aqu .

Anuncio
OFERTA DE FEINA
Responsable de Campanya Roba Neta
SETEM Catalunya som una organització no governamental, independent i participativa que, juntament
amb organitzacions del Sud, sensibilitzem la nostra societat sobre les desigualtats Nord-Sud, en
denunciem les causes, i promovem transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món més
just i solidari.
Responsable de la Campanya Roba Neta
La Campanya Roba Neta (CRN) és una coalició internacional d'ONG, organitzacions de persones
consumidores, sindicats i altres entitats que treballen per la defensa dels drets laborals al sector tèxtil
mundial. Federación SETEM lidera la campanya a l'Estat Espanyol i a Catalunya la impulsem
conjuntament amb el Col·lectiu RETS.
La persona responsable de la Campanya Roba Neta s'integrarà a l'equip de Campanyes de SETEM
Catalunya, serà la persona de referència de la Campanya Roba Neta a l'entitat, dinamitzarà el grup
d'activistes, atendrà les demandes de xerrades, serà la portaveu amb els mitjans de comunicació sobre
aquest tema i farà tasques de tècnic/a de projectes (execució dels projectes vinculats amb la Campanya:
seguiment de les activitats i del pressupost; justificació i formulació a noves convocatòries)
>>>Funcions:

Coordinació de la Campanya Roba Neta a Catalunya












Planificació i coordinació de les activitats del projecte i de les accions de denúncia i
sensibilització.
Planificació i seguiment pressupostari de l’activitat al llarg de l’any.
Seguiment i justificació de projectes amb les diferents entitats finançadores de la
Campanya.
Formulació de nous projectes.
Coordinació amb la Campanya Roba Neta estatal i internacional.
Coordinació del projecte amb altres actors implicats en la Campanya a Catalunya, com el
Col·lectiu RETS.
Dinamització del grup d'activistes de la Campanya Roba Neta de l'entitat.
Elaboració de materials: redacció de continguts, coordinació de traduccions, de
maquetació i d'impressió.
Organització d'activitats de la campanya: jornades, tallers, accions i esdeveniments, també
al territori.
Seguiment i execució del pla de comunicació de la Campanya Roba Neta, en coordinació
amb la Responsable de Comunicació de SETEM Catalunya i amb el Col·lectiu RETS.
Atenció a demandes d'informació: Gestió del correu electrònic [email protected] i atenció
de les demandes de mitjans de comunicació.
Suport a tasques generals de l’àrea de Campanyes i de SETEM Catalunya
>>>Perfil necessari:










Titulació universitària preferentment en l’àrea de les Ciències Socials.
Nivell natiu de castellà i català (Nivell D) i nivell d'alt d’anglès (B2) i francès (B1).
Experiència de 3 anys en ONG/moviments socials.
Coneixements de Marc lògic i del cicle de gestió de projectes (nacionals i europeus)
d’educació per al desenvolupament.
Experiència en dinamització d'equips de treball i gestió del voluntariat.
Coneixements de l’àmbit de la cooperació internacional i/o l’Educació per al
Desenvolupament i en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària.
Coneixements sobre drets laborals, específicament en el sector tèxtil.
Autonomia, iniciativa i habilitat per a parlar en públic i transmetre entusiasme.
Capacitat organitzativa i de planificació.
Coneixements de gestió web, comunicació digital i premsa.
>>> Condicions del lloc de treball:






Remuneració segons l'escala salarial de l'entitat.
Contracte d’obra i servei fins la finalització del projecte.
Flexibilitat horària per a la coordinació amb les persones voluntàries.
Lloc de treball: oficines de SETEM Catalunya a Barcelona.
Jornada Laboral: 25 hores.
Incorporació: immediata.
Persones interessades: podeu enviar CV a [email protected] amb l’assumpte "Responsable de la
Campanya Roba Neta" i omplir el següent formulari (és imprescindible que ens feu arribar ambdues
coses) fins el diumenge 29 de maig de 2016.
Descargar