Departament tecnològic
CFGM−Equips electrònics de consum
Nom de l'alumne: Data:
Reparació d'equips HI−FI.
1.− El mòdul de selecció de mode en un amplificador serveix per:
• Conmutar entre les diferents possibles entrades de l'amplificador.
• Accentuar l'amplificació de greus.
• Accentuar l'amplificació d'aguds.
• Variar la impedància de sortida de l'aparell per tal de poder conectar altres altaveus
2.− Les fonts d'alimentació emprades en els equips HI−FI són:
• Fonts d'alimentació conmutades.
• Fonts d'alimentació lineals amb rectificació de mitja ona.
• Fonts d'alimentació lineals amb rectificació mitjançant pont de Graetz.
• Fonts d'alimentació linelas realimentades.
3.− El principal focus de les avaries que pateix un amplificador, estan localitzats:
• En la font d'alimentació i els circuits de control.
• En les etapes de filtrat i els circuits de control.
• En les etapes de filtrat i l'etapa final de potència.
• En la font d'alimentació i l'etapa final de potència.
4.− Els sistemes d'enmagatzegament de dades, basats en l'enregistrament magnètic són possibles gràcies a:
• Les propietats ferromagnètiques dels materials.
• Les propietats diamagnètiques dels materials.
• Les propietats paramagnètiques dels materials.
• Totes les respostes anteriors són correctes.
5.− La capacitat que posseeix un material magnètic per a retindre la orientació dels dipols magnètics que els
composen rep el nom de:
• Remanencia.
• Coercitividad
• MOL
• Cicle d'histèresi.
6.− Quan es parla de format de grabació magnètica, s'està parlant de:
• La distància de l'entreferro del capçal de gravació.
• El tipus de substracte magnètic emprat sobre la cinta d'acetat.
• La durada de l'enregistrament.
• Les dimensions físiques de la cinta, així com de les pintes grabades.
1
7.− Si fmàxima és de 20KHz i la velocitat de la cinta és de 4,76 cm per segon, calculeu l'amplada de l'entre
ferro del capçal.
• 1,19 ðm.
• 2.38 ðm.
• 1,904·103 m.
• 4,76·10−2 m.
8.− Quin és l'ordre correcte en el qual estan situats els capçals d'un magnetòfon, si anem en el sentit de la
cinta.
• Capçal de reproducció, capçal de grabació, capçal d'esborrat.
• Capçal d'esborrat, capçal de reproducció, capçal de grabació.
• Capçal d'esborrat, capçal de grabació, capçal de reproducció.
• Capçal de grabació, capçal d'esborrat, capçal de reproducció.
9.− Els capçals degrabació i reproducció han d'estar perfetament alineats respecte a la pista. Si existeix un
petit angle entre l'entreferro i la perpendicular a la direcció d'avanç de la cinta, es diu que:
• Hi ha un error d'alçada.
• Hi ha un error d'azimut.
• Hi ha un error de tangència.
• Hi ha un error de contacte.
10.− Els circuits necessaris per a mantindre permanentment el feix laser enfocat sobre la pista en els
reproductors de compact disc, reben el nom de:
• Control de foco.
• Circuits de supervisió.
• Circuits de mostreig i retenció.
• Servos.
2
Descargar

Equips HIFI (High Fidelity)

AmplificadorFonts alimentacióMòdul de selecció de modeGrabació magnètica # SelecciónSistemes enmagatzegament de dadesGrabación magnética
Circuit RL serie

Circuit RL serie

InformáticaParalelo # Corrent alternElectrónicaParalelTensiónSerie

Corrent continu

Corrent continu

Circuitos eléctricosLey de OhmLeyes Kirchoff, mallasIntensidad, resistencia, diferencia de potencial

Fuente de alimentación con circuito integrado

Fuente de alimentación con circuito integrado

ElectrónicaFiltrosComunicacionesPuente de Graetz

PRÔCTICA 1

PRÔCTICA 1

CargaAlimentaciónDoble ondaCircuitos eléctricosElectricidadIntensidad

Vincent Van Gogh. Habitación del pintor en Arlés

Vincent Van Gogh. Habitación del pintor en Arlés

Arte contemporáneo del siglo XIXPostimpresionismoPintura francesaPincelada # Habitació del pintor a Arles

Circuits

Circuits

Diodes, diode ZenerRectificador de mitja onaPont de GraetzFiltratTransformador # CircuitosDiodos, diodoMedia ondaTransistorPuente

Dissolved oxygen

Dissolved oxygen

Chemical reactionEnhacemente gainedHydrogen pressureDiameter fibresTransfer coefficient

BIOLOGIA Protistes Index 1) Protistes

BIOLOGIA Protistes Index 1) Protistes

VegetalsAnimalsFongsCiencias # ProtistesProtozousProtofitsFongs Ameboids

Circuitos rectificadores

Circuitos rectificadores

Circuitos electrónicosElectrónica de potenciaSoftware PSIMCircuito rectificador monofasicoCircuito rectificador trifásicoTensiónCorrienteCircuitos eléctricos

Biología Aplicada

Biología Aplicada

OrganismosADN (Ácido Desoxirribonucleico) # Cicle cel·lularMitosiMeiosiCitocinesiEspermatogènesiOvogènesiEucariotesProcariotesCélulas

Constant de Velocitat K

Constant de Velocitat K

Reacció de SaponificacióAcetat d'EtilMedi basicReactiusCinètica de Segon OrdreOrdre de ReaccióConcentració

Âcid acetil salicílic

Âcid acetil salicílic

Química # FármacÉsterFiltracióCromatografíaDerivatsAspirinaÁcido acetilsalicilico

BiografíaArgumentoLiteraratura universal contemporáneaArgumentPersonatgesNarrativa y novela suecaPersonajes # Els escarabats volen al capvespreLos escarabajos vuelan al atardecer

EstructuraCapacidadTasa de transferenciaInformáticaInterfaz # Disc dursEstructura, lectura y codificación de datosCodificació de dadesPrecompensacióCapçalsSectorsHardwareDispositivos de almacenamientoComponentesCapacitat