APERTURA DE LOS MUSEOS MAÑANA Y TARDE

advertisement
Bilbao
• Arkeologi Museoa
• Artelan Berreginen Museoa
• Guggenheim Bilbao Museoa
• Bilboko Arte Eder Museoa
• Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa
• Eleiz Museoa. Bizkaia
• Euskal Museoa. Bilbao
Bilbao
• Arkeologi Museoa
• Guggenheim Bilbao Museoa
• Museo de Bellas Artes de Bilbao
• Museo de Reproducciones Artísticas
• Museo Diocesano de Arte Sacro
• Museo Marítimo Ría de Bilbao
• Museo Vasco
Artelan Berreginen Museoa
10:30 h. Bisita gidatua. Europa zure eskura, 8 museo 90
minutuan. Helduentzako programa.
11:00 h. Tailer-bisita. Zenbat museo ezagutzen duzu?
Familientzako programa.
12:30 h. Operaldia. Dibertsio-opera, Mozart ezagutzen. 8-12
urte bitarteko umeentzako programa.
17:00 h. Antzerki-bisita. Helduentzako programa.
20:00 h. Zinemaldia eta zuzeneko musika: Txatarreria Keaton.
Helduentzako programa.
Museo De Reproducciones Artísticas
10:30 h. Visita guiada: Europa a su alcance, 8 museos en 90
minutos. Programación para adultos.
11:00 h. Visita taller: ¿Cuántos museos conoces? Programación
para familias.
12:30 h. Representación operística: Ópera Divertimento:
Conociendo a Mozart. Programación para niños/as de 8 a 12
años.
17:00 h. Visita teatralizada. Programación para adultos.
20:00 h. Espectáculo de cine y música en directo: Txatarreria
Keaton. Programación para adultos.
Bilboko Arte Eder Museoa
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Jendaurreko ordutegia: 10.00etatik 20.00etara.
Informazioa: 944 396 060.
Doako sarrera (bilduma iraunkorra eta aldi baterako
erakusketak), egun osoan.
Bisitariek opari txiki bat jasoko dute (agortu arte).
Doako bisita gidatuak De Cèzannerengandik Légerrengana
erakusketa ikusteko. Bilboko Arte Eder Museoaren bildumakoa
da, eta XIX. mendeko azken urteak eta XX. mendeko
lehenengo hamarkadak aztertzen ditu, bai eta Cézanne, Guiard,
Iturrino, Marcoussis, Roualt, Léger edo Zuloaga bezalako
figurak ere.
Ordutegia: 11.00—11.30—12.00—12.30—13.00—
17.00—17.30—18.00—18.30 h.
Museoko Lagunen 5 txartel zozketatuko dira bisitari guztien
artean.
Umeentzako tailerrak. Bilbo koloreztatu.
Museoko hezitzaileek lagunduta, umeek Museoko
bildumaren obra batzuen –hiriko motiboakerreprodukzioak koloreztatu ahal izango dituzte.
Bisitariek opari txiki bat jasoko dute (agortu arte).
Eleiz Museoa. Bizkaia
Sarrera doan.
Jendaurreko ordutegia: 10.30etik 13.30era.
Doako jarduerak, aurretik eskatuz gero. Goizez, euskaraz edo
gaztelaniaz:
* bisita gidatuak museora
* “Ibilbide artistikoak” tailer didaktikoa, 6-12 urte
Horario al público: de 10.00 a 20.00 horas.
Información: 944 396 060.
Entrada gratuita al Museo (colección permanente y
exposiciones temporales) durante toda la jornada.
Los visitantes recibirán un pequeño obsequio (hasta agotar
existencias).
Visitas guiadas gratuitas a la exposición:
De Cèzanne a Léger. Colección Museo de Bellas Artes
de Bilbao, que analiza los años finales del siglo XIX y
las primeras décadas del siglo XX, con figuras como
Cézanne, Guiard, Iturrino, Marcoussis, Roualt, Léger o
Zuloaga.
Horario: 11.00—11.30—12.00—12.30—13.00—
17.00—17.30—18.00—18.30 horas.
Sorteo de 5 carnés de Amigo del Museo entre todos los
visitantes.
Talleres infantiles Colorea Bilbao.
Acompañados por educadores del Museo, los niños
podrán colorear láminas que reproducen obras de la
colección del Museo con diferentes motivos de Bilbao.
Los participantes recibirán un pequeño obsequio (hasta
agotar existencias).
Museo Diocesano de Arte Sacro
Entrada gratuita.
Horario al público: de 10.30 a 13.30 horas.
Actividades gratuitas previa reserva. A realizar por la mañana,
en euskera o castellano:
* Visitas guiadas al Museo.
* Taller didáctico “Itinerarios artísticos”, para familias
bitarteko umeak dituzten familientzat.
Informazioa eta erreserbak 94 432 01 25
con niños/as de 6 a 12 años.
Información y reservas: 94 432 01 25
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa
Maiatzak 17:
Jendaurreko ordutegia: 10.00etatik 22.00etara.
Sarrera doan.
Bisitariek opari bat jasoko dute (agortu arte).
Museoaren kanpoaldea ikusteko bisita gidatuak:
11:00etan eta 17:00etan (euskaraz), 12:00etan eta 18.00etan
(gaztelaniaz)
Euskal Museoa. Bilbao
Jendaurreko ordutegia: de 11.00etatik 17.00etara.
Sarrera doan.
Bisitariek opari txiki bat jasoko dute (agortu arte).
Doako bisita gidatuak 11:15ean / 12:15ean / 13:15ean.
Informazioa eta erreserbak: 944 155 423.
Museo Marítimo Ría de Bilbao
17 de mayo:
Horario al público: de 10.00 a 22.00 horas.
Entrada gratuita.
Obsequio hasta agotar las existencias
Visitas guiadas a la zona exterior del Museo en el siguiente
horario:
11.00 y 17.00 horas (euskera), 12.00 y 18.00 horas (castellano)
Museo Vasco. Bilbao.
Horario al público: de 11.00 a 17.00 horas.
Entrada gratuita.
Los visitantes recibirán un pequeño obsequio(hasta fin de
existencias).
Visitas guiadas gratuitas a las 11:15 / 12:15 / 13:15.
Información y reservas: 944 155 423.
Guggenheim Bilbao Museoa
Museorako doako sarrera.
Doako bisita gidatuak 11:00etan, 12:30ean,16:30ean eta
18:30ean. Leku mugatuak.
Museoaren Lagunak bi pertsonekin etor daitezke. Horiei
entzuteko gidak eskainiko zazkie doan.
Musika Atrioan. Horrez gain, larunbatean, maiatzaren 16an,
Bilboko Koral Elkarteko Kontserbatorioko ikasleek Museoko
Atrioan kontzertua emango dute, 18:00etan.
Guggenheim Bilbao Museoa
Acceso gratuito al Museo.
Visitas guiadas gratuitas a las 11:00, 12:30, 16:30 y 18:30 h.
Plazas limitadas.
Los Amigos del Museo podrán acudir con dos acompañantes, a
los que se ofrecerá gratuitamente el servicio de audio-guía.
Música en el Atrio. Además, el sábado 16 de mayo, los
alumnos del Conservatorio de la Sociedad Coral de Bilbao
ofrecerán a los visitantes un concierto en el Atrio del Museo a
las 18:00 h.
Arkeologi Museoa
Maiatzak 16 (MUSEOEN GAUA):
Jendaurreko gaueko ordutegia: 21:00etatik 00:00etara.
Sarrera doan.
21:15ean eta 21:30ean: Bisita gidatuak erakusketa iraunkorra eta
museoaren erraiak ezagutzeko.
21:30etik 23:30era:
- Jazz musika museoaren patioan.
- Pisten jokoa: “Misterioen gaua, museoaren gaua”. Trenbideko
mamuak dinamizatutakoa.
Maiatzat 17:
Jendaurreko ordutegia: 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik
19:30era.
Sarrera doan.
11:00etan, 12:30ean eta 17:30ean: Bisita gidatuak erakusketa
iraunkorra eta museoaren erraiak ezagutzeko.
12:00etan: Silexaren lanketaren erakustaldia eta su egitea, Mikel
Agirre historiaurrelariaren eskutik.
16:00etan: Bilaketa jokoak: “Iragana ikertzen”.
Bisita gidatuetan, lehentasuna izango dute aurretik izena eman
dutenek.
Informazioa eta erreserbak: 944 040 990 /91.
arkeologimuseoa@bizkaia.net
Arkeologi Museoa
16 de mayo (LA NOCHE DE LOS MUSEOS):
Horario al público durante la noche: de 21.00 a 00.00 horas.
Entrada gratuita.
A las 21.15 y 21.30 horas: Visitas guiadas a la exposición
permanente y a las entrañas del museo.
De 21.30 a 23.30:
- Música de Jazz en el Patio del Museo.
- Juego de pistas: “Noche de misterios, Noche del Museo”,
dinamizadas por el fantasma del ferroviario.
17 de mayo:
Horario al público: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.
Entrada gratuita.
A las 11.00, 12.30 y 17.30 horas: Visita guiadas a la exposición
permanente y a las entrañas del museo.
A las 12.00: Demostración de talla de Sílex y creación de fuego
a cargo del prehistoriador Mikel Agirre.
16.00: Juegos de búsqueda: “Investigando el pasado”.
Para participar en las visitas guiadas tendrán preferencia
aquellas personas que se hayan inscrito previamente.
Información y reservas: 944 040 990 /91.
arkeologimuseoa@bizkaia.net.
Euskal Abertzaletasunaren Museoa
Sarrera doan.
Oparia.
Museo del Nacionalismo Vasco
Entrada gratuita.
Entrega de obsequio.
Boinas La Encartada Museoa
Sarrera doan.
Boinas La Encartada Museoa
Entrada gratuita.
Arrantzaleen Museoa
Sarrera doan.
Oparia bisitari guztientzat.
Dokumentalak egongo dira egun osoan.
Museo del Pescador
Entrada gratuita.
Obsequio a todos los visitantes.
Proyección de documentales todo el día.
Durangoko Arte Eta Historia Museoa
Sarrera doan.
Museo De Arte E Historia De Durango
Entrada gratuita.
Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa
Museo De La Minería Del País Vasco
Maiatzak 17:
17 de mayo:
Jendaurreko ordutegia: 11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik
Horario al público: de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
20:00etara.
“De sol a sol”, actividad en la que cada participante vivirá una
“Egunsentitik -ilunabarrera” jardueran, parte-hartzaileek meatzari
experiencia inolvidable del trabajo diario de un minero. El
baten eguneko lana zer den biziko dute. Bisitariek eurek gure
visitante experimentará en primera persona este oficio que ha
nortasuna markatu duen lanbidearen esperientzia zuzena izango
marcado nuestra identidad. El precio de esta actividad es de 2
dute. Jardueraren prezioa 2 €-koa da.
€.
Ordua: 12:00etan edo 18:00etan.
A las 12.00 ó 18.00 horas.
Pertsona kopurua mugatua da; beraz aldez aurretik eskatu
Las plazas son limitadas por lo que se requiere previa
beharko da lekua ondoko telefono zenbakira deituta: 946 363
inscripción y reserva en el teléfono 946 363 682.
682.
Maiatzak 18:
18 de mayo:
Jendaurreko ordutegia: 9:00etatik 14:00etara.
Sarrera bakarra: 1 €.
Euskal Herria Museoa
Maiatzak 16 (MUSEOEN GAUA):
19:30-20:30. Bisita gidatua, museoaren erakusketa iraunkorra
ikusteko.
20:30-22:00. Hitzaldia areto nagusian: “La ruta vasca del
bacalao”. Hizlariak hauek izango dira: Alberto Santana,
historialari eta etnografoa, bideokonferentzia bidez Boisetik
izango duguna; Aitor Elizegi sukaldaria, bakailaoan aditua, eta
Mikel Zeberio, kritikari gastronomikoa.
22:00-00:00 Museoaren lorategian, Gernikako Zallo Barri
jatetxeak bakailaoa erabiliz prestatutako errezetak dastatu ahal
izango dira, hitzaldian azaldutakoa adibide bidez erakusteko.
Oparia banatuko zaie bisitariei.
Maiatzak 17:
11:00-14:00 Jarduera plastikoak eta jolasak, ume txikienentzat.
12:00-13:00 Bisita gidatuak, museoak duen erakusketa
iraunkorra ikusteko.
13:30-14:30 Bisita gidatua, museoak duen erakusketa
iraunkorra ikusteko.
17:00-19:00 Familientzako tailerra: Euskal Kultura Jokoa.
Oparia banatuko zaie bisitariei.
Gernikako Bakearen Museoa
Maiatzak 16 (MUSEOEN GAUA):
Sarrera doan, 19:00etatik 24:00etara.
Horario al público: de 9.00 a 14.00 horas.
Entrada única de 1 €.
Museo Euskal Herria
16 de mayo (LA NOCHE DE LOS MUSEOS):
De 19.30 a 20.30 Visita guiada a la exposición permanente del
Museo.
De 20.30 a 22.00 En el salón de actos conferencia: “La ruta
vasca del bacalao”, impartida por el historiador y etnógrafo
Alberto Santana a través de videoconferencia desde Boise, el
cocinero Aitor Elizegi experto en bacalao y el crítico
gastronómico Mikel Zeberio.
De 22.00 a 00.00 En el jardín del Museo, el restaurante Zallo
Barri de Gernika ofrecerá un menú degustación de recetas
hechas con bacalao que ilustrarán lo explicado en la
conferencia.
Entrega de obsequio.
17 de mayo:
De 11.00 a 14.00 Actividades plásticas y juegos para los más
pequeños.
De 12.00 a 13.00 Visitas guiadas a la exposición permanente
del Museo.
De 13.30 a 14.30 Visita guiada a la exposición permanente del
Museo.
De 17.00 a 19.00 Taller para familias: Euskal Kultura Jokoa.
Entrega de obsequio.
Museo de la Paz de Gernika
16 de mayo (LA NOCHE DE LOS MUSEOS):
Entrada gratuita de 19.00 a 24.00 h.
Doako bisita gidatuak 17:30ean, 18:30ean, 19:30ean, 20:30ean
eta 22:00etan.
Umeentzako jarduerak (musika, ipuin-kontalariak,
txokolatada…), 18:00etatik 21:00etara.
Maiatzak 17:
Sarrera doan.
Ohi ez bezala, goiz eta arratsaldean egongo da zabalik: 10:0014:00 eta 16:00-19:00.
Umeentzako jarduerak, 11:00-14:00.
Doako bisita gidatuak: 12:30ean eta17:30ean.
Bisitariek opari bana jasoko dute.
Visitas guiadas gratuitas a las 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 y
22.00 h.
Actividades para niños y niñas (Música, cuenta cuentos,,
chocolatada…) de 18.00 a 21.00 h.
17 de mayo:
Entrada Gratuita.
Apertura especial (mañana y tarde ) 10.00-14.00 y 16.00-19.00
h.
Actividades para niños y niñas 11.00 a 14.00 h.
Visitas guiadas gratuitas: 12.30 y 17.30 h.
Regalo para todos los visitantes.
Santimamiñeko Koba
Sarrera doan.
Ordu eta erdiko bisita gidatuak 10:00etan, 10:30ean, 12:00etan,
12:30ean, 15:00etan, 15:30eran, 17:00etan eta 17:30ean.
Cuevas de Santimamiñe
Entrada gratuita.
Visitas guiadas de hora y media a las 10.00, 10.30. 12.00,
12.30, 15.00, 15.30, 17.00, 17.30.
El Pobaleko Burdinola
Doako sarrera bisitari guztientzat. Sarreraren barruan, bisita
gidatuak eta erakustaldia sartzen dira.
Bisita gidatuak, ordurik behin.
Bi erakustaldi berezi izango dira, ohiko programan erakustaldia
larunbat goizeko 12etan egiten baitira. Horietan, burdinolako
instalazio mekanikoak (mazo hidraulikoa, enboloa eta labeak)
abian jartzen dira, eta Luis Padura errementari-maisuak
burdinaren artisau-lanketa erakusten du. Erakustaldiak
11:00etan eta 12:00etan izango dira.
Bisitariei El Pobal dendako sustapen-produktu bana emango
zaie.
Ferrería de El Pobal
Entrada gratuita a todos los visitantes: la entrada incluye la
visita guiada y la demostración.
Visitas guiadas, cada hora.
Dos demostraciones especiales (puesto que el programa
habitual sólo contempla la realización de demostraciones los
sábados por la mañana, a las 12 horas), que consisten en la
puesta en marcha de todas las instalaciones mecánicas de la
ferrería (mazo hidráulico, émbolos y hornos) y exhibición del
trabajo artesanal del hierro, a cargo del maestro herrero Luis
Padura. Estas demostraciones serán a las 11.00 y a las 12.00 h.
Entrega a todos los visitantes de un obsequio (producto de
promoción de la tienda de El Pobal).
RIALIA-Industria Museoa
Maiatzaren 12tik 15era:
“Agente Sekretua” programa (ikastetxeetako ikasleentzat).
Maiatzaren 16an:
11:30-13:30: “Agente Sekretua” programa . Lantegi bereziak 4 14 urte bitarteko umeentzat eta, oro har, nahi duenarentzat “Nork
egin zuen“ eta “Detektibeak agertokian”.
Maiatzaren 17an:
Jendaurreko ordutegia: 9:00 – 14:00 / 17:00 – 21:00
11:00: Musika-animazioa. Solar plazatik Rialia museoraino
“Agente sekretua” eta “Aurkitu antzematen”.
11:30 – 13:30: Lantegiak. Publiko guztiarentzat “Agente
sekretua” eta “Aurkitu antzematen”.
18:00: Musika-animazioa. Publikoa udaletxean hartu eta “Zoro
arduragabe“ ikuskizunean sartuko du.
RIALIA-Museo de La Industria
Del 12 al 15 de mayo:
Programa Agente Secreto (dirigido a los centros escolares).
16 de mayo:
11.30 – 13.30 horas: Programa Agente Secreto. Talleres
dirigidos a los niños y niñas de 4 a 14 años y al público en
general. “¿Quién lo hizo?” y “Detectives en escena”.
17 de mayo:
Horario al público: de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
11.00 horas: Animación musical. Salida de plaza solar hasta
Rialia “Agente Secreto” y “Descubrir a detectar”.
11.30 – 13.30 horas: Talleres. Dirigidos a todo el público
“Agente Secreto” y “Descubrir a detectar”.
18.00 horas: Animación musical. Recogerá al público en el
Ayuntamiento y los introducirá en el espectáculo “Locos
Inconscientes”.
Enkarterrietako Museoa
Maiatzak 17:
Doako bisitaldi gidatuak goizeko 11:00etan eta 12:30etan
(gehienez 25 pertsonako taldea bisitaldi bakoitzean).
Museo De Las Encartaciones
17 de Mayo:
Visitas guiadas gratuitas a las 11.00 y a las 12.30 horas (máximo 25
personas por visita).
Maiatzak 24:
Enkarterrialde garapen agentziarekin batera Burdinmendi eguna
aurrera eramango dugu, ospakizun honetan Museoak ume zein
helduentzako ekintza didaktiko ezberdinak zein bisitaldi gidatuak
eskainiko ditu.
Simón Bolívar Museoa
24 de Mayo:
Con motivo del “Burdinmendi eguna” y junto con la Asociación de
desarrollo de las Encartaciones, el Museo ofrecerá visitas guiadas y
actividades didáctivas tanto para niños como para adultos.
Simón Bolívar Museoa
Jendaurreko ordutegia: 11:00etatik 19:00etara.
Bisita gidatuak.
Horario al público: de 11.00 a 19.00 horas.
Visitas guiadas.
Descargar