Seguiment Excursió per conèixer els indrets de Terrassa

Anuncio
Seguiment Excursió per conèixer els indrets de Terrassa
amenacats pel 4rt cinturó ::: minut a minut ::: (CAT/CAS)
Kaos en la Red :: 30/05/2004
www.kaosenlared.net comunicación libre, alternativa y anticapitalista
Kol.lectiu Editorial de Kaos en la Red: Contrainformació
+++ INFO >>>> 10:30h. : Unes 50 persones marxaires (38) i suport logístic (6) participen en
l’excursió contra el Quart Cinturó, recorregut que coincideix en part amb el *GR-97. I la distància es
aproximadament de 8 Km. En arribar al barri de Sant Llorenc, s"ha llegit davant d’un carttel
publicitari de Copcisa empresa especuladora per naturalesa i principal interessada en el Quart
Cinturó. Propietat dels Carbonell un dels majors propietaris de sòl de Terrassa. 10:40h. : Es
dirigeixen al costat de la riera de les Arenes vers Can Tusell.A la riera els participants poden
observar sorpresos el macromural que es va realitzar ahir contra el Quart cinturó. Ara van feia Can
Tusell. 11:00h. : Arribada A Can Tusell i desdejuni (en un paradeta muntada per a refrigerar als
participants) els mateixos han pogut proveir-se de samarretes, altres articles contra la el quart
cinturó i aigua. El desdejuni a Can Tusell coincideix amb les festes del barri i amb el campionat de
Catalunya de BMX, en el qual destaquen els nois i noies d’aquest barri de treballadors/es!!. En
animada conversa entre els participants, veïns del barri (el qual escriu aquestes línies) informa que
es planeja construir justament sobre la pista de BMX (element socialitzador molt important per a
Can Tusell) una comissaria dels Mossos d’Esquadra, segons ens informen membres del club BMX
Can Tuslell, les autoritats en principi diuen que es podrà continuar amb les activitats, però uns
cinquanta metres més lluny d’on estan ara situada l"actual pista. El company diu que això és el que
diuen sempre (i és el que pensa el cronista) i en principi els veïns creuen que la ubicació no és la
més correcta doncs la caserna estaria al costat de barris densament poblats (Edificis de 15 plantes
lahaine.org :: 1
en Pla de Bon Aire i de quatre o cinc en Can Tusell. La batalla contra la ubicació de la comissaria
està en marxa!!! 11:30h.: La calor estreny i els manifestants no dirigim cap a altres llocs
d’excepcional bellesa i d’un nivell d’ús ciutadà molt elevat (passejades, esports a peu o en bicicleta)
al costat de camps de cereals i de roselles transcorre el passeig reivindicatiu. Tot això desapareixerà
per l"especulació explotadora de les classes dominants de la nostra ciutat i país. 12:00h.: Estem en
el barri del Poble Nou en la coneguda com "montañeta" des d’aquest punt i al costat dels dipòsits
d’aigua de Terrassa podem observar com el quart cinturo passarà a escassos metres del col.legi
Marià Gal.li. I com aquests terrenys com la majoria dels quals hem recorregut durant aquestes dues
primeres hores són propietat de la família Carbonell. 13:00h. : Transitem pel barri de Can Boada i
ens apropem a la riera de la Maurina circulant per uns camins oín la humitat ens fa desprendre'ns
d’aquest calor que hem passat. La riera no duu aigua però conserva una olor a terra humida, que
segurament desapareixerà amb la construcció d’aquesta via d’incomunicació. Es comenta i observa
l’existència d’una casa a escassos cinc metres del cabal de la riera i com s'ha procedit a tallar el
camí que portem, amb un cadena, quan existeix servitud de pas. 13:30h.: Travessem el nou barri de
pisos de protecció oficial i petites cases adossades del Roc Blanc i ens dirigim cap a Can Tries un
conjunt d’urbanitzacions de cases adossades oín el cinturó passa a escassos metres d’algunes
d’elles, canviant com en tots els llocs la fisonomia i idiosincràsia dels espais urbans tradicionals i les
condicions de vida existents. A les 14:10" es posa punt final a la marxa. El diumenge 20 de juny ens
veiem a la manifestació de Terrassa. -------------------------------------------------------------------------------- 10:30h. :
Unas 50 personas entre caminantes (38) y apoyo logístico (6) personas participan en la excursión
contra el Quart Cinturó, recorrido que coincide en parte con el GR-97. la longuitud del mismo es de
8 Km. Se ha leído un manifiesto al entrar en el barrio de Sant Llorenc, delante de una valla placa de
Copcisa empresa especuladora por naturaleza y principal interesada en el Quart Cinturó. Propiedad
de los Carbonell uno de los mayores propietarios de Terrassa. 10:40h. : Se dirigen junto a la riera
hacía Can Tusell en la riera de Les Arenes los participantes pueden observar sorprendidos el
macromural que se realizo ayer contra el Cuarto cinturón. Ahora van hacía Can Tusell. 11:00h. :
Llegada a Can Tusell y desayuno (en un chiringuito montada para refrigerar a los participantes) los
mismos han podido proveerse de camisetas, otros artículos contra el Cuarto cinturó y agua. El
desayuno en can Tusell coincide con las fiestas del barrio y con el campeonato de Catalunya de
BMX, en el que destacan los chicos y chicas de este barrio de la classe trabajadora!!!. En animada
conversación entre los participantes, vecinos del barrio (el que escribe estas líneas) informa que se
planea construir justamente sobre la pista de BMX (elemento socializador muy importante para Can
Tusell) una comisaría de los Mossos de Esquadra, según nos informan miembros del club BMX Can
Tuslell, las autoridades en principio dicen que se podrá continuar con las actividades, pero unos
cincuenta metros más lejos de donde están ahora ubicada. El informante dice que eso es lo que
dicen siempre (y es lo que piensa el cronista) y en principio los vecinos creen que la ubicación no es
la más correcta pues el cuartel seria colindante con barrios densamente poblados (Edificios de 15
plantas en Pla de Bon Aire y de cuatro o cinco en Can Tusell. La batalla contra la ubicación de la
comisaría esta en marcha!!! 11:30h. : El calor aprieta y los manifestantes no dirigimos hacia otros
lugares de excepcional belleza y de un nivel de uso ciudadano muy elevado junto a campos de
cereales y de amapolas trascurre el paseo reivindicativo. Tod esto desaparecerá por la vorágine
especulativa y expoliadora de las calases dominantes de nuestra ciudad y país. 12:00h.: Estamos en
el barrio de Poble Nou en la conocida como "montañeta" desde este punto y junto a los depósitos de
agua de Terrassa podemos observar como el quarto cinturo pasará a escasos metros del colegio
Marià Gal.li. Y como esos terrenos como la mayoría de los que hemos recorrido durante estas dos
primeras horas son propiedad de la familia Carbonell. 13:00h. : transitamos por el barrio de can
Boda y nos acercamos a la riera de la Maurina circulando por unos caminos donde la humedad nos
hace desprendernos de esos calor que hemos pasado. La riera no lleva agua pero conserva un olor a
tierra húmeda, que seguramente desaparecerá con la construcción de esta macro vía de
incomunicación, Se comenta y observa la existencia de una casa a escasos cinco metros del caudal
de la riera y como se ha procedido a cortar el camino que traemos, con un cadena, cuando existe
lahaine.org :: 2
servidumbre de paso. 13:30h.: Atravesamos el nuevo barrio de pisos de protección oficial del Roc
Blanc y nos dirigimos hacia Can Trias un conjunto de urbanizaciones de casas pareadas donde el
cinturón pasara a secos metros de algunas de ellas, cambiando como en todos los lugares la
fisonomía e idiosincrasia así como las condiciones de vida existentes. Se pone punto final a la
marcha a las 14:10". TOTS I TOTES A LA MANIFESTACIó CONTRA EL 4rt. CINTURó 20 DE JUNY A
TERRASSA!!!
_______________
http://www.lahaine.org/mm_ss_est_esp.php/seguiment-excursio-per-coneixer-els
lahaine.org :: 3
Documentos relacionados
Descargar