Memòria Artes

Anuncio
1
ARTÉS
C/RONDA DEL TORRENT, C/ROCAFORT
MEMÒRIA DE QUALITATS
ENVANS I FALS SOSTRES
Les separacions entre habitatges seran amb doble estructura metàl·lica interior,
doble aïllament acústic interior i plaques prefabricades de guix laminat (tipus
Pladur).
Els envans interiors de distribució seran amb estructura metàl·lica interior,
aïllament acústic interior i placa prefabricada de guix laminat (tipus Pladur).
El bany, safareig i cuina disposarà de cel ras.
COBERTA
No transitable plana, composta per formació de pendents, tela asfàltica
homologada, aïllament tèrmic i acabat amb grava. Determinades zones de pas
per manteniment estaran pavimentades amb rajola ceràmica.
PAVIMENTS
A l’estar-menjador, passos i habitacions s’instal·larà paviment de parquet
laminat.
El bany es col·locarà paviment de gres
En les terrasses de façana I planta baixa es col·locarà un paviment de gres
antilliscant.
REVESTIMENTS
A tots els paraments verticals de banys es col·locarà un revestiment ceràmic
fins l’alçada del cel ras.
Els sostres d’estar-menjador i dormitoris s’acabaran enguixats i pintats.
SANITARIS
Plat de dutxa, de GALA, en color blanc.
Lavabo de GALA, en color blanc.
Inodor dipòsit baix de GALA, amb seient i tapa ABS, en color blanc.
Eliminado: En tot el pis es
col·locarà un paviment de gres
en peces de mida mínima 30 x
30 cm.¶
El sòcol dels habitatges serà
amb peces de resina sintètica,
combinat a to amb el
paviment.
2
Tots els habitatges disposaran de preses d’aigua, de corrent i de desguàs per a
rentadora automàtica i assecadora.
AIXETES
Monocomandament als banys i cuina.
Dutxa de telèfon a bany i broc giratori a l’aigüera.
ARMARIS DE CUINA
Armaris baixos i alts revestits de melaminat.
Taulell de treball de granit, amb aplacat frontal entre mobles de rajola ceràmica.
Eliminado: a
Eliminado: banyera i
Eliminado:
Eliminado: I t
Al safareig no s’instal·larà cap tipus de mobiliari.
ELECTRODOMÈSTICS
Placa de cocció vitroceràmica de 4 focs.
Forn elèctric.
Campana extractora.
A cada habitatge es preveuen preses d’aigua, de corrent i de desguàs per a
rentaplats.
FUSTERIA INTERIOR
Porta d’entrada llisa massissa revestida de melaminat, sistema normalitzat,
pany de seguretat, maneta interior cromada, tirador exterior i espiell òptic.
Portes interiors llises de 35 mm. de gruix revestides de melaminat color blanc,
sistema normalitzat, 3 pomel·les cromades i manetes cromades.
FUSTERIA EXTERIOR
En alumini, combinant fulles batents, corredisses o practicables, segons
composició del projecte arquitectònic.
PERSIANES
A les finestres i balconeres dels dormitoris i de l’estar-menjador es col·locaran
persianes enrotllables d’alumini.
Eliminado: xapada en fusta
de sapelly envernissat
Eliminado: xapades en fusta
de sapelly envernissat
Eliminado: CARPINTERIA
3
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Instal·lació i circuits d’acord amb la normativa i reglament de baixa tensió, per a
Eliminado: ¶
una potencia màxima de 9.200 W.
FONTANERIA
Aigua calenta i freda en tots els aparells sanitaris excepte l’inodor.
Instal·lació realitzada d’acord amb el reglament i normes bàsiques per a la
instal·lació d’aigua.
Producció d’aigua calenta sanitària mitjançant caldera a gas.
CALEFACCIÓ I PRE-INSTAL.LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
Instal·lació de calefacció sistema monotubular per radiadors d’alumini i caldera
mixta a gas.
Pre-instal·lació d’aire condicionat preparada per a un split mural a estarmenjador, consistent en instal·lació de les connexions entre les previsions de
màquina exterior a la terrassa o a la coberta i màquina interior. No inclou ni el
subministrament ni la instal·lació de la maquinària ni del termòstat.
GAS
Instal·lació de subministrament de gas per a caldera estanca.
INSTAL·LACIONS VARIES
Els habitatges aniran equipats amb dues preses de TV i FM situades a la sala
d’estar i al dormitori principal. Antena col·lectiva que estarà ubicada a la
coberta de l’edifici.
S’instal·larà el porter automàtic, que accionarà l’obertura de la porta d’entrada
del vestíbul principal.
Tanmateix es realitzarà la pre-instal·lació de telefonia, mitjançant dues preses a
la sala d’estar i una a cada dormitori.
Eliminado: al
Eliminado: principal.
VIDRIERIA
Vidre doble amb cambra d’aire interior en obertures de façanes.
Eliminado: ¶
4
PINTURA
Parets i sostres mitjançant pintura al plàstic llis color blanc.
ZONES COMUNS
VESTÍBUL I ESCALA: Paviment i sòcol de pedra natural.
ASCENSORS: Electromecànic. Portes de replà i a cabina automàtiques. Accés
Eliminado: semi
Eliminado: i estuc gotelé
amb acabat de làtex, a parets.¶
a l’aparcament amb interruptor de clau.
Eliminado: ¶
¶
¶
¶
NOTA: LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA ES RESERVA LA POSSIBILITAT
D’INTRODUIR CANVIS O MODIFICAR ALGUNS MATERIALS A UTILITZAR EN LA
CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI, MANTENINT EN TOT CAS UNA QUALITAT EQUIVALENT.
Barcelona a 21 de març de 2011
Eliminado: 12
Eliminado: de febrer de 2008
Descargar