05_panel_def_A1.pdf

Anuncio
El TAV no sustituiría el enorme tráfico
de camiones y coches . No es ninguna alternativa
al tráfico de mercancía pesada, ya que existen
serias dificultades técnicas, organizativas y
económicas. Actualmente no existe ninguna
línea que las transporte.
El TAV sólo uniría las capitales cuando
la gran mayoría de los desplazamientos de la
población (el 97%) se realiza dentro de
Nafarroa. Se estima en un 1% la cantidad de
navarros que realizan al año viajes habituales
a larga distancia.
AHTk ez luke kamioi eta kotxe trafiko
itzela ordezkatuko. Ez da batere merkantzia
astunaren garraioaren alternatiba izanen,
horretarako antolaketa, ekonomia eta teknika
aldetik zailtasun handiak daudelako. Egun ez
dago holako merkantziak garraiatzen dituen
AHTrik.
Hiriburuak baino ez lituzke lotuko,
Nafarroako lekualdatze gehienak (97 %)
herrialdearen barrukoak diren arren. Distantzia
luzeko bidaiak nafar populazioaren % 1ak
bakarrik egiten ditu maiz.
Bidaia gehiago eraginen luke, gainera.
Esate baterako, Madril eta Sevilla arteko AVEko
bidaiarien laurdena ez dator beste inongo
garraiobidetik, zerbitzu berriaren sortzeak
bidaiarazten bait du.
Promovería, además, nuevos
desplazamientos. En el AVE Madrid-Sevilla se
calcula que una cuarta parte de los viajeros no
proceden de otro medio de transporte sino que
se desplazan por la existencia del nuevo servicio
Descargar