Estudiants que no van ser Estudiants que van ser 5- 2016

Anuncio
Estudiants que no van ser
becaris el curs 2015- 2016
Estudiants que van ser
becaris el curs 2015- 2016
Estudiants de la URV
amb beca concedida
Automàticament, la URV prorroga
la condicionalitat de becari amb
dret a l’exempció provisional de
preus en el mateix ensenyament.
Estudiants de nou accés (becaris a
batxillerat, cicles formatius de grau
superior, altres universitats...)
-Beca concedida fora de Catalunya: HAN d’aportar la
credencial de la beca general per poder matricular-se
sense pagar prèviament el preu dels crèdits.
-Beca concedida a Catalunya. NO han d’aportar la
credencial per poder matricular-se sense pagar
prèviament el preu dels crèdits.
Si l’estudiant vol formalitzar la matrícula sense el
pagament previ dels preus públics haurà de:
Obtenir de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i
de Recerca (AGAUR) una acreditació de caràcter
econòmic, que demostri que la renda familiar està
dins dels marges establerts a la convocatòria i
presentar-la a la secretaria del centre durant el procés
de formalització de la matrícula
Complir els requisits acadèmics establerts a la convocatòria
de Beques de Règim General convocades pel Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
Emplenar la sol·licitud de beca a la web del MECD. La
condicionalitat es manté fins la resolució definitiva de la
sol·licitud de beca.
Si es verifica que l’estudiant no ha presentat la sol·licitud de
beca a la web del MECD, en el termini establert, el SGA
modificarà la condicionalitat i passarà a cobraments el rebut
de matrícula corresponent.
Descargar