Prescripció electrònica d'un hospital terciari conciliada per l'atenció primària abans de 60 dies: quanta i com afecta?

Anuncio
3a Jornada. Canviar des de dins per millorar
Sitges, 13 de desembre de 2013
Prescripció electrònica d’un hospital terciari conciliada per
l’atenció primària abans de 60 dies: quanta i com afecta?
N. Sabaté(1), R. Puig(2), A. Coma(2), J. Roigé(1), JM. Carbonell(1), JA. Bosch(1)
1. Hospital Universitari Vall Hebron, 2 Consorci Sanitari de Barcelona
[email protected]
Descripció ATC implicats
Introducció
La prescripció electrònica (PE) a l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron (HUVH) està altament
desplegada, amb una vigència de 60 dies, temps en
què el pacient ha de dirigir-se a l’atenció primària
(AP) o a l’atenció especialitzada (AE) per al seu
seguiment.
Objectius
Estudiar el model col·laboratiu sobre la base de les
prescripcions que l’atenció primària ha bloquejat (PB)
abans dels 60 dies, per tal de detectar punts de
millora.
Motius de bloqueig
Material i mètodes
Disseny: transversal descriptiu; període d’estudi:
gener-juny 2013; univers: 131.854 PE, generades per
881 metges a 71.302 pacients (CIP); variables
d’estudi: nombre PB per ATC 5, nombre CIP, nombre
de metges involucrats i especialitats, motius de
bloqueig.
Font d’informació: Datamart de recepta electrònica.
Resultat
PB: 2.481 (1,9%): 2% dels CIPS
Organitza:
Conclusions i impacte en els objectius
del Pla de Salut
La PB abans de 60 dies ha estat un percentatge
minoritari. Cal millorar la descripció del motiu del
bloqueig, ja que “altres” no aporta informació i és
essencial per al curs clínic. Aquesta manca
d’informació dificulta la correcta comunicació entre
professionals i, en conseqüència, del model
col·laboratiu, i repercuteix en el benefici dels pacients
i de l’ús segur dels medicaments. Caldrà ampliar
l’estudi a les PE passats els 60 dies.
http://experienciespladesalut.canalsalut.cat
Descargar