'El robot altafullenc es classifica per la fase estatal de la First Lego League',

Anuncio
Baix Gaià D
Diari 10/02//2014
El rrobot altafulle
a
enc es cllassifica
a per a la
l fase eestatal de
la F
First Leego Lea
ague
Tek
kno Altafu
ulla han qu
uedat segoons en la prova
p
terrritorial cellebrada
aqueest dissab
bte a Reus
Baixx Gaià Diari | Actualitzaat el 10/02/22014 a les 16:00h
1
Arxivvat a: Socieetat, educaciió, robòticaa
Els allumnes de l'Institut d'Altafulla rebent les medalles quee els acrediten com a segonss de la fase
catalaana de la First Lego Leaguee.
q
Altaffulla's Dronne System éss el nom deel projecte científic del grup Teknoo Altafulla que
el prooper mes dee març vinent prendrà ppart en la faase estatal de
d la compettició First Lego
L
Leaggue. Els alum
mnes de quaart d’ESO dde l’Institut d’Altafulla han aconseeguit aquestt
dissaabte 8 de febbrer a Reus la segona pposició en laa fase territo
orial, que ells dóna accéés a
la proopera fase de
d la compeetició.
Els m
membres dee l'equip Tek
kno Altafullla que van participar
p
a Reus: Martta Ortiz Ayu
uso,
Andrreas Ariza Juncal,
J
Pau Toda Rovirra, Pau Ferrré Sumoy, Pol
P Virgili B
Blanco, Rub
bén
Muññoz Melladoo, Pol Llàcerr Van Ginkeel, Albert Cornelles
C
Paardell, Orioll Creus Bassses i
Dídaac Sellarès Riambau.
R
L''entrenador és Albert Andreu
A
Sabaadell.
TeknnoAltafulla van ser els primers de la vintena d’equips
d
parrticipants enn posar a
exam
men el seu projecte
p
davant del tribuunal i van su
uperar fins a tres rondees de
demostració. Tot i trobar-se amb alguns problemes amb el robot que havien elaborat
segons les directrius del certamen, finalment ha estat possible esdevenir un dels grups
participants. Una fita que des de l’Institut no s’esperaven.
Propera cita: 23 de març a Barcelona
Ara els menbres de l’equip altafullenc disposen un mes i mig per preparar la propera
prova, de caràcter estatal, que se celebrarà el 23 de març a Barcelona. Caldrà millorar el
projecte i incloure-hi noves idees per poder enfrontar-se a uns competidors que en
aquest cas estaran encara més preparats. Els tres equip guanyadors tindran la possibilitat
de participar a la fase europea que se celebrarà a Navarra, de la qual en sortiran els
participants de la prova mundial, que tindrà lloc als Estats Units.
Descargar