familias dano cerebral axeitadamente dadas

Anuncio
Destinado a familias e coidadores de persoas con
dano cerebral co obxectivo de aprender a movelas
axeitadamente así como as posturas máis recomendadas para elas. Tamén actualizaremos coñecementos xerais sobre o seu coidado e informaremos dos recursos socio-sanitarios dispoñibles.
□ Martes, 14 de xuño 2016 de 16:30 a 20:30 horas.
□ Centro de Sarela, Asociación de Dano Cerebral de Compostela.
Rúa Pedro Cabezas, 3. Santiago de Compostela.
□ Número de prazas: 30 | Inscrición: http://escolasaude.sergas.es
Curso gratuíto
□ Máis información: Tfno. 981.577.037 | [email protected]
16:30 – 18:30
□ Hixiene persoal, mobilización e exercicio físico.
□ Prevención de úlceras por presión. Coidado da pel. Cambios posturais.
□ Alimentación, nutrición, eliminación e coidados respiratorios.
□ Administración de medicamentos.
□ Prevención de accidentes.
18:30 – 20:30
□ Recursos socio-sanitarios no sistema público e privado.
□ Recursos específicos en dano cerebral.
□ Dolores Otero. Enfermeira da EOXI de Santiago.
□ Eugenia Veloso. Traballadora social da Asociacion Sarela.
□ Begoña García Campelo. Programadora docente.
Descargar