de Lisboa. En canto ao
mundial, ter a oportunidade de poder contar esa experiencia é un
dos maiores regalos da miña carreira. O resultado non foi o mellor
pero quizais servirá para marcar un punto de inflexión no fútbol
feminino español, que agora ilusiónase cun futuro mellor.
E como non, o meu cambio de aires, a miña chegada a un dos
clubs máis grandes do mundo, que conserva a sinxeleza do humilde, dato que indica que estou onde tiña que estar, que este
proxecto acaba de comezar e que loitaremos por converter o Bayern Munich no mellor equipo feminino de Europa.
BILINGÜE
Tel. 981 886 745
www.laucreaciones.com
◗
◗
◗
◗
Masterclass Jacqueline Bachteler
Adestradores titulados
Charlas con deportistas famosos
Comida convivencia & Torneo
28, 29 e 30 de Decembro 2015 | Santiago de C.
www.veroboquete.com | [email protected]
646 974 375
Q
BO
O
R
E
V
0
- 9:3
9:00
11:00
0
9:3
0
- 11:3
11:00
13:00
0
11:3
0
- 13:3
13:00
0
:0
4
-1
13:30
0
:0
14
0
- 18:0
15:00
0
:0
8
1
a
ida p
Nº 1
Benv
ento
tram
s
e
d
A
é
p
m
Tente
Nº 2
ento
tram
e
d
A s
seo
a
e
a
Duch
itado
la inv
es
Char
ipant
r
a
p tic
llida
Reco
—
Nº
ento
tram
Ades
seo
a
e
a
Duch
itado
la inv
s
Char
ante
ticip
r
a
p
a
id
ll
Reco
—
la
Char
ida
Com
usura
e cla
o
e
es
n
Tor
ipant
artic
ida p
ll
o
c
Re
S83
N: E 1790
A
B
I
7
onta
000
de c 7 86 02
º
N
—
619
ata)
2100
bro)
. (II d
cem
o)
r
e
b
d
10 €
3
m
e
e
d
s
c
9
e
mán
ta o
de d
ES
, 2 ir
ANTns 120 €. ((adespois o 9
80 €
P
1
I
a
e
C
t
I
enci
an
ART5 €, 2 irmááns 140 €. leta:
asist
rticip
P
e
a
d
p
A
r
o
6
o
T
p
m
iv
ditat
CUOarticipanttee 75 €, 2 ir nsión com. (I data) • P
acre
a
€
e
p
n
p
m
r
0
a
o
o
l
P
icip
con
s 28
- Dip mpus.
part
ento
rmán
.
Por
iros.
xam 60 €, 2 i
ó ca
o
l
R. C
a
orte rmeiros.
ión
te 1
guro or de p
e
fe
S
n
Opc rticipan
rad
s&E
pa
OS Boquete
dest
euta écnica
M
A
p
Por
E
a
r
EC
ero
eT
iote
- Fis erclass d
OFRCampus Vs.
.
E
a
t
t
U
s
e
a
l
n
o
.
Q ipació
p
ad
- M ividual
bre.
titul sión com el.
u
Ind
po li
ores
- Eq
n
iv
m
d
e
n
e
a
p
t
r
o
t
t
n
l
e
s
o
a
d
e
c
d
e
s
-A
ento rtistas d tividade
,
ELA
xam
c
o
ados
OST
P
- Alo de dep da de a
firm
M
s
n
CO
ita
aló
rna
- Vis da e Xo isetas, b
O DE
i
G
m
A
m
a
I
o
c
T
-C
s de ortivo.
SAN
.com
rteo
- So erial dep
uete
q
t
o
a
b
m
ero
N:
DEC
E-mail: [email protected] ou entregar en
Deportes El Corte Inglés Santiago (planta baixa).
DATOS DO PARTICIPANTE:
NOME
IDADE
▢SI ▢NON
DATA DE NACEMENTO
PARTICIPACHES NALGÚN CAMPUS VB
PARTICIPAS NO CAMPUS
COMO
CIDADE
▢SI ▢NON
XOGAS NALGÚN EQUIPO
CAL
EQUIPACIÓN
4-6
▢ Porteiro
▢ Xogador
SUDADEIRA
CHUBASQUEIRO
8-10
12-14
XS
S
Escola de Tecnificación
M
L
DATOS MÉDICOS:
XL
Nº DA SEGURIDADE SOCIAL
ALERXIAS
SÓ PARTICIPANTES FÚTBOL
(8-18 ANOS)
▢SI ▢NON
CELIACO
Vero Boquete
Intercambios cos clubs
máis importantes de España.
ENFERMIDADE OU LESIÓN
DATOS DA NAI/PAI OU TITOR:
NOME
Metodoloxía innovadora.
Adestradores titulados.
APELIDOS
Infórmate en: ▸ http://veroboquete.com ▸ [email protected]
DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONOS (FIXO - MÓVIL)
E-MAIL
ESCOLA TECNIFICACIÓN
PAGOS - FORMA DE PAGO
INGRESO EN “LA CAIXA” NO Nº DE CONTA IBAN: ES83 2100 6197 86 0200071790
PACK ESCUELA + CAMPUS 100€
PACK CON ALOXAMENTO 200€
CUOTA (ata o 9 de decembro) (despois o 9 de decembro) ALOXAMENTO
▢
▢
▢ 65 € (1 particip.) ▢ 120 € (2 irmáns)
▢ 160 € (1 particip.) ▢ 280 € (2 irmáns)
▢ 75 € (1 particip.) ▢ 140 € (2 irmáns)
▢ 180 € (1 particip.) ▢ 310 € (2 irmáns)
Autorizo a/o miña/meu fillo/a para que asista as actividades do V Campus
de fútbol Vero Boquete-2015, e fago extensiva esta autorización as decisións
quirúrxicas que foran necesarias adoptar, en caso de extrema urxencia, baixo
a supervisión do equipo médico, renunciando expresamente a esixir ningunha
responsabilidade a Organización do campus, ou ós seus monitores, por lesións
que se poidan orixinar nas prácticas que se realicen no campus, que asumo na
súa totalidade.
▢SI AUTORIZO
, 30
9
2
,
8
2
6
APELIDOS
—
s@v
CIÓ
RMA | campu
4
O
F
IN
3 96
2
m
S
I
o
4
Á
c
.
9
e
AM
- 62
quet
PAR
robo 974 375
e
v
.
46
www
RO
EMB
in P
16 scr lazo
d ici
d
de e de ón a e
c
2
lim 01 em ta o
pr ite 5 ou bro
az de
as
.
1 | Completar esta folla de inscrición
2 | Ingresar a cuota establecida especificando nome e apelidos
3 | Enviar a folla de inscrición e xustificante de pago a:
TALLES
E
UET
COMO INSCRIBIRSE:
(orientativas)
9
28, 2
días nicos
o
nte tos téc e e
dura
n
d
US D
que undame e amiza o
P
s
M
o
d
f
n
18 a nar os arable d sionais s
V CA
e
p
s 4
iva
ofe
cio
m
t
r
o
c
r
o
p
e
o
c
f
e
r
r
pe
o in tistas e es dep
ent
r
d
das
er e
marc
endi senvolv ais nun es depo odalida
r
p
m
e
n
m
u
o
e
d
d
c
s
i
v
A: idades queiran mo indiv utros xó a doutra
co
no
con
.
015
XIDO
ñad
I
s
R
o
tbol
I
n
D s e ne mbro do 2colectivos afición ctoá acompa
s, fú
o
n
a
.
a
a
o
t
18
Nen de dece ol, tant indo es cipal es po libre
-8a
in
m
tb
rt
ala.
s
e 30 s do fú compa dade pr es de te
l
o
o
d
o,
útb
vi
ico
sed
os, f
táct añeirism , a acti activida
cela
n
n
a
a
s
7
e
p
ai
e
sC
com . Adem de lecer
el, A
e. - 6
Isab
io
a
port
a
e
t
d
n
med xornad
e
a
S
e pr
a
S
ol de
nunh
ADEotricidade
fútb
D
e
I
d
L
s
A psicom
po
Cam
MOD
anos
ais ( co.
p
5
i
S
c
i
e
s
N
n
-4
el.
orte
n Bo
s mu
CIÓ
Isab
Dep
ALAdeportivado C. X. Do
Sta. en más
T
e
S
d
IN lacións cións
illón
mag
S 30
la
ORE
S hs., no paevmbro en Ila).
Insta s). Insta
O
es
ÉRC
I
M
R
e
ipant
a
RA ás 09:00 3 de dec Compost
partic
a
Serg
O
id
v
º
H
oN 5
8
Ben
e
e2
ment
9
día 2 : 21, 22 ntiago d
AS E
T
estra
o
ES 2
d
T
A
A
n
R
D ntació ROUPA 101 Sa
es
MA
mpé
ipant
Tente
e
º
6
partic
o Nº
a
Pres EGA DE astro n
id
3
º
ment
Benv
C
R
nto N
estra
e
e
d
T
d
o
m
A
e
N
a
8
s
tr
E
lía
S2
aea
Ades
LU N
s
Rosa
Duch
mpé
do
ante
Tente
(Av.
4
invita
rticip
OL
TB
E FÚ
SINATURA
D.N.I.
Informase que os datos incluídos neste
formulario conforme ó previsto na lei
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Persoal formarán parte dun
ficheiro responsabilidade da Organización
do Campus. Así mesmo otorga a súa
conformidade coa publicación das imaxes
captadas nas que poida aparecer a/o
súa/seu filla/o ou tutelada/o durante a
duración do Campus. Podrá dirixir as súas
comunicacións e exercitar os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición
na seguinte dirección de correo electrónico
[email protected].
V CAMPUS
Inclúe:
-- Participación no V Campus Vero Boquete
(sen aloxamento; con aloxamento 200€)
-- Inscrición Escola Tecnificación VB (Matrícula e primeiro mes)
Sedes Escola Tecnificación:
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Luns e mércores 17:00 h. Campo As Cancelas
ARTEIXO:
Mércores 17:30 h. Campo de Freáns
Venres 19:00 h. Campo de Meicende
VIGO
Luns e xoves as 17:00 h. Campo de Coia
€
0
10
Descargar