Departament tecnològic
CFGM−Equips electrònics de consum
Nom de l'alumne: Data:
Reparació d'equips HI−FI.
1.− El mòdul de selecció de mode en un amplificador serveix per:
• Conmutar entre les diferents possibles entrades de l'amplificador.
• Accentuar l'amplificació de greus.
• Accentuar l'amplificació d'aguds.
• Variar la impedància de sortida de l'aparell per tal de poder conectar altres altaveus
2.− Les fonts d'alimentació emprades en els equips HI−FI són:
• Fonts d'alimentació conmutades.
• Fonts d'alimentació lineals amb rectificació de mitja ona.
• Fonts d'alimentació lineals amb rectificació mitjançant pont de Graetz.
• Fonts d'alimentació linelas realimentades.
3.− El principal focus de les avaries que pateix un amplificador, estan localitzats:
• En la font d'alimentació i els circuits de control.
• En les etapes de filtrat i els circuits de control.
• En les etapes de filtrat i l'etapa final de potència.
• En la font d'alimentació i l'etapa final de potència.
4.− Els sistemes d'enmagatzegament de dades, basats en l'enregistrament magnètic són possibles gràcies a:
• Les propietats ferromagnètiques dels materials.
• Les propietats diamagnètiques dels materials.
• Les propietats paramagnètiques dels materials.
• Totes les respostes anteriors són correctes.
5.− La capacitat que posseeix un material magnètic per a retindre la orientació dels dipols magnètics que els
composen rep el nom de:
• Remanencia.
• Coercitividad
• MOL
• Cicle d'histèresi.
6.− Quan es parla de format de grabació magnètica, s'està parlant de:
• La distància de l'entreferro del capçal de gravació.
• El tipus de substracte magnètic emprat sobre la cinta d'acetat.
• La durada de l'enregistrament.
• Les dimensions físiques de la cinta, així com de les pintes grabades.
1
7.− Si fmàxima és de 20KHz i la velocitat de la cinta és de 4,76 cm per segon, calculeu l'amplada de l'entre
ferro del capçal.
• 1,19 ðm.
• 2.38 ðm.
• 1,904·103 m.
• 4,76·10−2 m.
8.− Quin és l'ordre correcte en el qual estan situats els capçals d'un magnetòfon, si anem en el sentit de la
cinta.
• Capçal de reproducció, capçal de grabació, capçal d'esborrat.
• Capçal d'esborrat, capçal de reproducció, capçal de grabació.
• Capçal d'esborrat, capçal de grabació, capçal de reproducció.
• Capçal de grabació, capçal d'esborrat, capçal de reproducció.
9.− Els capçals degrabació i reproducció han d'estar perfetament alineats respecte a la pista. Si existeix un
petit angle entre l'entreferro i la perpendicular a la direcció d'avanç de la cinta, es diu que:
• Hi ha un error d'alçada.
• Hi ha un error d'azimut.
• Hi ha un error de tangència.
• Hi ha un error de contacte.
10.− Els circuits necessaris per a mantindre permanentment el feix laser enfocat sobre la pista en els
reproductors de compact disc, reben el nom de:
• Control de foco.
• Circuits de supervisió.
• Circuits de mostreig i retenció.
• Servos.
2
Descargar

Equips HIFI (High Fidelity)

AmplificadorFonts alimentacióMòdul de selecció de modeGrabació magnètica # SelecciónSistemes enmagatzegament de dadesGrabación magnética
(CD) Davant darrere 3ª p.p.: els ; les −los/'ls ;−les

(CD) Davant darrere 3ª p.p.: els ; les −los/'ls ;−les

Pred verbalLengua catalanaPronomGramática

Apunts de Naturals La nutrició

Apunts de Naturals La nutrició

Sistema respiratori, circulatori, excretorCèl·lules unicel·lulars

Breu biografia de l'autor i de la seva producció •

Breu biografia de l'autor i de la seva producció •

Literatura antigua clásicaLírica y épica latina romanaMitología y realidadArgumento # Personatges

Brigadas internacionales

Brigadas internacionales

Celebraciones de reconocimientoUnidades militaresVoluntarios extranjerosBatallasPaíses de procedenciaArmamento

Em dic Paco; Enric Larreula

Em dic Paco; Enric Larreula

Novela # relacions de pares a fillsPersonatgesLiteratura española contemporáneaNarrativa catalana juvenil

Descolonització en la Segunda Guerra Mundial

Descolonització en la Segunda Guerra Mundial

Descolonització en AsiaSiglo XXHistoria Universal contemporánea

Així com cell qui en lo somni es delita; Ausiàs March

Així com cell qui en lo somni es delita; Ausiàs March

Literatura española de la Edad MediaPoesía y lírica medieval trovadoresca

Ecotaxes per sanejar el medi ambient

Ecotaxes per sanejar el medi ambient

ResidusEcotasas # DepuradoresPolítica mediambientalDelicte ambientalParcs naturals

Art Islàmic

Art Islàmic

Mesquita de CórdobaAlhambra de GranadaHistoria del Arte Islámico # Edificis

EstructuraCapacidadTasa de transferenciaInformáticaInterfaz # Disc dursEstructura, lectura y codificación de datosCodificació de dadesPrecompensacióCapçalsSectorsHardwareDispositivos de almacenamientoComponentesCapacitat