lápices y gomas - IES Nou Derramador

Anuncio
LÁPICES Y GOMAS
Para dibujo artístico: B, 1B, 2B, 3B y 4B.
Para dibujo geométrico: HB, F y H.
Para dibujo técnico: 2H y 3H.
EL PAPEL
TEMA 2. Expressió i comunicació gràfica. El dibuix técnic.
Activitats:
1.- Mesura els segments I els angles representats a continuació.
2.- Dibuixa quatre cercles concèntrics: primer de
tot traça´n un d´1,5 cm de radi i incrementa
1 cm el radi de cada un de la resta de cercles.
3.- Dibuixa un quadrat de 5 cm de costat amb l´ajuda
de l´escaire I el cartabó. Traça´n les diagonals I,amb
el centre en el punt en què s´encreuen, dibuixa un
cercle tangent als costats del quadrat I un altre que
passe pels vèrtexs .
centre del costat del quadrat
4.- Ordena de major a menor la duresa dels llapis.
2B
5.- Dibuixa cinc segments de 6 cm de longitud
paral·lels i incrementa la pressió en cada un d´ells.
4H
H
B
HB
2H
Data
Nom del alumne
Nº de llàmina
Títol
Departamento de
Artes Plásticas
Curs:
Nota:
TEMA 2. Expressió i comunicació gràfica. El dibuix técnic.
Activitats:
1.- Mesura els segments I els angles representats a continuació.
15 mm
120 grados
75 grados
2,7 cm
43 mm
32 grados
2.- Dibuixa quatre cercles concèntrics: primer de
tot traça´n un d´1,5 cm de radi i incrementa
1 cm el radi de cada un de la resta de cercles.
4.- Ordena de major a menor la duresa dels llapis.
6
2B
1
4H
3
H
5
B
4
HB
2
2H
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
3.- Dibuixa un quadrat de 5 cm de costat amb l´ajuda
de l´escaire I el cartabó. Traça´n les diagonals I,amb
el centre en el punt en què s´encreuen, dibuixa un
cercle tangent als costats del quadrat I un altre que
passe pels vèrtexs .
5.- Dibuixa cinc segments de 6 cm de longitud
paral·lels i incrementa la pressió en cada un d´ells.
Departamento de
Artes Plásticas
Curso:
Nota:
PARALELAS Y PERPENDICULARES CON REGLAS. ÁNGULOS
11
horizontal
º 54
º 54
º 09
1
vertical
1
2
2
3
3
45º 135º
75º-105º
1
90º
1
45º
45º
135º
90º
45º
2
45º
75º
90º
45º
45º
45º
90º
2
45º
60º-120º
45º
105º
3
120º
60º
120º
105º
150º-30º
cuadrado
º 54
º 09
1
º 54
150º
150º
30º
2
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
Departamento de
Artes Plásticas
Curso:
Nota:
PARALELAS Y PERPENDICULARES CON REGLAS. ÁNGULOS
11
horizontal
º 54
º 54
º 09
1
vertical
1
2
2
3
3
45º 135º
75º-105º
1
90º
1
45º
45º
135º
90º
45º
2
45º
75º
90º
45º
45º
45º
90º
2
45º
60º-120º
45º
105º
3
120º
60º
120º
105º
150º-30º
cuadrado
º 54
º 09
1
º 54
150º
150º
30º
2
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
Departamento de
Artes Plásticas
Curso:
Nota:
PARALELAS Y PERPENDICULARES CON REGLAS. ÁNGULOS
12
Elige una figura de las de abajo, o bien diseña tu una nueva. Ten en cuenta las paralelas. ESCALA 2/1
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
Departamento de
Artes Plásticas
Curso:
Nota:
PARALELAS Y PERPENDICULARES CON REGLAS. ÁNGULOS
12
Elige una figura de las de abajo, o bien diseña tu una nueva. Ten en cuenta las paralelas. ESCALA 2/1
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
Departamento de
Artes Plásticas
Curso:
Nota:
PARALELAS Y PERPENDICULARES CON REGLAS. ÁNGULOS
12
Dibuixa tres esbossos d´un cotxe de juguet, un de fusta, un de plàstic y un de metall.
Després fes un CROQUIS d´un dells amb mesures, materials utilitzats i unions entre peces..
ESBOSSOS
CROQUIS
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
ESBOSSOS, CROQUES I PLANS
Departamento de Curso
Artes Plásticas y
Dibujo
Nota
Dibuixa una regla volant o escalimetre que esté a escala E = 4:3 amb el teorema de Thales
i otra a escala E = 1 : 400
Dibuixa a escala la següen representació del cotxe.
Quin tipus de escala és, de ampliació o de reducció?_________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A què escala estarà dibuixat:
A
(mesura les mides del quadre
original i del dibuix.)
B
cms quadre Dibuix
C
E =
cms quadre Original (real)
D
E
E =
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
Data
Alumne dibuixant
N de llàmina
Títol de llámina
ESCALES
Departamento de Curs
Artes Plásticas y
Dibujo
Nota
10
Descargar