Avaluació sumativa

Anuncio
AVALUACIÓ SUMATIVA
MODEL DE PROVA FINAL
1. A les següents imatges apareixen objectes o espais. Indica eines
de mesura no convencionals amb què podriem mesurar cada un
d’ells.
2. U
n
e
i
x amb fletxes. A la columna de l’esquerra apareixen alguns
elements que hem de mesurar. A la dreta, diferents tipus de
mesura.
Indica quina mesura hauríem d’utilitzar per a cada un d’ells.
Què pessa el meló
que he comprat?
Unitat de longitud (m)
Què fa d’alçada
la nostra escola?
Unitat de temps (min.)
Quanta d’aigual hi cab
a la piscina de l’escola?
Unitat de massa (kg)
Quant tarda el tren
d’Inca a Palma per fer el trajecte?
Unitat de capacitat (l)
Descargar