Recerca PLE.pdf

Anuncio
PLE
CONCEPTE DE PLE
L’entorn Personal d’aprenentatge o PLE és un sistema que ajuda als estudiants,
professors, i altres persones a prendre el control i a gestionar el seu propi
aprenentatge. Això incloeix el suport dels estudiants per fixar els seus propis
objectius d’aprenentatge, gestionar el seu aprenentatge i també la gestió de
continguts i processos, comunicar-se amb altres dins d’aquest procés i així poder
dur a terme els objectius de l’aprenentatge que es vol fer.
UTILITATS DEL PLE
La utilitat principal del PLE és la proximitat amb la qual pots trobar l'entorn personal
d'aprenentatge, ja que aquest, com anteriorment hem esmentat, no es tracta d'un programari
concret amb el qual poguem aprendre una o altra matèria, sinó una "eina de comunicació", que
ens permet mantenir un entorn (personal i únic per a cada persona) amb el qual formar-nos.
(Almenara, 2010) Sabent això, podem assegurar que un PLE té una única utilitat:
l'aprenentatge. Per això mateix és que es manté unida a una comunitat que tenen diferents
interessos d'aprenentatge, però que alhora poden relacionar-se entre si. En aquest cas,
estaríem parlant per exemple d'un fòrum en el qual un professor mana petits debats perquè els
alumnes puguin participar. Igual que unir això amb diferents activitats alienes, pot significar un
aprenentatge profund. La Internet és avui dia la major font d'informació i l'entorn més
important d'aprenentatge sobre moltíssims temes, i no només perquè contingui molta
"informació", sinó perquè "connecta" a moltes persones i els facilita la comunicació entre tots.
(Adell, 2010).
AVANTATGES
1. Varietat i funcionalitat de les eines casi il·limitada, és a dir, cada estudiant tria les eines
més adequades per a les seves necessitats i ús.
2. Cada alumne és capaç de construir, regular i controlar el seu aprenentatge.
3. Són fácils de construir i de manejar degut a que es despleguen i es construeixen amb
eines web 2.0.
4. Cada autor és el propietari de la informació i dels continguts elaborats.
5. Facilita l’augment de la presència social.
6. Són entorns que faciliten la interacció i la relació amb altra gent, ja sigui de manera
formal o informal.
7. Un PLE duu als alumnes a aprendre algo que pot ser aplicat a diferents caps del
coneixement.
8. Potència les capacitats conceptuals i tecnològiques.
9. Es pot conèixer a persones amb els mateixos interessos, problemes, solucions, etc.
10. Podem aprendre amb altres persones d’una manera recíproca que, per tant, ens permet
ampliar les nostres fonts d’informació i d’aprenentatge.
11. Compartir recursos.
12. És la nova manera d’organitzar la formació virtual.
INCONVENIENTS
1.Existeixen moltes barreres que poden sobrepasar a molts d’usuaris que vulguin fer un PLE.
2.Les competències en tecnología són molt bàsiques per a segons quins usuaris.
(“Los entornos personales de aprendizaje (PLE). Del cómo enseñar al cómo aprender,” 2013)
3.És succeptible al plagi de continguts.
EINES PER FER PLEs
BIBLIOGRAFIA
Adell Segura, J. & Castañeda Quintero, L. (2010) “Los Entornos Personales de Aprendizaje
(PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje”. En Roig Vila, R. & Fiorucci, M. (Eds.)
Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Interculturalidad en las aulas. Stumenti di
ricerca per l’innovaziones e la qualità in ámbito educativo. La Tecnologie dell’informazione e
della Comunicaziones e l’interculturalità nella scuola.Alcoy: Marfil – Roma TRE Universita degli
studi.
Cabero Almenara, J., Barroso Osuna, J., & Llorente Cejudo, M. (2010). El diseño de Entornos
Personales de Aprendizaje y la formación de profesores en TIC. Digital Education Review, 0(18).
Consultado el octubre 21, 2014, de
http://greav.ub.edu/Der/index.php/der/article/view/169/369
Los entornos personales de aprendizaje (PLE). Del cómo enseñar al cómo aprender. (2013), 2(1),
39–57.
http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/entornos-personales-de-aprendizaje-como-sistemas-de-ge
stion/
Descargar