OBJECTIUS
• Aprendre el funcionament del circuit.
• Saber treure les gràfiques amb l'oscil·loscopi.
ESQUEMA
MATERIAL NECESSARI
• Un TL 084.
• Resistencies.
• Potenciómetres.
• Un condensador.
• Font d'alimentació.
• Osciloscopi.
PROCES DE TREBALL
Primer muntem el circuit principal i anotem les grafiques de Vout i de Vcondensador (Vo i Vc).
Hem de fer el mateix amb la resta de modalitats del circuit que són les seguents:
2. Sumant un Potenciómetre a la R.
3. Posant diodes a la R i al Potenciòmetre.
4. Posant un potenciòmetre a l'anterior modalitat.
5. Posant un Potenciómetre al conjunt R1 R2.
FUNCIONAMENT DEL CIRCUIT
Aquest circuit esta alimentat només per la Vcc, no te Vin. A causa d'aixó primer el condensador es carrega
positiu (tensió negativa a massa). Amb la R fem que la càrrega sigui més ràpida o més lenta (R petita, càrrega
ràpida, R gran càrrega lenta).
Amb el divisor que es forma amb R1 i R2, graduem la Vref. I fins aquí és on arribarà la càrrega del
condensador. Si no hi hagués aquesta referència, continuaria carregant−se fins a Vcc.
Al arribar a Vref, el circuit bascula i el condensador es comença a carregar negativament (tensió positiva a
massa).
1
Si R1=R2 es compleix que T=2xRcxln(3) ja que la formula del periode és:
T = 2 x Rc x ln (1 + 2R2/R1)
La senyal sempre sera simetrica, encara que variem la R1 o la R2 ja que amb aquestes dues Resistències es
varia la frequència.
A la variació 2 variem la frequència amb el potenciómetre. Quan estigui a 0 serà la frequència màxima i quan
estigui al màxim serà la frequència mínima.
A la variació 3 fem que A no sigui igual que B (Duty Cicle).
Amb el potenciòmetre al màxim fem que A i B siguin iguals, amb el potenciòmetre a la meitat fem que A < B
i amb el potenciòmetre a 0 fem que només surti el cile negatiu (una ratlla).
A la variació 4 graduem el Duticicle .
A la variació 5 el Potenciòmetre 1 és pel duticicle i el Potenciòmetre 2 és per ajustar la frequència. El
Potenciòmetre del divisor és per el periode, però no la relació de A i B.
OBSERVACIONS
El que podem observar d'aquest circuit és que posant Potenciòmetres a segons quins llocs aconseguim variar
diferents característiques de la senyal.
També obsarvem que sense Vin aconseguim una senyal quadrada.
2
3
4
Descargar

Generador d'ona quadrada

Duty cicle # CircuitosCàrrega, tensió, senyal, frequènciaDivisorCondensadorDiodes, resistències, potenciómetreCircuitsOnda cuadrada
Generador d'ona quadrada i triangular

Generador d'ona quadrada i triangular

Circuits linealsSenyals sortida # CircuitosResistències, condensador, diodes ZenerOnda cuadrada

Seguidor d'emisor

Seguidor d'emisor

Senyal # CircuitosBúferAdaptador impedánciesAmplificador operacionalCircuits

Comptador bidireccional. Paralel load

Comptador bidireccional. Paralel load

Bloc MSI seqüencial # Circuitos, electricidadContador bidireccionalCarga paraleloCircuits, circuit

Derivador

Derivador

ResistenciaSenyal entrada, tensióCircuits linealsCondensador # CircuitosCircuito RLC (Resistance, Inductance, Capacitance), RCSeñal, tensión

Detectors de maxims i minims

Detectors de maxims i minims

Circuits linealsResistències, diodesSenyals de sortida # CircuitosDetectores de máximos y mínimos

Antoni Gaudí i Cornet

Antoni Gaudí i Cornet

Arquitectura española # MdernismeInfluecies arabitzantsNeogóticoEl CaprichoLa Sagrada Familia

Unitat comptadora amb un display

Unitat comptadora amb un display

ContadorComptador bidireccionalClock # Circuitos, electricidadReloj, temporizadorCircuitsBloc de MSI seqüencial

Calamars

Calamars

GastronomíaCalamares # CoccióTemporalitatPreparacióRestauración

Detector de pas per zero

Detector de pas per zero

Capacitance)RC. Senyal alterna # Circuitos. CondensadorDiodosResistenciasCircuits lineals. Circuit RLC (ResistanceInductance

Circuito electrónico simple

Circuito electrónico simple

VoltageLámparaMontageCablesInterruptorElectricidadPila

Termostat digital

Termostat digital

Engegat i apagat d'un motorComptadors senyal analògica # TermostatoTrigger SchmidAmplificación señalCircuitosSensor temperaturaCircuits

El profeta; Eduardo Gallardo

El profeta; Eduardo Gallardo

ArteCubismoEsculturaImpresionismo

Art Prehistòric

Art Prehistòric

Arte de la Prehistoria # PaleolìticNeolìtic

El pensador; Auguste Rodin

El pensador; Auguste Rodin

Elements materials i tècnicsAnàlisi formal i estilìsticImpressionismeInterpretacióMuseu RodinValoració y conclusióParís

TEMA I: CONCEPTES GENERALS DE L'ARTROSI. Etiologia: d'envelliment prematur.

TEMA I: CONCEPTES GENERALS DE L'ARTROSI. Etiologia: d'envelliment prematur.

GonartrosiArtrosi Fémuro-PatelarArtrosiCoxartrosiPatologia degenerativa tendinosaRizartrosiKinesiterapiaArtrosi Escàpulo-Humeral

Teoria de Circuits

Teoria de Circuits

Senyal sinusöidalMultímetre digitalOscil·loscopiFiltre passa baixosVoltímetreAmperímetre

Mostreig i quantificació

Mostreig i quantificació

Processat del senyalTeorema de NyquistProgramaciónIndustrialesSoroll