Aprenentatge motor # Aprendizaje motor

Anuncio
APRENENTATGE MOTOR:
1.− Tractament de la informació segons Arnold.
− La importància de la percepció
− Crítica de Schimnc sobre això
− Que introdueix abans en el tractament de la Informació
2.− Estructuració segon Riera de les tasques Esportives. (Classificació).
Indica el nivell de Relació i posa exemples.
3.− Analitza a través del camp (X) una situació d'oposició.
Explica què és l'element mediador, grau de deslligament.
1
Descargar