7 - Xtec

advertisement
7. L’Astenosfera està situada
a)
A – Al mantell inferior
b)
B - Entre l’escorça continental i l’oceànica
c)
C – Exactament per sota de la Mesosfera
d)
D - En el mantell superior, sota la Litosfera
8. La discontinuïtat de Gutemberg separa
a)
A – L’escorça del mantell
b)
B - El mantell del nucli extern
c)
C - El nucli extern de l’intern
d)
D - El mantell superior de l’inferior
5. Quina discontinuïtat separa el mantell del nucli?
A - Lehman
B - Mohorovicic
C - Gutemberg
D - Repetti
8. Quin mètode d’estudi de l’interior terrestre és un mètode directe?
A - Estudi dels volcans
B - Estudi dels meteorits
C - Dades sísmiques
D - Estudis tèrmics
9. Assenyala la resposta falsa
a). La discontinuïtat de Mohorovicic separa la Litosfera de l’Astenosfera
b). Els sondejos i mines aporten dades directes de l’interior terrestre
c). La discontinuïtat de Lehman separa el nucli extern de l’intern.
d). La densitat dels materials del mantell és menor que la dels materials de l’escorça
9. Assenyala la resposta correcta
a). El mantell poseeix una composició química homogènia
b). La discontinuïtat de Gutemberg es troba a 5150 Km de fondària
c) A l’Astenosfera es produeix un descens en la velocitat de les ones sísmiques
d) Les ones S es propaguen en medis fluids
2) El límit entre l’escorça i el mantell es troba a ...
a) 2900 km de fondària
b) 6370 km de fondària
c) 150 km de fondària
d) 30 km de fondària
3) El límit entre el mantell i el nucli es troba a ...
a) 2900 km de fondària
b) 6370 km de fondària
c) 150 km de fondària
d) 30 km de fondària
5.- Fíxat en l’esquema de la Figura 1, en ell el mantell superior està assenyalat amb la lletra...
a) a;
b) b;
c) c;
d) d;
e) e.
5) Fíxat en l’esquema de la Figura 1, en ell el nucli extern està assenyalat amb la lletra...
a) a;
b) b;
c) c;
d) d;
e) e.
6) Fíxat en l’esquema de la Figura 1, en ell el que
s’asenyala amb la lletra d2 és ....
a) el límite entre el manto superior y el núcleo interno;
b) la discontinuidad de Mohorovicic;
c) la discontinuidad de Gutenberg;
d) el límite entre el núcleo y la corteza.
7) Fíjate en el esquema de la Figura 1, en él el manto inferior lleva la letra ....
a) a;
b) b;
c) c;
d) d;
e) e.
11) La corteza continental está formada fundamentalmente por...
a) silicatos de hierro;
b) silicatos de aluminio;
c) basaltos;
d) hierro y un poco de níquel.
12) La corteza oceánica está formada por rocas como los...
a) basaltos;
b) granitos;
c) calizas;
d) pizarras.
13) El núcleo está compuesto por....
a) silicatos de hierro;
b) silicatos de aluminio;
c) granitos;
d) hierro y un poco de níquel.
14) El manto está compuesto por....
a) hierro y algo de carbono;
b) silicatos de aluminio poco densos;
c) silicatos muy densos de hierro y magnesio;
d) hierro y un poco de níquel.
15) La principal característica del núcleo externo es....
a) estar fundido.
b) la de estar formado por silicatos;
c) la de ser sólido;
d) la de ser poco denso.
16) La discontinuidad que separa la corteza del manto se llama....
a) discontinuidad de Gutenberg;
b) discontinuidad de la astenosfera;
c) discontinuidad de la corteza;
d) discontinuidad de Mohorovicic.
17) La discontinuidad que separa el manto del núcleo se llama....
a) discontinuidad de Gutenberg;
b) discontinuidad del manto;
c) discontinuidad del núcleo externo;
d) discontinuidad de Mohorovicic.
18) La litosfera oceánica es....
a) más gruesa que la litosfera continental;
b) más plástica que la astenosfera;
c) más rígida que la litosfera continental;
d) más delgada que la litosfera continental.
19) La litosfera comprende...
a) la corteza y parte del manto superior;
b) la corteza y el manto;
c) sólo el manto;
d) la corteza continental.
20) La astenosfera...
a) es una parte de la corteza;
b) es la parte plástica del manto desde los 75 km hasta los 300 km de profundidad;
c) es una parte del núcleo;
d) es la parte más rígida de la litosfera.
21) Las placas están formadas por...
a) astenosfera;
b) corteza oceánica;
c) los continentes que se han fragmentado;
d) litosfera.
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA
de
4º de la E.S.O.
TEMA 2 - DERIVA CONTINENTAL Y TECTÓNICA DE PLACAS
Podéis enviar las respuestas a este test en un fichero de Excel. Como nombre del fichero pondréis vuestro
curso y vuestro número (ejemplo: 4EC_15). El formato será tan sencillo como el del modelo: 4EC_15.xls
Esto es, una columna para el número del test, otra para el número de la pregunta y otra para letra de la
respuesta. Habrá notas según número de respuestas acertadas.
Descargar