ELECCIONS PARCIALS PER A LA PROVISIÓ DE VACANTS A LA... D’ESCOLA DELS ESTAMENTS DE PDI I ESTUDIANTAT 2016

Anuncio
ELECCIONS PARCIALS PER A LA PROVISIÓ DE VACANTS A LA JUNTA
D’ESCOLA DELS ESTAMENTS
DE PDI I ESTUDIANTAT 2016
CALENDARI ELECTORAL
Aprovat per l’Equip Directiu , acord de 30 de març de 2016
Publicació de la convocatòria
1 d’abril
Tancament del cens electoral.
4 d’abril
Exposició pública del cens electoral provisional.
Del 11 al 13 d’abril
Termini per presentar reclamacions contra el cens
electoral provisional
Del 14 a l’18 d’abril
(fins a les 14h)
Publicació del cens definitiu.
Termini de presentació de les candidatures.
19 d’abril
Del 20 al 25 d’abril
(fins a les 14h)
Proclamació provisional de les candidatures.
26 d’abril
Termini per presentar reclamacions contra la
proclamació provisional de les candidatures.
Del 27 al 29 d’abril
(fins a les 14h)
Proclamació definitiva de les candidatures.
2 de maig
Sorteig per a la designació dels membres de la mesa
electoral.
4 de maig
Campanya electoral.
Del 29 d’abril al 8 de
maig
Obertura urna electrònica.
9 de maig a les 10h
Tancament urna electrònica.
11 de maig a les 12h
Proclamació provisional dels candidats o candidates
electes.
12 de maig
Termini presentació reclamacions contra la
proclamació provisional dels candidats o candidates
electes.
17 de maig
Proclamació definitiva dels candidats o candidates
electes.
18 de maig
1
Descargar