Índice
APARTADO PÁX
• Personaxes, tema, espacio....................................................................................3
• Duración, linguaxe, acotacións, teatralidade....................................................4
• Observacións...........................................................................................................5
Personaxes e caracterización dos mesmos
• Bieito: novicio dun mosteiro, xove; no transcurso da narración adquire unha certa madurez en moitos
aspectos.
• Ulrico: morto aparecido, monxe do mosteiro; axuda a Bieito a asimilar os seus transtornos, mediante
diversas aparicións ó longo da obra.
• Schnitzer: presenta as mesmas características de Ulrico, ca salvedade de que este ten unha apariencia
moito máis sobria (de feito, tacha a Schnitzer de herexe en diversas ocasións).
• Belinha: outra aparecida, é filla dunha relación adúltera dun monxe, polo que foi pechada ata a súa
morte no sótano onde agora se atopa Bieito, quen se namora dela.
Tema
A desolación dun home que se atopa no medio dunha metamorfose; este sofremento pola permanencia no
sótano do convento, no transcurso dunha epidemia de peste, á espera de que cheguen as chuvias purificadoras.
Espacio
• Real: non está definido de forma clara; dedúcese que a obra debe estar ambientada na época das
pestes (Idade Media).
• Escénico: sinxelo, toda a acción ten lugar nun pequeño recuncho do sótano do mosteiro, xunto da
adega.
Duración
• Real: dez noites máis un epílogo que transcorre varios anos despois.
• Escénica: uns 45 minutos.
Diálogos e monólogos
Están presentes ambos tipos de linguaxe: os monólogos, protagonizados por Bieito, constitúen pequenos
ensaios sobre a soedade e diferentes sentimentos relacionados coa angustia producto da transformación do
protagonista; son conversas non respondidas co seu amor, Belinha, ou mesmo con Deus.
Os diálogos, nos que participan tódolos personaxes, de forma separada ou en grupo, teñen unha singular
viveza, ó estar cheos de humor, sobre todo irónico, e de reflexións, na meirande parte das veces cando son
entre Schnitzer e Ulrico.
Acotacións
1
Estas están case sempre dirixidas ao lector, coa intención de engadir matices aos diálogos; nalgúns casos (os
menos) son de carácter máis técnico, sen peso argumental.
Teatralidade/Escenografía
É moi simple, xa que non hai nengún cambio de escenario, e este carece de complicación algunha: comporíase
dun espacio escuro, con paneis aos lados simulando botelleiros da adega, todo cun aspecto vello e descoidado,
ao tratarse dun lugar pechado e que non recibiu atención durante moito tempo.
No tocante á caracterización dos personaxes, tamén sería doada: roupaxes adoitadas para os monxes, e un
aspecto un tanto tétrico e pantasmagórico para os aparecidos, cousa que cun puco de maquillaxe quedaría
resolta.
Observacións
Esta obra é de fácil lectura, pois non ten unha excesiva complexidade argumental, e polo interesantes que
resultan os seus diálogos. Chámame a atención a sinxeleza de caracterizacións, tanto da escenografía coma
dos personaxes, o que outorga moita máis importancia á acción en si mesma.
3
2
Descargar

As aguas mudas

PersonajesArgumentoLiteratura española contemporánea del siglo XXNarrativa histórica medieval

Pensamiento kafkianoBiografíaArgumentoLiteratura universal contemporánea del siglo XXNarrativa fantástica y realistaRelato

Os vellos non deben namorarse; Alfonso R Castelao

Os vellos non deben namorarse; Alfonso R Castelao

Teatro gallegoArgumentoLiteratura española contemporánea

ALICIA PARA NENOS •

ALICIA PARA NENOS •

BiografíaArgumentoFantasíaNovela fantásticaTemasImaginaciónNarrativa infantil y juvenilLiteratura universal contemporáneaCharles Lutwidge Dodgson

Aire negro; Agustín Fernández Paz

Aire negro; Agustín Fernández Paz

ThrillerObsesionesLeyendasNovela juvenilSuspenseNarrativa gallegaClínica de PsiquiatríaMitoAzarLiteratura española contemporáneaMisterioCiencia

Tránsito dos gramáticos; Marilar Alexandre

Tránsito dos gramáticos; Marilar Alexandre

Siglo XXLiteratura GallegaResumenNovela

Historias roubadas; Francisco Fernández Naval

Historias roubadas; Francisco Fernández Naval

PersonajesNarrativa y cuentística gallegaArgumentosLiteratura española contemporánea del siglo XXRelatos breves

Dos arquivos do Trasno; Rafael Dieste

Dos arquivos do Trasno; Rafael Dieste

Narrativa gallega # Novela galegaLimiarContos galegosLiteratura española contemporánea del siglo XX

Exercicios de quecemento xeral

Exercicios de quecemento xeral

Movilidade articularCarreirasXemelgosEstiramentosSforzo físico

Calendarios

Calendarios

Historia universalCalendario gregoriano

OS SÉCULOS ESCUROS

OS SÉCULOS ESCUROS

Letras gallegas # Séculos oscurosCreación literaria oral