Apunts de classe_Interpolació2.pdf

Anuncio
1
Si la vida mitjana de la bacteria és de 175 min, quina seria la temperatura estimada en el medi?
154,16666666666666666666666666667
­Si la vida mitjana de la bacteria és de 175 min, quina seria la temperatura estimada en el medi?
Com que 175min de vida està dins de l'interval de dades conegudes es tractarà d'una interpolació. Els valors que agafarem per interpolar seran els que estiguin més a prop.
2
297,33333333333333333333333333333
3
4
interpolació
extrapolació
34
2003
5
6
7
74,9
8
9
10
11
Quants iogurts he comprat si he pagat 6€
12
Descargar