l'oferta de cursos de reciclatge de catal

Anuncio
Institut de Ciències
de l’Educació
Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural 2011-2012
Oferta de cursos: a partir de dimarts, 3 d abril, publicació de l oferta formativa.
Matrícula (només per als cursos): del 16 al 27 d abril.
Inici de les classes: a partir del 5 de maig.
Oferta de classes de:
a) Professorat d infantil i primària
•
Mòduls de Coneixement del Medi Social i Cultural (Geografia, Història i
Literatura)
•
Metodologia general de l ensenyament de la llengua catalana
b) Professorat de secundària
•
Seminaris de llenguatge específic (per a Humanitats, tecnicocientífic i
juridicoadministratiu)
•
Seminari de tractament de llengües en el currículum
Telèfon d informació: 971 17 23 25
Pròximament: informació sobre la matrícula de proves lliures, en aquest mateix web
Descargar