ÍNDEX Tapa pàg. 1 Índex pàg. 2 Referència bibliogràfica pàg. 3

advertisement
ÍNDEX
Tapa pàg. 1
Índex pàg. 2
Referència bibliogràfica pàg. 3
Tema Pàg. 3
Estructura
Interna pàg. 3
Externa pàg. 4
Argument pàg. 4
Punt de vista narratiu pàg. 4
Personatges pàg. 4
Espai pàg. 5
Temps pàg. 5
Llenguatge pàg. 5
Opinió personal pàg. 5
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA
Autor: Joan Puig i Ferreter
Títol: Aigües Encantades
Editorial: Ed. 62 Col·lecció: El cangur / Butxaca
Lloc i data de publicació: Imprès a Liberdúplex, s.l.
Publicat dins la col·lecció
Els llibres de l'Escorpí / Teatre
el 1975
TEMA
L'enfrontament d'un poble rural envers el progrés i la ciència.
1
ESTRUCTURA
Interna
• Plantejament: fins a la pàg. 39; presenta a Cecília (la protagonista) i en demostra el fort caràcter. Un
cop apareix el pare comença el nus.
• Nus: fins a la pàg. 120; s'hi expliquen els problemes entre Cecília i la seva família, i s'hi desenvolupa
tota la trama.
• Desenllaç: conversa Vergés i Cecília; deixa el final una mica obert.
Externa
• Pròleg: des de la pàg. 7 fins la 25
• Actes:
Acte 1: pàgs. 31−63
Acte 2: pàgs. 63−97
Acte 3: pàgs. 97−124
ARGUMENT
En un poble feia anys que no hi plovia, i la gent estava convençuda que tan sols amb fe a Déu tornaria a
ploure. Feien pregàries i processons a la Verge dels Gorgs, els quals estaven situats no gaire lluny del poble i
eren sagrats per a la gent. Cecília, una noia jove del poble és totalment contraria a aquestes creences.
S'enfronta als seus pares i hi discuteix constantment. El mestre del poble entén a Cecília però no és tan radical
com ella.
Arriba al poble un foraster. Ja tan sols la seva arribada causa un gran rebombori. És un jove enginyer que ve
de la ciutat, i Cecília el coneix perquè ella hi va ser, a la ciutat. El foraster explica que el poble podria
salvar−se de la sequera aprofitant l'aigua dels gorgs. El poble es mostra clarament contrari a aquesta idea, i per
a acabar−ho d'adobar, comença a ploure i el mossèn fa creure a tothom que és un miracle.
Finalment, el foraster és fet fora a pedrades. Cecília decideix marxar, també. El mestre, en canvi es queda.
PUNT DE VISTA NARRATIU
No hi ha narrador. El que sí que hi ha són acotacions teatrals, que descriuen o expliquen fets que no diuen els
personatges.
PERSONATGES
Principals
Cecília (protagonista)
Vergés (mestre)
Pere Amat (pare de Cecília)
Juliana (dona d'Amat i mare de Cecília)
2
Mossèn Gregori (el Rector)
Foraster
Secundaris
Joan Gatell, Trinitat, Senyor Vicenç, Bartomeu, Manso, Romanill, Bràulia.
ESPAI
Tota la història passa en un poble del qual no se'n diu el nom.
TEMPS
L'època històrica seria els principis del segle XX.
La història passa en menys d'un dia.
LLENGUATGE
L'autor utilitza un llenguatge col·loquial entenedor per a tothom.
OPINIÓ PERSONAL
El llibre m'ha agradat bastant per la història que explica.
Sobretot el personatge de la Cecília m'ha agradat molt i m'hi he sentit identificada.
3
Descargar